Tiểu luận tình huống xử lý tình huống “xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

22 1,089 9
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 11:47

... 15/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thương mại c, Với hành vi kinh doanh hàng cấm thuốc điếu nhập lậu với số lượng 560 bao áp dụng chế tài để xử lý? Đối với hành vi vi phạm. .. quy phạm pháp luật sử dụng hoàn toàn phù hợp nội dung tính chất hành vi vi phạm - Đối với hành vi vi phạm kinh doanh bán lẻ thuốc điếu Vi t Nam sản xuất mà giấy phép kinh doanh bán lẻ, văn quy phạm. .. 19 Thuốc điếu, xì gà dạng Nghị định …………… ………… Bộ Công Thương thuốc thành phẩm khác nhập lậu Như vậy, vi c kết luận hành vi vi phạm hành phải ghi sau với văn quy phạm pháp luật: “Kinh doanh hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý tình huống “xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống “xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống “xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn