Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

170 1,417 3
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN HỮU TUYẾN BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN HỮU TUYẾN BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học môn hóa học Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS CAO CỰ GIÁC NGHỆ AN - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Thầy giáo PGS.TS Cao Cự Giác – Trưởng Bộ môn Lí luận phương pháp dạy học hoá học, khoa Hóa trường Đại học Vinh, giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu hoàn thành luận văn - Thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Xuân Trường, PGS.TS Nguyễn Xuân Dũng dành nhiều thời gian đọc viết nhận xét cho luận văn - Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học thầy giáo, cô giáo thuộc Bộ môn Lí luận phương pháp dạy học hoá học khoa Hoá học trường ĐH Vinh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tất người thân gia đình, Ban giám hiệu Trường THPT Vũ quang, bạn bè, đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Dù cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý thầy cô, đồng nghiệp vui lòng góp ý, dẫn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày tháng năm 2015 Trần Hữu Tuyến MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học .3 Đóng góp đề tài Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .4 1.1 Quan điểm tích hợp 1.2 Mối quan hệ Hóa học môn khoa học tự nhiên khác 1.3 Dạy học theo định hướng phát triển lực 11 1.4 Vận dụng quan điểm DHTH môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học theo định hướng tiếp cận lực HS 17 1.5 Thực trạng DHTH môn khoa học tự nhiên trường phổ thông Việt Nam 23 Chương .33 BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP 33 CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 .33 THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH .33 2.1 Cơ sở nguyên tắc biên soạn hệ thống tập tích hợp 33 2.2 Xây dựng hệ thống tập tích hợp .38 Bài tập Chương nguyên tử 40 Bài tập chương HALOGEN 46 Một số tập thực tiễn .63 71 Bài tập Chương Oxi – Lưu Huỳnh .71 Một số tập thực tiễn .84 Một số tập trắc nghiệm khách quan .89 2.3 Sử dụng hệ thống tập tích hợp dạy học hóa học lớp 10 – THPT 104 TIỂU KẾT CHƯƠNG .107 Chương 3: 109 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .109 3.1 Mục đích thực nghiệm 109 3.2 Đối tượng thực nghiệm: 109 3.3 Nhiệm vụ thực nghiệm: 109 3.4 Nội dung thực nghiệm: 109 117 TIỂU KẾT CHƯƠNG .117 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 1: .1 PHỤ LỤC 2: .2 PHỤ LỤC 3: .4 PHỤ LỤC 4: .6 PHỤ LỤC 5: .7 PHỤ LỤC 6: 14 PHỤ LỤC 7: 15 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ Bài tập hóa học Dung dịch Điều kiện tiêu chuẩn Giáo dục Đại học sư phạm Đại học quốc gia Trung học phổ thông Trung học sở Học sinh Giáo viên Thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm Đối chứng Giáo dục - Đào tạo Công thức phân tử Công thức cấu tạo Sách giáo khoa Sách tập Kiểm tra Phó giáo sư CHỮ VIẾT TẮT BTHH DD ĐKTC GD ĐHSP ĐHQG THPT THCS HS GV TNSP TN ĐC GD-ĐT CTPT CTCT SGK SBT KT PGS Tiến sĩ Nhà xuất Nghị Trung ương Hoạt động Hoạt động nhóm Trả lời Nhận xét Bổ sung TS NXB NQ TW HĐ HĐCN TL NX BS MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Việc đổi bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị số 29-NQ/TW với mục tiêu “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học Khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực” Với mục tiêu thay đổi phương pháp dạy học, từ truyền đạt kiến thức sang tổ chức hướng dẫn, định hướng phát triển lực nhận thức HS, đặt thách thức lớn đội ngũ GV trường phổ thông Theo đề án đổi bản, toàn diện giáo dục DHTH định hướng nội dung phương pháp dạy học, GV tổ chức hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải nhiệm vụ học tập Thông qua hình thành kiến thức mới, kĩ Phát triển lực cần thiết, lực giải vấn đề học tập thực tiễn sống Tích hợp tư tưởng, nguyên tắc, quan điểm đại giáo dục Quan điểm tích hợp trở thành xu việc xác định nội dung dạy học nhà trường phổ thông xây dựng chương trình môn học nhiều nước giới Quan điểm tích hợp xây dựng sở quan niệm tích cực trình học tập trình dạy học Trong số môn học trường phổ thông, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí môn học có nhiều nội dung liên môn, xuyên môn, nội môn Việc tích hợp môn khoa học tự nhiên nói thành chủ đề dạy học tự chọn dễ dàng thực được, thành hệ thống câu hỏi tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học Hóa học Thực trạng giáo dục phổ thông Việt Nam cho thấy đặc điểm giáo dục định hướng nội dung, trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo môn học qui định chương trình dạy học Những nội dung môn học tích hợp thành chuyên đề tự chọn cho lĩnh vực dạy học Người dạy trọng việc trang bị cho HS hệ thống tri thức khoa học khách quan nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa trọng đầy đủ đến chủ thể người học đến khả ứng dụng tri thức học tình thực tiễn Đứng trước yêu cầu đổi toàn diện giáo dục phổ thông sau năm 2015 thực trạng giáo dục phổ thông nay, vấn đề đặt cho thân GV làm để phát huy lực dạy học theo hướng tích hợp? Xuất phát từ lí chọn đề tài: “Biên soạn sử dụng hệ thống tập tích hợp môn học khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT, góp phần đáp ứng nhu cầu giảng dạy GV nhu cầu học tập HS Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận đổi phương pháp dạy học hóa học theo hướng tích hợp - Nghiên cứu tác dụng tích hợp dạy học hóa học - Biên soạn xây dựng hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT - Đề xuất hệ thống tập tích hợp liên môn hóa học với môn khoa học tự nhiên - Điều tra thực tiễn dạy học theo hướng tích hợp liên môn - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra giá trị tính khả thi hệ thống câu hỏi tích hợp đề xuất Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hóa học trường THPT Việt Nam - Đối tượng nghiên cứu: Biên soạn sử dụng hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT Phương pháp nghiên cứu 5.1 Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu tài liệu có nội dung liên quan đến đề tài 5.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra, vấn - Tìm hiểu thực trạng DHTH trường THCS THPT nhằm phát vấn đề cần nghiên cứu - Thực nghiệm sư phạm 5.3 Phương pháp xử lí thông tin - Sử dụng toán học thống kê để xử lí số liệu thực nghiệm Giả thuyết khoa học Xu hướng sử dụng kiến thức tích hợp liên môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học hiên yêu cầu tất yếu Do sử dụng câu hỏi tích hợp dạy học hóa học góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường phổ thông giai đoạn Đóng góp đề tài Về sở lí luận: Nghiên cứu sở dạy học tích hợp khái niệm liên quan Về thực tiễn: Đề xuất hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT Vận dụng hệ thống tập tích hợp tình dạy học cụ thể Giảng Hoạt động GV Vào bài: Axit sunfuric hợp chất quan trọng có oxi lưu huỳnh Hầu hết ngành công nghiệp từ luyện kim màu, dược phẩm, phẩm nhuộm, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu… phải sử dụng axit sunfuric Đây xem hoá chất hàng đầu nhiều ngành sản xuất Có thể nói axit sunfuric máu của công nghiệp Axit sunfuric em học chương trình hóa học lớp 9, hôm hệ thống lại nghiên cứu sâu học HĐ 1: Nghiên cứu cấu tạo phân tử - GV mô tả phân tử axit sunfuric: có dạng tứ diện không đều, nguyên tử S nằm tâm tứ diện liên kết phân tử viết công thức cấu tạo? Hoạt động HS Nội dung Bài 33: AXIT SUNFURIC-MUỐI SUNFAT (tiết 1) I AXIT SUNFURIC HĐ 1: Nghiên cứu cấu tạo *Cấu tạo phân tử phân tử CTCT: - CTCT hoặc: - NX: Số oxi hoá S ?/ HĐCN: Em cho TL: biết loại liên kết hoá - Liên kết CHT phân cực: S – O O – H 25 H 2SO +6 học phân tử H 2SO Liên kết cho - nhận: S→O ? Số oxi hoá S Số oxi hoá S H 2SO ? H 2SO +6 Chuyển ý: Với đặc điểm cấu tạo phân tử vậy, axit sunfuric có tính chất vật lí tính chất hóa học nào? Chúng ta tìm hiểu phần HĐ 2: Nghiên cứu tính chất vật lí ?/ GV yêu cầu HS kết hợp SGK, nêu tính HĐ 2: Nghiên cứu tính Tính chất vật lí chất vật lí - Là chất lỏng sánh dầu, Trả lời: không bay hơi, nặng gần gấp - Là chất lỏng sánh lần nước chất vật lý H 2SO : dầu, không bay hơi, nặng - Tan vô hạn nước, trạng thái, màu gần gấp lần nước ( H 2SO tan toả nhiều nhiệt * Chú ý: tính chất đặc biệt khác, 98% có D = 1,84 g/cm3) …? - Tan vô hạn nước, - Nguyên tắc pha loãng axit rót từ từ axit vào nước, tuyệt →GV NX KL tan toả nhiều nhiệt,… đối không làm ngược lại ?/TL: Các nhóm trả lời TL: câu hỏi sau: ( GV gọi số nhóm trả - H 2SO đặc dùng làm GV mô tả thí nghiệm: Khi pha loãng axit sunfuric cách thêm axit vào nước: Nhiệt độ ban đầu đo 19,20C nhiệt độ cuối đo 131,20C Nhiệt độ tăng bao nhiêu? Em có nhận xét gì? Cho biết khối lượng lời câu hỏi, NX BS câu khô khí ẩm trả lời nhóm bạn) - Nhiệt độ tăng 1120C Chứng tỏ axit sunfuric tan nước tỏa nhiều nhiệt - Khối lượng riêng 26 riêng nước so sánh với khối lượng riêng axit sunfuric Theo em rót nước vào axit chất lỏng lên trên? Kết hợp nội dung em dự đoán tượng rót nước vào axit? Từ đó, đề xuất cách pha loãng axit →GV NX bổ sung cách pha loãng Khi cho axit sunfuric vào nước axit sunfuric đặc nặng nước, cho từ từ axit vào nước, chìm xuống, sau phân bố toàn dung dịch Như có phản ứng xảy ra, nhiệt lượng sinh phân bố dung dịch, nhiệt độ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên cách đột ngột - GV KL lên bảng Chuyển ý: ?/ Nhận xét liên kết O –H dự đoán tính chất hóa học axit sunfuric →GV NX BS Ngoài ta thấy bậc oxi nước D=1g/cm3 Khối lượng riêng axit sunfuric D=1,98 g/cm3 gấp gần lần nước Khi rót nước vào axit nước lên - Nước bị sôi đột ngột muốn pha loãng axit sunfuric phải cho axit vào nước TL: - Ta thấy công thức chứa liên kết O – H phân cực mạnh nên hiđro dễ bị đứt tạo hidro linh động → H2SO4 có tính axit mạnh hoá S H 2SO 27 tối đa (+6) nên phản ứng có xu hướng chuyển xuống số oxi hóa thấp (-2, 0, +4) điều làm cho H 2SO có tính oxi hoá mạnh Vậy axit sunfuric thể tính axit? thể tính oxi hóa? Để tìm hiểu rõ vấn đề này, nghiên cứu phần HĐ 3: Nghiên cứu tính chất hóa học HĐ 3a: Tìm hiểu tính chất dung dịch axit sunfuric loãng ?/ HĐCN Nhắc lại tính chất hóa học axit HCl ? - GV: Axit sunfuric loãng axit mạnh Em lấy ví dụ minh họa tính chất axit sunfuric? → GV yêu cầu HS NX GV KL Chuyển ý: Các em biết axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại đứng sau [H] Nhưng cô cho Cu tác dụng với axit sunfuric đặc nóng thấy xảy phản ứng, có HĐ 3: Nghiên cứu tính chất hóa học HĐ 3a: Tìm hiểu tính chất dung dịch axit sunfuric loãng TL : Tính chất hóa học HCl - Đổi màu quỳ tím thành đỏ - Tác dụng với kim loại 2.Tính chất hóa học a)Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng - Làm đổi màu quỳ tím - Tác dụng với kim loại (đứng trước H dãy hoạt động hóa học) giải phóng H +1 +6 +2 +6 loang Zn + H S O   → Zn S O + H2 ↑ hoạt động, giải phóng H - Tác dụng với oxit bazơ - Tác dụng với oxit bazơ FeO + H SO → FeSO + 4 bazơ H 2O - Tác dụng với muối - Tác dụng với bazơ axit yếu NaOH + H 2SO → Na 2SO +2 H 2O NaOH + H 2SO → Na HSO + H 2O - Tác dụng với dd muối BaCl2 + H 2SO → BaSO +2 28 HCl khí thoát Vậy khí có phải H không? Nguyên nhân không phù hợp nào? Chúng ta tìm hiểu cụ thể tính chất hóa học axit sunfuric đặc HĐ 3b: Nghiên cứu tính HĐ 3b: Nghiên cứu tính b)Tính chất axit sunfuric chất axit sunfuric đặc chất axit sunfuric đặc đặc *Tính oxi hóa mạnh Tuỳ vào nồng độ H 2SO hoạt tính chất khử: -2 +8e +4 +6e +2e +6 Chất khử mạnh trình khử sâu * Tác dụng với kim loại * Tác dụng với kim loại - GV dẫn dắt: Như em biết, H 2SO loãng *Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt ) SO O t M + H 2SO  → M (SO ) n + H 2S + H 2O không tác dụng với Cu Nhưng cô thay S Vví dụ: axit H 2SO đặc nóng +1 +6 +2 +6 ĐN Cu + H S O → Cu S O phản ứng xảy có khí sinh Tuy nhiên khí lúc +4 + S O ↑ + H 2O SO không +1 +6 Fe +6 H S O phải H Axit sunfuric đặc nóng tác dụng 29 với hầu hết kim loại đứng trước đứng sau H (trừ Au, Pt ) cho +3 +6 +4 ĐN  → Fe (S O )3 + S O ↑ + H 2O muối có hóa trị cao kim loại + sản phẩm khử S SO ↑(mùi xốc hắc), S - Chú ý: Al, Fe,Cr thụ động hóa ↓( màu vàng nhạt), H 2S ↑ H 2SO đặc nguội (mùi trứng thối) Với kim loại mạnh thường sản phẩm khử H 2S , S ; kim loại trung bình yếu tạo SO ?/ Viết PTHH cho Cu, Fe , tác dụng với axit sunfuric Xác định thay đổi số oxi hóa? →GV gọi HS NX sau KL ?/ HĐCN: Thép có thành phần nào? GV mở rộng: - Trong vận chuyển, axit sunfuric đặc đựng toa thùng thép Cơ sở đây: Fe thụ động với axit sunfuric đặc nguội →GV BS, mở rộng KL lên bảng - Thụ động hóa: Hiện tượng cho kim loại tiếp xúc với axit đặc nguội như: axit sunfuric, TL: - PTPƯ: +1 +6 Cu + H S O +2 +6 +4 ĐN  → Cu S O + S O ↑ + H 2O +1 +6 Fe +6 H S O +3 +6 → Fe (S O )3 + ĐN +4 S O ↑ + H 2O TL: - Thành phần thép sắt ( Fe ), với cacbon ( C ), từ 0,02% đến 2,14% theo trọng lượng, số nguyên tố hóa học khác 30 axit nitric tạo nên bề mặt kim loại lớp oxit bảo vệ có chiều dày khoảng 20-30 micromet ngăn cản chúng bị oxi hóa thêm Sau đó, cho kim loại tác dụng với axit như: axit clohidric, axit sunfuric loãng không xảy phản ứng * Tác dụng với phi kim ?/ HĐCN: Viết PTHH cho S, C tác dụng với axit sunfuric đặc? Xác định thay đổi số oxi hóa →GV gọi HS NX sau KL * Tác dụng với hợp chất Một số hợp chất có tính * Tác dụng với phi kim Trả lời: - PTHH +1 +6 ĐN H S O  →3 S+ * Tác dụng với phi kim (C, S, P,…) +1 +6 +4 S O ↑ + H 2O +1 +6 ĐN H S O  → C+ +4 ĐN S +2 H S O → S O ↑ + H 2O +4 S O ↑ + H 2O + CO ↑ *Tác dụng với hợp chất *Tác dụng với hợp chất khử Fe(II), HI, H 2S TL: … dễ dàng tác dụng - PTHH: H SO với 2 +1 +6 +2 ĐN Fe O +4 H S O  → (đn) ?/HĐCN: Viết +3 +6 +4 phương trình minh họa Fe (S O )3 +3 S O ↑ + cho H2SO4 đặc tác H 2O dụng với FeO H 2S ? +1 +6 −2 ĐN  Tính háo nước H S + H S O → - GV mô tả thí nghiệm SGK: Nhỏ vài giọt S ↓ + H 2O H 2SO đặc vào tinh thể  Tính háo nước +1 +6 +2 ĐN Fe O +4 H S O  → +3 +6 +4 Fe (S O )3 +3 S O ↑ + H 2O +1 +6 −2 ĐN 3H S + H S O  → 4S ↓ + H 2O  Tính háo nước H SO4 dac H SO4 dac Cn ( H 2O ) m  → nC + mH 2O o t C + H S O4  → C O2 + S O2 ↑ +2 H 2O Cn ( H 2O ) m  → nC + mH 2O đường => Yêu cầu HS nhận xét C0 + H +S6 O  t→ C+ O + +S4 O ↑ + H O 2 31 +6 o +4 +4 tượng,viết sơ đồ phản ứng ?/TL: Các nhóm trả lời câu hỏi: Cơ người, gia súc-gia cầm thực vật chứa % nước? Nếu da thịt tiếp xúc với axit sunfuric nào? → GV NX BS: - Khi axit sunfuric tiếp xúc với thể người gây bỏng: Sở dĩ axit gây bỏng thể người axit phản ứng với protein thể có tóc, móng chân, móng tay, da… Do tính chất oxy hóa mạnh nên tác động lên thể, axit phá hủy cấu trúc mô da, mỡ, gân, Theo đó, tiếp xúc với da, axit làm ngưng kết protein mô hút nước tế bào Chúng hóa hợp với protein tạo thành protein axit Quá trình gây rối loạn liên kết peptit, lắng đọng tổ chức keo, protein mô bị kết tủa hoàn toàn Nồng độ axit đặc, thời gian tiếp H SO4 dac CuSO4 5H 2O  → CuSO4 + 5H 2O (xanh) (trắng) → Khi sử dụng axit sunfuric phải cẩn trọng TL: - GV gọi số nhóm trình bày, NX BS lẫn - Con người: nước chiếm 64% khối lượng thể, phụ nữ 70% Ở não, nước chiếm tỷ lệ 85%, da 70%; tim: gần 80% Ngay xương - biểu tượng rắn thể có tỷ lệ nước lên tới 20% Ở nơi rắn có nước, chiếm 0,2% - Gia súc, gia cầm: Nước thành phần bản, chiếm tỷ lệ đến 60 - 70% khối lượng thể, ở, gia súc non tỷ lệ đến 80% Nước tế bào tổ chức, máu, dịch lâm ba 80%, nước bọt 98%, gan 75%, mỡ 28%, xương 10% - Thực vật: Cơ thể thực vật chứa nhiều nước khoảng 90-95% trọng lượng tươi Trong tế bào 30% tổng số nước dự trữ nằm không bào, 70% lại nằm chất nguyên sinh 32 xúc dài bỏng, thành tế bào Quả chứa hoại tử nặng sâu lượng nước lớn: 8595% Cơ quan có hàm lượng nước thấp hạt 10-15% Một số hạt chứa lượng chất béo cao có 5-7% nước - Khi da thịt tiếp xúc với axit sunfuric gây bỏng Bài 33: AXIT SUNFURIC-MUỐI SUNFAT (tiết 2) Hoạt động giáo viên HĐ 1: Tìm hiểu ứng dụng axit sunfuric ?/TL theo nhóm nội dung: Kể tên 3-4 thành phần dầu gội đầu, nước rửa chén bột giặt nhà? Em có nhận xét thành phần đó? Kể tên loại phân bón hóa học có gốc sunfat? →GV NX, BS mở rộng: Phân bón hóa học có vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp Chất giặt rửa tổng hợp chất dùng để làm tăng tác dụng tẩy nước với chất bẩn có tính dầu, Hoạt động học sinh HĐ 1: Tìm hiểu ứng dụng axit sunfuric - Trong nước rửa chén - Trong bột giặt (OMO): - Phân đạm amoni: NH 4Cl , ( NH ) SO , NH NO3 Các muối điều chế cho amoniac tác dụng với axit tương ứng VD: NH + H 2SO → ( NH ) SO - Phân supephotphat đơn: Được sản xuất cách cho bột quặng photphorit apatit tác dụng với axit sunfuric đặc: Ca (PO ) + H 2SO → Ca(H PO ) + CaSO 33 Nội dung kiến thức Ứng dụng Axit sunfuric dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm… chất hoạt động bề mặt vô hữu Nó có vai trò thiết yếu đời sống sinh hoạt người Qua tìm hiểu thấy rằng, sản phẩm có tham gia gốc sunfat - GV mở rộng Natri sunfat ngành như: sản xuất bột giặt, sản xuất thủy tinh, ngành dệt may ngành giấy →GV KL: Axit sunfuric đóng vai trò quan trọng, hóa chất hàng đầu dùng ngành công nghiệp HĐ 2: Tìm hiểu quy trình HĐ 2: Tìm hiểu quy trình sản xuất axit sunfuric sản xuất axit sunfuric GV: Axit sunfuric sản xuất công nghiệp phương pháp tiếp Sản xuất axit sunfuric Gồm giai đoạn: a Sản xuất Lưu huỳnh đioxit ( SO2) - Đi từ S : xúc: dùng V2O K 2O t → SO2 S + O2  - Đi từ Pirit sắt FeS2: t FeS2 +11 O  → Fe 2O3 làm xúc tác - Phương pháp gồm có giai đoạn: Sản xuất lưu huỳnh dioxit; sản xuất lưu huỳnh trioxit hấp thụ SO3 H 2SO  Giai đoạn 1: sản + SO b Sản xuất lưu huỳnh trioxit (SO3) Oxi hóa SO oxi TL: - Đi từ S: không khí nhiệt độ 45034 t xuất SO2: S + O  → SO ?/ HĐCN: Các em - Đi từ Pirit sắt FeS2 : tìm hiểu SO học FeS +11 O  t → Fe 2O3 2 trước Một bạn cho cô biết + SO công nghiệp SO 0 điều nào? Viết PTPU - Mỹ Trung quốc quốc gia sản xuất axit sunfuric lớn giới Mỹ sản xuất axit từ lưu huỳnh chủ yếu, Trung quốc từ quặng pirit chủ yếu việt nam sản xuất H 2SO 5000C, chất xúc tác V2O5 : SO + O 2 SO3 c.Hấp thụ SO3 H 2SO : - Dùng H 2SO 98% hấp thụ SO3 , oleum H 2SO n SO3 : H 2SO + n SO3 → H 2SO n SO3 - Sau dùng nước thích hợp pha loãng oleum H 2SO đặc H 2SO n SO3 từ (n+1) H 2SO quặng pyrit phối trộn với lưu huỳnh hóa lỏng nhập  Giai đoạn 2: Sản xuất SO3 -Tiết học trước em biết SO bị oxi hóa oxi tạo thành SO3 Trong công nghiệp, để sản xuất H 2SO người ta sử dụng oxi oxi hóa SO điều kiện thích hợp  Giai đoạn 3: Hấp thụ SO3 H 2SO - Người ta hấp thụ SO3 phương pháp ngược dòng Trong tháp hấp thụ, 35 +n H 2O → cho khí SO3 từ lên, H 2SO tưới từ xuống để tạo diện tích tiếp xúc tối đa, hiệu suất hấp thụ đạt cao thu oleum H 2SO H 2SO n SO3 : Chú ý: không dùng H 2O để hấp thụ SO3 phản TL: ứng xảy mãnh liệt, GV gọi số nhóm trình bày H 2SO thu dạng NX, BS cho nhóm bạn: Mưa axít tượng mưa hay gọi mù axit nên mà nước mưa chứa nhiều khó thu hồi vận axit, có độ pH thấp 5, chuyển Mưa axit phát ?/TL: Các nhóm trả lời câu lần vào năm 1872 hỏi: Anh Ở địa lý gần gũi - Nguyên nhân: Con người 32: hiđrosunfua- lưu sử dụng nhiên liệu hóa huỳnh đioxit- lưu huỳnh thạch như: than đá, dầu mỏ trioxit em cho biết: nhiên liệu khác Hiện tượng mưa axit gì? ngành sản xuất Nguyên nhân tác hại thải loại oxit nitơ ( →GV NX, BS mưa axit N 2O, N 2O3 , N 2O …) - GV cung cấp thêm lợi ích oxit lưu huỳnh ( SO , SO , mưa axit: Các mưa chứa axit sunfuric làm giảm phát thải metan từ đầm lầy, nơi sản sinh lượng lớn khí metan, khí gây nên hiệu ứng nhà kính, nhờ hạn chế tượng Trái Đất SO3 ) ) Ngoài số nguyên nhân dẫn đến tượng mưa axit tự nhiên vụ phun trào núi lửa, hay đám cháy… - Quá trình hình thành: 36 nóng lên SO + H 2O → H 2SO3 SO + O 2 SO3 SO3 + H 2O → H 2SO - Tác hại: Ảnh hưởng xấu đến đất đai, trồng, công trình xây dựng HĐ 2: Nghiên cứu muối sunfat Nhận biết muối sunfat HĐ 2a: Muối sunfat TL: - Axit sunfuric axit nấc nên có loại muối sunfat: muối trung hòa chứa HĐ 2: Nghiên cứu muối sunfat Nhận biết muối sunfat HĐ 2a: Muối sunfat ?/ Axit sunfuric axit nấc? Cho biết loại muối axit này? Dựa vào bảng tính tan em nhận xét độ tan loại gốc SO 2− muối axit muối này? chứa gốc HSO − →GV NX BS: +) Muối trung hòa (muối - Muối trung hòa hầu hết tan trừ BaSO , SrSO , sunfat): chứa ion SO 2− PbSO không tan Tính tan: Hầu hết muối I MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT MUỐI SUNFAT Muối sunfat Có loại muối sunfat: - Muối trung hòa chứa gốc SO 2− : Na 2SO , CaSO … hầu hết tan trừ BaSO , SrSO , PbSO không tan CaSO , Ag 2SO tan - Muối axit chứa gốc HSO − : NaHSO , Ca(HSO ) … (các muối axit tan) sunfat tan trừ BaSO ; CaSO , Ag 2SO tan SrSO ; PbSO Những - Muối axit chứa gốc − muối bền, không tan HSO muối axit tan axit +) Muối axit: Muối axit có tính axit, làm quỳ tím đổi màu, muối KHSO hoà tan Fe HĐ 2b: Nhận biết ion sunfat ?/Dựa vào tính tan số muối sunfat, em cho biết cách nhận biết ion Nhận biết ion sunfat ( HĐ 2b: Nhận biết ion SO 2− ) sunfat TL: - Dùng dd Ba 2+ dd Người ta dùng dd Ba 2+ muối bari dd Ba(OH) dd muối bari dd 37 sunfat? Ba(OH) , sản phẩm , sản phẩm BaSO ↓ - GV mở rộng: BaSO BaSO ↓ trắng, không tan trắng, không tan axit loại thuốc cản quan đường axit tiêu hóa Trước chụp X-quang, bác sỹ thường cho bệnh nhân ăn BaSO Chụp X-quang dày không dễ với phận xương, cốt, tỷ trọng xương lớn, tia X khó xuyên qua Còn tỷ trọng dày tổ chức xung quanh tương đối mềm nên chụp ảnh không rõ nét BaSO ngăn cản tia X tốt nên từ chẩn đoán xác tình trạng dày ?/ TL theo cặp, đưa cách - Nêu cách nhận biết nhận biết lên bảng nhận bạn lên nhận biết mẫu biết lọ không nhãn: Bài tập nhận biết: Có lọ hóa chất không nhãn gồm: NaOH , HCl , H 2SO , BaCl2 , NaCl Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dung dịch trên? Bài tập củng cố Câu hỏi củng cố (tiết 1): Nêu tính chất vật lí axit sunfuric? Cách pha loãng axit sunfuric nào? Giải thích? Câu hỏi củng cố (tiết 2): 38 Cho biết cách sản xuất axit sunfuric công nghiệp? Giải thích người ta lại làm theo cách (Tại người ta không dùng nước để hấp thụ trực tiếp H 2SO ; Oleum gì? Hòa tan oleum vào nước thu gì?) Vận dụng: Người ta sản xuất axit sunfuric từ quặng pirit sắt ( FeS2 ) Nếu dùng 19,2 quặng thu axit sunfuric? H=80% Bên cạnh đó, chương oxi-lưu huỳnh có nhiều liên hệ sống, tích hợp thành chủ đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS 39 [...]... xây dựng chương trình theo hướng tích hợp Ở Tiểu học về cơ bản đã quán triệt tinh thần tích hợp trong quá trình xây dựng chương trình, chẳng hạn môn Tìm hiểu tự nhiên và xã hội ở các lớp 1, 2, 3; môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở các lớp 4,5 Ở THCS và THPT đã thực hiện tích hợp các nội dung trong từng môn học, ví dụ: tích hợp các phân môn thuộc nội môn như: Hóa học hữu cơ và Hóa học vô cơ, giữa lý thuyết... nghiệm trong môn Hóa học Cơ học, Điện, Nhiệt học và Quang học trong môn Vật lí Đại số, Hình học, Lượng giác trong môn Toán Địa lí tự nhiên và Địa lí kinh tế-xã hội trong môn Địa lí Tiếng Việt, Văn học và Tập làm văn trong môn Ngữ Văn Tích hợp các nội dung giáo dục về năng lượng, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản vào nhiều môn học khác nhau 1.1.2 Các hoạt động tích hợp cơ bản trong. .. trong dạy học 1.1.2.1 Tích hợp đa môn Tiếp cận tích hợp đa môn tập trung trước hết vào các môn học Các môn liên quan với nhau có chung một định hướng về nội dung và phương pháp dạy học nhưng mỗi môn lại có một chương trình riêng Tích hợp đa môn được thực hiện theo cách tổ chức các “chuẩn” từ các môn học xoay quanh một chủ đề, đề tài, dự án, tạo điều kiện cho người học vận dụng tổng hợp kiến thức của các. .. hợp với đối tượng HS và chương trình mục tiêu dạy học Các nội dung tích hợp, kiến thức liên môn được sắp xếp một cách khoa học, logic, Tạo hứng thú học tập cho HS, phù hợp theo các cấp độ tư duy, bắt đầu từ dễ đến khó 1.4.1.4 Ưu tiên phát triển năng lực cho học sinh Dạy học tích hợp phải làm cho người học hình thành và phát triển các năng lực tương ứng với chương trình Do đó, việc dạy kiến thức lý thuyết... liên hệ liên bộ môn giữa Hoá học với Vật lí và Sinh học Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (8/2015) đã định hướng rất rõ từ quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch tổng thể đến định hướng xây dựng chương trình các môn học Trong đó đã xây dựng kế hoạch khung cho hai môn học tích hợp liên môn đó là môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và môn Khoa 8 học xã... bước thực hiện dạy học lồng ghép và tham dự các cuộc thi do các cấp tổ chức, trên 80% GV nhận thấy việc tích hợp liên môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong chương trình THCS là cần thiết, và trên 70% cho rằng định hướng này hoàn toàn khả thi trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông Dạy học tích hợp là một trong những quan điểm dạy học nhằm nâng cao năng lực cho HS thông qua việc vận dụng các lĩnh vực... (chất), mô sinh vật và mô thực vật Thành phần của các nguyên tố quyết định các tính chất vật lý và hóa học của các chất và làm cho Hóa học trở thành một bộ môn khoa học rộng lớn Tiến bộ trong các chuyên ngành khác nhau của hóa học thường là các điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho những nhận thức mới trong các bộ môn khoa học khác, đặc biệt là trong các lĩnh vực của sinh học và y học, cũng như trong. .. lí, Lịch sử, Sinh học, Xã hội, Giáo dục công dân, Hoá học, Vật lí, Địa lí được tích hợp thành môn “Nghiên cứu xã hội và môi trường” tại 6 Anh, Australia, Singapore, Thái Lan 1.1.2.3 Tích hợp xuyên môn Trong cách tiếp cận tích hợp xuyên môn, GV tổ chức chương trình học tập xoay quanh các vấn đề và quan tâm của người học HS phát triển kĩ năng sống khi áp dụng các kĩ năng môn học và liên môn vào ngữ cảnh... dung dạy học trong môn Hóa học như: mô tả, giải thích, các hiện tượng Quá trình giải quyết vấn đề trong môn Hóa học có thể được vận dụng trong một tình huống dạy học cụ thể hoặc trong một chủ đề dạy học * Năng lực tư duy Việc phát triển tư duy cho HS trước hết là giúp HS thông hiểu kiến thức một cách sâu sắc, không máy móc, biết cách vận dụng kiến thức vào bài tập và thực hành, giải quyết vấn đề trong. .. sống Biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính, sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập Từ các phẩm chất và năng lực chung, mỗi môn học xác định những phẩm chất, và năng lực chuyên biệt và những yêu cầu đặt ra cho từng môn học, từng ... tác dụng tích hợp dạy học hóa học - Biên soạn xây dựng hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT - Đề xuất hệ thống tập tích hợp liên môn hóa học với môn khoa học tự. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN HỮU TUYẾN BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN... tập tích hợp môn học khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất hệ thống tập tích hợp môn khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh , Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh , Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh , CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, * Năng lực tính toán, THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH, Bài tập Chương nguyên tử, Bài tập chương HALOGEN,   Một số bài tập thực tiễn, Bài tập Chương Oxi – Lưu Huỳnh,  Một số bài tập trắc nghiệm khách quan, THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay