Đánh giá các quy định phù hợp và chưa phù hợp của Luật Quảng cáo 2012

13 96 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2016, 21:58

A Đặt vấn đề Pháp lệnh Quảng cáo ban hành năm 2001 Qua gần 10 năm thi hành, Pháp lệnh vào thực tiễn sống, góp phần tạo lập hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước quảng cáo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, với phát triển kinh tế - xã hội, công nghê thông tin hội nhập quốc tế, hoạt động quảng cáo nước ta thời gian gần có bước phát triển mạnh với gia tăng số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo đa dạng âccs loại hình quảng cáo với nhiều loại hình quảng cáo xuất phát triển mạnh, quảng cáo phương tiện điện tử Trước thực tiến phát triển xã hội nhiều quy định Pháp lệnh Quảng cáo tỏ bất cập, nhiều vấn đề nảy sinh hoạt động quảng cáo chưa điều chỉnh kịp thời Vì vậy, việc ban hành Luật Quảng cáo để khắc phục bất cập pháp luật quảng cáo hành vào thời điểm cần thiết Do đó, ngày 21/6/2012, Luật quảng cáo 2012 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua kỳ họp thứ 3, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 tới Trong viết này, em xin trình bày vấn đề “Đánh giá quy định phù hợp chưa phù hợp Luật Quảng cáo 2012” B Nội dung I, Khái quát điểm phù hợp luật quảng cáo 2012 Phạm vi điều chình Luật Quảng cáo Những quy định hoạt động quảng cáo báo chí nằm rải rác văn Luật thương mại, Luật xuất bản, Luật báo chí… tập truhng quy định Luật quảng cáo Như vậy, luật quảng cáo 2012 văn luật chuyên ngành bao quát điều chỉnh toàn diện hoạt động quảng cóa tất lĩnh vực Về tính đồng thống Luật Quảng cáo hệ thống pháp luật Về bản, nội dung Luật Quảng cáo 2012 phù hợp với quy định Hiến pháp bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế mà việt Nam ký kết tham gia Quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, hành vi bị nghiêm cấm hoạt động quảng cáo Luật quảng cáo 2012 kế thừa số quy định hành vi nghiêm cấm hoạt động quảng cáo pháp lệnh quảng cáo phù hợp nhiên, điểm đổi Luật quy định cấm liệt kê cụ thể hành vi bị nghiêm cấm, quy định cụ thể loại hành hóa dịch vụ bị quảng cáo Việc quy định tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp cho chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo hiểu rõ nội dung làm không làm trình tham gia hoạt động quảng cáo Quy định phương tiện tham gia hoạt động quảng cáo Tiếp thu ý kiến từ thực tiễn, Luật quảng cáo 2012 có điều chỉnh việc quy định phương tiện quảng cáo như: bỏ số phương tiện ( hội chợ, triển lãm, hàng hóa); thay phương tiện “ mạng thông tin máy tính” phương tiện “ trang thông tin điện tử”; thay phương tiện “ băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh” phương tiện “ ghi âm ghi hình”, bổ sung thêm số phương tiện phương tiện truyền dẫn, phát sóng, phương tiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối, thiết bị công nghệ khác, tổ chức, đoàn người để quảng cáo, quảng cáo âm địa điểm kinh doanh Người chuyền tải sản phẩm quảng cáo phương tiện quảng cáo khác theo quy định pháp luật Nhìn chung, quy định phương tiện quảng cáo cụ thể bao quát so với quy định pháp lệnh quảng cáo Hoạt động quảng cáo báo chí Tại Luật quảng cáo 2012, quy định hoạt động quảng cáo báo chí quy định thông thoáng so với pháp lệnh quảng cáo, cụ thể: - Tăng tỉ lệ quy định diện tích quảng cáo báo in tạp chí với hai mức khác báo in không 15%, tạp chí không 20%( Pháp lệnh Quảng cáo quy định chung báo in không 10%) tỷ lệ thời lượng quảng cáo báo nói, - báo hình lên 10% ( Pháp lệnh Quảng cáo quy định không %) Quy định việc bỏ cấp giấy phép việc quy định trang mộg trang chuyên quảng cáo phải thể rõ thông tin tên tờ báo, tên địa quan - báo… quy định quảng cáo truyền hình trả tiền Điều 21 Luật báo chí quy định : “ quan báo chí, tổ chức khác muốn xuất đặc san, số phụ; đài phát thanh, đài truyền hình muốn phát sinh chương trình đặc biệt, chương trình phụ khác với tôn chỉ, ,mục đích ngôn ngữ ghi Giấy phép phải xin phép quan quản lý nhà nước báo chí” Tuy nhiên, trang chuyên quảng cáo đặc san, số phụ, thực chất ấn phẩm phụ gắn liền với tới báo, đời nhu cầu kinh doanh quan báo chí chuyền tải nội dung quảng cáo, nội dung khác với tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ ghi giấy phép, việc cấp giấy phép đáp ứng điều kiện Vì việc quy định cấp giấy phép hợp lí, phù hợp với - quy định Luật báo chí Quy định diện tích thể sản phẩm quảng cáo Quy định việc ngắt để quảng cóa chương trình phim truyện, vui chơi giải trí, quảng cáo hình thức chạy chuỗi chuyển động báo hình Hoạt động quảng cáo trang thông tin điện tử, phương tiện truyền dẫn, phát sóng, phương tiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối Luật quảng cáo 2012 quy định cụ thể yêu cầu nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo trang thông tin điện tử, thời gian phép thực quảng cáo điện thoại nhằm hoàn thiện hành lang pháp lí cho phương tiện quảng cáo thực bình đẳng phương tiện quảng cáo khác trước pháp luật Quảng cáo ghi âm, ghi hình thiết bị công nghệ khác có nội dung văn hóa, nghệ thuật Luật quảng cáo 2012 quy định ghi âm, ghi hình thiết bị công nghệ khác không quảng cáo 5% tổng thời lượng nội dung chương trình Quảng cáo quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ tranh ảnh, áp phích, ca - ta - lo, tờ rơi, tờ gấp sản phẩm in xuất phẩm phải ghi rõ tên, địa tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo người quảng cáo, số lượng in, nơi in Quảng cáo bảng quảng cáo, băng rôn hình chuyên quảng cáo Em tán thành việc giữ qui định cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, nhằm đảm bảo giữ gìn cảnh quan kiến trúc đô thị đảm bảo trật tự an toàn xã hội, với công trình quảng cáo lớn, quảng cáo hình chuyên quảng cáo trời phải thẩm định quản lý vị trí, kết cấu xây dựng công trình xây dựng Thực tế hoạt động quảng cáo địa bàn Hà Nội năm trước cho thấy tình trạng lộn xộn an toàn xây dựng bảng quảng cáo không phép hai bên trục đường Nội Bài, hay tình trạng biển quảng cáo chen chúc, nhếch nhác nhà, trước mặt nhà khu vực Cửa Nam khiến cử tri người dân xúc Xảy tình trạng trách nhiệm phần quan quản lý Nhà nước, phần lớn ý thức người hoạt động quảng cáo qui định pháp luật chưa đầy đủ, không rõ ràng chế tài xử lý mức độ xử lý không đủ sức răn đe, tạo kẽ hở số doanh nghiệp, cá nhân thiếu ý thức làm liều lách luật gây hậu kinh tế, trật tự an toàn mỹ quan thành phố Hoạt động quảng cáo thu nguồn lợi mà vị trí địa điểm vị trí đẹp để xây dựng biển quảng cáo lớn trời Hà Nội nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thường cạnh tranh liệt cố tình vi phạm Ví dụ, xây dựng sai phép, xây dựng không phép xây dựng sai vị trí cấp phép Ở nội đô có tình trạng chủ nhà cho doanh nghiệp thuê địa điểm dựng bảng quảng cáo sai vị trí kích thước chí dựng nhà dựng khung sắt tạo thêm nhiều tầng giả nhà để nâng cao nới rộng diện tích bảng quảng cáo Khi quan chức xử lý chống đối không hợp tác, không cung cấp địa tên doanh nghiệp dựng bảng quảng cáo trái phép chủ nhà chuyển nơi khác để sống Để lập lại trật tự kỷ cương hoạt động quảng cáo Hà Nội ngành chức vất vả khó khăn Mặt khác việc cưỡng chế phá dỡ quảng cáo không phép, sai phép không đơn giản trình tự thủ tục pháp lý lực lượng thực mà lãng phí tiền của cá nhân, doanh nghiệp xã hội Vì việc quy định cấp giấy phép công trình xây dựng quảng cáo cách cụ thể rõ ràng luật cần thiết để tạo thuận lợi từ đầu cho người hoạt động quảng cáo quan quản lý nhà nước quảng cáo Liên quan đến cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, Bộ Xây dựng nên có quy định cụ thể giấy phép quảng cáo, giấy phép xây dựng công trình quảng cáo hay giấy phép tạm thời, hay văn chấp thuận thiết kế xây dựng Bởi loại công trình có thời hạn thời hạn quy hoạch quảng cáo, thời hạn cho thuê địa điểm công trình quảng cáo nên phải gắn với nội dung quảng cáo, phải có phối hợp chặt chẽ ngành, sở quyền với quan quản lý nhà nước quảng cáo Quy hoạch quảng cáo trời Với yêu cầu cấp thiết việc xây dựng quy hoạch quảng cáo trời việc đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường trật tự xã hội, Luật quảng cáo 2012 quy định nội dung xây dựng quy hoạch quảng cáo thuộc trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với yêu cầu quy hoạch quảng cáo như: nội dung, quy mô, hình thức quy định có liên quan Trên sở tiếp thu Pháp lệnh Quảng cáo, Luật quảng cáo có điểm nhằm phù hợp với văn quy phạm pháp luật ban hành cam kết quốc tế phù hợp với thực tiễn II Một số đánh giá điểm chưa phù hợp kiến nghị Luật quảng cáo 2012 Trách nhiệm quản lý Nhà nước hoạt động quảng cáo (Điều 5) Trên giới, quản lý hoạt động quảng cáo thuộc Bộ Công Thương Thương mại - Bộ kinh tế có quan chức đủ mạnh để quản lý hoạt động Ở Việt Nam nay, Bộ Công thương không tham gia, phù hợp Bộ Thông tin Truyền thông quản lý Nếu giao cho Bộ VH -TT&DL quản lý bất hợp lý khó mà giúp ngành quảng cáo phát triển, lý sau đây: Theo thống kê quảng cáo trời chiếm khoảng 10% tổng doanh số toàn ngành quảng cáo, quảng cáo truyền hình, phát thanh, báo chí, internet chiếm tới 80% doanh số Hiện lý thuyết Bộ VH-TT&DL giữ chức quản lý nhà nước toàn hoạt động quảng cáo, Bộ Thông tin truyền Thông không giao nhiệm vụ Bộ VH-TT&DL, tầm quản lý trách nhiệm với quảng cáo không lớn, tầm quan tâm hạn chế quản lý khoảng 10% quảng cáo, nên giúp DN Bộ Thông tin Truyền thông chơi vơi, không giao quản lý nhà nước lĩnh vực quảng cáo phải làm Quảng cáo vốn ngành kinh tế cần phải quản lý chuyên kinh tế quản lý Doanh thu từ quảng cáo hàng năm khoảng 500 triệu đến tỷ USD, 80% lại rơi vào tay DN nước Các DN quảng cáo Việt Nam thua sân nhà Có nhiều lý để giải thích cho việc DN quảng cáo Việt Nam thua sân nhà, có lý quan trọng sách lỗi thời hoạt động quản lý quảng cáo bị xé lẻ phân tán, không hỗ trợ DN Một Bộ có chức quản lý hỗ trợ nhiều cho Doanh nghiệp đòn bẩy cho tăng trưởng ngành công nghiệp quảng cáo Như vậy, việc giao cho Bộ quản lý hoạt động quảng cáo cần cân nhắc kỹ lưỡng Bởi nguyên tắc quản lý “Giao người việc kết tốt “ Về hành vi cấm quảng cáo (Đ8-Luật quảng cáo) - Khoản 16 quy định cấm: “Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông xanh nơi công cộng.” Ta thấy nên bỏ cụm từ “nơi công cộng” dán, vẽ sản phẩm quảng cáo lên tường nhà riêng cúng làm cho ngõ, phố trở nên thẩm mỹ, gây xúc cho nhiều nười thời gian vừa qua Do đó, nên quy định cấm “treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột điện, trụ điện, trụ đèn chiếu sáng công cộng, cột tín hiệu giao thông, xăng, tường nhà, tường rào nơi công cộng” - Về hành vi cấm hoạt động quảng cáo, với danh mục 16 hành vi cấm hoạt động quảng cáo quy định luật nhiều mục chưa cụ thể, tiêu chí để xác định vi phạm nên dễ bị chi phối nhận thức cá nhân người Ví dụ Khoản quy định: “quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, phong mỹ tục Việt Nam” Tương tự Khoản 14 “quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, phong mỹ tục gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hay phát triển bình thường trẻ em” Làm xác định yếu tố thiếu thẩm mỹ hay không hành động trái với đạo đức, phong mỹ tục, nhận thức thẩm mỹ giá trị đạo đức người khác Qua tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến phản ánh chương trình báo đài, có chương trình quảng cáo, nhiều diễn viên chương trình ăn mặc phản cảm mà theo ý kiến cử tri ô nhiễm văn hóa mặc có cử gây tác động xấu đến giáo dục trẻ em Cụ thể chương trình quảng cáo sữa cô giáo cười cợt học trò ốm nên bị tụt trang phục lên bảng Do vậy, cần nghiên cứu làm rõ tiêu chí để xác định vi phạm đưa tiêu chí xác định vào văn hướng dẫn thi hành luật để việc xử lý vi phạm kịp thời, đồng khách quan Về quảng cáo hình chuyên quảng cáo (Điều 28 ) Khoản Điều 28 Luật Quảng cáo quy định: “Quảng cáo hình không thuộc quy định khoản Điều sử dụng âm theo quy định pháp luật môi trường”, cần sửa lại cho xác sau: “Quảng cáo hình không thuộc quy định khoản Điều sử dụng âm theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường” Về quảng cáo so sánh Hiện nay, quảng cáo so sánh quy định nhiều văn quy phạm pháp luật khác nhau: Luật Thương mại năm 2005, Luật Cạnh tranh năm 2004, Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 không quy định quảng cáo so sánh Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo có đề cập Tuy nhiên, tất văn chưa có quy định, định nghĩa quảng cáo so sánh Luật Quảng cáo 2012 Bất kỳ tượng pháp lý cần định nghĩa để xác định chất pháp lý yếu tố cấu thành nhằm định hướng cho việc thiết kế quy định cụ thể cho tượng văn quy phạm pháp luật quảng cáo so sánh ngoại lệ Để đảm bảo thống quy định quảng cáo so sánh, tránh tính trạng không đồng văn quy phạm pháp luật dẫn đến cách giải thích luật khác nay, việc điều chỉnh hoạt đông quảng cáo so sánh nên tập trung Luật Cạnh tranh văn hướng dẫn thi hành Luật Canh tranh quảng cáo so sánh, góp phần nâng cao vai tròng tầm quan trọng thích đáng pháp luật cạnh tranh xử lý hành vi quảng cáo so sánh nhằm cạnh tranh không lành mạnh Các văn quy phạm pháp luật khác Luật Thương mại, Luật Quảng cáo nên quy định cấm hành vi quảng cáo so sánh theo quy định pháp luật cạnh tranh Về quảng cáo bảng quảng cáo, băng-rôn Tại Khoản 3, Điều 27 quảng cáo bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động trị, sách xã hội với Điểm a Điểm b quy định cho phép việc thể biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa người quảng cáo băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động trị, sách xã hội chiếm dịch tích không 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn, hình thức góp phần giảm ngân sách Nhà nước chi cho chi phí tuyên truyền trị Một số địa phương thực phương thức quảng cáo này, nhiên thấy phản cảm phía bên phải băng-rôn có nội dung tuyên truyền liên quan đến Chính phủ, Đảng, Nhà nước có biểu trưng, lô -gô hiệu slogan sản phẩm nhạy cảm, ảnh hưởng đến tính trang nghiêm nội dung tuyên truyền Vì thế, theo em cho quảng cáo bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền sách xã hội, chương trình quốc gia, không nên cho quảng cáo bảng quảng cáo băng rôn có nội dung tuyên truyền cổ động trị Đảng Nhà nước 6.Quảng cáo báo nói, báo hình Điều 22 Khoản điều quy định thời lượng quảng cáo truyền hình trả tiền không vượt 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng ngày tổ chức phát sóng, từ kênh chương trình chuyên quảng cáo Quy định chưa hợp lý lý sau: thứ nhất, hoạt động cùa truyền hình trả tiền Việt Nam phát triển không ngừng số lượng nhà mạng số lượng kênh cung cấp Hiện có 70 kênh truyền hình trả tiền tự sản xuất 50 kênh truyền hình nước mà nhà mạng cung cấp Song, chất lượng sóng phát chất lượng nội dung chương trình chưa đáp ứng mong đợi khán giả xem chương trình Hơn 80% chương trình phát sóng kênh truyền hình trả tiền tự đầu tư sản xuất mà chương trình cũ, thu lại từ kênh truyền hình quảng bá Hệ lụy vấn đề ngược lại định hướng phát triển ngành truyền hình buộc người xem đài vừa nuôi mạng truyền hình, trả tiền tiền thuế mình, vừa trả tiền mua sản phẩm cũ chất lượng không đảm bảo qua thuê bao gây lãng phí cho nhà nước xã hội, không tạo trọng điểm đầu tư cho ngành truyền hình phát triển tạo kẽ hở, mượn hạ tầng truyền hình nhà nước đầu tư để kinh doanh thu lợi Thứ hai, dựa vào lợi kinh doanh độc quyền đầu tư cho phát triển sản xuất chương trình mới, thu lợi từ tiền thuê bao hàng tháng từ xem đài thu lợi lớn từ quảng cáo Doanh thu từ quảng cáo số liệu nắm thời gian 10 qua 1500 tỷ đồng đầu tư lại cho xây dựng chương trình sản xuất chương trình không đáng kể Thứ ba, nguyên tắc hoạt động truyền hình trả tiền trước phải lấy doanh thu từ thuê bao làm nguồn thu chủ yếu mượn danh truyền hình trả tiền đề vừa thu thuê bao vừa kiếm lợi từ quảng cáo Do vậy, Luật Quảng cáo phải cân nhắc vấn đề quy định phù hợp để kiểm soát hoạt động quảng cáo kênh truyền hình trả tiền C Kết luận Như Luật Quảng cáo 2012 vừa ban hành có hiệu lực thời gian tới 1/1/2013 Đây văn Luật hoàn chỉnh ban hành nhằm điều chỉnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống, theo em số hạn chế bất cập trình bày Tuy văn có tính pháp lý cao quy định lĩnh vực quảng cáo 11 Danh mục tài liệu tham khảo • • • • Giáo trinh luật thương mại Việt Nam tập 2, trường Đại học luật Hà Nội Luật thương mại 2005 Pháp lệnh quảng cáo 2001 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 Chính phủ quy định chi • • tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo Luật quảng cáo 2012 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_ • Detail.aspx?ItemID=319&TabIndex=5&YKienID=132 Luật Cạnh tranh năm 2004 Mục lục 12 13 [...]... liệu tham khảo • • • • Giáo trinh luật thương mại Việt Nam tập 2, trường Đại học luật Hà Nội Luật thương mại 2005 Pháp lệnh quảng cáo 2001 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi • • tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo Luật quảng cáo 2012 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_ • Detail.aspx?ItemID=319&TabIndex=5&YKienID=132 Luật Cạnh tranh năm 2004... chương trình và sản xuất chương trình mới không đáng kể Thứ ba, một nguyên tắc hoạt động của truyền hình trả tiền trước là phải lấy doanh thu từ thuê bao làm nguồn thu chủ yếu chứ không thể mượn danh truyền hình trả tiền đề vừa thu thuê bao vừa kiếm lợi từ quảng cáo Do vậy, Luật Quảng cáo chúng ta phải cân nhắc vấn đề này và quy định phù hợp để kiểm soát được hoạt động quảng cáo trên các kênh truyền... Kết luận Như vậy Luật Quảng cáo 2012 vừa được ban hành và sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới 1/1/2013 Đây là một văn bản Luật khá hoàn chỉnh được ban hành nhằm điều chỉnh đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đời sống, mặc dù theo em nó vẫn còn một số những hạn chế và bất cập như đã trình bày ở trên Tuy vậy đây sẽ là một văn bản có tính pháp lý cao nhất quy định về lĩnh vực quảng cáo 11 Danh mục tài ... quảng cáo 11 Danh mục tài liệu tham khảo • • • • Giáo trinh luật thương mại Việt Nam tập 2, trường Đại học luật Hà Nội Luật thương mại 2005 Pháp lệnh quảng cáo 2001 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày... giới, quản lý hoạt động quảng cáo thuộc Bộ Công Thương Thương mại - Bộ kinh tế có quan chức đủ mạnh để quản lý hoạt động Ở Việt Nam nay, Bộ Công thương không tham gia, phù hợp Bộ Thông tin Truyền... hành vi quảng cáo so sánh nhằm cạnh tranh không lành mạnh Các văn quy phạm pháp luật khác Luật Thương mại, Luật Quảng cáo nên quy định cấm hành vi quảng cáo so sánh theo quy định pháp luật cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các quy định phù hợp và chưa phù hợp của Luật Quảng cáo 2012, Đánh giá các quy định phù hợp và chưa phù hợp của Luật Quảng cáo 2012, Đánh giá các quy định phù hợp và chưa phù hợp của Luật Quảng cáo 2012, Quảng cáo trên báo nói, báo hình ở Điều 22

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay