Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực

133 747 3
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 14:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HỒNG NHUNG THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HỒNG NHUNG THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học môn hóa học Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN TRUNG NINH NGHỆ AN – 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Thầy giáo PGS.TS Trần Trung Ninh – Trưởng Bộ môn Lí luận phương pháp dạy học hoá học, khoa Hóa trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu hoàn thành luận văn - Thầy giáo PGS.TS Lê Văn Năm TS Lê Danh Bình dành nhiều thời gian đọc viết nhận xét cho luận văn - Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học thầy giáo, cô giáo thuộc Bộ môn Lí luận phương pháp dạy học hoá học khoa Hoá học trường ĐH Vinh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tất người thân gia đình, Ban giám hiệu Trường THPT Hoàng Mai, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Tp Vinh, ngày tháng 10 năm 2015 Trần Thị Hồng Nhung KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ĐC TN DHTH HS GV NCBH TNSP PPDH ĐH-CĐ GD CT & SGK Đối chứng Thực nghiệm Dạy học tích hợp Học sinh Giáo viên Nghiên cứu học Thực nghiệm sư phạm Phương pháp dạy học Đại học – Cao đẳng Giáo dục Chương trình sách giáo khoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Những nghiên cứu nước 2.2 Những nghiên cứu nước Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .5 Khách thể đối tượng nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Đóng góp đề tài Chương .7 1.1.1 Khái niệm tích hợp 1.1.2 Khái nệm dạy học tích hợp [22, 17] 1.1.3 Mục tiêu dạy học tích hợp [23, 19-20] .8 1.1.4 Khái niệm lực [22, 13-15] .9 1.2.1 Đổi yếu tố chương trình giáo dục phổ thông 10 1.2.2.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học 11 1.2.2.2 Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực 12 1.2.4.1 Đánh giá theo lực .23 1.2.4.2 Định hướng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập HS .25 1.2.4.3 Định hướng xây dựng câu hỏi, tập đánh giá lực HS 26 1.3 Mục tiêu môn Hóa học nhà trường phổ thông 30 1.3.1 Mục tiêu chung môn Hóa học nhà trường phổ thông 30 1.3.2 Mục tiêu giáo dục môn hóa học cấp THPT 30 1.4 Thực trạng vận dụng quan điểm DHTH môn Hóa học 30 Chương 2: 33 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT 33 2.1.1 Mục tiêu chương trình hóa học lớp 10 33 2.1.2 Cấu trúc chương trình hóa 10 34 2.2 Thiết kế số chủ đề dạy học tích hợp hóa học 10 nhằm phát triển lực cho HS trường THPT 34 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn chủ đề dạy học tích hợp (23, 43) 34 2.2.2 Quy trình xây dựng chủ đề dạy học tích hợp[22, 44] .35 2.2.3 Nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp [23, 44] 36 2.3 Một số chủ đề dạy học tích hợp lớp 10 .37 2.3.1 Chủ đề nước sống 37 - Hiểu tính chất vật lí oxi, từ giải thích sức mạnh kỳ lạ cầu Magdeburg 57 - Tìm hiểu sức mạnh kỳ lạ cầu Magdeburg 64 2.2.3 Chủ đề ozon suy giảm tầng ozon 70 Chương 78 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 78 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm .78 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 78 3.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 78 3.2.1 Kế hoạch thực 78 3.2.2 Lựa chọn mẫu thực nghiệm mẫu đối chứng 79 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm sư phạm .79 3.3 Kết thực nghiệm xử lý kết thực nghiệm 79 3.3.1.Kết thực nghiệm .79 Bảng 3.1: Kết điều tra học sinh trước DHTH .80 3.3.1.2 Kết định lượng 82 a.Kết kiểm tra 45 phút trường THPT Chu Văn An 83 Bảng 3.2 Bảng phân phối tần suất tần suất lũy tích kiểm tra 45 phút trường THPT Chu Văn An 83 Bảng 3.3 Bảng phân phối theo học lực 45 phút 84 .85 Biểu đồ 3.1: Đồ thị đường luỹ tích kiểm tra 45 phútở trường THPT Chu Văn An .85 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ so sánh học lực lớp TN ĐC kiểm tra 45 phút 85 b.Kết kiểm tra 45 phút trường THPT Nguyễn Du 85 Bảng 3.4: Bảng phân phối tần suất tần suất lũy tích kiểm tra 45 phút trường THPT Nguyễn Du .86 Biểu đồ 3.3: Đồ thị đường luỹ tích kiểm tra 45 phútở trường THPT Nguyễn Du .87 .87 Bảng 3.5 Bảng phân phối theo học lực 45 phút 87 .87 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ so sánh học lực lớp TN ĐC kiểm tra 45 phút trường THPT Nguyễn Du .87 3.3.1.3 Bảng tổng kết tham số 88 Bảng 3.6 Kết phân tích tham số thống kê điểm kiểm tra 88 Tham số thống kê 88 Bài kiểm tra 45 phút trường THPT Chu Văn An .88 Bài kiểm tra 45 phút trường THPT Nguyễn Du 88 TN .88 ĐC .88 TN .88 ĐC .88 .88 6,89 ± 0,20 88 5,92 ± 0,22 88 7,63 ± 0,17 88 6,02 ± 0,20 88 Si2 .88 1,94 88 2,08 88 1,36 88 1,62 88 Si .88 1,40 88 1,44 88 1,16 88 1,27 88 V 88 20,32 88 24,32 88 15,2 88 21,10 88 Bảng 3.7 So sánh cặp TN - ĐC với phép thử student .88 α < 0.05 .88 S 88 t (tính) 88 f 88 t (lí thuyết) 88 Trường THPT Chu Văn An 88 1,4 88 3,25 88 88 88 1,96 88 Trường THPT Nguyễn Du .88 1,36 88 3,19 88 88 88 1,96 88 3.5 Phân tích kết thực nghiệm 88 Dựa kết TN sư phạm thông qua việc xử lý số liệu TN sư phạm thu được, nhận thấy chất lượng học tập HS lớp TN cao lớp ĐC Điều thể hiện: 88 - Các đường tích lũy lớp TN kiểm tra nằm bên phải phía đường tích lũy lớp ĐC (Biểu đồ 3.1 3.3) Điều chứng tỏ số HS có điểm xi trở xuống lớp TN lớp ĐC Nói cách khác, số HS có điểm kiểm tra cao thường diện nhiều lớp TN Đây cho thấy tác động PP áp dụng 88 - Tỷ lệ HS yếu kém, trung bình, giỏi: Tỷ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi lớp TN cao tỷ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi lớp ĐC Ngược lại, tỷ lệ % HS đạt điểm yếu kém, trung bình lớp TN thấp tỷ lệ % HS đạt điểm yếu kém, trung bình lớp ĐC (Biểu đồ 3.2 3.4) 88 - Điểm trung bình cộng HS lớp thực nghiệm cao HS lớp đối chứng Điều chứng tỏ HS lớp thực nghiệm nắm vững, vận dụng liên hệ kiến thức tốt so với lớp ĐC .89 - Độ lệch chuẩn lớp TN nhỏ lớp ĐC, chứng tỏ số liệu lớp thực nghiệm phân tán so với lớp đối chứng 89 - Giá trị hệ số biến thiên V lớp TN nhỏ lớp ĐC, chứng tỏ lớp TN số liệu tập trung quanh giá trị trung bình cộng tốt hơn, chất lượng TN tốt, đồng 89 Tuy nhiên, để đánh giá khác biệt giá trị TN với ĐC có ý nghĩa hay không ta dùng phép thử Student: 89 Ta thấy ttính > t 0,05;88 chứng tỏ khác TN với ĐC có ý nghĩa, tức khác biệt giá trị trung bình cộng phương pháp tác động hiệu lên kết học tập học viên 89 Để thấy rõ mức độ ảnh hưởng phương pháp dạy học kết học tập học viên ta tính giá trị SMD: 89 SMD = (6,89 – 5,92)/1,4 = 0,69 (trong vùng 0,50 → 0,79) bảng tiêu chí Cohen) Từ ta thấy, phương án thực nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khả vận dụng kiến thức thực tiễn kiến thức liên môn việc giải vấn đề hóa học 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3: 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị .90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Phụ lục 3: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN CỦA NHÓM HỌC SINH Họ tên người đánh giá:……………………………………………………… Nhóm:……………………….Lớp:…………… Trường THPT Tam Phước Tên chuyên đề:……………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn: Mục đánh giá Tiêu chí Chi tiết (1) Quá trình hoạt động nhóm (tối đa 12 điểm) (2) Quá trình thực dự án nhóm (tối đa 12 điểm) (3) Đánh giá tự giới thiệu nhóm nhóm (tối đa điểm) (4) Đánh giá trình bày đa phương tiện (tối đa 45 điểm) Sự tham gia thành viên Sự lắng nghe thành viên nhóm Sự phản hồi thành viên Sự hợp tác thành viên Sự xếp thời gian Giải xung đột nhóm Chiến thuật thu thập thông tin Tập trung vào nguồn thông tin Lực chọn, xử lí thông tin Liên kết Cơ sở liệu Kết luận Ý tưởng Nội dung Thể Nội dung Hình thức Thuyết trình Kĩ thuật Sơ đồ tư (5) Sổ theo dõi Tổ chức liệu Nội dung dự án (tối đa 10 điểm) Hình thức (6) Tính sáng tạo sản phẩm (tối đa 10 điểm) (7) Ấn tượng chung (tối đa điểm) Tổng Kết Điểm tối đa 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 100 Thái Bình, ngày…… tháng……năm 2015 Người đánh giá SỔ THEO DÕI DỰ ÁN Tên dự án:…………………………………………………………………… Trường, lớp:………………………………………………………………… Giáo viên:…………………………………………………………………… Nhóm:……………………………………………………………………… Thời gian: Từ ngày…………………… đến ngày………………………… Phân công nhiệm vụ: Họ tên Nhiệm vụ Phương tiện 10 11 Các ý tưởng ban đầu (Sơ đồ tư duy) Phiếu tổng hợp liệu Câu hỏi Thời gian Sản phẩm Nguồn tham khảo Biên thảo luận nhóm Thời gian Nội dung thảo luận Kết Tiêu chí đánh giá Sổ theo dõi dự án nhóm HS Nội dung Tiêu chí Làm việc kế hoạch, thái độ tích cực, sôi Biết cách đặt câu hỏi để hình thành ý tưởng lập sơ đồ tư Phân công công việc hợp lí Có đầy đủ biên thảo luận buổi họp nhóm Có đầy đủ liệu, hình ảnh, báo trang web tham khảo Biết đánh giá, nhìn nhận lại trình thực dự án Hình thức Trình bày rõ ràng, mạch lạc khoa học Hình ảnh minh học có chọn lọc, có thẩm mĩ Kế hoạch thực công việc Thời gian Tuần Công việc Tìm kiếm thu thập tài liệu Tổng hợp kết thu thập Phân tích xử lý thông tin Vẽ sơ đồ tư Viết báo cáo Thảo luận để hoàn thiện Trình bày sản phẩm Cách lập sơ đồ tư Thứ Thứ Tuần Tuần Tuần Thứ Thứ Thứ Thứ Phụ lục 4: Ma trận đề kiểm tra 45 phút Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết TN Nước sống TL TN Oxi ô nhiễm không ozon suy giảm tầng ozon Tổng số câu Tổng số điểm Thông hiểu câu = điểm Chiếm 20% 3 9câu= 3điểm Chiếm 30% TL Vận dụng Cộng mức cao TN TL TN TL 10 câu =3,3 điểm Chiếm 30% 10 câu = 3,3 điêm3 Chiếm 30% 3 10 câu = 3,3 điểm Chiếm 30% 9câu = câu = 30 câu điểm = 10 điểm Chiếm điểm Chiếm 20% 100% 30% Vận dụng Phụ lục 5: BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Câu 1: Tầng ozon giống lớp áo bảo vệ quan trọng Trái Đất Tuy nhiên, lớp áo giáp bị “rách” tác động tiêu cực người Hiện nay, lỗ thủng lớn nhà khoa học phát Nam Cực ảnh hưởng nhiều đến lục địa băng giá Nguyên nhân tượng do: A CO2 B Do xạ mặt trời chiếu đến Nam cực Bắc Cực C Hợp chất CFC D Do biến đổi khí hậu toàn cầu Câu 2: Cho phản ứng quang hợp xanh: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 Biết hecta, trồng ngày cần hấp thụ khoảng 374kg CO2 thải vào không khí số kg oxi là: A 136 B 256 C 272 D 320 Câu 3: Nêu tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước? A Các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb… B Các anion NO3- SO42-, PO43- C Phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật D Tất nguyên nhân Câu 4: Trường hợp coi nước không bị ô nhiễm? A Nước ruộng lúa chứa 1% thuốc trừ sâu phân bón hóa học B Nước thải nhà máy chứa lượng lớn ion kim loại nặng As 3+,Cd2+, Pb2+, Hg2+,… C Nước thải trực tiếp từ bệnh viện, khu công nghiệp D Nước thải từ nhà máy, khu công nghiệp nước giếng Câu 5: Không khí bị ô nhiễm không khí đây: A Các oxit như: NOx, CO, SO2, H2S B N2, O2, H2O C Các hợp chất hữu cơ: ete, benzen, D Bụi không khí trình sản xuất hoạt động người Câu 6: Một chất gây suy giảm tầng ozon CFC Chất có chủ yếu thoát từ? A Máy vi tính B Tủ lạnh, máy điều hòa C Quạt điện, nồi cơm điện D Máy giặt, máy sấy tóc Câu 7: Sau mưa giông, không khí trở nên lành, mát mẻ nước mưa gột bụi bẩn làm bầu không khí sạch, tạo thành phân tử sau đây: A O2 B CO2 C H2O2 D O3 Câu 8: Khi cao, ozon người bảo vệ cho sống Trái Đất hấp thụ nhiệt Mặt Trời truyền cho tầng bình lưu để tầng bình lưu trao đổi nhiệt với tầng đối lưu, giữ ấm Trái Đất đặc biệt hấp thụ tia tử ngoại từ xạ Mặt Trời gần mặt đất, ozon: A có tác dụng làm không khí lành nồng độ ozon cao tốt B có nồng độ cao tốt có tác dụng diệt khuẩn không khí nhờ ozon có tính oxi hóa mạnh C Cả A B D mối đe dọa tiếp xúc kéo dài với ozon có nồng độ lớn Câu 9: Khi máy photocopy làm việc, thường xảy tượng phóng điện cao áp Khi sử dụng máy photocopy cần ý đến việc thông gió cho phòng máy Trong trình máy làm việc sinh chất sau đây? A O3 B CO2 C N2 D O2 Câu 10: Như ta biết, bệnh viện hay viện dưỡng lão người ta hay trồng nhiều thông Do nhựa thông chứa nhiều anken, bị oxi không khí oxi hóa thành hợp chất có liên kết peoxit (chứa liên kết O–O) Các hợp chất không bền phân hủy tạo thành chất Đặc biệt người bị mắc bệnh lao điều dưỡng rừng thông, với nồng độ chất khoảng 0,1ppm khỏi bệnh Chất là: A Hidropeoxit(H2O2) B O3 C Hơi nước D O2 Câu 11: Khí O2 bị lẫn nước, chất sau tách nước khỏi O2 A Ca(OH)2 B CO C H2SO4 đặc D NaCl Câu 12: Mưa axit tượng nước mưa có chứa hàm lượng axit cao bình thường Mưa axit ảnh hưởng xấu đến đất đai, trồng, công trình xây dựng Nguyên nhân mưa axit hoạt động sản xuất công nghiệp, từ phương tiện giao thông trình phun trào núi lửa, cháy rừng sản sinh khí sau đây: A CO2, Cl2, CH4 B NH3, SO2, Cl2 C CO2, NOx, SO2 D CH4, Cl2, NH3 Câu 13: Cho biết nhiệt độ sôi số chất, chất sau tồn trạng thái khí nhiệt độ áp suất thường? A Nước (1000C) B Etanol (78,30C) C Lưu huỳnh (445 0C) D Oxi (-1830C) Câu 14: Trong số câu sau, câu đúng? A.Trong không khí có oxi nguyên tử dạng tự B Không khí hỗn hợp đơn chất oxi đơn chất nitơ C Không khí gồm hợp chất nitơ oxi D Khí cacbonic tạo chất cacbon oxi Câu 15: Nước tồn trạng thái A B C D Câu 16: Thái độ bảo vệ nước phải thực nào? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Hiếm D Không bảo vệ Câu 17: Trong tự nhiên, tùy theo nồng độ % muối NaCl có nước mà nước chia làm loại? A B C D Câu 18: Theo em ô nhiễm nước có ảnh hưởng người? A Ảnh hưởng nặng nề B Ảnh hưởng vừa phải C Ảnh hưởng D Không ảnh hưởng Câu 19: Nguồn nước Trái Đất nào? A Vô tận B Suy giảm nghiêm trọng C Suy giảm D Không suy giảm Câu 20: Tại người ta phải bơm sục không khí vào bể nuôi cá cảnh bể chứa cá sống hàng bán cá? A Tạo sóng cho cá bơi B Cung cấp oxi cho cá hô hấp C Tạo vẻ đẹp cho bể cá D Tạo bọt cho bể cá Câu 21: Theo em, biện pháp góp phần làm giảm ô nhiễm nước biện pháp quan trọng A Biện pháp vật lý B Biện pháp sinh học C Biện pháp hóa học D Biện pháp giáo dục Câu 22: Theo em, nước uống đóng chai xử lí cách nào? A Sục khí clo pha bột cloramin vào nước B Khử trùng nước ozone hay tia cực tím C Khử trùng nước Javel D Khử trùng nước phèn chua Câu 23: Mỗi người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, thể giữ lại 1/3 lượng oxi có không khí Như thực tế người ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi ?(Giả sử thể tích khí đo đktc) A 0, 24m3 B 12m3 C 4m3 D 0,84 m3 Câu 24: Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, lọ có dung tích 100ml Tính khối lượng kali pemangarat phải dùng, giả sử khí oxi thu điều kiện tiêu chuẩn bị hao hụt 10% A 31,3g B 33,1g C 12,3g D 23,1g Câu 25: Không có xanh sống sinh vật Trái Đất điều có không? Vì sao? A Đúng sinh vật trái đất cần oxi xanh thải trình quang hợp B Đúng sinh vật trái đất phải sống nhờ vào chất hữu xanh quang hợp chế tạo C Không sinh vật trái đất phải sống nhờ vào xanh D Đúng ngườivà hầu hết loài đông vật trái đất phải sống nhờ vào chất hữu khí oxi xanh tạo Câu 26: Tại người ta lại nói “rừng phổi xanh” người? A Rừng thải lượng lớn khí Oxi hút khí Cacbonic trình quang hợp, giúp điều hòa lượng hai khí B Rừng hô hấp lấy khí oxi thải khí cacbonic phổi nguời C Rừng có nhiều chứa diệp lục nên có màu xanh D Rừng có tác dụng ngăn gió bụi Câu 27: Trong thực hành học sinh đốt cháy 3,2 gam lưu hùynh 1,12 lít khí oxi(đktc) thí nghiệm A Dư lưu huỳnh B Dư oxi C Thiếu lưu huỳnh D Thiếu oxi Câu 28: Thành phần thể tích không khí là: A 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% khí khác (CO2, CO, khí hiếm, ) B 21% khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí nitơ C 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% khí khác (CO2, CO, khí hiếm, ) D 21% khí oxi, 78% khí khác, 1% khí nitơ Câu 29: Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí thể tăng cao, hoạt động hô hấp thể biến đổi để đáp ứng nhu cầu đó? A Tăng nhịp hô hấp (thở nhanh, thở gấp hơn) B Tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn) C Vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn) D Hô hấp bình thường Câu 30: Người ta thu khí oxi cách đẩy nước nhờ vào tính chất nào? A Khí oxi tan nước B Khí oxi tan nước C Khí oxi khó hóa lỏng D Khí oxi nhẹ nước Phụ lục 6: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Mỗi đáp án đạt 0.33 điểm Câu Đáp án C C D D A B D D A 10 B Câu Đáp án Câu Đáp án 11 C 21 D 12 C 22 B 13 D 23 D 14 B 24 A 15 C 25 D 16 A 26 A 17 C 27 A 18 A 28 C 19 B 29 B 20 B 30 B Phụ lục 7: PHIẾU SỐ Họ tên: tên (có thể ghi không):……………………… Lớp:………………………………Trường:………………………………………… Xin em vui lòng cho biết số ý kiến cá nhân sau học môn Hóa học theo quan điểm dạy học tích hợp (DHTH) (khoanh vào nội dung em lựa chọn) Câu 1: Em có nhận xét nội dung dạy chủ để: Oxi- Sự hô hấp; Không khí-Sự cháy; Nước theo quan điểm DHTH so với tiết học Hóa học khác? (Em lựa chọn nhiều câu trả lời) a Nội dung học phong phú sinh động b Có nhiều liên hệ với thực tiễn đời sống c Lượng kiến thức tiết học nhiều d Không khác so với tiết học khác Câu 2: Em thấy tiết học nào? (Em lựa chọn nhiều câu trả lời) a Không có thú vị b Phải hoạt động làm việc nhiều c Có nhiều kiến thức thực tiễn đời sống d Vận dụng số kiến thức môn học khác giải thích số vấn đề Câu 3: Em có thích tiết học không? a Rất thích c Bình thường b Thích d Không thích Câu 4: Sau học Hóa học theo quan điểm DHTH em thấy môn Hóa học nào? (Em lựa chọn nhiều câu trả lời) a Không khô khan b Có nhiều ứng dụng, liên hệ với thực tiễn đời sống c Có mối quan hệ chặt chẽ với môn học khác d Không có thú vị Câu 5: Theo em, có nên áp dụng quan điểm DHTH dạy học môn Hóa học không? a Hoàn toàn đồng ý c Không đồng ý b Đồng ý d Hoàn toàn không đồng ý Phụ lục 8: SỔ GHI CHÉP NHÓM Tên nhóm: Tên dự án: Thời gian: Từ ngày: đến ngày: Phân công nhiệm vụ nhóm: Tên thành viên Nhiệm vụ Thời hạn Sản phẩm hoàn thành dự kiến 2.Phiếu tổng hợp liệu Câu hỏi 1: 2: Câu hỏi 3: 4: Nguồn tham khảo … Nguồn tham khảo … Biên thảo luận Ngày Nội dung thảo luận Kết Phụ lục 9: BẢNG KIỂM NĂNG LỰC HỢP TÁC Phiếu đánh giá lực hợp tác nhóm Tiêu chí Mức Mức Mức Mức (1 điểm) (3 điểm) (4 điểm) Hiểu cam kết chung nhóm không thực nhiệm vụ phân công Tuân thủ, giám sát cam kết chung nhóm tích cực thực nhiệm vụ phân công Tích cực hỗ trợ nhóm xác định mục tiêu nhóm tích cực tham gia hoạt động để đạt mục tiêu Không tham Tham gia hoạt Thể gia hoạt động động nhóm kỹ nhóm chí cách không tích phối hợp với thể ý cực thể ý học sinh tưởng ý kiến tưởng ý kiến khác cách cách không nhóm không phù hợp phù hợp với cách hiệu với thành thành viên khác viên khác trong nhóm nhóm Tham gia hoạt động nhóm cách tích cực Thể ý tưởng ý kiến cách phù hợp với thành viên khác nhóm Chủ động tạo tương tác tích cực nhóm thể ý tưởng ý kiến cách phù hợp với thành viên nhóm Đóng góp cho trì, phát triển nhóm Không cố gắng xác định thay đổi cần thiết hoạt động, kể định từ chối làm việc để tiến hành thay đổi Khi định, xác định thay đổi cần thiết trình hoạt động làm việc để tiến hành thay đổi Giúp nhóm xác định thay đổi cần thiết trình hoạt động làm việc để tiến hành thay đổi Tích cực, chủ động, thúc đẩy nhóm xác định thay đổi cần thiết trình hoạt động làm việc để tiến hành thay đổi Hợp tác nhóm Không chia sẻ, Thỉnh thoảng chia hỗ trợ thành sẻ, hỗ trợ thành viên khác viên khác Thường chia sẻ, hỗ trợ thành viên khác Nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ thành viên khác Phân công công việc Không xác định Xác định khả khả năng không không đảm đảm nhận công Xác định khả đảm nhận Xác định khả thành viên, phân Thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu chung nhóm Không thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu nhóm (2 điểm) việc phù hợp công việc phù hợp công đảm nhiệm công việc phù hợp Từ chối hội từ chối yêu cầu thể vai trò nhóm Có cố gắng thể nhiều vai trò nhóm không thành công với vai trò thứ hai Thể hai vai trò nhóm cách hiệu Thể vai trò đa dạng nhóm cách hiệu Chưa hoàn Hoàn thành thành nhiệm nhiệm vụ vụ giao Hoàn thành phần nhiệm vụ giao Hoàn thành nhiệm vụ giao thời hạn Hoàn thành đươc nhiệm vụ giao trước thời hạn Thể vai trò khác nhóm môt cách hiệu nhận công việc phù hợp Phụ lục 8: BẢNG KIỂM NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Phiếu đánh giá lực giải vấn đề Tiêu chí Phát nêu vấn đề Thu thập làm rõ thông tin liên quan Giải vấn đề Mức Mức Mức Mức (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) (4 điểm) Không phát nêu vấn đề Phát không nêu vấn đề Phát vấn đề Nêu vấn đề Phát vấn đề Nêu rõ ràng vấn đề cần làm rõ Chỉ vấn đề quan trọng Không thu thập làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề Thu thập không làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề Thu thập làm Thu thập làm rõ số rõ thông thông tin liên tin liên quan đến quan đến vấn đề vấn đề Chưa đề xuất giải pháp giải vấn đề Đề xuất giải pháp giải vấn đề Đề xuất phân tích giải pháp giải vấn đề Đề xuất phân tích số giải pháp giải vấn đề Lựa chọn giải pháp phù hợp Lựa chọn giải pháp phù hợp Chưa lựa chọn giải pháp phù hợp Chưa lựa chọn giải pháp phù hợp Phụ lục 9: PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Họ tên người đánh giá: Nhóm: Cho điểm thành viên theo tiêu chí với thang điểm cho tiêu chí sau: = Tốt thành viên khác nhóm = Trung bình = Không tốt thành viên khác nhóm = Không giúp ích cho nhóm Tổng điểm thành viên nằm khoảng – 18 Thà nh viên Nhiệt tình trách nhiệm Tinh thần hợp tác, tôn trọng, lắng nghe Tham gia tổ chức quản lí nhóm Đưa ta ý kiến có giá trị Đóng góp việc hoàn thành sản phẩm Hiệu công việc Tổng [...]... DỤNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT 33 2.1.1 Mục tiêu cơ bản của chương trình hóa học lớp 10 33 2.1.2 Cấu trúc chương trình hóa 10 34 2.2 Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp hóa học 10 nhằm phát triển năng lực cho HS ở trường THPT 34 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn chủ đề dạy học tích hợp. .. trường.) - Ozon và sự suy giảm tầng ozon (Tích hợp giữa Hóa học, Vật lý và Sinh học) 9 Cấu trúc đề tài PHẦN I: MỞ ĐẦU; PHẦN II: NỘI DUNG - Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học hóa học 10 định hướng năng lực - Chương 2:Xây dựng và sử dụng một số chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học hóa học 10 phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn... sư phạm KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 6 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Dạy học tích hợp và phát triển năng lực 1.1.1 Khái niệm tích hợp Theo từ điển Tiếng Việt: Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng Tích hợp có nghĩa... cứu thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực - Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài 5 Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT - Đối tượng nghiên cứu: Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học hóa học 10 ở trường THPT 6 Phương pháp... cận năng lực, dẫn đến chất lượng và hiệu quả dạy học chưa cao Từ những lý do trên đây, tôi quyết định chọn đề tài: THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Hóa học ở trường THPT 2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Những nghiên cứu ngoài nước Ứng dụng quan điểm tích hợp vào dạy học. .. môn hóa học cấp THPT 30 1.4 Thực trạng vận dụng quan điểm DHTH trong môn Hóa học 30 Chương 2: 33 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT 33 2.1.1 Mục tiêu cơ bản của chương trình hóa học lớp 10 33 2.1.2 Cấu trúc chương trình hóa 10 34 2.2 Thiết kế một số chủ đề dạy học. .. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học vi sinh vật học (sinh học 10) ”, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009 Hiện nay chưa có đề tài nào nghiên cứu việc dạy học tích hợp một số chủ đề phi kim hóa học 10 nhằm phát triển năng lực học sinh 4 3 Mục đích nghiên cứu Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 10 thông qua việc thiết kế, tổ chức dạy. .. dạy học một số chủ đề dạy học tích hợp 4 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về việc hình thành và phát triển năng lực chung và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh - Nghiên cứu cơ sở lý luận của cách tiếp cận dạy học theo chủ đề tích hợp - Tìm hiểu thực trạng của việc dạy học môn Hóa học 10 ở một số trường THPT tỉnh Thái Bình - Nghiên cứu thiết kế một số chủ đề. .. “Hội nghị tích hợp việc dạy học các khoa học để đưa ra các lí do phải dạy học tích hợp các khoa học, dạy học tích hợp là gì, cách thức dạy học tích hợp và những triển vọng của dạy học tích hợp, trong đó có nêu ra rằng: Tích hợp không chỉ diễn ra ở nội dung mà còn tích hợp cả ở phương pháp lẫn các kĩ năng cần hình thành ở người học Tích hợp không chỉ ở một ngành học nào mà là liên ngành Tích hợp không... kế một số chủ đề dạy học tích hợp hóa học 10 nhằm phát triển năng lực cho HS ở trường THPT 34 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn chủ đề dạy học tích hợp (23, 43) 34 2.2.2 Quy trình xây dựng một chủ đề dạy học tích hợp[ 22, 44] .35 2.2.3 Nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp [23, 44] 36 2.3 Một số chủ đề dạy học tích hợp lớp 10 .37 2.3.1 Chủ đề nước và cuộc sống 37 - Hiểu ... VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Dạy học tích hợp phát triển lực 1.1.1 Khái niệm tích hợp Theo từ điển Tiếng Việt: Tích. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HỒNG NHUNG THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG HÓA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học môn hóa học Mã số: 60.14.01.11... (Bungari) “Hội nghị tích hợp việc dạy học khoa học để đưa lí phải dạy học tích hợp khoa học, dạy học tích hợp gì, cách thức dạy học tích hợp triển vọng dạy học tích hợp, có nêu rằng: Tích hợp không diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực , Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực , Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay