TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH

111 256 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2016, 23:59

MỤC LỤC A – Phần mở đầu Lí chọn đề tài…………………………………………………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài…………………………… Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………… Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học………………………… Đóng góp (tính sáng tạo) đề tài………………………………… Cấu trúc đề tài…………………………………………………… B – Phần nội dung Chương Cơ sở lý luận đề tài…………………………………… 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu………………………………… 1.1.1 Các công trình nghiên cứu giới………………………… 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước………………………… 1.1.3 Các công trình nghiên cứu KKT Vũng Áng………………… 1.2 Một số khái niệm nghề nghiệp………………………………… 1.2.1 Khái niệm nghề nghiệp……………………………………… 1.2.2 Một số vấn đề nghề lựa chọn nghề nghiệp…… 1.2.3 Định hướng nghề nghiệp học sinh………………………… 1.3 Cơ sở hình thành nhu cầu định hướng nghề……………………… 1.3.1 Mối quan hệ giáo dục phổ thông ……………………… 1.3.2 Cơ sở khoa học hoạt động hướng nghiệp…………………… 1.3.3 Một số quan điểm Đảng nhà nước ……………………… 1.3.4 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh THPT……………………… 1.4 Một số nguyên nhân dẫn đến sai lầm chọn nghề …………… Chương Tổ chức nghiên cứu phương pháp nghiên cứu……… 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu ………………………………… 2.1.1 Vài nét thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh…………………… 2.1.2 Vài nét khu kinh tế Vũng Áng……………………………… 2.2 Vài nét khách thể nghiên cứu………………………………… 2.2.1 Trường THPT Lê Quảng Chí…………………………………… 2.2.2 Trường THPT Kỳ Anh………………………………………… 2.3 Cách thức tổ chức nghiên cứu…………………………………… 2.4 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… Chương 3: Kết nghiên cứu……………………………………… 3.1 Khảo sát tình hình lao động việc làm KKT Vũng Áng………… 3.1.1 Các nhóm ngành phát triển KKT Vũng Áng 3.1.2 Tình hình lao động làm việc KKT Vũng Áng……………… 3.1.3 Lao động KKT Vũng Áng – hội thách thức ………… 3.2 Khảo sát xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh ………… 3.2.1 Xu hướng lựa chọn học sinh sau tốt nghiệp THPT 3.2.2 Các ngành nghề lựa chọn………………………………… 3.2.3 Những khó khăn thuận lợi lựa chọn nghề nghiệp 3.2.4 Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn nghề nghiệp…………… Trang 5 6 10 10 10 10 11 13 13 13 14 16 17 18 21 23 27 30 34 34 34 37 44 44 45 46 49 52 52 52 62 76 78 78 80 ………… 82 84 3.2.5 Mong muốn nghề nghiệp tương lai……………… 3.3 Đánh giá tác động khu kinh tế Vũng Áng …………………… 3.3.1 Đối với học sinh ………………………………………………… 3.3.2 Đối với phụ huynh……………………………………………… 3.3.3 Đối với giáo viên nhà trường………………………………… 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu định hướng nghề nghiệp …………… 3.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp………………………………………… 3.4.2 Những giải pháp bản………………………………………… 3.4.3 Kiểm chứng tính khả thi giải pháp………………………… C – Phần kết luận kiến nghị Kết luận……………………………………………………………… Kiến nghị…………………………………………………………… Tài liệu tham khảo……………………………………………………… 86 87 87 91 92 95 95 101 113 116 116 117 119 A – PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Từ năm 2006 Chính phủ định thành lập Khu kinh tế Vũng Áng, theo đề án “Quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020” Diện mạo quê hương Hà Tĩnh nói chung mảnh đất phía Nam Kỳ Anh nói riêng có bước phát triển vượt bậc Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân phát triển cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương Đây khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu quốc tế, nằm hành lang tuyến hàng hải quốc tế, cửa ngõ biển Lào Thái Lan thông qua QL12A, cảng Vũng Áng - Sơn Dương Đồng thời, khu vực quy hoạch khu kinh tế Vũng Áng có QL1A, xa lộ Bắc Nam qua (và tương lai đấu nối với đường sắt Quốc gia) Đây khu vực có quỹ đất lớn, sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phù hợp cho xây dựng công trình công nghiệp đô thị Điều kiện tự nhiên khu vực Vũng Áng tương đối thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Việc xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Hà Tĩnh nói riêng tạo liên kết phát triển tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ, đưa miền Trung hội nhập với phát triển nước Trong năm qua, khu vực Vũng Áng quan tâm đạo cấp quyền, bước đầu có bước nhằm phát huy tiềm lợi khu vực này, góp phần thực chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển Việt Nam KKT Vũng Áng có nhiều đóng góp lớn cho tỉnh Hà Tĩnh Cụ thể năm 2010 tổng thu ngân sách KKT Vũng Áng đạt 719 tỷ đồng đến năm 2014 tăng lên 8.000 tỷ đồng năm 2015 ước đạt 10 nghìn tỷ đồng Trong năm tới, thu ngân sách KKT Vũng Áng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu tỉnh nhà Nhưng đóng góp lớn KKT Vũng Áng có lẽ tạo khối việc làm khổng lồ cho gần 30.000 người lao động Ngoài ra, tạo ngành kinh doanh dịch vụ vệ tinh, phục vụ cho KKT, tăng thu nhập cho nhân dân vùng Nằm xu hướng phát triển KKT thị xã Kỳ Anh thành lập để đáp ứng nhu cầu “vươn trưởng thành” vùng đất phía nam Hà Tĩnh Tuy nhiên, nhu cầu lao động lớn, đòi hỏi trình độ tay nghề cao nên chất lượng lao động KKT Vũng Áng có đòi hỏi riêng biệt Đặc biệt với tâm giúp cho người dân địa bàn KKT “ly nông, bất ly hương”, ban ngành có nhiều sách để tạo hội cho em làm việc KKT Tuy nhiên, quan trọng lao động, họ phải có trình độ, kiến thức, lực đáp ứng nhu cầu làm việc KKT Một thực tế đặt ra, KKT Vũng Áng nhu cầu lao động lớn, em địa bàn khó tuyển dụng, tình trạng thất nghiệp, làm trái nghề cao Khi nhu cầu nguồn lao động thiếu buộc doanh nghiệp phải tuyển lao động tỉnh lao động nước Điều kéo theo bất cập quản lí xã hội, chưa kể, ý thức bảo vệ dần bị hòa tan sắc văn hóa địa phương dân tộc Vì chúng em, hệ trẻ quê hương thị xã Kỳ Anh mới, mong muốn định hướng nghề nghiệp cách đắn để chủ nhân tương lai, làm giàu thực quê hương Bởi vậy, chúng em định chọn đề tài: “Tác động KKT Vũng Áng đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh”, với mong muốn tìm hiểu kĩ hoạt động nghề nghiệp KKT, khảo sát nhận thức bạn học sinh THPT nghề nghiệp, từ đưa giải pháp để bạn lựa chọn hướng đắn cho thân gắn bó, làm giàu quê hương Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Ý nghĩa khoa học: Đề tài mối quan hệ mật thiết có tính chất qua lại kinh tế giáo dục, đặc biệt giáo dục hướng nghiệp Đề tài mong muốn tìm yếu tố chi phối, tác động tới lựa chọn học sinh THPT Từ đó, khái quát tìm hiểu xu chung giới trẻ việc lựa chọn ngành nghề họ Bên cạnh đó, đề tài mong muốn tìm hiểu nhận thức học sinh nghề nghiệp mà lựa chọn muốn có tương lai, nguyên nhân dẫn tới nhận thức Từ đó, đưa cho học sinh THPT biện pháp có khả hữu ích, giúp họ định hướng cho thân việc lựa chọn việc làm nghề nghiệp thích hợp * Ý nghĩa thực tiễn đề tài Qua đề tài, muốn làm rõ thực trạng chọn ngành nghề tương lai học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh Thông qua điều bất cập, vấn đề tồn tại, chưa phù hợp xu hướng lựa chọn họ Ngoài ra, đề tài làm rõ nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn nghề nghiệp học sinh Cùng với đó, cố gắng tìm hiểu cung cấp số thông tin nhu cầu việc làm khoảng - năm tới Trên sở để đưa giải pháp mang tính thực tiễn giúp cho nhà quản lý có thêm sở khoa học, để hoạch định sách cho phù hợp với thực tế Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: - Mô tả thực trạng tình hình định hướng nghề nghiệp học sinh THPT thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn - Ảnh hưởng khu kinh tế Vũng Áng đến định hướng nghề nghiệp - Trên sở kết nghiên cứu đưa số kết luận khuyến nghị xung quanh vấn đề định hướng nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Lựa chọn vận dụng số lý thuyết nghề nghiệp để làm rõ định hướng nghề nghiệp học sinh THPT - Tiến hành khảo sát (phỏng vấn sâu vấn bảng hỏi) số nhóm học sinh THPT, phụ huynh giáo viên để có liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu - Khảo sát thị trường lao động đặc điểm việc làm khu kinh tế để có định hướng tốt cho học sinh lựa chọn nghề - Phân tích liệu, tìm yếu tố tác động đến lựa chọn học sinh THPT Từ đó, đưa kết có tính thuyết phục, đáp ứng mục tiêu đề tài - Từ đó, nghiên cứu giải pháp để công tác hướng nghiệp có ý nghĩa Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT thị xã Kỳ Anh giai đoạn * Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cụ thể trường : THPT Lê Quảng Chí THPT Kỳ Anh - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2015 đến cuối tháng 12/2015 * Khách thể nghiên cứu Học sinh trường THPT : Lê Quảng Chí; Kỳ Anh Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lí luận Chúng tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: báo, đề tài nghiên cứu, khoá luận tốt nghiệp đánh giá cao; công trình nghiên cứu định hướng nghề nghiệp, thông tin thị trường lao động từ doanh nghiệp lớn địa bàn tài liệu khác có liên quan đến vấn đề nhằm đưa thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp vấn bảng hỏi: Bảng hỏi xây dựng cách logic, có nguyên tắc dựa theo nội dung đề tài nhằm thu nhận thông tin đáp ứng yêu cầu đề tài - Phương pháp vấn sâu: Phương pháp thực số cá nhân nhằm thu thập thêm thông tin kiểm tra tính xác thực bảng hỏi - Phương pháp thu thập số liệu + Phương pháp điều tra viết + Phương pháp quan sát + Phương pháp thống kê toán học Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Câu hỏi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào giải câu hỏi nghiên cứu sau: - Có cần định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường THPT? (Tại cần tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường THPT?) - Tình hình lao động làm việc KKT Vũng Áng nào? Xu hướng tuyển dụng lao động thời gian tới sao? - Nhận thức học sinh THPT vấn đề hướng nghiệp nào? - Nhận thức học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh KKT Vũng Áng nào? - Những giải pháp nhằm nâng cao định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh theo hướng phát triển nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng thời gian tới? * Giả thuyết khoa học - Học sinh THPT có nhận thức tương đối đắn việc lựa chọn nghề nghiệp thân tương lai Tuy nhiên, nhận thức số bạn nghề nghiệp thân chưa thật đầy đủ sâu sắc, mang cảm tính phù thuộc nhiều vào người khác, thiếu sở khoa học - Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp giai đoạn có nhiều khác biệt so với thời kỳ trước (lựa chọn nghề không dựa vào sở thích cảm tính thân mà phải nắm bắt thị trường lao động, nhu cầu xã hội) Vì vậy, biết rõ nhu cầu thị trường lao động, với chuyển dịch cấu ngành nghề giúp cho việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hiệu - Nhận thức gia đình, nhà trường, cấp quyền doanh nghiệp vấn đề hướng nghiệp cho học sinh THPT lệch lạc Vì cần phải có giải pháp đồng để việc học lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đạt hiệu cao Đóng góp (tính sáng tạo) đề tài: - Thông qua nghiên cứu sở lí luận đề tài, góp phần làm rõ vấn đề: định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT - Góp phần làm rõ nhận thức định hướng nghề nghiệp tương lai học sinh THPT nước nói chung thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh nói riêng - Đưa thông tin tuyển dụng lao động thuộc khu kinh tế Vũng Áng để giúp học sinh có thông tin việc lựa chọn nghề nghiệp thân - Đề xuất giải pháp để giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt hiệu thiết thực Cấu trúc đề tài Chương Cơ sở lý luận đề tài 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm nghề nghiệp 1.3 Cơ sở hình thành nhu cầu định hướng nghề nghiệp học sinh THPT 1.4 Một số nguyên nhân dẫn đến sai lầm việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT Chương Tổ chức nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 2.2 Vài nét khách thể nghiên cứu 2.3 Cách thức tổ chức nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu 3.1 Khảo sát tình hình lao động việc làm KKT Vũng Áng 3.2 Khảo sát xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 3.3 Đánh giá tác động khu kinh tế Vũng Áng việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh theo hướng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu giới Có thể nói tư tưởng định hướng nghề nghiệp cho hệ trẻ có từ thời cổ đại, nhiên dạng sơ khai biểu thông qua việc phân chia, phân cấp lao động tuỳ thuộc vào địa vị nguồn gốc xuất thân người xã hội Điều thể rõ tính áp đặt giai cấp thống trị bất bình đẳng phân công lao động xã hội Đến kỷ XIX, sản xuất xã hội phát triển với tư tưởng tích cực giải phóng người khắp giới khoa học hướng nghiệp thực trở thành khoa học độc lập Cuốn sách “Hướng dẫn chọn nghề” xuất năm 1948 Pháp xem sách nói hướng nghiệp Nội dung sách đề cập đến phát triển đa dạng ngành nghề xã hội phát triển công nghiệp từ rút kết luận coi giáo dục hướng nghiệp vấn đề quan trọng thiếu xã hội ngày phát triển nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển Trong kỷ XX ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu nước Liên Xô (cũ), Mĩ với quan niệm, lập trường khác có điểm chung đề cao vai trò, vị trí quan trọng việc định hướng nghề nghiệp cho hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Trong giai đoạn nay, giới sản xuất công nghiệp hậu công nghiệp phát triển cao, xã hội xuất thêm nhiều ngành nghề mới, phân hoá lao động khiến hầu hết quốc gia giới phải quan tâm đến công tác hướng nghiệp Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hướng nghiệp, mở trung tâm tư vấn hướng nghiệp đào tạo giáo viên, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp trường Đại học Ví dụ trung tâm INETOP (Viện nghiên cứu quốc gia lao động hướng nghiệp) CNAM (Học viện quốc gia nghệ thuật nghề nghiệp) Pháp Chương trình đào tạo chuyên gia hướng nghiệp họ bắt đầu có mặt Việt Nam [15] 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước Đối với vấn đề định hướng nghề nghiệp cho học sinh vốn quan tâm từ lâu Điều thể văn đạo Đảng, Chính phủ ban ngành từ Trung ương đến địa phương Nhất giai đoạn nay, mà vấn đề “Dạy nghề” ngày quan tâm, trọng nhiều Về mặt nghiên cứu khoa học hướng nghiệp Việt Nam, theo chuyên gia ngành hướng nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ vào năm 1970, 1980 Những nhà khoa học tiên phong phải kể đến GS Phạm Tất Dong, PGS Đặng Danh Ánh, GS Phạm Huy Thụ, GS Nguyễn Văn Hộ GS Phạm Tất Dong người có đóng góp lớn cho giáo dục hướng nghiệp Việt Nam, ông dày công nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn cho giáo dục hướng nghiệp xác định mục đích, ý nghĩa, vai trò hướng nghiệp; hứng thú, nhu cầu động nghề nghiệp; hệ thống quan điểm, nguyên tắc hướng nghiệp, nội dung, phương pháp, biện pháp giáo dục hướng nghiệp Điều thể nhiều báo cáo, báo, sách, giáo trình ông bài: “hướng nghiệp cho niên”, đăng tạp chí Thanh Niên số năm 1982; Báo cáo: “Một đường hình thành lý tưởng nghề nghiệp cho HS lớn”; tác phẩm như: “Nghề nghiệp tương lai - giúp bạn chọn nghề” hay “Tư vấn hướng nghiệp - lựa chọn cho tương lai” Trong công trình nghiên cứu gần ông rằng: “Công tác hướng nghiệp góp phần điều chỉnh việc chọn nghề niên theo hướng chuyển đổi cấu 10 nhân, người thành công lĩnh vực nghề, đặc biệt doanh nhân thành đạt KTT Vũng Áng để khích lệ, khơi gợi khát vọng thành công động học tập bạn trẻ… kết hợp với đài phát xã (phường), lồng ghép vào hoạt động tập trường học Thông qua hoạt động sinh hoạt phong trào Đoàn niên, câu lạc …để cung cấp thông tin nghề: Có hệ thống ngành nghề mũi nhọn, ngành nghề truyền thống địa phương để cung cấp cho đoàn viên niên, học sinh trường Đoàn trường nên thường xuyên tổ chức để bạn đoàn viên, niên tham gia vào hoạt động như: ngày hội việc làm sàn giao dịch việc làm; cung cấp thông tin tuyển dụng lao động theo định kỳ thông qua bảng tin nhà trường, để qua giúp học sinh có ý thức sâu sắc việc lựa chọn nghề nghiệp thân tương lai Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế sở, đơn vị trường dạy nghề, Hội chợ việc làm, Trung tâm giới thiệu việc làm đơn vị sản xuất địa bàn như: tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất điện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng; quy trình sản xuất thép tập đoàn Fomasa; hoạt động nghề ngành thương mại – dịch vụ (kinh doanh nhà hàng, khách sạn…) ngành Nông – lâm – ngư nghiệp (các trang trại chăn nuôi, mô hình nuôi trồng thủy sản lớn…) Thông tin tuyên truyền kênh quan trọng hàng đầu việc tác động đến hệ trẻ việc sử dụng phương tiện thông tin vào hướng nghiệp với mục đích xã hội hóa hướng nghiệp, đưa thông tin giới nghề nghiệp, giáo dục hướng nghiệp phương tiện đại chúng có nhiều tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức tầng lớp xã hội hoạt động hướng nghiệp 3.4.2.3 Phát huy tiềm nghề nghiệp học sinh Mục đích cuối tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh nhận thức: người không phù hợp với nghề mà phù hợp với nhóm nghề; giới nghề 97 rộng lớn: có nhiều loại nghề (chân tay, trí óc), nhiều loại việc (nhân viên, quản lý, tự do), từ chọn cho thân nghề phù hợp để lập thân lập nghiệp Mỗi học sinh phải hình thành kỹ tự hướng nghiệp với giúp đỡ giáo viên bạn tự hướng nghiệp cho Ví dụ: nhà trường có cung cấp địa Email Website trường chuyên nghiệp; Website thông tin test hướng nghiệp mạng Internet cho học sinh tìm hiểu; hướng dẫn học sinh quy trình tự hướng nghiệp, kỹ chẩn đoán xu hướng, khí chất, tính cách, lực nghề học sinh; giáo viên hướng dẫn học sinh thu thập xử lý thông tin yêu cầu nghề, thị trường lao động Để nhận giúp đỡ từ giáo viên, bạn cần phải cởi mở, thường xuyên trao đổi, bày tỏ khó khăn, sở thích ước mơ nghề nghiệp tương lai Có giáo viên hiểu để tư vấn giúp có lựa chọn đắn cho việc định hướng nghề nghiệp thân Tóm lại, tự hướng nghiệp trở thành kỹ sống người thời đại, học sinh cần phải trang bị kỹ tự hướng nghiệp cho thân suốt thời gian học THPT Về lâu dài, trường phải tự đào tạo đội ngũ GV “chuyên nghiệp” tư vấn hướng nghiệp Đây yêu cầu phát triển nhà trường mục tiêu việc nâng cao chất lượng nhà trường giai đoạn tương lai * Đổi chương trình học nghề phổ thông nhà trường Hiện nay, trường THPT thuộc thị xã Kỳ Anh chương trình học nghề phổ thông chủ yếu học nghề như: Trồng rừng, Làm vườn, Nấu ăn Theo nhà trường cần có sách đổi chương trình dạy học nghề phổ thông Vẫn biết nghề phổ thông nay, chưa giúp em sau học xong thực hành nghề được, nhiên với việc tiếp xúc kiến thức ban đầu nghề giúp em nghề nghiệp tương lai nào? Thông qua chúng em tự điều chỉnh hướng lựa chọn nghề 98 nghiệp theo sở thích khả Đặc biệt, theo tìm hiểu chúng tôi, động học nghề phổ thông bạn chủ yếu lấy điểm cộng vào điểm thi tốt nghiệp cuối cấp chưa thực có yêu thích hay học nhằm phá tri thức nghề Vì vậy, nghĩ, nhà trường cần có đổi thực công tác dạy nghề phổ thông, để thay đổi nhận thức học sinh việc định hướng nghề nghiệp tương lai, điểm cộng vào kết tốt nghiệp Bởi thực tế, bạn phải nhờ vào số điểm đỗ tốt nghiệp Về công tác dạy học nghề phổ thông nay, địa bàn thị xã Kỳ Anh nên dạy môn như: Nấu ăn, Điện dân dụng, Tin học văn phòng, Gò, Sửa chữa xe máy, Điện tử dân dụng Đây nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế địa phương Với nghề này, giúp em có trải nghiệm thực tế từ hứng thú với nghề Trong trình dạy học, nhà trường cần tổ chức cho em có đợt tham quan thực tế hoạt động nghề nghiệp Ví dụ: Đối với nghề Nấu ăn, bên cạnh kỹ thuật nấu nướng, kỹ phục vụ bàn quan trọng Trong đó, công việc theo nhận thức nhiều bạn coi thường, không xem trọng, thực tế vai trò người phục vụ bàn nhà hàng, hay khách sạn quan trọng, hài lòng khách hàng phụ thuộc nhiều vào yếu tố người phục vụ Sự hài lòng khách bí thành công hoạt động nghề nghiệp Hơn bạn quan sát thực tế, nhà hàng khách sạn lớn (Khách sạn Mường Thanh, nhà hàng Hoa Sim…) nhận thấy tính nghệ thuật sáng tạo nghề mà người lao động biết cố gắng tự biến thành người nghệ sĩ thực Trong việc lựa chọn nghề phổ thông, mong muốn nhà trường em tự lựa chọn theo sở thích, không nên ép buộc lớp học loại nghề Có vậy, chúng em có tìm hiểu thật nghề mà yêu thích, hay nhận thấy thân phù hợp hay không 99 phù hợp với nghề Vẫn biết, khiến nhà trường gặp khó khăn công tác quản lí, cố gắng làm * Thành lập phòng, ban tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường Quá trình làm đề tài này, nhận thức rằng, nhà trường có vai trò quan trọng việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh Đây đường hướng đắn, khoa học, giúp học sinh có lựa chọn tốt việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai Do cần phải có giải pháp mạnh mẽ, thiết thực để nâng cao vai trò hướng nghiệp nhà trường định nghề nghiệp học sinh Ở trường cần thành lập Ban tư vấn hướng nghiệp, gồm thầy cô giáo có uy tín, có kiến thức giới nghề nghiệp, có khả giao tiếp tốt với phụ huynh học sinh Ban tư vấn có phòng làm việc riêng, có kế hoạch làm việc cụ thể, cho tư vấn trực tiếp gián tiếp cho học sinh phụ huynh học sinh có nhu cầu Ngoài việc Tư vấn hướng nghiệp sơ hướng dẫn hướng dẫn tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, xác định lực thân, điều kiện phẩm chất so với điều kiện yêu cầu nghề mà học sinh chọn, trường cần Tư vấn chuyên sâu cho học sinh, cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, môn học yêu thích, sở thích, sở trường học sinh; cho học sinh làm test trí tuệ, hướng nghiệp… cán hướng nghiệp dựa thông tin thu kết test mà có sở hướng dẫn cho học sinh nhận thấy lực, khả mình, xu hướng, tính cách thân so với phù hợp nghề Cán hướng nghiệp nêu điểm mạnh, yếu học sinh, nhu cầu thực tế nghề từ đưa lời khuyên cho học sinh chọn nghề Tư vấn sơ kết hợp tư vấn chuyên sâu tiến hành phù hợp với trình độ học sinh, đặc điểm lứa tuổi, nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động nghề nghiệp xã hội, tư vấn tiến hành thường xuyên xuyên suốt năm học THPT Nhiệm vụ Ban hướng nghiệp bao gồm : 100 - Giúp cán bộ, giáo viên nhà trường, đặc biệt thầy, cô giáo, tổ chức đoàn thể giáo viên học sinh nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung việc tổ chức hoạt động hướng nghiệp trường - Tuyên truyền, vận động tổ chức xã hội có liên quan tham gia vào công tác hướng nghiệp - Kiểm tra, đôn đốc đánh giá theo phần việc, giai đoạn phận hợp thành sở kế hoạch hợp đồng giao, tương ứng với đặc điểm hoạt động phận Để thực nhiệm vụ trên, Ban hướng nghiệp cần thiết phải tiến hành công việc cụ thể sau : + Dựa vào kế hoạch quyền địa phương phân bổ lao động phát triển KT - XH, cung cấp cho GV hiểu biết nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực địa phương khả tiếp nhận học sinh trường năm học + Đưa nội dung hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung nhà trường giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) mảng công việc (học tập văn hoá, lao động sản xuất, hoạt động ngoại khoá ) + Tổ chức trao đổi kế hoạch thực nội dung hướng nghiệp phận chức trường để hoạt động hướng nghiệp triển khai cách đồng + Trao đổi với giáo viên tổ chức đoàn thể xã hội nhà trường để thiết lập kế hoạch sử dụng hình thức hướng nghiệp nhằm phát triển hứng thú, sở trường, lực học sinh + Thiết lập kế hoạch cộng tác nhà trường với sở sản xuất quan đào tạo nghề địa bàn nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp hiệu hoạt động hướng nghiệp (thực giảng hướng nghiệp theo chương trình Bộ, gặp gỡ, trao đổi học sinh sở sản xuất, giúp nhà trường sở kỹ thuật, cán công nhân có tay nghề ) + Trên sở có trường THPT, dự tính việc thành lập nhóm, tổ khoa học kỹ thuật, đội nghề phù hợp với nguyện vọng, lực yêu cầu thực tế 101 + Kết hợp với Đoàn niên Hội cha mẹ học sinh tổ chức thi, hội thảo, câu lạc nhằm mục đích giúp đỡ trao đổi với học sinh cuối cấp hướng tương lai họ + Xác lập kế hoạch hướng nghiệp thực hành sản xuất (thông qua loại hình hoạt động), hoạt động ngoại khoá công tác xã hội học sinh, tổ chức thi tuyển chọn tay nghề, triển lãm thành lao động + Thành lập Ban tư vấn nghề trường để góp ý với học sinh phụ huynh lựa chọn nghề + Thiết lập kế hoạch việc xây dựng nội dung, hình thức tổ chức lực lượng tham gia học hướng nghiệp, phòng hướng nghiệp nhà trường + Xác định kế hoạch điều tra hứng thú, lực, sở trường học sinh đầu cấp cuối cấp Đặc biệt học sinh đầu cấp, bạn chưa nhận thức vai trò quan trọng việc lựa chọn nghề nghiệp thân Ban hướng nghiệp cần phải có biện pháp hỗ trợ kịp thời để giúp em lựa chọn khối học phù hợp với việc chọn nghề sau Riêng học sinh địa bàn thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh, thành lập Ban hướng nghiệp cần thiết, nhiệm vụ hoạt động quan trọng Ban hướng nghiệp cầu nối học sinh với tổ chức nghề nghiệp địa bàn, phải cho họ thấy lợi sử dụng lao động người địa phương Từ hướng học sinh vào ngành nghề cần nguồn lao động địa bàn KKT Vũng Áng Khi em có hướng cho lựa chọn nghề nghiệp Ban hướng nghiệp tư vấn môn khối học cho học sinh Dựa lực đầu vào, sở thích nguyện vọng học sinh, với xu hướng nghề nghiệp Ban giám hiệu nhà trường tổ chức lớp học phân chia theo khối A, B, C, D Qua thực tế nghiên cứu đề tài, xin đề xuất nhà trường cần tăng cường lớp chọn khối A, D tùy theo trình độ, khả học sinh Bởi học khối này, học sinh dễ thi vào ngành trường đào tạo 102 tham gia vào thị trường lao động Tùy theo trình độ, khả học sinh nghĩa là: vào lực học nhu cầu bạn nhà trường tổ chức lớp học nhằm mục đích để thi vào trường Đại học tốp đầu, trường Cao đẳng uy tín phù hợp với thị trường lao động KKT Vũng Áng Tất nhiệm vụ nội dung công việc Ban hướng nghiệp nhà trường đề thành phần hệ thống cụ thể hoá triển khai thực Việc đề xuất nhiệm vụ, biện pháp cụ thể thường tiến hành vào đầu năm học, bổ sung cho hoàn chỉnh thêm hàng tháng học kỳ Tuỳ thuộc vào tính chất nhiệm vụ mà trao cho phận cá nhân trường, ký kết hợp đồng với tổ chức xã hội, ấn định thời gian hoàn thành, đặc biệt kiểm tra, báo cáo kết Các nhiệm vụ xếp thành hệ thống theo thứ tự ưu tiên tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề tiến triển theo thời gian năm học Ban hướng nghiệp chịu trách nhiệm thu thập xử lý thông tin phận cung cấp, đưa nhận định, đánh giá sơ xu hướng nghề học sinh Những thông tin sau xử lý ban hướng nghiệp thực tài liệu bổ ích cho cán làm công tác tư vấn tiến hành hoạt động này, làm cho nội dung tư vấn có tính sát thực, đáp ứng nhu cầu định hướng nghề đối tượng tư vấn Ban hướng nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng đề xuất kế hoạch tổ chức hoạt động tư vấn nhân lực, sở vật chất, phù hợp kế hoạch năm học nhà trường loại Như thông qua hoạt động trên, học sinh không phát triển tiềm nghề, mà lên kế hoạch thực ước mơ nghề nghiệp từ bước vào trường THPT Đây việc làm thiết thực có ý nghĩa lớn hoạt động dạy học 3.4.2.4 Xây dựng mô hình liên kết trường THPT với doanh nghiệp, trường ĐH – CĐ hoạt động giáo dục hướng nghiệp 103 * Phối hợp với sở sản xuất, xí nghiệp, doanh nghiệp… tổ chức tham quan, tiếp xúc trao đổi với người làm nghề Nhà trường cần tổ chức cho học sinh tham quan thực tế doanh nghiệp, thực hành kỹ thuật, thực tập sản xuất, qua nắm bắt kịp thời kỹ tay nghề, tác phong lao động… để học sinh kịp thời điều chỉnh, đổi nhận thức nghề nghiệp Đối với doanh nghiệp, có phân công, lên kế hoạch, nội dung tư vấn, giới thiệu phù hợp với học sinh yêu cầu kiến thức, kỹ để làm việc Thông qua đó, giúp cho doanh nghiệp có đội ngũ lao động yêu nghề, tâm huyết với công việc Bên cạnh đó, nơi sử dụng lao động cung cấp thêm thông tin tuyển dụng lao động tương lai, nhà trường học sinh có thêm sở để định hướng nghề nghiệp tương lai * Phối hợp với trường ĐH - CĐ… để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trang bị thêm thông tin ngành nghề đào tạo, nơi đào tạo, điểm trúng tuyển…tạo điều kiện cho học sinh có nhu cầu so sánh đối chiếu với khả để lựa chọn Hiện trường ĐH – CĐ thường tập trung tư vấn vào lúc học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi nên vô tình lại hướng học sinh vào chọn trường có điểm tuyển thấp, trường chủ yếu giới thiệu quảng cáo Do việc trường ĐH – CĐ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phải làm thường xuyên năm học phổ thông để mang lại hiệu cao Đối với học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh, nên lựa chọn trường ĐH – CĐ có ngành đào tạo phù hợp với ngành nghề phục vụ cho phát triển KKT Vũng Áng – Hà Tĩnh Liên kết với Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh việc đào tạo ngành mũi nhọn theo đơn đặt hàng doanh nghiệp KKT Vũng Áng Đây việc làm có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp nguồn nhân lực chổ cho KKT Vũng Áng, vừa giải vấn đề hoạt động nghề nghiệp 104 cho học sinh từ ngồi ghế nhà trường THPT Đó lợi học sinh trường THPT, địa bàn thị xã Kỳ Anh Một nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp nhiều nước ta công tác hướng nghiệp ban đầu chưa phù hợp Hậu để lại nặng nề, gây lãng phí tài chính, nguồn lao động, áp lực bất ổn định xã hội Theo nghĩ, giải pháp quan trọng để thay đổi phương thức hướng nghiệp nhà trường phổ thông phải thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời nhu cầu lao động xã hội Trên sở giúp học sinh lựa chọn trường đào tạo phù hợp, không nên trọng vào mục tiêu học sinh đỗ vào đại học mà nên có quan tâm lớn đến hoạt động nghề nghiệp học sinh sau tốt nghiệp Ngoài hướng nghiệp không quan tâm ngành nghề làm gì? Thu nhập bao nhiêu? Mà cần quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng, tác phong lao động công nghiệp để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế 3.4.3 Kiểm chứng tính khả thi giải pháp Các giải pháp nhóm nghiên cứu đưa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động định hướng nghề nghiệp học sinh trường THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Để kiểm nghiệm tính đắn khả thi giải pháp, nhóm nghiên cứu tiến hành trưng cầu ý kiến chuyên gia cán quản lí, giáo viên học sinh trường THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh phiếu hỏi ý kiến Nhóm nghiên cứu tiến hành trình bày giải pháp sau thiết kế thành phiếu câu hỏi Phiếu hỏi thiết kế gồm nội dung xoay quanh giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa Đối với chuyên gia giáo viên cấu tạo bảng hỏi có mức độ sau: Rất khả thi, khả thi, không khả thi Còn bạn học sinh cấu tạo bảng hỏi có mức độ là: Rất phù hợp, phù hợp, không phù hợp 105 Số phiếu phát chuyên gia giáo viên 112, học sinh 550 Số phiếu phản hồi với chuyên gia giáo viên 105/112, học sinh 547/550 Kết thu sau: * Ý kiến đánh giá chuyên gia giáo viên tính khả thi giải pháp nhóm nghiên cứu đưa ra: TT Các giải pháp Tổ chức chương trình hành động Tăng cường công tác tuyên truyền Phát triển tiềm nghề cho học sinh Xây dựng mô hình liên kết Rất khả thi % 78,3 82,6 75,2 90,6 Mức độ khả thi Khả thi % Không khả thi % 21,7 17,4 24,8 9,4 0 0 đào tạo… Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy đa số chuyên gia đồng tình trí với giải pháp mà đề xuất Trong giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền (chiếm 82%) Xây dựng mô hình liên kết đào tạo… (chiếm 90%) đánh giá có khả thực đem lại hiệu cao Còn hai giải pháp lại, số chuyên gia giáo viên cho gặp nhiều khó khăn thực như: sở vật chất chưa đảm bảo, kinh phí cho hoạt động hạn hẹp…Tuy nhiên, nhìn chung giải pháp đưa đánh giá có tính thực tế cao, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương * Ý kiến đánh giá học sinh mức độ phù hợp giải pháp nhóm nghiên cứu đưa ra: TT Các giải pháp Tổ chức chương trình hành động Tăng cường công tác tuyên truyền Phát triển tiềm nghề cho học sinh Xây dựng mô hình liên kết Rất phù hợp % 73,3 85,7 95,2 89,6 đào tạo… 106 Mức độ phù hợp Phù hợp % Không phù hợp % 26,7 14,3 4,8 10,4 0 0 Như vậy, qua bảng số liệu này, ta nhận thấy, hầu hết bạn học sinh cảm thấy hứng thú cho phù hợp với nhu cầu định hướng nghề nghiệp bạn Đặc biệt nhiều bạn hưng thú với giải pháp “Phát triển tiềm nghề” (chiếm 95%) Điều chứng tỏ, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp tâm lí nguyện vọng hướng nghiệp bạn học sinh Ngoài công tác tuyên truyền xây dựng mô hình liên kết bạn quan tâm, nhận thấy cần thiết với thân trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai Tóm lại, qua tổng hợp ý kiến điều tra, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng: Hầu kiến phiếu điều tra đồng thuận với tính khả thi phù hợp giải pháp nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh địa bàn thị xã Kỳ Anh Qua đây, xin gửi gắm nguyện vọng bạn học sinh đến với giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường, cấp quản lí sở - ngành cần phải có hoạt động hướng nghiệp đặc thù KKT Vũng Áng Để học sinh ngồi ghế nhà trường THPT chủ nhân thực KKT Vũng Áng C – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng lao động việc làm KKT, phát triển mạnh mẽ KKT Vũng Áng hệ trẻ nhận thấy cần phải góp sức vào nghiệp xây dựng phát triển kinh tế địa phương Đưa thị xã Kỳ Anh trở thành trung tâm kinh tế - trị văn hóa vùng Đặc biệt phải có kỹ tốt để hội nhập sâu vào phát triển giới Muốn làm điều học sinh ngồi ghế nhà trường, bậc THPT cần phải nhận thức đắn vấn đề nghề nghiệp thân Có trở thành người làm chủ tương lai đất nước 107 Tuy nhiên thực tế, việc định hướng nghề nghiệp bạn học sinh mơ hồ, thiếu khoa học chưa phù hợp với yêu cầu xã hội Các nhân tố có tác động lớn đến việc định nghề nghiệp tương lai bạn chưa làm tròn trách nhiệm Hầu hết bạn học sinh chông chênh lựa chọn nghề, thiếu tư vấn hợp lí đắn Trước tình hình nhóm nghiên cứu đề số giải pháp nhằm hướng tác động tích cực KKT Vũng Áng đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn Những giải pháp đề thực trước mắt, có giải pháp tính chiến lược lâu dài, nhằm thay đổi nhận thức bạn học sinh hoạt động nghề nghiệp tương lai thân Đồng thời thay đổi phương pháp hướng nghiệp nhà trường THPT cho phù hợp yêu cầu thực tế nguyện vọng học sinh Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Sở GD – ĐT Hiện nay, công đổi bản, toàn diện giáo dục diễn mạnh mẽ tất lĩnh vực Theo hướng đổi chương trình giáo dục THPT chương trình học mang tính định hướng nghề nghiệp Do thông qua đề tài nay, xin kiến nghị với Bộ sở GD – ĐT cần có nghiên cứu thực tế, từ có sách cụ thể công tác hướng nghiệp cho học sinh theo hướng mang tính đột phá đổi phù hợp nguyện vọng học sinh yêu cầu thời đại 2.2 Đối với nhà trường THPT Ban giám hiệu nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng việc lãnh đạo, đạo, theo dõi, kiểm tra đánh giá động viên, khuyến khích việc tổ chức thực công tác hướng nghiệp trường giáo viên học sinh Nhà trường cần chủ động, linh hoạt sáng tạo công tác hướng nghiệp cho học sinh như: quan tâm đầu tư trang bị sở vật chất phục vụ công tác hướng 108 nghiệp, tăng cường việc tổ chức hoạt động ngoại khoá sở sản xuất, xây dựng hệ thống thông tin tình hình lao động việc làm KKT Vũng Áng nước… Bên cạnh hướng nghiệp cách chọn ngành nghề tương lai cho học sinh, nhà THPT cần có hoạt động nhằm giáo dục nhận thức học sinh kỹ tố chất cần thiết người lao động từ học THPT Đổi phương pháp hướng nghiệp để phù hợp yêu cầu thực tế nguyện vọng học sinh 2.3 Đối với gia đình học sinh Gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh, cha mẹ người thân gia đình trước hết cần phải có quan niệm, cách nhìn đắn, phù hợp nghề nghiệp việc làm xã hội đại Phải có hiểu biết nhu cầu, hứng thú, sở thích, lực em mình, đồng thời cần phải có hiểu biết định ngành nghề xã hội, đặc trưng yêu cầu nghề, nhu cầu xã hội nghề Trên sở để tham mưu, định hướng cho em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp Muốn làm điều này, bậc phụ huynh phải thay đổi nhận thức, phải tích cực chủ động tôn trọng nguyện vọng em việc chọn nghề nghiệp cho tương lai Tài liệu tham khảo [1] Ban Quản lý KKT Vũng Áng (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động năm năm phương hướng cho năm (2006-2011), Hà Tĩnh [2] Bộ giáo dục Đào tạo (2008), Sổ tay tư vấn hướng nghiệp chọn nghề, NXB Giáo dục [3] Phạm Tất Dong, Đặng Danh Ánh, Nguyễn Thế Trường, Trần Minh Thu, Nguyễn Dục Quang, (2004), Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội 109 [4] Trần Thúy Hằng, (năm 2014) Tác động KKT Vũng Áng đến phát triển KT – XH quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2020, Khóa luận Tốt nghiệp, Học viện hành [5] Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, (2004), Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT với việc phát triển nguồn nhân lực, tạp chí phát triển giáo dục, Hà Nội [6] L.A Iôvaisa, (1983), Những vấn đề hướng nghiệp cho học sinh, Nxb giáo dục Liên Xô [7] Sở lao động thương binh xã hội (2015), Báo cáo kết điều tra lực lượng lao động làm việc KKT Vũng Áng phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015, Hà Tĩnh [8] GS.TS Lê Thông PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tuệ ( năm 2000), “Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam”, NXB Giáo dục [9] Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 04/3/2006 thành lập Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh [10] Lê Xuân Từ (năm 2014), Phát triển nguồn lực cho khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học Kinh tế [11] http://kkthatinh.gov.vn/ [12] http://vieclamhatinh.vn/ [13] http://vieclamhatinh.vn/news/San-giao-dich-viec-lam/ [14] http://hatinh.gov.vn/ [15] http://kkthatinh.gov.vn/?x=20016/tin-tuc/khu-kinh-te-vung-ang-di- len-tu-noi-luc [16].http://www.huongnghiep.vn/? view=detail&pmenu=2&menu=110&id=1962 110 [17] http://www2.thanhnien.com.vn/CNTT/2006/3/21/142770.tno [18] http://huongnghiep24h.com/tin-tuc-viec-lam/khu-kinh-te-vung-angcan-hon-67000-lao-dong.html 111 [...]... Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Sông Trí), 6 xã (Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Ninh) Thị xã Kỳ Anh, Đông và Bắc giáp Biển Đông, Tây giáp huyện Kỳ Anh, Nam giáp tỉnh Quảng Bình và huyện Kỳ Anh Hình 1: Thị xã Kỳ Anh – đô thị công nghiệp Từ một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng với sự quan tâm đầu tư của các... cho KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2014; Khóa luận tốt nghiệp, Trần Thúy Hằng, Tác động của KKT Vũng Áng đến sự phát triển KT – XH trong quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH của tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn đến năm 2020, Học viện hành chính, năm 2014 Cùng với đó là các bài báo phân tích về đặc điểm nổi bật của KKT Vũng Áng như: Khu kinh tế động lực mang tên Vũng Áng (Thành... chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các nhóm, câu lạc bộ của học sinh - Các phương tiện, phương pháp điều khiển là công tác hướng nghiệp trong nhà trường, sự định hướng của gia đình, các thông tin liên quan từ mạng truyền thông, hoạt động tư vấn hướng nghiệp … - Đối tượng điều khiển là động cơ và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Kết quả là tạo cho học sinh tâm lý sẵn sàng tham gia lao động nghề nghiệp, ... thấy thị xã Kỳ Anh là một đơn vị hành chính mới được thành lập như một sự tất yếu của xu thế phát triển kinh tế xã hội Đây là nơi đang thu hút lượng lao động lớn của cả nước, vì vậy chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn để đón đầu lợi thế này 34 2.1.2 Vài nét về khu kinh tế Vũng Áng 2.1.2.1 Giới thuyết về quan niệm khu kinh tế và khu kinh tế ven biển Khu kinh tế (ECONOMIC ZONES) là một thuật ngữ kinh tế được... về tình hình kinh tế - xã hội cũng tác động rất lớn đến việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh Chính vì vậy giáo dục hướng nghiệp cần phải có sự đón đầu để kịp thời tư vấn, định hướng tốt hơn 1.3 Cơ sở hình thành nhu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT 1.3.1 Mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và phát triển nguồn nhân lực Giáo dục là một trong những quá trình chủ yếu hình thành và phát triển... định hướng tới nghề nghiệp là học sinh, song với tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm, vốn sống và trình độ nhận thức xã hội còn nhiều hạn hẹp, nên cần có sự trợ giúp của các lực lượng giáo dục Hoạt động định hướng nghề nghiệp của học sinh trở thành đối tượng lao động giáo dục của thầy, cô giáo, của các tổ chức chính trị, xã hội trong trường nhằm giúp cho quá trình định hướng nghề của học sinh diễn ra thuận... thống nghề nghiệp trong xã hội, đặc biệt đối với những nghề phổ biến và quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời cũng phải giúp cho học sinh quen biết với những nghề chính của địa phương, của khu vực và những nghề có tính chất truyền thống Bên cạnh hệ thống nghề nghiệp, trong các giờ hướng nghiệp cũng phải cho học sinh hiểu biết hệ thống các trường nghề (trường dạy nghề, các trường trung học và đại học. .. động Năng lực và phẩm chất lao động luôn thống nhất và chuyển hóa cho nhau, vì thế nếu thiếu một trong hai thành phần thì không thể cho là phù hợp nghề Về mặt hướng nghiệp, các nhà tâm lý cho rằng nhân cách bao gồm 4 cấu trúc sau : - Xu hướng nghề nghiệp: gồm hứng thú nghề nghiệp, lý tưởng nghề nghiệp, khuynh hướng nghề nghiệp … Xu hướng nghề nghiệp đóng vai trò là động cơ chọn nghề, vì thế trong hướng. .. xác định hướng hành động Như vậy, yếu tố định hướng bao gồm trong nó quá trình hoạt động của chủ thể nhằm đạt tới mục đích đã định, yếu tố thứ hai của khái niệm – nghề nghiệp trở thành mục tiêu của hoạt động định hướng Yếu tố này chi phối các hoạt động của chủ thể về nhận thức, về thái độ, hành vi, đồng thời nó là kết quả cần đạt tới quá trình hoạt động Trong nhà trường, chủ thể trực tiếp định hướng. .. 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới Thị xã Kỳ Anh là đầu tàu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, bước sang giai đoạn mới, thị xã phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại Không chỉ phát triển về kết cấu hạ tầng của Khu kinh tế Vũng Áng, mà các lĩnh trên địa bàn cũng sẽ được chú trọng đầu tư Cùng với đó là sự phát triển không ngừng của các dịch vụ du lịch, là điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế ... lao động việc làm KKT Vũng Áng 3.2 Khảo sát xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 3.3 Đánh giá tác động khu kinh tế Vũng Áng việc lựa chọn nghề nghiệp học. .. thức định hướng nghề nghiệp tương lai học sinh THPT nước nói chung thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh nói riêng - Đưa thông tin tuyển dụng lao động thuộc khu kinh tế Vũng Áng để giúp học sinh có thông tin việc. .. nghiệp nào? - Nhận thức học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh KKT Vũng Áng nào? - Những giải pháp nhằm nâng cao định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT địa bàn thị xã Kỳ Anh theo hướng phát triển nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH, TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH, TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay