Phân tích ba tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy để làm rõ nội dung và ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định

12 568 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2016, 15:30

Thế giới này tồn tại những mối liên hệ khách quan, bản chất, tất yếu, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên mỗi sự vật hay giữa các sự vật, hiện tượng với Đó là những “quy luật” phép biện chứng vật triết học Mác – Lênin đã tìm điều đó Căn cứ vào mức độ phổ biến, phạm vi bao quát, tính chất và vai trò đối với quá trình phát triển của sự vật, người ta chia thành các quy luật: Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, và Quy luật phủ định của phủ định Trong phạm vi bài viết này, nhóm chúng em muốn khai thác và sâu vào đề tài “Phân tích ba tình huống lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư để làm rõ nội dung và ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định”, bởi theo Ăng – ghen, là “ Là quy luật vô phổ biến mà có tầm quan trọng có tác dụng vô to lớn phát triển tự nhiên, lịch sử tư duy”[1] Thông qua bài viết này, nhóm em muốn chứng minh rằng triết học nói chung và quy luật phủ định của phủ định thật sự gần gũi với cuộc sống hằng ngày chứ không xa vời và khó hiểu nhiều người thường nghĩ, qua đó cũng chứng minh tính “phổ biến”, “tầm quan trọng” Ăng – ghen đã nêu thông qua các ví dụ sinh động và thực tiễn KHÁI QUÁT VỀ QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH I.1 Phủ định và phủ định biện chứng I Đây là quy luật thể hiện khuynh hướng của sự phát triển Bất cứ sự vật, hiện tượng nào thế giới đều trải qua quá trình sinh ra, tồn tại, phát triển và diệt vong Sự vật cũ mất đi, được thay thế bằng sự vật mới Triết học gọi sự thay thế này là sự phủ định Qua đây, ta có thể định nghĩa, “sự phủ định là sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác quá trình vận động và phát triển” Trong sự phủ định này, nhiều người theo quan điểm siêu hình cho rằng phủ định là sự diệt vong hoàn toàn cái cũ; xóa sạch trơn, chấm dứt hoàn toàn sự vận C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t20,tr 200 động và phát triển của sự vật Nhưng phép biện chứng, phủ định được xem là nhân tố của sự phát triển Do vậy, nó có ý nghĩa sâu sắc so với cách sử dụng đời thường Để chứng minh điều đó, người ta đưa khái niệm “phủ định biện chứng”, là quá trình tự thân vận động, tự thân phát triển, là đường dẫn tới sự đời của cái mới, cái tiến bộ dựa sở cái bị phủ định Phủ định biện chứng có hai đặc trưng bản: Tính khách quan - là điều kiện của sự phát triển và tính kế thừa - là nhân tố liên hệ giữa cái mới và cái cũ Phủ định biện chứng được xem là một quá trình vô tận, và mỗi lần phủ định lại tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của nó Những lần phủ định liên tiếp thế được gọi là phủ định của phủ định I.2 Ý nghĩa phương pháp luận Nghiên cứu về phủ định của phủ định chúng ta rút một số ý nghĩa phương pháp luận sau đây: Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật Quá trình phát triển của bất kì sự vật nào cũng không bao giờ theo một đường thẳng mà quanh co, phức tạp, gồm nhiều chu kì Chu kì sau cao và tiến bộ chu kì trước Ở mỗi chu kì, sự phát triển của sự vật có nét riêng biệt Do đó, ta phải hiểu những đặc điểm đó để có thể tác động cho phù hợp cho sự phát triển có thể nhanh lên hoặc chậm Theo quy luật phủ định của phủ định, mọi sự vật xuất hiện, thay thế cái cũ, cái sau tiến bộ cái trước Điều này tránh cho ta thái độ phủ định sạch trơn cái cũ Trong giới tự nhiên, cái mới xuất hiện một cách tự phát, còn xã hôi cái mới xuất hiện gắn liền với hoạt động có ý thức của người Vì thế, hoạt động của mình chúng ta phải biết phát hiện cái mới và ủng hộ nó Theo quan điểm biện chứng về sự phát triển, quy luật phủ định của phủ định chúng ta phải biết kế thừa có chọn lọc những cái vốn là tinh hoa của cái cũ, xem chúng là tiền đề của sự nảy sinh cái mới, tiến bộ hơn, đồng thời khắc phục những hạn chế, biết giữ hình thức và cải tạo nội dung cho phù hợp QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH THỂ HIỆN TRONG CÁC TÌNH HUỐNG TỰ NHIÊN, XÃ HỘI, TƯ DUY II II.1 Tình huống lĩnh vực tự nhiên Thế giới tự nhiên vô rộng lớn, phong phú, đa dạng tồn vận động, phát triển liên tục không ngừng nghỉ Sự vận động, phát triển thể rõ chi phối tầm ảnh hưởng vô lớn quy luật phủ định phủ định Loài bướm, loài côn trùng thân quen giới tự nhiên giúp ta hiểu rõ nội dung ý nghĩa quy luật Nhìn bướm bay lượn vườn với màu sắc rực rỡ mê hồn, biết để vậy, chúng phải trải qua qua trình biến thái hoàn toàn Nghiên cứu vòng đời loài bướm trình phủ định phủ định diễn theo hình xoáy ốc, vòng xoáy phát triển theo hướng lên, chu kì tuần hoàn thể hoàn hảo ngày mạnh mẽ Vòng đời sinh sản chúng đặc biệt, vòng tuần hoàn khép kín: từ trứng bọc kén sau kén nở thành sâu non, sâu non phát triển thành nhộng, nhộng lại nở thành bướm, chu trình sinh sản loài bướm theo vòng nối tiếp I.1 Ấu trùng – sự phủ định của quả trứng sâu Ta bắt đầu với khẳng định – trứng sâu Quả trứng sâu sau thời gian tồn tại, với điều kiện môi trường thích hợp nở ấu trùng hay gọi sâu bướm Ở giai đoạn này, ấu trùng đời sở hạt nhân hợp lý cũ để phát triển thành mới, tạo nên tính liên tục cho phát triển Ấu trùng đời tảng trứng thụ tinh, hình thành sau nhiều lần hợp tử phân chia thành phôi Các quan sâu bướm hình thành từ tế bào phôi trứng, biểu mức độ cao hơn, hoàn chỉnh dần phát triển Ngoài ra, ấu trùng xóa bỏ đặc điểm trứng không phù hợp với nó, lớp vỏ Cơ thể sâu bướm cứng cáp hơn, hòa nhập với môi trường, không cần lớp vỏ bảo vệ khỏi thay đổi thời tiết Từ đây, sâu bướm lột xác nhiều lần, lần thành ấu trùng lớn Ấu trùng bướm nhả tơ dệt kén hóa nhộng (lột xác để thành nhộng) bên kén Qua thấy, đời ấu trùng (sâu bướm) trình phủ định trứng ở mức độ phát triển lên cao I.2 Nhộng – giai đoạn tu chỉnh để thành bướm Vào đầu hè, tất ấu trùng dường nằm im trình biến đổi sâu sắc để ấu trùng trở thành nhộng Nếu nhìn vào đặc điểm bên ngoài, ta nghĩ nhộng phủ định hoàn toàn sâu bướm, Mặc dù trình hoá nhộng, toàn cấu tạo ấu trùng xoá bỏ chúng sử dụng làm nguyên liệu việc phát triển trưởng thành Mỗi phận trưởng thành (chân, mắt, cánh…) phát triển từ nhóm tế bào gọi đĩa mầm Đây tế bào phát triển trực tiếp từ trứng Có thể nói, nhộng bước phát triển cao loài bướm, giữ lại từ trứng ấu trùng tế bào mầm - đóng vai trò quan trọng việc hình thành bướm, đồng thời xóa bỏ đặc điểm hạn chế, không phù hợp, quan sâu bướm Vì ấu trùng ăn nhiều di chuyển khắp nơi, nhộng lại không ăn, không động đậy, phận không cần thiết với Ngoài ra, hầu hết bướm trưởng thành sống bằng mật hoa, ống tiêu hóa chỉ có Enzim Saccaraza tiêu hóa đường Saccarozo Trong đó, sâu bướm ăn lá cây, chúng có đầy đủ các enzim tiêu hóa prôtein, lipit và cacbohidrat Vậy nhộng phủ định sâu bướm I.3 Bướm – hoàn thiện và phát triển Ở cuối chu kì phát triển này, sau nhộng biến đổi hoàn toàn, bướm co lưng vào kén để tạo thành lỗ thủng nhỏ cựa chui Đây giai đoạn cuối chu kì biến đổi bướm Tuy bướm lột xác hoàn toàn để tung cao đôi cánh bay thực chất hoàn thiện bướm dựa nhộng Nhộng phải trải qua trình tiêu mô phát sinh mô, tiêu biến quan ấu trùng hình thành quan trưởng thành (từ tế bào đĩa mầm) Dựa tảng này, bướm phát triển hoàn thiện dần, đồng thời xóa bỏ đặc điểm nhộng không cần thiết Đó lớp kén bên bảo vệ trình lột xác nhộng thành bướm Nói bướm trở nên cứng cáp thích nghi với môi trường Lúc này, bướm phủ định nhộng Bướm mang nét đặc trưng loài bướm di truyền từ mẹ đồng thời có nét riêng thông qua màu sắc, hình dạng I.4 Trứng – kết thúc một chu kì Bướm sau thời gian sinh trưởng, phát triển lại đẻ trứng Trứng phủ định bướm, không xóa trơn mà kế thừa phát triển phù hợp lọc bỏ mặt tiêu cực lỗi thời Trứng kế thừa có chọn lọc nét đặc trưng loài bướm - hệ gen, đồng thời khắc phục hạn chế bướm mẹ Trong trứng bướm chứa đựng đột biến gen, khả chống chịu với môi trường khắc nghiệt xung quanh, đột biến tích thể chúng, nguồn gốc cho hoàn thiện phát triển để thích ứng với điều kiện sống Qua phân tích ta hiểu rõ nội dung quy luật phủ định phủ định Nhận thức đắn quy luật giúp ta hiểu rõ vận động, phát triển giới tự nhiên từ phát huy điểm tốt, hạn chế có hại, vận dụng phát triển theo chiều hướng luôn lên nhằm cải thiện đời sống người giới tự nhiên Giới tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới sinh tồn loài người Vì vậy, người – nắm tay quy luật chi phối tự nhiên, cụ thể quy luật phủ định phủ định- vận dụng chúng để tác động vào giới tự nhiên cho phù hợp với lợi ích người mục đích hoàn toàn đắn cần thiết II.2 Quy luật phủ định phủ định tình xã hội - Lịch sử áo dài Việt Nam Thời trang khái niệm áp dụng cho người thường mặc trang phục thịnh hành thời điểm đó, khái niệm thường tới biểu cá nhân thông qua trang phục Chính vậy, thời điểm khác có xu hướng thịnh hành thời trang khác với điểm kế thừa, phát triển lẫn Thời trang mang tính chất quy luật phủ định phủ định Ta có lấy hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam làm minh chứng Thực tế, áo dài ngày phải trải qua bao lần thay đổi kiểu dáng, hình thức cho phù hợp với xu hướng thời đại Chiếc áo dài mang quy luật lặp lại, song theo lối mòn xưa cũ mà biến tấu, cách điệu từ có để mang thở thời đại II.2.1 Áo dài sơ khai với chi tiết đơn giản Kiểu sơ khai áo dài áo dài cao lãnh, tương tự áo tứ thân mặc hai thân trước giao mà không buộc lại Áo mặc phủ yếm lót, váy tơ đen, thắt lưng màu buông thả Vì phải làm việc đồng buôn bán, áo giao lãnh thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân với váy xắn quai cồng để tiện việc gồng gánh, không làm giảm nét đẹp người phụ nữ Áo tứ thân thích hợp cho người phụ nữ miền quê quanh năm cần cù bươn chải, đảm đang, tháo vát Tiếp đến, với người phụ nữ thành thị, địa vị cách sống họ khác hẳn với người phụ nữ miền quê Chính vậy, xuất phát từ nhu cầu ăn vận, họ muốn có kiểu dáng áo dài cách tân cho phù hợp với họ, để làm giảm nét dân dã tăng thêm phần quý phái Như vậy, áo ngũ thân đời điều tất yếu, đáp ứng nhu cầu người mặc Kiểu áo dài cải biến cổ vạt nửa trước - thu bé trở lại thành vạt con, thêm vạt thứ năm bé vạt trước Mỗi vạt có hai thân nối sống (vị chi thành bốn) tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, vạt nằm vạt trước thân thứ năm tượng trưng cho người mặc áo Như vậy, áo ngũ thân đời phủ định áo tứ thân phủ định trơn Cũng kiểu áo dài bốn tà biến tấu, cách tân đẹp sang trọng hơn, khẳng định không phù hợp với miền quê mà phù hợp với nét quý phái người chốn thành thị II.2.2 Áo dài Việt Nam dần định hình Chúa Nguyễn Phúc Khoát xem người có công khai sáng định hình áo dài Việt Nam Chiếc áo dài quy định: áo từ hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không xé mở Cho đến thời vua Minh Mạng kỉ XVII, truyền thống mặc váy tồn Việt Nam, ghi sách “Lê triều thiên chính” vào đời vua Lê Huyền Tông tháng năm 1665 với sắc lệnh: “Áo đàn bà gái thắt lưng, quần hai ống từ xưa đến vốn có hủ tục thế” Năm Minh Mạng thứ Chín (1628), triều đình Huế sắc chiếu cấm đàn bà mặc váy bắt đàn bà phải mặc quần hai ống Ta thấy thay đổi từ áo tứ thân bốn tà đến áo ngũ thân sau áo dài thời vua Minh Mạng, có bước nhấn đáng ý Áo dài mặc kèm với quần, hai bên nách khâu kín liền Chiếc áo dài thời vua Minh Mạng phát triển theo hình thức xoáy ốc nói quy luật phủ định phủ định Vẫn áo bốn tà khâu kín hai bên nách, mặc kèm theo quần để đáp ứng nhu cầu thời đại II.2.3 Áo dài thời đại II.2.3.1 Áo dài Lemur - bước nhảy vọt lớn áo dài Việt Nam Với áo dài kín nách mặc liền với quần, người ta cải tiến để có áo dài đại, hợp thời Thập niên 30, áo dài cải cách điểm quan trọng từ áo tứ thân Đó áo dài Lemur – may ráp vai, tay phồng, cổ hở, hai vạt trước sau Chiếc áo dài Lemur phát triển trình độ cao hơn, tạo bước nhảy vọt kiểu dáng Thay áo tứ thân ngũ thân quen thuộc với chị em phụ nữ, áo dài hai tà kiểu dáng độc đáo, hợp với thẩm mĩ đương thời “lai căng”, không phù hợp với Việt Nam II.2.3.2 Áo dài Lê Phổ - kế thừa phát triển Khắc phục tính “lai căng” đó, đồng thời giữ lại nét tinh hoa áo dài Lemur, áo dài Lê Phổ đời Vào năm 1934, họa sĩ khác Lê Phổ bỏ bớt nét lai căng, cứng cỏi áo dài Lemur, đồng thời đưa thêm yếu tố dân tộc từ áo tứ thân ngũ thân, sáng tạo nên áo dài Lê Phổ Điểm nhấn cho ta thấy áo dài Lê Phổ giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống áo dài Việt Nam, kèm thêm kiểu áo cách tân, tạo kiểu áo dài cổ kính, ôm sát thân người, hai vạt áo tự bay lượn Từ áo dài Việt Nam tìm hình hài chuẩn mực nó, từ đến dù trải bao thăng trầm, bao lần cách tân cách điệu, hình dạng áo dài giữ nguyên Ta thấy hình thái chu kì lặp lại, áo dài trải qua hai lần phủ định áo ngũ thân áo Lemur Kiểu áo dài Lê Phổ chọn lọc nét đẹp truyền thống loại bớt nét lai căng không phù hợp với dân tộc ta II.2.3.3 Áo dài giác lăng - ngày hoàn thiện Trên sở áo dài Lê Phổ, áo dài tay giác lăng đời tiếp tục khắc phục nhược điểm áo dài cũ Nó giải vấn đề khó khăn may áo dài: nếp nhăn thường xuất hai bên nách Cách ráp lăng cải biến chỗ hàng nút cài bố trí chạy từ cổ xéo xuống nách, kế chạy dọc bên hông, khiến áo dài ôm khít đường cong người phụ nữ, làm tăng tính thẩm mĩ Ta thấy lịch sử áo dài với giai đoạn lịch sử khác có bước phát triển đáng kể đồng thời kế thừa tích lũy nét đẹp, kiểu dáng áo dài trước, mang đậm nét văn hóa dân tộc, sắc Việt Nam, hồn cốt truyền thống 4000 năm lịch sử Chiếc áo dài biến thể cho phù hợp với cách ăn vận phụ nữ Việt Nam Sự thay đổi áo dài kế thừa, mang tính lặp lại tiến lên Quy luật phủ định phủ định thể phát triển mâu thuẫn Đây sở để nhận thức đắn xu hướng vận động, phát triển vật, tượng Chiếc áo dài Việt trải qua nhiều thời kì với thay đổi cách tân cho phù hợp với thời đại mà tồn Đồng thời đáp ứng nhu cầu cần thiết người Trong thời đại, vận động, phát triển từ có trước Nói để thấy định thay cũ, tiến thay lạc hậu phát triển từ cũ, kế thừa tất tích cực đồng thời khắc phục tồn cũ II.3 Quy luật phủ định phủ định lĩnh vực tư - thay đổi nhận thức người Quy luật phủ định phủ định thể tư óc người, có ý nghĩa quan trọng với phát triển tư suốt trình tồn cá nhân người hay xã hội loài người nói chung Để hiểu rõ nội dung ý nghĩa quy luật phủ định phủ định ta xem xét vấn đề đơn giản nhất: “sự phát triển tư người từ bé đến trưởng thành” Từ bắt đầu hình thành ý thức, em nhỏ lớp mầm hay lớp cha mẹ dạy điều vô – phải biết nghe lời ông bà, cha mẹ, anh chị người lớn tuổi để trở thành em bé ngoan Với ý thức hình thành, non nớt tình yêu niềm tin tuyệt cha mẹ, chúng sẵn sàng nghe theo mong làm theo thật tốt người lớn nói Tuy trẻ có hay làm nũng người lớn phải làm này, phải làm chúng thực dẫn tới chỗ người lớn phải nhượng (như việc phải cho xem hoạt hình chúng chịu ăn cơm,… ) dù nữa, trẻ hoàn toàn thụ động, chưa đủ khả tự đưa định riêng Bởi thế, bắt đầu lớn lên, phát triển tư duy, nhận thức tiếp thu kiến thức bên ngoài, khác biệt qua thời đại, hệ,… bé thấy cha mẹ không hoàn toàn Cùng với tâm lý tuổi lớn, bé không tin tưởng làm theo cha mẹ bảo, thường thực điều trẻ cho phải, trẻ thích Ví bà, mẹ thường muốn gái để mái tóc đen, dài, nếp truyền thống người gái Việt Nam, song với giao thoa văn hóa tầm ảnh hưởng thời trang đại, nhiều bạn gái không thích, họ muốn theo xu hướng đương thời, để kiểu tóc ngắn cá tính hay nhuộm vàng rực rỡ chút! Họ chọn cách nghe theo lời người lớn, làm theo ý thích Vậy ý thức họ thay đổi: tính tuyệt đối lời bảo người lớn bị phủ định, hành vi họ có chọn lọc hơn: theo họ làm, không phản đối Con người ta tiếp tục lớn lên, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kết hôn sinh Lúc họ trưởng thành Trong trình nuôi dạy đứa mình, người trưởng thành nhận ý nghĩa lời dạy dỗ cha mẹ xưa Hoặc chẳng cần tới tương lai xa xôi thế, cần người bước qua cánh cổng trường đại học, tiếp xúc với xã hội bộn bề nhiều hơn, hay họ bị vấp ngã đường đời họ thấy giá trị to lớn lời khuyên, răn dạy từ người thân, thấm thía nghĩa câu nói Có thể có lúc họ nghe lời dặn ba mẹ rằng: “Con sống lĩnh nhé!” Lúc đầu họ nghĩ lời nói bình thường, hời hợt, lời nói lấy lệ “ông bà già” hai từ “bản lĩnh” sau họ hiểu thật sâu sắc Không đơn giản thể tôi, ganh đua lẫn người với người mà giành giật, bon chen khốc liêt, sức mạnh tự vực dậy lại sau lần thất bại, lòng khao khát tự hoàn thiện thân Như vậy, ý thức lại lần được thay đổi: hiểu ý nghĩa xưa dạy, người trưởng thành biết lắng nghe lời khuyên cha mẹ Cách tư nảy sinh từ lớn bị phủ định Lối tư bé dường lặp lại trưởng thành thực tế phát triển mức cao – chấp nhận hiểu sâu sắc lời dạy bảo cha mẹ dù hay sai Đồng thời, kiến thức cách tu đc hình thành giai đoạn phát triển, họ có biện pháp dạy dỗ hợp lý Sau hai lần bị phủ định, tư người thực đầy đủ chu kì phát triển – lặp lại trạnh thái cũ, kế thừa mặt tích cực lần khẳng định lần phủ định thứ – tư nâng lên tầm cao Ví dụ giúp ta hiểu rõ nội dung tính đắn quy luật phủ định phủ định Khi hiểu rõ nội dung quy luật, ta vận dụng, sử dụng quy luật cho phù hợp với thực tế để phát huy mặt tích cực, có ta hiểu tường tận ý nghĩa quy luật phủ định phủ định Trong ví dụ phân tích đây, hiểu lời dạy cha mẹ, nhận thức quy luật phủ định phủ định, người ta có cách giáo dục với trẻ cho phù hợp nhất, đạt hiệu cao Cần ý thức sinh sau phủ định tiến trước, cần trọng phát huy mặt tích cực mới: trẻ không nghe lời, cha mẹ không thiết phải ép buộc tuyệt đối, nên giữ trẻ trạng thái, quy củ nhât định – khuyến khích trẻ tìm tòi sáng tạo, học hỏi để phát triển, hoàn thành trình phủ định lần hai Đồng thời sinh không phép gạt bỏ hoàn toàn – trơn cũ, mà phải biết chọn lọc phát huy mặt tốt: trưởng thành hoàn thành lần phủ định, người ta vừa hiểu ý nghĩa, tình yêu thương cha mẹ lời dạy bảo đồng thời phải biết tính sai lời khuyên bảo, dạy dỗ để ứng dụng vào thực tế cho tốt Quy luật phủ định phủ định với tính đắn bác bỏ có ý nghĩa vô quan trọng đời sống thực tế Nhận thức đắn nội dung ý nghĩa giúp ta định hướng phát triển sống mà cụ thể tư III, KẾT LUẬN: Ba ví dụ tự nhiên, xã hội, tư phần giúp hiểu sõ nội dung ý nghĩa quy luật phủ định phủ định Quy luật phủ định phủ định thể khía cạnh quan trọng trình vận động, phát triển vật Nó lý thuyết xa vời mà hiển đời sống ngày Thông qua ví dụ trên, ta thấy được ý nghĩa thực tế mà quy luật mang lại Vì vậy, ta cần phải biết vận dụng quy luật cách đầy đủ, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để đạt kết tốt hoạt động Việc nắm rõ biết cách vận dụng cách hợp lý vào thực tiễn chìa khóa cho phát triển loài người Trong quá trình làm bài, mặc dù đã cố gắng hết sức, song hiểu biết còn hạn chế và thời gian có hạn, phần bài làm còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô góp ý Chúng em xin cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ba tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy để làm rõ nội dung và ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định, Phân tích ba tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy để làm rõ nội dung và ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định, Phân tích ba tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy để làm rõ nội dung và ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn