Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm tại chi cục quản lý thị trường hà nội, khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị

17 895 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 11:49

... thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, khó khăn vướng mắc số kiến nghị để làm tiểu luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Từ tình xử phạt vi phạm hành tiêu biểu... 14/11/2013 Chính phủ 10 - Căn Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành năm 2012, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt đến 50.000.000 đồng Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm. .. 50.000.000 đồng Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Công ty TNHH Unicity Vi t Nam vượt thẩm quyền xử phạt Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Đề xuất lãnh đạo Chi cục làm Tờ trình trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm tại chi cục quản lý thị trường hà nội, khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm tại chi cục quản lý thị trường hà nội, khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm tại chi cục quản lý thị trường hà nội, khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn