Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thị xã gia nghĩa, tỉnh đăcnông

104 273 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 18:26

BỘ GIÁO DỤCBỘ VÀGIÁO ĐÀO DỤC TẠO VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI ĐẠI HỌC HỌC VINH VINH TRƯỜNG PHAN SỸ SỸ THỐNG THỐNG PHAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂKNÔNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂKNÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: QUẢN 60.14.01 CHUYÊN NGÀNH: LÝ14 GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.0114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN BÁ MINH \ NGHỆ AN – NĂM 2014 NGHỆ AN – NĂM 2015 LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông” đề tài mà tâm huyết Trên sở lý luận, vốn kiến thức lĩnh hội trình học tập nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn thầy cô giáo, cộng tác giúp đỡ đồng nghiệp Luận văn tốt nghiệp hoàn thành Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học trường Đại học Vinh, trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An tận tình giảng dạy giúp đỡ trình học tập Xin cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, cán quản lý trường mầm non thị xã, quan ban ngành liên quan, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Bá Minh - Người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp nghiên cứu thực Luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song nhiều nguyên nhân mà luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý bổ sung thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện cách tốt Xin chân thành cảm ơn! ĐăkNông, tháng 05 năm 2015 Phan Sỹ Thống DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL CBGV CNH-HĐH GD&ĐT GV CB MN GDMN GDTX GVCNV KT-XH NXBĐHQG NXB PGD GDĐT CSGD DTTS GVMN SDD CTGDMN ƯDCNTT CNTT CSVC QLGD QLNN THCS UBND Cán quản lý Cán giáo viên Công nghiệp hoá, đại hoá Giáo dục đào tạo Giáo viên Cán bộ Mầm non Giáo dục mầm non Giáo dục thường xuyên Giáo viên công nhân viên Kinh tế - xã hội Nhà xuất Đại học Quốc gia Nhà xuất bản Phòng Giáo dục Đào tạo Giáo dục đào tạo Chăm sóc giáo dục Dân tộc thiểu số Giáo viên mầm non Suy dinh dưỡng Chương trình giáo dục mầm non Ứng dụng công nghê thông tin Công nghê thông tin Cơ sở vật chất Quản lý giáo dục Quản lý nhà nước Trung học sở Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Những đóng góp luận văn 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường mầm non 1.2.2 Cán bộ, cán quản lý trường mầm non 11 1.2.3 Chất lượng, chất lượng cán quản lý 14 1.2.4 Đội ngũ, chất lượng đội ngũ cán quản lý 15 1.2.5 Giải pháp, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non 16 1.4.2 Mục đích, yêu cầu công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non .23 1.4.4 Phương pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non 26 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non .29 2.2 Thực trạng Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông 36 2.2.1 Tình hình chung Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa 36 2.3 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông 42 2.3.1 Về số lượng cấu 42 2.3.2.Thực trạng chất lượng cán quản lý trường mầm non thị xã Gia Nghĩa tỉnh ĐăkNông .44 2.4 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non thị xã Gia Nghĩa tỉnh ĐăkNông 50 2.4.1 Công tác quy hoạch đội ngũ cán quản lý 50 2.4.2 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý 51 51 2.4.4 Công tác đánh giá cán quản lý trường mầm non 54 2.4.5 Về chế độ, sách đội ngũ cán quản lý 55 56 2.4.6 Vai trò lãnh đạo Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý .57 2.5 Đánh giá chung thực trạng .59 2.5.1.Ưu điểm .59 2.5.2 Hạn chế yếu 61 Kết luận chương .63 3.1 Nguyên tắc xây dựng giải pháp .64 3.2.1 Đổi công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 66 3.2.2 Đổi công tác đánh giá CBQL 69 3.2.3 Đổi công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán quản lý 72 3.2.4 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL 78 3.2.5 Thực tốt chế độ sách cán quản lý 83 3.2.6 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý 86 3.2.7 Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL 88 3.3 Thăm dò tính cần thiết khả thi giải pháp .91 3.3.1 Khái quát thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp 91 3.3.2 Kết thăm dò 91 Kết luận chương .93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non phận hệ thống giáo dục quốc dân GDMN thực việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em từ tháng đến tuổi Mục tiêu MN nhằm phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố ban đầu nhân cách, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp Do đó, phát triển vững GDMN tạo tảng cho phát triển giáo dục phổ thông, phát triển nguồn lực người cho tương lai Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, sách nhấn mạnh vai trò quốc sách hàng đầu giáo dục, đặc biệt quan tâm đến GDMN, coi việc “chăm lo phát triển giáo dục mầm non” “mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ em tuổi” nhiệm vụ quan trọng, cấp bách Triển khai đường lối đạo Đảng, hàng loạt văn sách nhà nước có liên quan đến phát triển GDMN đời làm sở cho chất lượng công xã hội GDMN: Luật giáo dục bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục quy định trẻ em có quyền hưởng thụ giáo dục sở từ GDMN để phát triển toàn diện nhân cách chuẩn bị vào lớp 1; Quyết định 149/2006/QĐ- TTg ngày 23/06/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006 – 2015 nêu rõ: "Nhà nước có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non : hỗ trợ sở vật chất, đào tạo đội ngũ nhà giáo: đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để tổ chức, cá nhân toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non Nhà nước ưu tiên cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; bước đổi nội dung phương pháp giáo dục mầm non, gắn với đổi giáo dục phổ thông, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục"; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020, nhấn mạnh vai trò then chốt đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, có GDMN Mặc dù có nhiều cố gắng, song GDMN đứng trước mâu thuẫn lớn yêu cầu phát triển toàn diện quy mô, đa dạng loại hình trường lớp với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Muốn giải tốt mâu thuẫn đòi hỏi phải đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng CBQL trường MN giải pháp định Bác Hồ dạy “Cán gốc công việc; muốn thành công hay thất bại cán tốt hay kém”(Hồ Chí Minh(1995), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội) Chỉ thị số 40 - CT/TW định hướng: “Phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện” với “mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo ” Nghị Hội nghị TW lần thứ khoá VIII rõ: "Cần phải đổi chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, xếp chấn chỉnh nâng cao lực máy quản lý Giáo dục – Đào tạo " Hội nghị Trung Ương 9, khoá X kết luận: “Phải thường xuyên quán triệt coi cán nhân tố định thành bại cách mạng; phải kiên trì lãnh đạo thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng nghiệp GD&ĐT để chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển đất nước, xây dựng bảo vệ tổ quốc” Chính vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ CBQL trường MN địa bàn thị xã Gia Nghĩa cần thiết vô quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục phát triển kinh tế xã hội thị xã Gia Nghĩa Trong năm gần đây, nhiều công trình khoa học đề cập đến vấn đề khác liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường học nói chung trường MN nói riêng Song tỉnh ĐăkNông nói chung thị xã Gia Nghĩa nói riêng chưa có công trình nghiên cứu bàn vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường mầm non Với lý chọn đề tài nghiên cứu: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăknông" Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông nhằm nâng cao chất lượng GDMN thị xã Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng giải pháp có tính khoa học khả thi nâng cao chất lượng quản ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu Cơ sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông 5.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Gồm phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại hệ thống hóa tài liệu văn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra, Phương pháp quan sát; - Phương pháp điều tra lấy ý kiến chuyên gia; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; 6.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu nghiên cứu Những đóng góp luận văn Luận văn xây dựng cách toàn diện có hệ thống sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN Đồng thời góp phần giải quyết, làm sáng tỏ thực trạng công tác xây dựng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non Chương 2: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước Các tư tưởng quản lý sơ khai xuất phát từ tư tưởng triết học cổ Hy Lạp cổ Trung Hoa Sự đóng góp nhà triết học cổ Hy Lạp ỏi đáng ghi nhận Đó tư tưởng Xôcrát (469-399 Tr CN), Platôn (427-347 Tr.CN) Arixtôt (384-322 Tr.CN) Thời Trung Hoa cổ đại công nhận chức quản lý là: Kế hoạch hóa, tổ chức, tác động, kiểm tra Các nhà hiền triết Trung Hoa trước công nguyên có đóng góp lớn tư tưởng quản lý quan trọng tư tưởng quản lý vĩ mô, quản lý toàn xã hội Các nhà tư tưởng trị lớn Khổng Tử (551- 478 Tr.CN), Mạnh Tử (372-289 Tr.CN), Thương Ưởng (390-338 Tr.CN) nêu lên tư tưởng quản lý “Đức trị, Lễ trị” lấy chữ tín làm đầu Những tư tưởng quản lý có ảnh hưởng sâu sắc đến nước phương đông ngày Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu QLGD tác giả như: “Những vấn đề quản lý trường học”(P.V Zimin, M.I Kônđakốp); “Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục”( M.I Kônđakốp); “Quản lý giáo dục quốc dân địa bàn huyện” (M.I Kôđakốp) Các tác giả khẳng định vai trò lãnh đạo CBQL quan trọng: “Kết toàn hoạt động nhà trường phụ thuộc nhiều vào chất lượng đội ngũ cán quản lý” Các nhà nghiên cứu thống cho rằng: Một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL phải xây dựng bồi dưỡng đội ngũ CBQL, phát huy tính sáng tạo công việc họ tạo khả ngày hoàn thiện tay nghề QLGD, phải biết lựa chọn CBQL nhiều nguồn khác bồi dưỡng họ trở thành CBQL tốt theo tiêu chuẩn định, biện pháp khác như: Hỗ trợ đào tạo, nâng lương trước thời hạn, tăng phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi đặc biệt vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS Thứ năm, thực giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, biên chế tài theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 Thủ tướng Chính phủ Đối với trường mầm non thực giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, biên chế tài nhằm tạo chủ động nâng cao vai trò trách nhiệm đội ngũ CBQL việc tổ chức thực nhiệm vụ giao phát huy khả sáng tạo đội ngũ CBQL, nâng cao hiệu hoạt động đơn vị * Nội dung giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm: - Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tổ chức thực nhiệm vụ nhà trường trước Phòng GD&ĐT - Về quản lý sử dụng cán bộ, viên chức: Hiệu trưởng nhà trường, việc Chủ tịch UBND thị xã giao biên chế đơn vị hàng năm cần phải chủ động việc đề nghị tiếp nhận, thuyên chuyển, bố trí, sử dụng CBGV - Về tài chính: Chủ tịch UBND thị xã thực việc giao kinh phí cho trường chi phí tiền lương cần phải đảm bảo đủ chi phí cho hoạt động chi khác đơn vị năm Thông qua việc xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội Quy chế quản lý sử dụng tài sản công (Có tham gia đóng góp CBGV thực công khai cho toàn thể CBGV trường) Hiệu trưởng nhà trường chủ động sử dụng kinh phí giao, quản lý sử dụng tài sản công mục đích, tiết kiệm có hiệu * Quy trình thực hiện: Muốn tổ chức thực có hiệu cần phải làm tốt bước sau: 85 Bước 1: PGD thị xã chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài vào kế hoạch trường tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã giao biên chế kinh phí cho nhà trường Bước 2: Các trường nhiệm vụ, biên chế, kinh phí giao văn hướng dẫn, tổ chức Hội nghị cán viên chức xây dựng Quy chế chi tiêu nội Quy chế sử dụng tài sản công Quy chế chi tiêu nội phải sát với kế hoạch hoạt động trường năm Bước 3: Hàng năm phòng Tài phòng Nội vụ thị xã cần có hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc bố trí sử dụng CBGV, sử dụng kinh phí kết thực nhiệm vụ giao trường Quản lý nghề Vì vậy, nghề cần đào tạo cư xử nghề khác Gắn quyền lợi trách nhiệm, quyền lợi lớn, trách nhiệm nặng nề Xây dựng, hoàn thiện đổi chế độ, sách đội ngũ CBQL trường mầm non nhằm vào tất khâu: Lựa chọn, quản lý, sử dụng đãi ngộ; vừa động viên, thúc đẩy, kích thích, vừa có yếu tố ngăn chặn, răn đe; vừa gắn quyền lợi trách nhiệm CBQL với công việc; vừa thể mục đích trị ý nghĩa nhân đạo cao chế độ xã hội ta Như vậy, việc thực xây dựng, hoàn thiện, đổi chế độ, sách công cụ tác động điều tiết mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường mầm non Thứ sáu, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trường phạm vi toàn thị xã; Khen thưởng kịp thời đôi với khuyến khích vật chất CBQL nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh CBQL vi phạm kỷ luật mắc sai phạm công tác quản lý 3.2.6 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý a) Mục tiêu 86 Tạo sở cho việc định hành động, nâng cao chất lượng định, hiệu hành động, giúp cho CBQL làm việc khoa học b) Yêu cầu giải pháp Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý phải cung cấp thông tin cần thiết đáng tin cậy kịp thời để làm kế hoạch định quản lý; Cung cấp chế thiết lập ngân hàng liệu cấp quốc gia cấp sở để làm thoả mãn nhu cầu ngày tăng thông tin; Tăng cường khả quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm soát luồng thông tin quan từ sở; Thống nội dung thu thập, thống kê, xử lý báo cáo thông tin toàn hệ giáo dục c) Cách thức thực c.1 Xác định rõ nội dung hệ thống thông tin Hệ thống thông tin để hỗ trợ cho công tác quản lý bao gồm: Hệ thống tin quản lý HS; hệ thông tin quản lý CBGV; hệ thông tin quản lý nội dung, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ; hệ thông tin quản lý thi hành luật pháp, pháp chế tra giáo dục; hệ thông tin quản lý tài chính; hệ thông tin quản lý sở vật chất thiết bị; hệ thông tin kế hoạch mạng lưới; hệ thông tin cộng đồng xã hội; hệ thống thông tin quản lý công tác thi đua c.2.Phương pháp - Tăng cường lực lượng sở trách nhiệm thực thống kê, cung cấp thông tin giáo dục - Tạo tin liệu thống kê khác cần thiết cho hoạt động quản lý Xây dựng hệ thống thu thập liệu cách thống có hệ thống cấp quản lý - Tin học hóa hệ thống thông tin QLGD để phục vụ nhanh chóng xác nhu cầu thông tin quản lý Bồi dưỡng CBQL có khả 87 định sử dụng CNTT - Hướng dẫn, xây dựng hệ thống thư mục điện tử, lưu liệu thông tin cần thu thập truy xuất cần thiết như: Các văn cấp trên; văn phân loại theo nội dung: Quy chế chuyên môn, điều lệ, chế độ sách, công tác tổ chức, văn đạo; thông tin đơn vị trường học Để xây dựng hệ thống thông tin theo kịp công tác đổi công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu theo cần phải tiến hành thực nhiệm vụ sau: - Bồi dưỡng CBQL có khả định sử dụng CNTT; - Triển khai sâu rộng sử dụng triệt để phần mềm hỗ trợ công tác quản lý sử dụng trường MN phần mềm quản lý - Xây dựng hệ thống thu thập liệu cách thống có hệ thống cấp quản lý; - Tăng cường lực sở trách nhiệm thực thống kê cung cấp thông tin giáo dục; - Tạo tin liệu thống kê khác cần thiết cho hoạt động quản lý; - Hướng dẫn trường xây dựng hệ thống thư mục điện tử lưu liệu thông tin cần thu thập truy xuất cần thiết như: Các văn Bộ, Tỉnh, Sở, thị xã; Các văn phân loại theo nội dung: Quy chế chuyên môn, điều lệ, chế độ sách, công tác tổ chức, văn đạo; Các thông tin đơn vị trường học 3.2.7 Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL a) Mục tiêu Đảng định đường lối, sách cán định bố trí, quản lý đội ngũ cán Vì vậy, tăng cường lãnh đạo Đảng việc nâng cao 88 chất lượng đội ngũ CBQL trường mầm non nhằm làm cho đội ngũ CBQL trường mầm non đủ số lượng, đồng cấu, mạnh chất lượng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với xu phát triển chung, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp giáo dục công đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước b) Yêu cầu Đảng định đường lối sách cán định bố trí, quản lý đội ngũ cán Đây vấn đề có tính nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán thông qua đường lối chủ trương, sách, thông qua đội ngũ Đảng viên tổ chức Đảng Đảng kiểm tra, giám sát việc thực định, chủ chương, sách Đảng công tác cán thực nghiêm minh, hướng c) Cách thức thực Nâng cao hiệu lực đạo, điều hành tổ chức Đảng việc xây dựng thực quy chế phối hợp với quyền, đoàn thể, sở hoạt động thống nhất, dân chủ, định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng Tiếp tục thực tốt Chỉ thị 34/CT-TW Bộ Chính trị củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trường học Chú trọng công tác xây dựng phát triển đảng viên đội ngũ CBGV làm sở cho việc xây dựng quy hoạch cán dự nguồn Bí thư chi nên Hiệu trưởng nhà trường Chi có trách nhiệm quản lý cán bộ, Đảng viên, tư tưởng trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng, thực nhiệm vụ giao Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn cấp quản lý cán bộ, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm Cấp bố trí, sử dụng cán đồng thời cấp đánh giá thực chế độ sách cán Việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán quan thuộc 89 diện cấp ủy quản lý thiết phải tập thể cấp ủy xem xét, định Cấp ủy, ủy viên Thủ trưởng quản lý cán phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy Thủ trưởng cấp cán thuộc quyền quản lý Tăng cường kiểm tra việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, đặc biệt việc bổ nhiệm, luân chuyển CBQL, đặt thành chế độ, nề nếp chuẩn bị nhân để bổ nhiệm, luân chuyển, phải có thẩm định, kiểm tra ủy ban kiểm tra cấp Tăng cường lãnh đạo Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN, môi trường xã hội phức tạp khiến cho số CBQL, đảng viên bị lợi dụng, tha hóa, biến chất lúc Vì vậy, phải có biện pháp thường xuyên cảnh giác để bảo vệ cán Bảo vệ cán bao hàm việc bảo vệ cán tốt bị phần tử, phận xấu vu cáo, trù dập, loại trừ lợi ích cá nhân phe cánh Muốn vậy, tổ chức Đảng phải chỉnh đốn đổi mới, nêu cao đấu tranh tự phê bình phê bình, khắc phục biểu xa rời quần chúng, quan liêu, tự cao, tự đại … phải phấn đấu nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác rèn luyện xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh Tiếp tục đạo gương mẫu thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động “Dân chủ, kỷ cương tình thương trách nhiệm”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vận động, toàn xã hội vào việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục nói chung, đội ngũ CBQL trường MN nói riêng Tham mưu, đề xuất kịp thời nhằm góp phần kiện toàn máy tổ chức Đảng, xây dựng, quản lý tốt đội ngũ cán biện pháp tốt để góp phần đảm bảo việc thực nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường mầm non 90 3.3 Thăm dò tính cần thiết khả thi giải pháp 3.3.1 Khái quát thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp Để khẳng định tính cần thiết tính khả thi giải pháp nêu đây, nhằm nâng cao chất lượng CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa tỉnh ĐăkNông, điều kiện thời gian hạn chế, áp dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục, khảo sát chủ yếu phương pháp chuyên gia Tôi trưng cầu ý kiến phiếu với 30 CBQL, 100 GV tổ trưởng, tổ phó, giáo viên giỏi cấp tỉnh trưởng đoàn thể trường mầm non toàn thị xã xin ý kiến 12 lãnh đạo chuyên viên phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ thị xã Gia Nghĩa Kết khảo sát sau xử lý theo tiêu chí xác định, kết sau: 3.3.2 Kết thăm dò Bảng 9: Kết khảo sát tính cần thiết khả thi giải pháp ĐVT: % Tính cần thiết Tính khả thi TT Giải pháp Quy hoạch đội ngũ CBQL Rất Không Khả Không Cần Khả cần cần thi khả thiết thi thiết thiết cao thi 52,3 45,3 2,4 59,3 37,3 3,4 bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân 51,7 47,2 1,1 47,8 50,7 1,5 42,6 52,2 5,2 61,1 34,2 4,7 62,4 36,3 1,3 41,3 52,6 6,1 42,8 50,3 6,9 42,8 54,8 2,4 57,3 38,1 4,6 62,1 32,1 5,8 Đổi công tác tuyển chọn, chuyển đội ngũ CBQL Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL Thực chế độ sách CBQL Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý Đổi công tác đánh giá CBQL 91 Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng việc 62,5 34 3,5 72,6 25,1 2,3 nâng cao chất lượng CBQL Qua khảo sát thực tế với đối tượng nêu trên, rút số nhận xét sau đây: - Về mức độ cần thiết Đối chiếu với điều kiện thực tiễn, CBQL, giáo viên trường Mầm non đánh giá, khẳng định bảy giải pháp khả thi cao (hơn 90% người hỏi ý kiến cho giải pháp cần thiết cần thiết) Trong giải pháp “Đổi công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ CBQL” “Thực chế độ sách CBQL” cần thiết bảy giải pháp đề - Về mức độ khả thi Qua tìm hiểu lý luận thực tiễn đến khảo sát thực thực tế 12 lãnh đạo, chuyên viên, cán Phòng giáo dục Đào tạo; 30 CBQL, 100 giáo viên trường Mầm non địa bàn thị xã Gia Nghĩa, kết cho thấy giải pháp có tính khả thi (hơn 93% người hỏi ý kiến cho giải pháp có tính khả thi khả thi cao) Trong giải pháp đó, họ cho hai giải pháp “Đổi công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ CBQL” “Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL” coi có tính khả thi cao giải pháp Tóm lại: Những giải pháp ý nghãi thực cần thiết mà có ý nghĩa lâu dài chiến lược mà công tác quản lý GDMN cần hướng tới, thực cần thiết, mang tính khả thi để bước chuyển biến chất thực giải pháp 92 Kết luận chương Theo muốn nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cần làm tốt giải pháp sau: Cần phải quy hoạch CBQL để tạo nguồn cán bộ; Cần đổi công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán quản lý; Làm tốt Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán quản lý; Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý; Thực tốt chế độ sách cán quản lý; Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý; Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL Muốn làm tốt biện pháp yêu cầu phải khai thác tốt điều kiện nội lực, ngoại lực Đặc biệt cần ý đến công tác cán người DTTS chỗ, đặc điểm truyền thống văn hóa địa phương Chúng áp dụng phương pháp nghiên cứu xã hội, khảo sát chủ yếu phương pháp chuyên gia mức độ cần thiết mức độ khả thi giải pháp kết quả: Việc đề xuất số giải pháp hoàn toàn cần thiết có tính khả thi Ngoài ra, họ bổ sung thêm: Việc ứng dụng CNTT, xây dựng sở liệu CBQL số phần mềm hỗ trợ cho giải pháp; tăng cường hội thảo nghiệp vụ quản lý trường học; tham quan trao đổi kinh nghiệm nước nước Từ giải pháp nhận thấy CBQL trường Mầm non cần Đổi nhận thức, quan niệm cách nghĩ, cách làm, CBQL thực người có tài, có đức Thông qua kết hoạt động thực tiễn, kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chất lượng đem lại lợi ích thiết thực cho nhà trường tạo uy tín với phụ huynh học sinh đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL trường MN địa bàn thị xã 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để đạt mục tiêu Giáo dục & Đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên, đặc biệt xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục quan trọng Đội ngũ CBQL có vai trò định đến phát triển giáo dục nước nhà, họ người hoạch định sách, đạo hoạt động người thực hoá chủ trương, sách Đảng Nhà nước địa phương GDMN cấp học quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân nước ta Chất lượng GDMN góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu ngành Để chất lượng giáo dục đạt kết cao, phải làm tốt công tác giáo dục trường MN GDMN thị xã Gia Nghĩa năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt thành tựu đáng kể, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốp đầu tỉnh, song chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi chương trình giáo dục nghiệp đổi chung đất nước Do vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục nói chung đội ngũ CBQL trường MN nói riêng có ý nghĩa to lớn cấp bách Nghiên cứu cố gắng làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa tỉnh ĐăkNông Chúng tìm hiểu rõ thực trạng Giáo dục & Đào tạo Đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN 94 Những giải pháp có mối quan hệ hữu với nhau, bổ sung cho nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa Các giải pháp chưa phải hệ thống giải pháp hoàn chỉnh, đầy đủ mà giải pháp cần thiết, trước mắt có tính khả thi Nếu thực giải pháp cách đồng xây dựng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa đủ số lượng có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi công tác giáo dục Kiến nghị Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục nói chung đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa nói riêng việc làm cần thiết cấp bách, không nhiệm vụ riêng Phòng GD&ĐT mà trách nhiệm chung cấp, ngành Do xin nêu số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Đảng Nhà nước Tiếp tục hoàn thiện đổi sách tiền lương chế độ sách xã hội khác theo hướng đảm bảo công bằng, quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, phù hợp với hoàn cảnh đất nước, đảm bảo ý nghĩa nhiều mặt vật chất, tinh thần, trị, xã hội nhân đạo nhằm tạo hài hoà, cân đối hoạt động, lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển toàn diện nhân cách người CBQL trường học 2.2 Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo - Cần xây dựng tiêu chuẩn hoá chức danh CBQL trường học ngành học, bậc học - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý giáo dục - Cần cải tiến chương trình, hình thức phương pháp đào tạo bồi dưỡng CBQL 2.3 Đối với tỉnh ĐăkNông - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, đạo Ngành Giáo dục - Đào tạo thực công tác quy hoạch cán bộ, 95 phân cấp cho ngành Giáo dục - Đào tạo chủ động công tác tổ chức cán - Cần có văn quy định chế độ, sách đãi ngộ hợp lý cho CBQL, cán học để nâng cao trình độ, đặc biệt trình độ sau Đại học người có trình độ cao tình nguyện công tác địa bàn tỉnh - Ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL phù hợp với yêu cầu đổi GDMN đặc điểm, thực tiễn địa phương - Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương tăng cường kiểm tra công tác xây dựng quy hoạch đánh giá chất lượng công tác quản lý giáo dục huyện, thị xã nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý giáo dục 2.4 Đối với thị xã Gia Nghĩa - Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã đạo Phòng GD&ĐT làm tốt công tác quy hoạch cán quản lý, bồi dưỡng, sử dụng cán thực tốt sách cán - Uỷ quyền cho Phòng GD&ĐT chủ động công tác tổ chức cán ngành công tác tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm CBQL trường học chủ động phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên môn - Đầu tư xây dựng sở vật chất, tăng cường trang thiết bị cho trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục 2.5 Đối với phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa - Quan tâm đến việc phát triển giáo dục mầm non Tạo điều kiện để CBQL trường mầm non tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức lực công tác - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm tư vấn thúc đẩy nâng cao chất lượng CBQL trường MN - Tham mưu tốt cho UBND thị xã việc lựa chọn, giới thiệu nhân bổ nhiệm CBQL có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW Ban Bí thư TW Đảng CSVN xây dựng, nâng ca o chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục Báo cáo tổng kết năm học 2010 – 2011, 2011- 2012, 2012- 2013, 20132014 trường mầm non thị xã Gia Nghĩa, Phòng Giáo Dục Đào Tạo thị xã Gia Nghĩa Đặng Quốc Bảo (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ giáo giáo dục đào tạo: Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT Bộ giáo giáo dục đào tạo( Quyết định số:02/2008/QĐ – BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 trưởng giáo dục đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Nguyễn Thị Hoà, Giáo dục mầm non, NXB đại học sư phạm 2009 Nguyễn Bích Hạnh, Cẩm nang nghiệp vụ QLGD mầm non, NXB Hà Nội năm 2009 Đảng thị xã Gia Nghĩa Văn kiện đại hội lần thứ II Đảng thị xã Gia Nghĩa 10 Đảng CSVN (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng CSVN (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2,3,4 Ban chấp hành Trung ương khoá VII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng CSVN (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành trung ương khoá VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 13 Đảng CSVN (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành trung ương khoá IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng CSVN (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở Khoa học quản lí, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng Đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, chương trình khoa học – công nghệ cấp Nhà nước K07-14, Hà Nội 17 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục Khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lí giáo dục, NXB Đại học sư phạn, Hà Nội 19 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên Những nghiên cứu lí luận thực tiễn, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 20 Thái Văn Thành, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường (2007), Nxb Đại học Huế 21 Đặng Vũ Hoạt Hà Thế Ngữ (1987), Giáo dục học, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề Khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 23 Harold Koontz, Cyrl O’Donnell, Heinz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lí, NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội 24 David C Korten (1996), Bước vào kỷ XXI: hành động tự nguyện chương trình nghị toàn cầu, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Kỳ, Bùi Trọng Tuân (1984), Một số vấn đề lí luận quản lí giáo dục Trường Cán quản lí giáo dục, Bộ Giáo dục 98 26 Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị (1999), Chính sách kế hoạch quản lí giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 27 V I Lê nin (1974), toàn tập, NXB Tiến Matxcơva 28 Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Hồ Chí Minh (1990), Về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Hồ Chí Minh (1974), Vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội 31 Nghị Quyết 40/2000/QH10 ngày 9/12/2000 Quốc hội 32 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận QLGD, Trường CBQLGD& ĐTTW1 33 Bùi Văn Quân (2007), Lập kế hoạch quản lí giáo dục, giáo trình dùng cho học viên cao học Quản lí giáo dục 34 Quyết định số 39/2011/QĐ – BGD&ĐT, ngày 28/8/2001 Bộ GD&ĐT việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non 35 Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục giai đoạn 2005-2010” 36 Tập thể tác giả (2007), Cẩm nang Nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lí luận trị, Hà Nội 37 Tập thể tác giả (2007), Cẩm nang Nâng cao lực quản lí nhà trường, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 39 Từ điển Tiếng Việt (2001), NXB Đà Nẵng 40 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Đăk Song lần thứ XXI 41 P V Zimin, M I Kônđacốp, N I Xaxerđôtôp (1985), Những vấn đề quản lí trường học, Trường cán quản lí giáo dục, Bộ Giáo dục 99 [...]... Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN, thực chất là đưa ra các cách thức nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN 1.3 Một số vấn đề về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non 1.3.1 Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý trường MN Đội ngũ CBQL trường MN là lực lượng trực tiếp quản lý mọi hoạt động của trường MN Họ là thành phần cốt cán trong đội ngũ giáo viên... định giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, cần phải đánh giá được chất lượng CBQL 1.2.4 Đội ngũ, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 1.2.4.1 Khái niệm đội ngũ Đội ngũ được hiểu là tập hợp gồm một số đông người cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc nghề nghiệp, hợp thành lực lượng hoạt động trong một hệ thống 1.2.4.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 15 Chất lượng đội ngũ CBQL được hiểu là những phẩm chất. .. nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông có một ý nghĩa lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa nói riêng và tỉnh ĐăkNông nói chung 1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường mầm non 1.2.1.1 Khái niệm về quản lý Quản lý là một hiện tượng... giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL ở các trường MN thị xã Gia Nghĩa tỉnh ĐăkNông gắn chặt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở thị xã nói chung, cũng như thực trạng giáo dục và đào tạo của thị xã, đặc biệt thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý các trường MN trong thị xã nói riêng Để từ đó, đề ra các giải pháp mang tính khả thi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các trường MN... khái niệm giải pháp nhấn mạnh đến phương pháp giải quyết một vấn đề mang tầm vĩ mô, với sự khắc phục khó khăn cơ bản nào đó Trong một giải pháp có thể có nhiều biện pháp 1.2.5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường MN Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN là hệ thống các cách thức tác động hướng vào việc tạo ra những biến đổi về chất lượng trong đội ngũ CBQL trường MN... nhà trường: Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 1.4 Một số vấn đề về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non 1.4.1 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường mầm. .. yêu cầu của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN là nhằm làm cho đội ngũ CBQL đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách quản lý tiên tiến Mục tiêu trên được cụ thể hoá thành các yêu cầu sau đây: - Chăm lo xây dựng đội ngũ CBQL để có đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu loại hình,... Phương pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Phương pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường MN cũng được dựa trên những phương pháp quản lý nói chung để phát triển đội ngũ nhân sự, đó là: a) Các phương pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền Nhóm phương pháp này bao gồm các cách thức tác động của chủ thể quản lý vào tư tưởng, tình cảm của con người trong tổ chức, nhằm nâng cao. .. từng cá thể và của cả đội ngũ để có một lực lượng lao động đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và tạo ra những phẩm chất và năng lực chung cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của tổ chức 1.2.5 Giải pháp, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non 1.2.5.1 Giải pháp Theo từ điển Tiếng Việt giải pháp là: “Phương pháp giải quyết một vấn đề cụ thể nào... với tiêu chuẩn đội ngũ Như vậy đánh giá đội gũ CBQL có liên quan mật thiết đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL Vì thế để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL không thể không nhận biết chính xác về chất lượng đội ngũ thông qua hoạt động đánh giá đội ngũ, để từ đó tìm các giải pháp khả thi về lĩnh vực này Như vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp khả thi đối ... 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON. .. dục, quản lý trường mầm non 1.2.2 Cán bộ, cán quản lý trường mầm non 11 1.2.3 Chất lượng, chất lượng cán quản lý 14 1.2.4 Đội ngũ, chất lượng đội ngũ cán quản lý 15 1.2.5 Giải pháp, giải. .. 1: Cơ sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non Chương 2: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thị xã gia nghĩa, tỉnh đăcnông , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thị xã gia nghĩa, tỉnh đăcnông , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thị xã gia nghĩa, tỉnh đăcnông , Những đóng góp của luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay