TÌM HIỂU VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN Ở VIỆT NAM

17 226 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2016, 17:59

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÌM HIỂU VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN Ở VIỆT NAM Mở đầu Con người muốn tồn phát triển trước hết phải ăn, mặc, Để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu này, người phải lao động làm sản phẩm cần thiết Của cải xã hội nhiều, mức độ thoả mãn nhu cầu cao Trong thực tế sống, người lao động có đủ điều kiện sức khỏe, khả lao động may mắn khác để hoàn thành nhiệm vụ lao động, công tác tạo nên cho gia đình sống ấm no hạnh phúc Ngược lại, người gặp phải rủi ro, bất hạnh ốm đau, tai nạn, hay già yếu, chết thiếu công việc làm ảnh hưởng tự nhiên, điều kiện sống sinh hoạt tác nhân xã hội khác Khi rơi vào trường hợp đó, nhu cầu thiết yếu người không mà Trái lại, có tăng lên, chí xuất thêm nhu cầu Bởi vậy, muốn tồn tại, người xã hội loài người phải tìm thực tế tìm nhiều cách giải khác Để khắc phục rủi ro, bất hạnh giảm bớt khó khăn cho thân gia đình việc tự khắc phục, người lao động phải bảo trợ cộng đồng xã hội Sự tương trợ mở rộng phát triển nhiều hình thức khác Những yếu tố đoàn kết, hướng thiện tác động tích cực đến ý thức công việc xã hội Nhà nước chế độ xã hội khác Trong trình phát triển xã hội, đặc biệt từ sau cách mạng công nghiệp, hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) có sở để hình thành phát triển Quá trình công nghiệp hoá làm cho đội ngũ người làm công ăn lương tăng lên, sống họ phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập lao động làm thuê đem lại Sự hẫng hụt tiền lương trường hợp bị ốm đau, tai nạn, rủi ro, bị việc làm già , trở thành mối đe doạ sống bình thường người nguồn thu nhập khác tiền lương Sự bắt buộc phải đối mặt với nhu cầu thiết yếu hàng ngày buộc người làm công ăn lương tìm cách khắc phục hành động tương thân, tương (lập quỹ tương tế, hội đoàn ); đồng thời, đòi hỏi giới chủ Nhà Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nước phải có trợ giúp bảo đảm sống cho họ Năm 1850, lần Đức, nhiều bang thành lập quỹ ốm đau yêu cầu công nhân phải đóng góp để dự phòng bị giảm thu nhập bệnh tật Từ đó, xuất hình thức bắt buộc đóng góp Lúc đầu có giới thợ tham gia, hình thức bảo hiểm mở rộng cho trường hợp rủi ro nghề nghiệp, tuổi già tàn tật Đến cuối năm 1880, BHXH mở hướng Sự tham gia bắt buộc không người lao động đóng góp mà giới chủ Nhà nước phải thực nghĩa vụ (cơ chế ba bên) Tính chất đoàn kết san sẻ lúc thể rõ nét: người, không phân biệt già - trẻ, nam - nữ, lao động phổ thông - lao động kỹ thuật, người khoẻ - người yếu mà tất phải tham gia đóng góp mục đích chung Mô hình Đức lan dần châu Âu, sau sang nước Mỹ Latin, đến Bắc Mỹ Canada vào năm 30 kỷ XX Sau chiến tranh giới thứ hai, BHXH lan rộng sang nước giành độc lập châu á, châu Phi vùng Caribê Như vậy, xuất BHXH tất yếu khách quan mà thành viên xã hội cảm thấy cần thiết phải tham gia hệ thống BHXH cần thiết BHXH BHXH trở thành trụ cột hệ thống An sinh xã hội tất nước thừa nhận quyền người I/GIỚI THIỆU CHUNG: BHXH gì? Như nêu, BHXH có lịch sử lâu có nhiều thay đổi chất với nhiều mô hình phong phú, thực hàng trăm nước giới Tuy nhiên, nay, định nghĩa BHXH vấn đề nhiều tranh luận tiếp cận từ nhiều giác độ khác với quan điểm khác - Từ giác độ pháp luật: BHXH chế độ pháp định bảo vệ người lao động, sử dụng tiền đóng góp người lao động, người sử dụng lao động, người lao động tài trợ, bảo hộ Nhà nước, nhằm trợ cấp vật chất cho người bảo hiểm gia đình trường hợp bị giảm thu nhập bình thường ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (TNLĐ& BNN), thai sản, hết tuổi lao động theo quy định pháp luật (hưu) chết - Từ giác độ tài chính: BHXH trình san sẻ rủi ro tài người tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật - Từ giác độ sách xã hội: BHXH sách xã hội nhằm đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động họ không may gặp phải “rủi ro xã hội”, nhằm góp phần đảm bảo an toàn xã hội… - Theo luật BHXH Việt Nam năm 2006: BHXH bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ BHXH Tuy có nhiều cách hiểu khác nhau, song chất BHXH lại thể rõ ràng cụ thể Bản chất BHXH: BHXH đời, tồn tại, phát triển tất yếu khách quan với phát triển, đời xã hội loài người Bản chất BHXH thể nội dung chủ yếu sau: - BHXH nhu cầu khách quan, đa dạng phức tạp xã hội, xã hội mà sản xuất hàng hóa hoạt động theo chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển đến mức độ định Kinh tế phát triển BHXH đa dạng hoàn thiện Vì nói kinh tế tảng BHXH - Mối quan hệ bên BHXH phát sinh sở quan hệ lao động diễn bên: bên tham gia BHXH, bên BHXH bên BHXH Bên tham gia BHXH người lao động hoạc người lao động người sử dụng lao động Bên BHXH thông thường quan chuyên trách Nhà nước lập bảo trợ Bên BHXH người lao động gia đình họ có đủ điều kiện ràng buộc cần thiết - Những biến cố làm giảm khả lao động, việc làm BHXH rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan người như: ốm đau, TNLĐ& BNN Hoặc trường hợp xảy không hoàn toàn ngẫu nhiên như: tuổi già, thai sản Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phần thu nhập người lao động bị giảm gặp phải biến cố, rủi ro bù đắp thay từ nguồn quỹ tiền tệ tập trung tồn tích lại Nguồn quỹ bên tham gia BHXH đóng góp chủ yếu, hỗ trợ từ phía Nhà nước - Mục tiêu BHXH la nhằm thỏa mãn nhu cầu người lao động trường hợp bị giảm thu nhập, việc làm Mục tiêu ILO cụ thể hóa sau: + Đền bù cho người lao động khoản thu nhập bị để đảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu họ + Chăm sóc sức khỏe chống bệnh tật + Xây dựng điều kiện sống đáp ứng nhu cầu dan cư nhu cầu đặc biệt người già, người tàn tật trẻ em Chức BHXH: - Thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động tham gia BHXH họ bị giảm thu nhập giảm khả lao động việc làm - Thực phân phối phân phối lại thu nhập người tham gia BHXH - Góp phần kích thích người lao động hăng hái lao động sản xuất, nâng cao suất lao động cá nhân suất lao động xã hội - Gắn bó lợi ích người lao động với người sử dụng lao động người lao động với xã hội }}}}}}}}} Các chế độ BHXH: Theo khuyến cáo tổ chức ILO Công ước 102, BHXH bao gồm chế độ: - Chăm sóc y tế - Trợ cấp thất nghiệp - Trợ cấp TNLĐ& BNN - Trợ cấp tuổi già - Trợ cấp gia đình - Trợ cấp sinh đẻ - Trợ cấp tàn phế - Trợ cấp cho người sống - Trợ cấp ốm đau Tùy theo điều kiên nước mà hệ thống chế độ BHXH thực Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 toàn số chế độ Ở Việt Nam, tùy theo thời kỳ khác mà chế độ BHXH đưa vào thực khác Sau xin vào tìm hiểu phân tích chế độ BHXH dài hạn Việt Nam qua thời kỳ II/ BHXH DÀI HẠN Ở VIỆT NAM: BHXH Việt Nam trải qua thời kỳ: - từ 8/1945 đến 1960 - từ 1961 đến 1995 - từ 1/1995 đến Giai đoạn từ 8/1945 đến 1960: BHXH nội dung quan trọng sách xã hội, nên từ sau Cách mạng Tháng thành công, gặp muôn vàn khó khăn Nhà nước ta quan tâm đến việc ban hành sửa đổi bổ sung sách BHXH trợ cấp xã hội để áp dụng cho người lao động phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội thời kỳ Riêng công nhân viên chức Nhà nước quân nhân, Chính phủ nhiều lần ban hành sách BHXH gồm chế độ trợ cấp ốm đau, sinh đẻ, TNLĐ, già yếu chế độ trợ cấp gia đình công nhân viên chức từ trần để đảm bảo đời sống cho họ gia đình, góp phần đảm bảo ổn định xã hội Như vậy, năm đầu, Nhà nước ta cho thực chế độ BHXH dài hạn hưu trí, tử tuất, TNLĐ Thực tế nhận thấy từ năm đầu kháng chiến chống Pháp, Chính phủ ta áp dụng chế độ hưu trí cũ Pháp để giải quyền lợi cho số công chức làm việc thời Pháp, sau đố theo kháng chiến già yếu Sau Cách mạng Tháng thành công, điều kiện kinh tế khó khăn nên chế độ thực đến năm 1949 không Đến năm 1050, Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành quy chế công chức Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 ban hành quy chế công nhân Theo chế độ quyền lợi công chức, công nhân chế độ hưu trí sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sắc lệnh số 76/SL: điều 92 ghi rõ: " Công chức ngạch thuộc hạng thường trú hưu đủ 30 năm công tác hay đủ 55 tuổi; công chức thuộc hạng lưu động hưu đủ 50 tuổi hay 25 năm làm việc - Sắc lệnh số 77/SL: điều 42 quy định: công nhân làm việc 30 năm đủ 55 tuổi hưu Do tình hình kinh tế, tài giai đoạn khó khăn nên việc quy quy định thực cho công nhân viên chức già yếu nghỉ hưởng trợ cấp lần, với mức năm công tác tháng lương phụ cấp, tối đa không tháng lương theo điều 35 (77/SL) quy định Đối với người bị sức lao động, sau ngày hòa bình lập lại (7/1954) công nhân viên chức sức lao động ốm yếu trợ cấp lần theo quy định Nghị định số 594/TTg ngày 11/12/1957 Nhìn lại chế độ BHXH nói chung chế độ BHXH dài hạn nói riêng ta thấy rằng: Do sách BHXH ban hành sau giành độc lập sau ngày hòa bình lập lại, hoàn cảnh kháng chiến, kinh tế nhiều thiếu thốn nên chưa thực đầy đủ, số chế độ với mức trợ cấp thấp nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho công nhân viên chức Nhà nước Mức hưởng mang tính bình quân với tinh thần đồng cam cộng khổ, chưa có tính chất lâu dài Giai đoạn từ 1961 đến 1995: Sau ngày hòa bình lập lại, từ năm 1960, sau hoàn thành kế hoạch năm cải tạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hôi, miền Bắc bước vào kế hoạch dài hạn năm lần thứ Lực lượng công nhân viên chức lúc ngày nhiều để phục vụ cho yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, trước tình hình này, Nhà nước bổ sung sách BHXH cho phù hợp với tình hình đáp ứng mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống cho công nhân viên chức Ngày 27/12/1961, Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời theo Nghị định số 218/CP chế độ BHXH cho công nhân viên chức Nhà nước Điều lệ quy định: - đối tượng tham gia BHXH công nhân viên chức Nhà nước, lực lượng vũ trang - hình thành nguồn để chi trả chế độ BHXH ngân sách Nhà Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nước Nguồn hình thành sở đóng góp xí nghiệp, lại ngân sách Nhà nước cấp Mức đóng góp xi nghiệp 4,7% so với tổng quỹ lương, 1% để chi trả chế độ dài hạn, 3% để chi trả chế độ ngắn hạn - Áp dụng chế độ BHXH là: ốm đau, thai sản, TNLĐ& BNN, sức lao động, hưu trí tử tuất cho công nhân viên chức Như chế độ BHXH có chế độ dài hạn la sức lao động, hưu trí, tử tuất TNLĐ& BNN Mức trợ cấp số chế độ dài hạn sau: - Chế độ hưu trí: mức trợ cấp tính theo tỷ lệ phần trăm mức lương trước nghỉ hưu Mức lương hưu hàng tháng nam có đủ 30 năm công tác nữ có đủ 25 năm công tác tính băng 75% lương khoản phụ cấp theo lương, sau năm làm việc tính thêm 1% , tối đa lương hưu hưởng 95% lương khoản phụ cấp (nếu có) - Chế độ sức lao động: chế độ sức lao động hàng tháng quy định để áp dụng cho công nhân viên chức có đủ 15 năm công tác trở lên bị ốm đau, tai nạn lao động bị khả lao động Mức trợ cấp sức lao động hưởng quy định 40% tiền lương áp dụng có đủ 15 năm công tác, sau thêm năm thêm 1% Nếu chưa đủ 15 năm công tác quy đổi hưởng trợ cấp lần, năm công tác hưởng tháng lương khoản trợ cấp khác (nêu có) Mặc dù trách nhiệm đóng góp xí nghiệp quy định chặt chẽ Nghị đinh số 236/HĐBT , thời gian đơn vị sản xuất gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ nên hầu hết nộp thiếu không nộp được, dẫn đến tình trạng thu không đủ chi, ngân sách Nhà nước phải bù vào nhiều Như năm 1964, ngân sách Nhà nước cấp để chi BHXH chiêm 4,7%; đến năm 1968 chiếm 54,8%; năm 1970 chiếm 70,5%; năm 1980 chiếm 84,3%; năm 1993 92,7% Tuy nhiên ngân sách chi hàng chục yêu cầu khác, nên khoản chi BHXH bị hạn chế có lúc, có nơi chậm trả lương hưu 23 tháng, chi BHXH ngày tăng, dẫn đến tình trạng khó khăn cho ngân sách Nhà nuớc Như vậy, hai giai đoạn đầu BHXHVN, cố gắng, hoàn cảnh khó khăn nên việc trợ cấp cho đối tượng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bảo hiểm nhiều thiếu sót Giai đoạn từ 1995 đến nay: Trong giai đoạn này, chế độ BHXH áp dụng là: - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất - Chế độ ốm đau - Chế độ thai sản - Chế độ TNLĐ & BNN - Bảo hiểm thất nghiệp ( đưa vào thực thi từ 1/1/2009) Trong chế độ trên, chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ& BNN chế độ dài hạn; lại chế độ ngắn hạn a) Chế độ hưu trí: Vấn đề làm để chăm sóc người cao tuổi hầu hết quốc gia giới quan tâm Tuy nhiên, điều kiện kinh tế xã hội phát triển cụ thể qua thời kỳ - quốc gia thể quan tâm người cao tuổi theo mức độ khác nhau, song dù hình thức hay hình thức khác, mục đích chung mà xã hội quan tâm đảm bảo an toàn đời sống vật chất cải thiện đời sống tinh thần cho người cao tuổi Ở Việt Nam, trước năm 1945 truyền thống gia đình, cộng đồng hàng xóm đảm nhận phần lớn vấn đề thông qua hình thức thăm hỏi động viên, đóng góp vật chất để giúp cho người cao tuổi gia đình họ không may gặp rủi ro, tai nạn, ốm đau Trong xu phát triển xã hội đại ngày nay, truyền thống kính trọng, quan tâm chăm sóc người cao tuổi đại gia đình dân tộc Việt Nam gìn giữ phát huy đồng thời với quan tâm Đảng Nhà nước ta, người cao tuổi Việt Nam ngày chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất đời sống tinh thần Một sách lớn thể quan tâm sâu sắc Đảng Nhà nước ta chế độ hưu trí hệ thống sách BHXH Chế độ hưu trí quy định cụ thể luật BHXH Việt Nam năm 2006 từ điều 49 đến điều 62 Ta tham khảo điều kiện hưởng mức hưởng củ chế độ hưu trí sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Điều 50 Điều kiện hưởng lương hưu Người lao động quy định điểm a, b, c e khoản Điều Luật có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên hưởng lương hưu thuộc trường hợp sau đây: a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi có đủ mười lăm năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Y tế ban hành có đủ mười lăm năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên Tuổi đời hưởng lương hưu số trường hợp đặc biệt khác Chính phủ quy định Người lao động quy định điểm d khoản Điều Luật có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên hưởng lương hưu thuộc trường hợp sau đây: a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam Luật công an nhân dân có quy định khác; b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi có đủ mười lăm năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Y tế ban hành có đủ mười lăm năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên Điều 52 Mức lương hưu tháng Mức lương hưu tháng người lao động đủ điều kiện quy định Điều 50 Luật tính 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định Điều 58, Điều 59 Điều 60 Luật tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau thêm năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 2% nam 3% nữ; mức tối đa 75% Mức lương hưu tháng người lao động đủ điều kiện quy định Điều 51 Luật tính quy định khoản Điều này, sau năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 1% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mức lương hưu tháng thấp mức lương tối thiểu chung Chế độ hưu trí loại trợ cấp thường xuyên, có tác dụng phát huy hiệu thời gian dài, chế độ BHXH quan trọng hệ thống chế độ BHXH nước ta Không có ý nghĩa mặt kinh tế mà có ý nghĩa trị xã hội sâu sắc, tương trợ cộng đồng thành viên thông qua huy động nguồn đóng góp vào quỹ BHXH Có thể gọi chế độ hưu trí hàng tháng hình thức phúc lợi xã hội người cao tuổi thể qua số phân tích sau: Theo số liệu tính toán thống kê sơ người lao động tham gia BHXH trung bình 30 năm độ tuổi trung bình 55 tuổi, với tổng số tiền đóng góp qua giai đoạn kể phần quỹ sinh lời trừ chi phí quản lý, đủ chi trả lương hưu cho người lao động vòng năm, thời gian hưởng lương hưu trung bình 12 năm (Báo Lao động - Xã hội số ngày 20/5/2003) Thực tế tuổi thọ người Việt Nam ngày cao thời gian hưởng lương hưu tăng lên Theo đánh giá Ban soạn thảo Luật tuổi nghỉ hưu năm qua thấp bình quân 51,8 tuổi (nam 54,8 tuổi nữ 49,2 tuổi) thấp tuổi so với mức chuẩn tuổi nghỉ hưu Thời gian đóng BHXH người lao động ngắn Tuổi thọ trung bình nước ta theo dự báo đến năm 2010 71 tuổi, riêng tuổi thọ trung bình nhóm người 50 tuổi cao 3,4 tuổi nữa; thời gian hưởng BHXH dài bình quân 20 năm Với mức đóng, mức hưởng nay, tổng số tiền đóng 30 năm theo thang bảng lương Nhà nước người đủ chi trả lương hưu năm (đó chưa xét đến yếu tố Nhà nước điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu kể từ năm 1995 đến tăng gấp 2,91 lần), quỹ BHXH phải bù thêm khoảng 15 năm Vì vậy, quỹ BHXH cân đối trầm trọng thời gian tới Việc giải chế độ sách phát sinh qua tháng việc chi trả lương hưu loại trợ cấp địa bàn thành phố Lạng Sơn (phạm vi nhỏ) cho thấy, năm 2005, tiêu thu BHXH kinh phí chi trả có khoảng cách lớn, gánh nặng ngân sách chưa khắc phục hoàn toàn Hơn nữa, với gia tăng biến động mức lương tối thiểu qua năm (từ năm 1995 đến điều chỉnh lần từ 120.000 đồng đến 350.000 đồng) tỷ lệ đóng BHXH theo mức lương tối thiểu giai đoạn, hưu mức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lương bình quân năm cuối tính toàn sở mức lương tối thiểu thời điểm nghỉ hưu để trợ cấp Đồng thời, thời gian hưởng lương hưu mức lương tối thiểu tăng lương hưu điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế giá thị trường theo giai đoạn Ngoài trợ cấp hàng tháng, người nghỉ hưu trí Nhà nước quan tâm chăm sóc sức khoẻ, mức chi phí BHYT hàng năm ngân sách Nhà nước cấp 100%, hàng năm hàng chục triệu lượt người cán hưu trí khám chữa bệnh sở y tế từ Trung ương đến địa phương, theo số liệu thống kê năm 2005 Ban BHXH tự nguyện, trung bình 100 người có thẻ BHYT có 200 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú (khám, kê đơn, lấy thuốc) 17 lượt điều trị nội trú/năm, sau người nghỉ hưu mất, chế độ tử tuất thể tính nhân văn xã hội chia sẻ mát trợ giúp vật chất với gia đình người thân họ qua khoản trợ cấp tiền mai táng phí tháng tiền lương tối thiều trợ cấp lần trợ cấp định suất tuất cho người thân có đủ điều kiện Như vậy, sách BHXH nói chung chế độ hưu trí nói riêng không đơn hình thức tích lũy người lao động trình tham gia BHXH mà có định hướng, điều tiết Nhà nước phạm vi toàn quốc, việc tăng trưởng quỹ đảm bảo nguồn chi trả cho người nghỉ hưu trợ cấp BHXH trách nhiệm quan BHXH từ Trung ương đến địa phương Nhìn chung, hệ thống chế độ sách BHXH hành, chế độ hưu trí thực mang lại niềm tin cho người lao động, góp phần cách tích cực việc đảm bảo đời sống vật chất, chăm lo sức khỏe đời sống tinh thần cho người cao tuổi Nếu (người lao động - chủ sử dụng lao động) hiểu cách đầy đủ đắn sách BHXH việc tham gia BHXH việc làm cần thiết cho tại, tương lai thân người, đồng thời thể tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội mà sống b) Chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp: Tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp tổn thất xẩy TNLĐ, BNN mối quan tâm, lo lắng cấp, ngành, doanh nghiệp thân người lao động quốc gia Từ năm 2002-2007, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bình quân năm nước xảy 5017 vụ tai nạn lao động, làm 5230 người bị nạn (trong 539 người chết) có thêm 1000-1500 người mắc bệnh nghề nghiệp, nâng tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp nước tính đến cuối năm 2007 lên 23.827 người Khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra, người lao động thân nhân họ bị mát người, suy giảm sức khoẻ mà khả làm việc, thu nhập bị giảm sút, dẫn đến đói nghèo nỗi đau đớn thể xác tinh thần Đối với người sử dụng lao động, TNLĐ xảy gây thiệt hại chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xưởng; chi phí y tế, giám định thương tật, bệnh nghề nghiệp bồi thường, trợ cấp cho người bị TNLĐ, BNN thân nhân họ Uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng; hoạt động sản xuất bị gián đoạn phải ngừng việc để khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân gây tai nạn, gây tâm lý lo lắng, căng thẳng người sử dụng lao động người lao động, ảnh hưởng lớn đến suất lao động, doanh thu doanh nghiệp bị giảm sút, chí bị phá sản Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm 2000 có 3.530 người bị tai nạn lao động, doanh nghiệp phí cho người bị tai nạn lao động với tổng số tiền 16,214 tỉ đồng, đến năm 2007 có 6.337 người bị tai nạn lao động, tổng số tiền phí 58,528 tỷ đồng Ngoài ra, hàng năm Quỹ bảo hiểm xã hội tới 36,99 tỷ đồng cho trợ cấp TNLĐ BNN Do chế độ TNLĐ& BNN quy đinh cụ thể luật BHXH Việt Nam từ điều 38 đến điều 48 Luật quy định đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, giám định mức suy giảm khả lao động, quy định trợ cấp lần, trợ cấp hàng tháng, thời điểm trợ cấp v.v c) Chế độ tử tuất: Đây chế độ nhân đạo tấ chế độ BHXH Mục đích chế độ là: - góp phần khăc phục khó khăn, ổn định sống cho gia đình người lao động người lao động bị chết - khuyến khích người sống tham gia BHXH góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước Chế độ tư tuất quy định cụ thể luật BHXH Việt Nam năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2006 từ điều 63 đến điều 68 Cụ thể: Điều 63 Trợ cấp mai táng Các đối tượng sau chết người lo mai táng nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định khoản Điều Luật đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; c) Người hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng nghỉ việc Trợ cấp mai táng mười tháng lương tối thiểu chung Trường hợp đối tượng quy định khoản Điều bị Tòa án tuyên bố chết thân nhân hưởng trợ cấp quy định khoản Điều Điều 64 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất tháng Các đối tượng quy định khoản Điều 63 Luật thuộc trường hợp sau chết thân nhân hưởng tiền tuất tháng: a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên chưa hưởng bảo hiểm xã hội lần; b) Đang hưởng lương hưu; c) Chết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng với mức suy giảm khả lao động từ 61% trở lên Thân nhân đối tượng quy định khoản Điều hưởng trợ cấp tuất tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; chưa đủ mười tám tuổi học; từ đủ mười lăm tuổi trở lên bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên; b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ năm mươi lăm tuổi, chồng sáu mươi tuổi bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng, người khác mà đối tượng có trách nhiệm nuôi dưỡng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên nữ; d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng, người khác mà đối tượng có trách nhiệm nuôi dưỡng sáu mươi tuổi nam, năm mươi lăm tuổi nữ bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên Thân nhân quy định điểm b, c d khoản phải thu nhập có thu nhập tháng thấp mức lương tối thiểu chung Điều 65 Mức trợ cấp tuất tháng Mức trợ cấp tuất tháng thân nhân 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân người trực tiếp nuôi dưỡng mức trợ cấp tuất tháng 70% mức lương tối thiểu chung Trường hợp có người chết thuộc đối tượng quy định khoản Điều 64 Luật số thân nhân hưởng trợ cấp tuất tháng không bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thân nhân người hưởng hai lần mức trợ cấp quy định khoản Điều Thời điểm hưởng trợ cấp tuất tháng thực kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết Điều 66 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất lần Các đối tượng quy định khoản Điều 63 Luật thuộc trường hợp sau chết thân nhân hưởng trợ cấp tuất lần: Người chết không thuộc trường hợp quy định khoản Điều 64 Luật này; Người chết thuộc trường hợp quy định khoản Điều 64 thân nhân hưởng tiền tuất tháng quy định khoản Điều 64 Luật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Điều 67 Mức trợ cấp tuất lần Mức trợ cấp tuất lần thân nhân người lao động làm việc người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng Mức trợ cấp tuất lần thân nhân người hưởng lương hưu chết tính theo thời gian hưởng lương hưu, chết hai tháng đầu hưởng lương hưu tính bốn mươi tám tháng lương hưu hưởng; chết vào tháng sau đó, hưởng thêm tháng lương hưu mức trợ cấp giảm 0,5 tháng lương hưu, mức thấp ba tháng lương hưu hưởng Điều 68 Tính hưởng chế độ hưu trí chế độ tử tuất người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm sở tính hưởng chế độ hưu trí chế độ tử tuất Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội người lao động quy định khoản Điều Chính phủ quy định Theo báo cáo Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), tính đến cuối năm 2008, nước có 8,527 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm gần 70% số lao động thuộc diện tham gia bắt buộc Bên cạnh đó, có 6.200 người tham gia BHXH tự nguyện, chủ yếu người trước tham gia BHXH bắt buộc Với số liệu trên, ta thấy rõ tiến vượt bậc hệ thống BHXH nước ta BXHX phát triển nhanh chóng, gây dưng niềm tin người dân góp phần tích cực vào đảm bảo an sinh xã hội đất nước III/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT: Thứ nhất, nguy vỡ quỹ BHXH Hiện nay, quỹ BHXH nước ta có khoang 70 000 nghìn tỷ đồng Đây số lớn, với tình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trạng mức hưởng nhiều mức đóng, chế độ dài hạn hưu trí, tương lai số người già tăng lên cao, mức độ phụ thuộc tăng lên, trách nhiệm chi trả BHXH nặng nề Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam cần co biện pháp xây dựng mức đóng mức hưởng hợp lý Ngoài ra, biện pháp tích cực đầu tư quỹ BHXH thật hiệu Làm vừa tăng trưởng quỹ BHXH, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế Thứ hai, phải ngăn chặn hành vi trục lợi BHXH Các hành vi thường xuyên xảy chế độ BHXH dài hạn Ví dụ: giả kết giám định y khoa để hưởng chế độ TNLĐ& BNN, người chết mà không báo cáo để tiếp tục hưởng chế độ hưu trí Để khắc phục tình trạng không cách khác việc tăng cường công tác quản lý, tra kiểm tra chặt chẽ phải đào tạo đội ngũ cán bọ BHXH liêm chính, hết lòng công việc Sau 64 năm hình thành phát triển, BHXH Việt Nam trải qua nhiều khó khăn để đạt kết Hệ thống BHXH Việt Nam có chế độ bắt buộc hưu trí, thai sản, tử tuất, TNLĐ& BNN, ốm đau mà có BH tự nguyện, triển khai loại hình bảo hiểm thất nghiệp Mặc dù nhiều thiếu sót tin BHXHVN phát triển ngày hoàn thiện, đem lại sống ổn định cho người dân luôn "lưới" quan trọng hệ thống an sinh xã hội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU I/GIỚI THIỆU CHUNG 1.BHXH gì? 2.Bản chất BHXH 3.Chức BHXH 4.Các chế độ BHXH II/ BHXH DÀI HẠN Ở VIỆT NAM 1.Giai đoạn từ 8/1945 đến 1960 2.Giai đoạn từ 1961 đến 1995 3.Giai đoạn từ 1995 đến a) Chế độ hưu trí b) Chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 13 c) Chế độ tử tuất 14 III/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT 18 [...]... gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất 2 Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định Theo báo cáo của Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) , tính... hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng Điều 68 Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 1 Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt... đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này Điều 64 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 1 Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; b) Đang hưởng lương hưu; c) Chết... bảo hiểm xã hội cũng phải chi tới 36,99 tỷ đồng cho trợ cấp TNLĐ và BNN Do đó chế độ TNLĐ& BNN được quy đinh rất cụ thể trong luật BHXH Việt Nam từ điều 38 đến điều 48 Luật quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, giám định mức suy giảm khả năng lao động, quy định về trợ cấp 1 lần, trợ cấp hàng tháng, thời điểm trợ cấp v.v c) Chế độ tử tuất: Đây là chế độ nhân đạo nhất trong tấ cả các chế độ. .. mai táng 1 Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc 2 Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung... hiệu quả Làm được như vậy vừa tăng trưởng quỹ BHXH, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế Thứ hai, phải ngăn chặn các hành vi trục lợi BHXH Các hành vi này thường xuyên xảy ra trong các chế độ BHXH dài hạn Ví dụ: giả kết quả giám định y khoa để hưởng chế độ TNLĐ& BNN, hoặc người chết rồi mà không báo cáo để tiếp tục hưởng chế độ hưu trí Để khắc phục tình trạng này không còn cách nào khác ngoài việc tăng cường... đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng 2 Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu... điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết Điều 66 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 1 Người chết không thuộc các trường... an sinh xã hội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 I/GIỚI THIỆU CHUNG 1.BHXH là gì? 3 2.Bản chất của BHXH 3 3.Chức năng của BHXH 5 4 .Các chế độ BHXH 5 II/ BHXH DÀI HẠN Ở VIỆT NAM 1.Giai đoạn từ 8/1945 đến 1960 6 2.Giai đoạn từ 1961 đến 1995 7 3.Giai đoạn từ 1995 đến nay 9 a) Chế độ hưu trí... chế độ nhân đạo nhất trong tấ cả các chế độ của BHXH Mục đích của chế độ này là: - góp phần khăc phục khó khăn, ổn định cuộc sống cho gia đình người lao động khi người lao động bị chết - khuyến khích người còn sống tham gia BHXH và góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước Chế độ tư tuất được quy định cụ thể trong luật BHXH Việt Nam năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ...Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nước phải có trợ giúp bảo đảm sống cho họ Năm 1850, lần... thu nhập bình thường ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (TNLĐ& BNN), thai sản, hết tuổi lao động theo quy định pháp... trường hợp xảy không hoàn toàn ngẫu nhiên như: tuổi già, thai sản Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phần thu nhập người lao động bị giảm gặp phải biến cố,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN Ở VIỆT NAM, TÌM HIỂU VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN Ở VIỆT NAM, TÌM HIỂU VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay