Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh

66 477 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 20:07

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -0 NGUYỄN THỊ HƯỜNG PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT TRITERPENOIT TỪ CÂY NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM (SCHEFFLERA MYRIOCARPA) Ở HÀ TĨNH... (Schefflera myriocarpa) Hà Tĩnh" , nhằm góp phần đóng góp vào việc xác định thành phần hoá học ngũ gia bì chân chim Mục đích nghiên cứu Xác định cấu trúc số hợp chất triterpenoit ngũ gia bì chân chim. .. khoẻ Ngũ gia bì chân chim thuốc quý, rẻ tiền, chữa nhiều bệnh chưa thấy có tác dụng phụ Chính chọn đề tài " Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất triterpenoit từ ngũ gia bì chân chim (Schefflera
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh , Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh , Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh , Phương pháp nghiên cứu, 3 Thành phần hóa học của chi Schefflera, 4 Cây ngũ gia bì chân chim, CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM, 3 Nghiên cứu các hợp chất từ cây ngũ gia bì chân chim, CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn