Tiểu luận xử lý tình huống công trình vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại đội quản lý thị trường số 32, huyện mê linh, thành phố hà nội

24 495 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:16

... động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) - Khi kiểm tra phát có dấu hiệu vi phạm đội quản lý thị trường số 32 cần vào Luậ số: 15/ Luật xử lý vi phạm hành số: 15/2012/QH13... kiểm tra, xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường; để xử lý hành vi vi phạm PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua vi c vi phạm đối tượng kinh doanh hàng cấm thuốc điếu ngoại nhập lậu vi phạm. .. dân thành phố Hà Nội vi c thành lập Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Quyết định số 559 /QĐ-QLTT ngày 31 tháng năm 2014 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý tình huống công trình vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại đội quản lý thị trường số 32, huyện mê linh, thành phố hà nội , Tiểu luận xử lý tình huống công trình vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại đội quản lý thị trường số 32, huyện mê linh, thành phố hà nội , Tiểu luận xử lý tình huống công trình vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại đội quản lý thị trường số 32, huyện mê linh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn