Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh trung học cơ sở thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

122 230 2
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 18:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LƯU THỊ ÁNH TUYẾT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LƯU THỊ ÁNH TUYẾT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: TS: Nguyễn Như An NGHỆ AN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận nhiều giúp đỡ, động viên, chia sẻ từ bạn bè, đồng nghiệp, quan đặc biệt từ thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Vinh Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Đại học Vinh nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ tác giả trình học tập nghiên cứu Tác giả chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp phòng Giáo dục Đào tạo Đồng Hới tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành khóa học Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Như An người hết lòng giúp đỡ tận tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn này, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến bạn bè, đồng nghiệp quý thầy, cô để sửa chữa hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 10 năm 2015 Tác giả Lưu Thị Ánh Tuyết ii MỤC LỤC Trang iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN THCS : Trung học sơ sở KTCNLNN : Khung tham chiếu lực ngoại ngữ GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa PPDH : Phương pháp dạy học CBQL : Cán quản lý TB : Trung bình CSVC : Cơ sở vật chất iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục nhân tố đảm bảo cho tồn phát triển xã hội Giáo dục chìa khoá tiến tới xã hội tốt đẹp Giáo dục phát triển tiềm người, điều kiện tiên để thực nhân quyền, dân chủ, hợp tác trí tuệ, bình đẳng tôn trọng lẫn Chính vậy, Đảng Nhà nước ta chăm lo phát triển nghiệp giáo dục, thực xem giáo dục “Quốc sách hàng đầu” Trong giai đoạn nay, trước xu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ có tác động mạnh mẽ đặt yêu cầu ngày cao ngành giáo dục Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị TW khoá XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” [3] Xác định vai trò quan trọng Giáo dục việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài giai đoạn CNH-HĐH đất nước, hòa chung với xu đổi Giáo dục diễn quy mô toàn cầu, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến GD&ĐT Mới nhất, ngày 09 tháng 06 năm 2014, Chính phủ Nghị số 44/NQ-CP Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 với mục tiêu: “Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để Chính phủ đạo Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực Nghị 29 nhằm tạo chuyển biến bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực” [14] Đứng trước yêu cầu đổi mạnh mẽ đất nước, phục vụ phát triển nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá, đặc biệt đáp ứng hội nhập với nước giới; ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng có vai trò quan trọng, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 việc Phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" với mục tiêu: “Đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt bước tiến rõ rệt trình độ, lực sử dụng ngoại ngữ nguồn nhân lực, số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đại học có đủ lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành mạnh người dân Việt Nam, phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” [31] Trong năm qua, nghiệp giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nói riêng đạt thành tựu đáng kể, có đóng góp to lớn đội ngũ giáo viên giảng dạy Tiếng Anh trường THCS Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác giảng dạy Tiếng Anh đội ngũ giáo viên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chưa thực đáp ứng mục tiêu đề Nhìn chung, hầu hết giáo viên yêu nghề, nhiệt tình công tác cố gắng đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh hiệu quả dạy học của bộ môn này chưa thật sự mong muốn như: nhiều hoạt động dạy học tích cực chỉ mới được sử dụng có tính hình thức, chưa được đầu tư, chuẩn bị đúng mức và triển khai đúng qui trình nên chưa đạt hiệu quả cao; đối tượng học sinh yếu chưa quan tâm đúng mức để tạo điều kiện cho các em vươn lên; phận giáo viên phát âm Tiếng Anh chưa chuẩn xác, sai sót kiến thức bản; sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đáp ứng yêu cầu ngày cao việc dạy học ngoại ngữ địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, góp phần thực thành công đổi giáo dục, việc đổi chương trình, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, chuẩn hoá trường, lớp, phòng học việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tỉnh Quảng Bình nói riêng địa bàn Thành phố Đồng Hới nói chung trường THCS vấn đề có ý nghĩa quan trọng cấp thiết, điều kiện để hoàn thành Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" Thủ tướng Chính phủ Với lý trên, chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục THCS nói chung, chất lượng dạy học môn tiếng Anh nói riêng Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4 Giả thuyết khoa học Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhiều vấn đề bấp cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Các giải pháp luận văn thực phù hợp, đồng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở 5.2 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu Khảo sát nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ năm 2013 đến năm 2015 Số liệu thu thập từ CBQL, GV, HS trường THCS thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở thành phố Đồng Hới áp dụng cho giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp cụ thể hóa lý thuyết, phương pháp phân loại hệ 103 33 Trần Thị Chiên (2010), Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo viên trường Tiểu học, sáng kiến kinh nghiệm trường Tiểu học Trần Bình Trọng, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lắk 34 Trường trị Quảng Bình (2013), Đặc điểm tự nhiên, dân số, lao động giá trị truyền thống lịch sử người Quảng Bình, Quảng Bình 35 Trường trị Quảng Bình (2013), Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, Quảng Bình 36 Sở GD - ĐT Quảng Bình, Báo cáo Tổng kết năm 2010 – 2014, Quảng Bình 37 V I Lê nin (1974), toàn tập, Nhà xuất Tiến Matxcơva 38 Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij, Trái tim hiến dâng cho trẻ PHỤ LỤC Mẫu số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 104 (Dành cho cán quản lý nhà trường) Phiếu thiết kế nhằm tìm hiểu việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trường THCS địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Rất mong hợp tác đồng chí Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: I Thông tin cá nhân thân: - Tuổi: …………………… Nam Nữ - Thâm niên công tác làm cán QL: …………………… năm - Chức danh: …………………………………………………… - Trình độ chuyên môn: ………………………………………… - Trình độ trị: ……………………………………………… II Kinh nghiệm đồng chí công tác quản lý: (Ðánh dấu X vào phương án mà đồng chí cho thích hợp) Câu 1: Xin đồng chí cho biết mức độ cần thiết việc dạy học môn Tiếng Anh nhà trường xu hội nhập phát triển nay? Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực công tác giảng dạy môn Tiếng Anh trường đ/c? Nội dung Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Dạy theo phương pháp truyền thống Sử dụng nhiêu phương pháp dạy học tích cực Sử dụng nhiều phương tiện đại Tổ chức rút kinh nghiệm hàng tuần Câu 3: Xin đồng chí cho biết mức độ thực hoạt động dạy học nhiệm vụ chuyên môn khác GV TT Giải pháp Mức độ thực Tốt Khá TB Chưa 105 tốt 22 Soạn trước lên lớp Thực nội dung chương trình 44 Lên lớp theo kế hoạch, không bỏ giờ, bỏ lớp Áp dụng đa dạng hình thức lên lớp Áp dụng phương pháp dạy học mới, ứng dụng CNTT, thiết bị dạy học Dự rút kinh nghiệm, tham gia hội giảng Kiểm tra, đánh giá kết học tập người HS Sinh hoạt tổ chuyên môn Làm đồ dùng dạy học Xây dựng ngân hàng đề Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn phương pháp giảng dạy Nghiên cứu khoa học Câu 4: Từ thực tế dạy học Tiếng Anh nhà trường, đồng chí thấy yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dạy học? Thái độ Tiếng Anh Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường Kiến thức chuyên môn GV Năng lực sư phạm GV Tinh thần trách nhiệm công việc GV Sự quan tâm, chia sẻ GV HS 106 Trình độ HS Số lượng HS lóp Ý thức, tinh thần học tập HS 10 Ðiều kiện sở vật chất, phương tiện 11 Sự tác động biện pháp quản lý hoạt động dạy học Câu 5: Xin đ/c cho biết quan điểm tính cần thiết giải pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh TT Các giải pháp Mức độ cần thiết RCT Lựa chọn tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất, lực tốt có uy tín GV Tổ chức cho GV học tập bồi dưỡng chuyên môn chương trình Yêu cầu GV nắm vững nội dung chương trình môn Xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ năm học Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch chung toàn trường Theo dõi thực chương trình hàng tuần, hàng tháng có biện pháp xử lý kịp thời GV vi phạm quy chế chuyên môn Duy trì chế độ dự giờ, thăm lớp theo kế hoạch dự đột xuất cần thiết có rút kinh nghiệm đánh giá Chỉ đạo chặt chẽ to chuyên môn sinh hoạt theo nề CT KCT 107 nếp, đảm bảo chất lượng hiệu cao giảng dạy Tăng cường công tác tra, kiểm tra GV thực quy định chuyên môn, nhằm đánh giá xếp loại GV hàng tháng Tổ chức hội nghị trao đổi chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm thực chương trình Tổ chức cho GV tham quan học tập kinh nghiệm trường tỉnh Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phục vụ việc dạy học môn Tiếng Anh có kế hoạch bổ sung mua sắm thiết bị dạy học đại Câu 6: Theo đồng chí, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh Hiệu trưởng? Mức độ ảnh hưởng TT Các yếu tố Không Ít ảnh Ảnh Ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng nhiều nhiều hưởng Nhận thức GV vai trò, vị trí việc QL hoạt động DHNN nói chung, Tiếng Anh nói riêng GV nắm vững quy chế chuyên môn nhiệm vụ người GV Mức độ phù hợp, kịp thời biện pháp QL hoạt động dạy học Tiếng Anh 108 Sự phối hợp nhịp nhàng Hiệu trưởng, tố trưởng GV Chất lượng đội ngũ GV Tiếng Anh Sự quan tâm Ban Giám hiệu Sự phối hợp tổ chức đoàn thể có liên quan đến hoạt động dạy học Tiếng Anh Ðiều kiện sở vật chất, thiêt bị dạy học Xin chân thành cảm ơn cộng tác đồng chí 109 Mẫu số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng GV giảng dạy môn Tiếng Anh nhà trường) Phiếu thiết kế nhằm tìm hiểu việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trường THCS địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Rất mong hợp tác đồng chí Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Thông tin cá nhân thân: Tuổi: Nam: Nữ: Thâm niên công tác: Trình độ chuyên môn: Kinh nghiệm đồng chí công tác giảng dạy nhận định công tác quản lý nhà trường: (Ðánh dấu X vào phương án mà đồng chí cho thích hợp) Câu 1: Xin đồng chí cho biết mức độ cần thiết việc dạy học môn Tiếng Anh nhà trương xu hội nhập phát triển nay? 1 Rất cần thiết 1 Cần thiết 1 cần thiết 1 Không cần thiết Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến thực trạng nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Anh trường nay? Nội dung chương trình Phù Tương đối Không hợp phù họp phù hợp Sách giáo khoa Ðủ Thiếu Không có Tài liêu tham khảo phục vụ cho dạy học Ðủ Thiếu Không có 110 Câu 3: Theo đồng chí kết học tập môn Tiếng Anh HS trường nào? 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Các phương pháp thống kê toán học 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt Đủ sức khỏe theo yêu cầu [29] 1.2.1 Giáo viên 1.2.2 Đội ngũ, đội ngũ giáo viên 12 1.2.3 Chất lượng, nâng cao chất lượng 13 1.2.4 Chất lượng đội ngũ giáo viên 15 1.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 17 1.2.6 Giải pháp, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 21 1.3.1 Vị trí, vai trò người giáo viên tiếng Anh THCS 22 1.3.2 Phẩm chất lực người giáo viên tiếng Anh THCS 23 1.4.1 Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS 27 1.4.2 Nội dung quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh 29 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS 33 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 37 2.1.2 Khái quát chung giáo dục thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 42 2.2.2 Nội dung khảo sát 42 2.2.3 Đối tượng địa bàn khảo sát 42 2.2.4 Phương pháp khảo sát .42 2.3.1 Về số lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh 42 2.3.2 Về cấu đội ngũ giáo viên tiếng Anh 43 2.3.3 Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị 45 2.3.4 Về lực giảng dạy đội ngũ giáo viên tiếng Anh .47 2.3.5 Về lực giáo dục đội ngũ giáo viên tiếng Anh 51 2.3.6 Về kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên tiếng Anh 52 2.4.1 Tác động cấp quản lý nhà nước 54 2.4.2 Tác động nhà trường 55 2.5.1 Những thành tựu đạt 59 2.5.2 Những hạn chế, tồn cần khắc phục 60 2.5.3 Nguyên nhân thành tựu hạn chế .62 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 65 3.1.2 Đảm bảo tính khoa học 65 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 65 111 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 65 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo cấp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 66 3.2.2 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ 69 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt tổ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh 75 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học .80 + Đảm bảo tính khách quan 82 Đảm bảo tính công khai .83 3.2.5 Tăng cường đầu tư sử dụng có hiệu sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học tiếng Anh trường THCS 83 3.2.6 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh .87 3.3.1 Mục đích thăm dò 90 3.3.2 Phương pháp thăm dò .91 3.3.3 Nội dung thăm dò 91 3.3.4 Đối tượng thăm dò 91 3.3.5 Kết thăm dò .93 Duy trì chế độ dự giờ, thăm lớp theo kế hoạch dự đột xuất cần thiết có rút kinh nghiệm đánh giá Chỉ đạo chặt chẽ tổ chuyên môn sinh hoạt theo nề nếp, đảm bảo chất lượng hiệu cao giảng dạy Tãng cường công tác tra, kiểm tra GV thực quy định chuyên môn, nhằm đánh giá xếp loại GV hàng tháng Tổ chức cho GV tham quan học tập kinh nghiệm trường tỉnh 10 Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phục vụ việc dạy học môn Tiếng Anh có kế hoạch bổ sung mua sắm thiết bị dạy học đại 112 113 114 Quản lý hoạt động lên lớp GV Tiếng Anh trường 3.1 Quản lý nhiệm vụ soạn chuẩn bị lên lớp GV 3.2 Quản lý dạy lớp học 3.3 Quản lý việc cải tiến phương pháp dạy học, áp dụng linh hoạt phương pháp phù hợp với môn 3.4 Quản lý việc ứng dụng CNTT, thiết bị dạy học vào dạy học 3.5 Quản giá (thi rút 4.5 lý việc Có dự giờ, biệnđánh pháp đua, khen kinh nghiệm sau tạo dạy động lực để động viên GV thưởng ) 3.6 Quản lý sinh hoạt môn nâng cao lực tích cực tự chuyên bồi dưỡng, 3.7 Quản lý hoạt động đồ dùng học chuyên môn làm khả dạy sư phạm Thực trạng quản lý nâng cao lực đội ngũ GV 4.1 Quán triệt cho GV nhậncác thức tầm Mức độ thực biện pháp quản lý sở vật chất, thiết bị dạy học quan trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao 5.1 trình độ chuyên Lập kế môn, hoạchnghiệp trang vụ bị sử dụng sở 4.2 Xây dựng kế hoạch đào dưỡng vật chất, thiết bị dạytạo, họcbôi Tiếng Anh nâng5.2 cao trình chuyên nghiệp Xâyđộdựng nội môn, quy, quy địnhvụvề sử dụng cho GV phương tiện dạy học 4.3 Tổ5.3chức hội mưu thảo với chuyên Tham cấp đề ủyvềvàđổi Ban Giám phương pháp học việc xây dựng sở vật hiệu nhàdạy trường 4.4 Ðề xuất với thiết Ban bị Giám nhàứng trường chất, dạy hiệu học đáp mục tiêu đào tạo điều tạo kiệntrong cho xu cácthếGV hộitham nhập gia khóa 5.4 bồi dưỡng để bôi nâng caokỹtrình Tô chức dưỡng độ sử dụng chuyên môn, nghiệp vụkỹsưthuật, phạmthiết bị dạy học Tiếng phương tiện Anh 5.5 Xây dựng kế hoạch nâng cấp bảo dưỡng thiết bị dạy học Tiếng Anh Xin chân thành cảm ơn cộng tác đồng chí 115 Mẫu số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho HS THCS) Phiếu thiết kế nhằm tìm hiểu việc thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trường THCS địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Rất mong hợp tác em Em vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô cần chọn: Thông tin cá nhân thân Xin em vui lòng cung cấp cho sổ thông tin sau: HS khối: Nam: Nữ: Trường: Kinh nghiệm HS việc học Tiếng Anh Bạn có thích học Tiếng Anh trường không? a Rất thích b Có thích c Không thích d Không thích Học Tiếng Anh với em khó kĩ nãng nào? a Nghe c Ðọc b Nói d Viết Em cảm thấy tham gia vào hoạt động học Tiếng Anh? a Tự tin c Thích thú, động viên b Bối rối căng thẳng d Chán e Không thoải mái Các phương pháp giảng dạy GV vói em nào? 116 a Dễ hiểu b Khó hiểu c Bình thường d Không hiểu Mức độ kiểm tra em nào? a Rất khó c Bình thường b d Khó Dễ Thời gian làm kiểm tra định kì là: a Rất hợp lý b Họp lý c Bình thường d Không hợp lý Xin chân thành cảm ơn hợp tác em 117 Mẫu số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán QL, tổ trưởng GV nhà trường) Phiếu thiết kế nhằm tìm hiểu cần thiết tính khả thi giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trường THCS địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Rất mong hợp tác ðồng chí Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cần thiết tính khả thi giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cách đánh dấu X vào mục phù hợp Mức độ cần thiết: Rất cần thiết (RCT); cần thiết (CT) cần thiết (ICT); Không cần thiết (KCT) Tính khả thi: Rất khả thi (RKT); Khả thi (KT) Xin chân thành cảm ơn cộng tác đồng chí [...]... chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 Lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở Chương 2 Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở thành phố Đồng Hới,. .. thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt của loài người Giáo dục là sự truyền... phương pháp thống kê toán học Để xử lý các kết quả điều tra, khảo sát trong quá trình nghiên cứu 8 Đóng góp của luận văn Đề tài góp phần làm rõ lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở Đánh giá được thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất. .. đồng quốc tế cũng như mỗi quốc gia, mỗi cơ sở giáo dục đào tạo đang quan tâm, đang bàn thảo nhiều đến chất lượng giáo dục Chiến lược chung (vĩ mô) và năng lực mỗi nhà giáo (vi mô) là hai thành tố hướng tới nhau, ràng buộc nhau làm cơ sở cho các phương án nâng cao chất lượng giáo dục 1.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là làm cho chất lượng của đội ngũ giáo. .. tồn tại của đội ngũ và làm cho đội ngũ giáo viên khác với đội ngũ khác Chất lượng đội ngũ giáo viên được thông qua các thuộc tính bản chất sau: - Số lượng thành viên trong đội ngũ - Cơ cấu đội ngũ - Phẩm chất của đội ngũ - Trình độ của đội ngũ (chuyên môn, nghiệp vụ ) - Năng lực của đội ngũ Trên đây là năm yếu tố cơ bản biểu hiện chất lượng của đội ngũ, có thể biểu hiện theo sơ đồ sau: Phẩm chất Trình... chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS là vấn đề thực hiện hiệu quả công tác GD&ĐT đối với đội ngũ giáo viên đó Dưới đây chúng tôi đi sâu nghiên cứu công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên tiếng Anh; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh; chế độ chính sách đối với giáo viên tiếng Anh; môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiếng Anh Bởi những yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động nâng cao chất lượng. .. dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông Theo Đề án, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngôn ngữ giảng dạy cao hơn trình độ chung của cấp dạy hai bậc Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trong các trường Trung học cơ sở là vấn đề vô cùng quan trọng Mục tiêu của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh chính là: tạo ra... người giáo viên có những tiết học hài hước, thú vị hay không đòi hỏi bạn phải là người có óc hài hước Đồng thời sáng tạo trong mỗi tiết học để buổi học không cảm thấy nhàm chán và tạo sự kích thích cho các học viên 1.4 Một số vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở 1.4.1 Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS Bản chất của việc nâng cao. .. quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở bậc THCS trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Giáo viên 1.2.1.1 Khái niệm giáo viên 10 Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, qui định: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác… Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo. .. động Giải pháp càng thích hợp, càng tối ưu, càng giúp con người nhanh chóng giải quyết những vấn đề đặt ra Tuy nhiên, để có được 22 những giải pháp như vậy, cần phải dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đáng tin cậy * Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chính là đề cập đến “cách làm, cách giải quyết” cơ bản quan trọng nhằm làm cho chất ... trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở. .. đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội. .. ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở 5.2 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học sở địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh trung học cơ sở thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình , Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh trung học cơ sở thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình , Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng anh trung học cơ sở thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay