ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DONGFENG S1100A

23 697 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2013, 16:02

Tìm hiểu phần mềm HydSim mô phỏng hệ thống thủy lực trong động cơ đốt trongỨng dụng HydSim để mô phỏng hệ thống nhiên liệu động cơ Dongfeng S1100AXem xét sự ảnh hưởng của thông số vận hành, áp suất buồng cháy đến chất lượng phun nhiên liệu ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHÍ GIAO THÔNG KHOA KHÍ GIAO THÔNG ---- ----   ---- ---- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM PHỎNG HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DONGFENG S1100A NHIÊN LIỆU ĐỘNG DONGFENG S1100A Sinh viên thực hiện : Nguyễn Chí Thành Lớp : 03C4B Giáo viên hướng dẫn : TS. Huỳnh Văn Hoàng : KS. Nguyễn Xuân Tuyến Giáo viên duyệt : TS. Dương Việt Dũng ĐÀ NẴNG 2008 ĐÀ NẴNG 2008 NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục đích và ý nghĩa đề tài 2. Giới thiệu phần mềm HydSim 3. Khảo sát hệ thống nhiên liệu động Dongfeng S1100A 4. Xây dựng hình phỏng hệ thống nhiên liệu 5. Nhận xét kết quả 6. Kết luận 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Tìm hiểu phần mềm HydSim phỏng hệ thống thủy lực trong động đốt trong Ứng dụng HydSim để phỏng hệ thống nhiên liệu động Dongfeng S1100A Xem xét sự ảnh hưởng của thông số vận hành, áp suất buồng cháy đến chất lượng phun nhiên liệu * Mục đích: * Ý nghĩa: Đánh giá chất lượng cung cấp nhiên liệu hiện tại của động 2. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HYDSIM Hình 1- Giao diện phần mềm HydSim 3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DONGFENG S1100A 3.1. Giới thiệu chung động Dongfeng S1100A 23 24 25 26 27 28 29 31 384142434445 21 8 64 3 20 18 17 15 1 2 9 10 11 14 1216 5 40 37 35 39 7 36 22 19 32 34 30 33 Hình 2- Mặt cắt động Dongfeng S1100A Bảng 1- Thông số kỹ thuật của động Dongfeng S1100A [Kw] [v/ph] [-] [g/kW.h] [kPa] [độ] [độ] [độ] [độ] [độ] Thứ nguyên 11,03 2200 20 <250,2 12745±490 17 43 43 17 20 Ne n đm ε ge p p - Công suất định mức - Số vòng quay lớn nhất - Tỉ số nén - Suất tiêu hao nhiên liệu - Áp suất phun dầu - Góc mở sớm xupáp nạp - Góc đóng muộn xupáp nạp - Góc mở sớm xupáp thải - Góc đóng muộn xupáp thải - Góc phun sớm Giá trịKý hiệu Tên thông số 1 ϕ s ϕ 3 ϕ 4 ϕ 2 ϕ 3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DONGFENG S1100A 3.2. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu 6 11 14 12 8 1 4 753 2 10 1516 17 19 18 13 9 Hình 3- Sơ đồ hệ thống nhiên liệu 3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG DONGFENG S1100A 12 Φ 5 1,5 Φ 11,5 Φ 5 Φ 8 VAN CAO AÏP -0,023 +0,01 -0,01 -0,01 37,5 53 24 6 + - Φ7,2 Φ 14 7,5 Φ8 2 Φ 3 13 20 7,3 Φ 17 Φ 8 40 6 Φ A A A - A XILANH BÅM CAO AÏP PISTON BÅM CAO AÏP 3Φ 5,2 1 4 2 ° Φ 12 Φ 5,5 0,01 B 0,0008 B 0 , 0 2 5 0,2 0,005 R0,3 7Φ 0,3 -0,58 -0,01 -0,018 -0,15 -0,2 -0,3 0 , 5 -0,1 +0,3 -0,02 -0,02 -0,01 -0,025 R0,3 -0,25 +0,033 +0,012 -0,25 +0,1 +0,1 -0,1 -0,01 +0,008 1,5x45 0,05 C 1,0 0,02 C C 0,02 R 7 6 0 ° 0,4 0,0008 0,8x30 0 Hình 4- Kích thước các chi tiết chính trong bơm cao áp 1,2 60° 0,005 -0,01 -0,075 9 Φ Φ 13 -0,018 -0,01 Φ 6 2 60° 1,2 E 0,05 0,004 E D 0 , 0 2 5 0 , 8 60° -0,08 -0,06 -0,018 -0,01 -0,09 -0,08 -0,15 -0,1 -0,1 0,00080,005 0,02 E E 0,02 0 , 0 2 5 0 , 5 E -0,023 +0,01 +0,027 -0,036 0 , 5 THÁN KIM PHUN Φ 8 18 Φ 27 14 Φ 7 2,5 Φ 6 Φ 30 29 33 2 3 26 KIM PHUN Hình 5- Kích thước các chi tiết chính trong vòi phun 4. Mễ PHNG H THNG NHIấN LIU BNG HYDSIM 4. Mễ PHNG H THNG NHIấN LIU BNG HYDSIM Nhión lióỷu họửi 9 B uọửng chaùy 653 1 2 11 17 10 12 13 14 15 4 7 8 16 Nhión lióỷu tổỡ bỏửu loỹc BM CAO P Cam li Rũ r1 Piston Ca Bung ỏp sut Van cao ỏp Bung sau van psut vo ng cao ỏp Bungnõng L dc thõn Khoangchuyn L xiờn Vũi phun AS du hi v lũ xo Rũ r2 Kimphun Bung chỏy VềI PHUN [...]... LUẬN HydSim là một phần mềm dùng để phỏng, tính tốn hệ thống nhiên liệu khá mạnh, nhanh chóng, chính xác Với việc đo đạc các thơng số kết cấu của các chi tiết trong hệ thống chưa được chính xác lắm một phần do kiến thức còn yếu một phần chưa thiết bị để đo hiện đại, nên kết quả nhận được từ việc phỏng chưa đủ để kết luận về tình trạng hiện tại của hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động Dongfeng. .. 6,3645 145 0,234 40 2,425 95 6,525 150 0,055 45 2,8465 100 6,5725 155 0 50 3,205 105 6,4385 160 0 lìt 5.2 Hộp thoại dữ liệu đầu vào của phần tử piston plunger 5.3 Hộp thoại dữ liệu đầu vào của phần tử vòi phun Điều kiện ban đầu cho phần tử cam lồi 6 KẾT QUẢ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 1 Váû täú náng [m/s] n c Âäü náng [mm] 7 Âäü náng biãn dảg cam[mm] n 6 5 4 3 2 1 0 Váû täú náng biãn dảg cam[mm] n... đủ để kết luận về tình trạng hiện tại của hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động Dongfeng S1100A Tuy nhiên nhờ phần mềm này mà em cũng nhận biết thêm được sự ảnh hưởng của các thơng số kết cấu, điều kiện vận hành, áp suất buồng cháy đến chất lượng phun nhiên liệu cho động EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY CÙNG CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ...5 NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC PHẦN TỬ  Nhập thơng số đầu vào cho các phần tử  Khai báo điều kiện ban đầu cho các phần tử  Chọn thơng số đầu ra 5.1 Hộp thoại dữ liệu đầu vào của phần tử cam lồi Bảng 2- Dữ liệu độ nâng của biên dạng cam Góc quay cam Độ nâng ϕ [độ] X lìt [ mm] Góc quay cam Độ nâng ϕ [độ] X [ mm]
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DONGFENG S1100A, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DONGFENG S1100A, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYDSIM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DONGFENG S1100A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay