Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Mắt, Các dụng cụ quang, vật lí lớp 11 nâng cao

102 900 9
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2016, 14:33

... Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn đánh giá lực giải vấn đề học sinh dạy học Vật lí Chương 2: Đánh giá lực giải vấn đề học sinh dạy học "Mắt Các dụng cụ Quang", Vật lí 11 nâng cao Chương 3: Thực... 1.5 Đánh giá lực giải vấn đề học sinh dạy học Vật lí 1.5.1 Khái niệm đánh giá lực giải vấn đề học sinh Theo nghiên cứu nhà khoa học lực giải vấn đề lực cốt lõi thân dùng để giải tình vấn đề mà giải. .. tồn hạn chế Chương ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG”, VẬT LÍ LỚP 11 NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương “Mắt Các dụng cụ quang” 2.1.1.Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Mắt, Các dụng cụ quang, vật lí lớp 11 nâng cao, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Mắt, Các dụng cụ quang, vật lí lớp 11 nâng cao, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Mắt, Các dụng cụ quang, vật lí lớp 11 nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn