Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã TV, huyện mê linh, thành phố hà nội

20 586 7
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 11:49

... tiểu luận xin lựa chọn đề tài: " Xử lý tình việc giải tranh chấp đất đai xã TV, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. " Bố cục tiểu luận bao gồm phần sau: I Phụ lục II Lời mở đầu III Nội dung tiểu luận. .. pháp lý cho công tác quản lý đất đai sau Kết luận Qua phân tích vụ việc tranh chấp đất đai thôn TV, xã TV, huyện Mê Linh, rút kết luận là: Công tác giải đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai nội. .. tạo cán Lê Hồng Phong - Hà Nội Tiểu luận tốt nghiệp NỘI DUNG CỦA TIỂU LUẬN Phần 1: Mô tả tình Nội dung đơn bà Lê Thị N Bà Lê Thị N, thường trú xã TL, huyện Mê Linh có nhà đất số 148, tờ đồ số 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã TV, huyện mê linh, thành phố hà nội , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã TV, huyện mê linh, thành phố hà nội , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã TV, huyện mê linh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn