Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9/101

62 631 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2013, 19:26

Hiện nay ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta đang phát triển rất nhanh chóng và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. . Máy n n hai c p bằng piston ph n bậc t c dụng hai ph a Hình 2.2 Cấu t o máy n n piston ph n bậc t c dụng hai ph a - Nguy n lý ho t động: Khi piston chuy n. gi a con trư t v piston người ta dùng trục n i (9) nhằm mục đích thực hi n chuy n động t nh ti n c a piston trong quá trình n n p. Tay bi n được l p trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9/101, Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9/101, Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9/101, Phân loại máy nén khí piston 1. Máy nén khí theo phương ngang Các thơng số cơ bản của máy nén khí piston 1. Cơng suất lý thuyết, Máy nén hai cấp bằng piston phân bậc tác dụng hai phía, ngyên lý làm việc của máy nén khi 2BM4 – 9101 1. Các thông số cơ bản, Khởi động động cơ Diezel. Khởi động máy nén. - Được tiến hành theo các bước sau:, Một số loại nhớt được sử dụng cho máy nén khí 2BM4 – 9101:, Bảo dưỡng câp I Bảo dưỡng cấp II, An tồn khi sử dụng máy nén khí 2BM4 – 9101, Cấu tạo, Các dạng hỏng thường gặp và nguyên nhân của chúng Biện pháp khắc phục và phương án sửa chữa 1. Tay biên, Cấu tạo 1. Cụm piston xi lanh cấp I và cấp III, Piston Biện pháp khắc phục và sửa chữa các dạng hỏng của cụm piston xi lanh, Các van hút – xả 1. Cấu tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay