Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

20 201 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 09:05

BÀI LÀM Hiện nay, với nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, số lưọng máy móc, thiết bị đại mang tính tự động hóa cao sử dụng ngày nhiều, với kéo theo tai nạn gia tăng ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người Những vật mà hoạt động chúng tiềm ẩn khả gây thiệt hại gọi nguồn nguy hiểm cao độ Trong xã hội, quyền, lợi ích bị xâm phạm có khuynh hướng đòi hỏi bồi thường nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người bị thiệt hại Trong quy định BLDS trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, Điều 623 bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trách nhiệm đặc biệt lẽ thiệt hại xảy hành vi lỗi người mà hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ Pháp luật dân giới Việt Nam khái niệm đầy đủ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây hiểu cách khái quát, loại trách nhiệm phát sinh cho người sở hữu, chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho môi trường người xung quanh 1/ Nguồn nguy hiểm cao độ gì? Điều 623, BLDS 2005 quy định: “Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú nguồn nguy hiểm khác pháp luật quy định” Như vậy, điều 623 BLDS 2005 không đưa khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ mà liệt kê đối tượng coi nguồn nguy hiểm cao độ Theo đó, có loại nguồn nguy hiểm cao độ sau đây: + Phương tiện giao thông vận tải giới: chưa có văn pháp luật thức đưa khái niệm “phương tiện giao thông vận tải giới” Khoản 18, điều 3, Luật giao thông đường 2008 quy định: “Phương tiện giao thông giới đường (sau gọi xe giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc kéo xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể xe máy điện) loại xe tương tự” Tuy nhiên, phương tiện giao thông vận tải giới không giới hạn đường có phương tiện giao thông vận tải đường sắt, phương tiện giao thông giới đường thủy phương tiện giao thông giới đường hàng không Như vậy, liệu có phải tất phương tiện giao thông vận tải giới coi nguồn nguy hiểm cao độ hay không? Pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể vấn đề Trên thực tế, có loại phương tiện nằm “sự kiểm soát” pháp luật quy định “nguồn nguy hiểm cao độ”, chẳng hạn xe đạp điện, xe babetta, Java hay xe máy thi công, máy xúc, máy ủi… - coi loại xe tương tự theo liệt kê khoản 18, Điều 3, Luật giao thông đường 2008 Tàu biển coi nguồn nguy hiểm cao độ Theo Bộ luật Hàng hải: “Tàu biển tàu cấu trúc di động khác chuyên dùng hoạt động biển” (Điều 11, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005) Đối với phương tiện giao thông vận tải đường thủy nội khoản 7, điều 3, luật giao thông đường thủy nội địa (sau gọi phương tiện) tàu, thuyền cấu trúc khác, có động động cơ, chuyên hoạt động đường thủy nội địa” Đối với tàu bay phương tiện hoạt động vận chuyển hàng không thì: “tàu bay thiết bị nâng giữ khí nhờ tác động tương hỗ với không khí, bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu thiết bị bay khác, trừ thiết bị nâng giữ khí nhờ tác động tương hỗ với không khí tương hỗ với không khí phản giữ lại từ bề mặt trái đất” (Khoản 1, Điều 13, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006) Đối với phương tiện giao thông đường sắt, khoản 20 điều luật đường sắt 2005 quy định: “Phương tiện giao thông đường sắt đầu máy, toa xe, toa xe động lực, phương tiện chuyên dùng di chuyển đường sắt” Tuy nhiên, phương tiện chuyên dùng thô sơ di chuyển đường sắt không coi nguồn nguy hiểm cao độ Như tùy trường hợp cụ thể để xác định phương tiện giao thông vận tải giới nguồn nguy hiểm cao độ + Hệ thống tải điện: Luật điện lực 2004 không đưa khái niệm hệ thống tải điện mà đưa khái niệm “lưới điện”, “thiết bị đo đếm điện”: “Lưới điện hệ thống đường dây tải tải điện, máy biến áp trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện Lưới điện, theo mục đích sử dụng quản lý vận hành, phân biệt thành lưới điện truyền tải lưới điện phân phối… Thiết bị đo đếm điện thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm loại công tơ, loại đồng hồ đo điện thiết bị, phụ kiện kèm theo.” Tuy nhiên, hệ thống truyền tải điện có hệ thống trang thiết bị phát điện Do đó, hệ thống trang thiết bị điện coi phận hệ thống truyền tải điện + Nhà máy hiểu “xí nghiệp, sở sản xuất đại công nghiệp, thường sử dụng máy móc tương đối đại với quy mô lớn,: Nhà máy khí, nhà máy điện…” Nhà máy công nghiệp bao gồm nhà máy công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ… + Vũ khí: Không nên đồng khái niệm vũ khí với khái niệm vũ khí quân dụng loại vũ khí quân dụng có nhiều loại vũ khí khác có khả sát thương , gây nguy hiểm cho người Ví dụ loại sung tự chế, bình xịt cay, chất độc hại axit, súng săn, súng kíp, súng hoả mai, dao găm, mã tấu, giáo mác, thuốc nổ kíp mìn dùng sản xuất …Vì vậy, xác định vũ khí nguồn nguy hiểm cao độ cần hiểu tất loại vũ khí có khả sát thương, gây nguy hiểm cho người + Chất cháy, chất nổ chất phóng xạ: _ Chất nổ chất có khả gây nên phản ứng hoá học nhanh, mạnh, toả nhiều nhiệt ánh sáng, đồng thời sinh khí tạo tiếng nổ kíp mìn, loại thuốc nổ, dây nổ, dây cháy chậm, thuốc phóng v v Cần lưu ý có kíp mìn, thuốc nổ, dây nổ, dây cháy chậm (kể trang bị cho lực lượng vũ trang) dùng sản xuất, xây dựng dân dụng mục đích kinh tế khác huấn luyện, chiến đấu phục vụ chiến đấu coi chất nổ _ Chất cháy chất có đặc tính tự bốc cháy tiếp xúc với ôxy không khí, nước có tác động yếu tố khác chất dễ tự bốc cháy nhiệt độ không cao, như: diêm tiêu (ka-li-ni trat), phốt pho, thuốc đạn _Chất phóng xạ nhân tố sát thương vũ khí hạt nhân, gồm đồng vị không bền nguyên tố hoá học có khả phát chùm tia An-pha, Bê-ta, Gam-ma Tác hại đặc trưng chất phóng xạ gây bệnh, phóng xạ người động vật Qua liệt kê loại tài sản coi nguồn nguy hiểm cao độ, sở xem xét, đánh giá loại tài sản coi nguồn nguy hiểm cao độ văn hướng dẫn đưa khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ sau: Nguồn nguy hiểm cao độ vật chất định pháp luật quy định tiềm ẩn khả sát thương nguy gây thiệt hại cho người kiểm soát cách tuyệt đối Ngoài nguồn nguy hiểm cao độ liệt kê khoản Điều 623, BLDS 2005 có nguồn nguy hiểm cao độ khác theo qui định pháp luật Trong thực tế có vật chưa pháp luật quy định nguồn nguy hiểm cao độ có đầy đủ tính chất nguồn nguy hiểm cao độ có coi nguồn nguy hiểm cao độ không, ví dụ: hoạt động gây thiệt hại xe đạp điện, xe máy có dung tích xi lanh 50 cm3 (khái niệm “phương tiện giao thông vận tải giới” văn không quy định phương tiện nguồn nguy hiểm cao độ), ong vò vẽ, rắn độc, chó dại, trâu điên…Những vật loại động vật dù không thuộc loại nguồn nguy hiểm cao độ qui định điều 623 BLDS có khả gây nguy hiểm cho người Vif vậy, theo em xem xét vật gây thiệt hại có phải nguồn nguy hiểm cao độ hay không, cần vào tính chất vật như: mức độ nguy hiểm; khả kiểm soát người vật; quy định pháp luật liên quan đến việc trông giữ, sử dụng… Đối với trường hợp chó dại, trâu điên mà gây thiệt hại áp dụng bồi thường thiệt hại chủ sở hữu, người quản lí theo qui định Điều 625 trách nhiệm bồi thường thiệt hại súc vật gây Vì chó dại, trâu điên súc vật hóa, nuôi nhà mắc bệnh dại, điên khiến chúng công người tài sản khác lúc nào, gây hậu nguy hiểm khó lường Lúc này, người chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu sử dụng, sử dụng chúng phải có trách nhiệm quản lí, không để chúng có hội thoát gây nguy hiểm cho người khác Trong đó, ong bò vẽ, rắn độc “thú dữ” (theo định nghĩa từ điển) phải coi nguồn nguy hiểm cao độ loại động vật mang tính hoang dã, chưa hóa có tính chất nguy hiểm lớn Xe đạp điện hay xe máy có dung tích xi lanh 50cm3 phương tiện giao thông có gắn động cơ, tham gia giao thông đạt vận tốc lớn, có khả gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản người khác, cần xem nguồn nguy hiểm cao độ Như vậy, nguồn nguy hiểm cao độ không bao gồm vật liệt kê Điều 623 Bộ luật dân mà bao gồm vật khác mà hoạt động chúng chứa đựng khả gây thiệt hại cho môi trường xung quanh, người hoàn toàn kiểm soát nguy gây thiệt hại Đối với nguồn nguy hiểm cao độ, pháp luật thường có quy định nghiêm ngặt việc trông giữ, vận hành, sử dụng, vận chuyển… chúng để tránh gây thiệt hại Vì vậy, xác định nguồn nguy hiểm cao độ không vào khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ Điều 623 Bộ luật dân mà phải vào văn bản, quy định khác có liên quan Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây A, Có hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ Bản thân loại nguồn nguy hiểm cao độ chứa đựng phức tạp, chúng gây thiệt hại, nhiều trường hợp khó xác định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây nguyên nhân khác Thiệt hại liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ đa dạng, nhà làm luật dự trù hết khả thực tế Vì vậy, có thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây mà thỏa mãn dấu hiệu sau phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ: Thứ nhất: Những vật coi nguồn nguy hiểm cao độ phải tình trạng vận hành, hoạt động như: phương tiện giao thông vận tải giới tham gia giao thông đường; cháy, chập hệ thống tải điện; nhà máy công nghiệp hoạt động…Trường hợp thiệt hại xảy nguồn nguy hiểm cao độ trạng thái “tĩnh” – không hoạt động coi thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, ví dụ: Anh A dựng xe máy sân nhà mình( Tuân thủ quy cách kĩ thuật) Cháu B vào nhà anh chơi đùa nghịch gần đó, trèo lên xe làm xe máy đổ xuống đè lên chân làm gãy chân cháu B Trong trường hợp này, xe hoàn toàn trạng thái tĩnh, anh A dựng quy cách, đảm bảo an toàn Lỗi cháu B_ bên bị thiệt hại nên anh A chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Tương tự, ô tô dừng đỗ đỉnh dốc theo quán tính trượt xuống chân dốc gây thiệt hại; cột điện bị đổ lúc thi công, chưa có điện… mà gây thiệt hại không xác định thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Thứ hai, thiệt hại phải tác động thân nguồn nguy hiểm cao độ hoạt động nội nguồn nguy hiểm gây Như nói trên, thiệt hại loại nguồn nguy hiểm cao độ gây đa dạng Trên thực tế, thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây chủ yếu là loại nguồn nguy hiểm vật phải có tham gia điều khiển người gây thiệt hại lại thiệt hại lại không lỗi người mà thân nguồn nguy hiểm gây Có nhiều quan điểm cho vật vô tri vô giác, chúng gây thiệt hại tác động người Quan điểm cho đằng sau việc gây thiệt hại vật có tác động người Chiếc xe gây tai nạn người lái xe làm cho chuyển động Quan điểm đánh đồng tất thiệt hại người gây ra, thiệt hại quy nguyên tắc bồi thường thiệt hại nói chung Tuy nhiên, thiệt hại vật gây có tác động người Nhiều trường hợp, hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nằm kiểm soát, chế ngự người tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại Việc xác định thiệt hại “tác động người” hay “tác động vật” có ý nghĩa vô quan trọng xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại Đối với trường hợp có thiệt hại xảy liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ “tác động người”, hành vi người gây cần áp dụng nguyên tắc chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại Hầu hết vụ tai nạn, thiệt hại có tham gia vật với vai trò trung gian công cụ, phương tiện mà người sử dụng để gây thiệt hại như: Lái xe phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn, dùng chất cháy gây hỏa hoạn, đặt mìn để đánh cá, gây thiệt hại cho người khác, Nhốt người vào chuồng rắn, bẫy ong…Những trường hợp thiệt hại xảy hoàn toàn hành vi người tác động vào vật, vật Vì vậy, trường hợp phải áp dụng nguyên tắc chung bồi thường thiệt hại Trường hợp thiệt hại xảy hoạt động nội nguồn nguy hiểm cao độ, hoàn toàn độc lập nằm quản lý, kiểm soát người áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây như: xe ô tô chạy với tốc độ cao phanh, lái nổ lốp gây thiệt hại; cháy, chập đường dây tải điện; cháy nổ nhà máy trục trặc kỹ thuật… Để phân biệt rõ việc áp dụng bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây hay thiệt hại liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ có tác động người, phân tích từ ví dụ sau: Anh A chủ sở hữu xe tải Trước đưa xe vào tham gia giao thông, anh có kiểm tra xe, xe đảm bảo độ an toàn Trên đoạn đường bằng, xe anh chạy bình thường đến xuống dốc xe nhiên nổ lốp, phanh xe bị đứt khiến anh kiểm soát xe đâm vào đám học sinh chân dốc khiến cho em nhỏ bị chết, em bị thương Trong trường hợp này, anh A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây theo qui định điều 623 BLDS 2005 Nhưng trường hợp phanh xe bị đứt, lốp xe bất ngờ nổ gây thiệt hại có yếu tố lỗi anh A kiểm tra xe biết phanh xe không đmả bảo an toàn đưa vào lưu thông gây thiệt hại nghiêm trọng A phải chịu trách nhiệm hình theo Điều 204, BLHS qui định tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không đảm bảo an toàn Hoặc xe tải không bị trục trặc kĩ thuật anh A phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn trường hợp không xác định bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây Thứ ba, hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ phải có tính trái pháp luật Hoạt động xe cần trục, xe ủi… phá dỡ công trình xây dựng trái phép coi trái pháp luật Các công ti khai thác đá dùng mìn để phá đá theo quy trình kĩ thuật không coi trái pháp luật Có nhiều trường hợp đặc tính nguồn nguy hiểm cao độ mà việc gây thiệt hại phương tiện không bị coi trái pháp luật Ví dụ, để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, thiệt hại đường sắt tàu hỏa gây cho chủ thể khác không bị coi trái pháp luật ngành đường sắt trách nhiệm bồi thường Bên cạnh đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trừ trường hợp thiệt hại xảy lỗi cố ý người bị thiệt hại kiện bất khả kháng, tình cấp thiết (Theo Điều 623 Bộ luật dân sự) Nói tóm lại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm kiện gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại hành vi người B, Có mối quan hệ nhân hoạt động gây thiệt hại trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ thiệt hại xảy Điều kiện đòi hỏi hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân tất yếu, nguyên nhân có ý nghĩa định dẫn đến thiệt hại thiệt hại xảy kết hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ Khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, điểm mấu chốt quan trọng xác định thiệt hại nguyên nhân gây Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng Ví dụ: A chủ sở hữu quán gas B khách hàng Trong lúc B vào kho gas để xem xảy chập nổ ga cháy kho chứa ga khiến cho B bị bỏng nặng, cứu sống cứu chữa kịp thời B đưa đến bệnh viện không bác sĩ cứu chữa kịp thời nên B chết Trường hợp này, việc cháy kho gas nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết B mà cẩu thả, thiếu trách nhiệm bác sĩ không cứu chữa kịp thời cho B dẫn đến hậu B bị chết Vì vậy, xác định trách nhiệm bồi thường cho B A phải liên đới chịu trách nhiệm chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ C, Nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh” Nguồn nguy hiểm cao độ tính chất nguy hiểm gây thiệt hại cho ai: chủ sở hữu, người chiếm hữu, vận hành, người liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ… Có chủ thể mối quan hệ sở hữu, lao động mà họ trực tiếp tiếp xúc với nguồn nguy hiểm cao độ Đối với chủ sở hữu, họ phải tự chịu rủi ro thiệt hại tài sản gây Đối với người bị thiệt hại sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động, họ hưởng bồi thường theo chế độ bảo hiểm tai nạn lao động Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ đặt nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho “người xung quanh”- người xảy thiệt hại 10 quan hệ lao động sở hữu liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ nhằm để bảo vệ quyền bồi thường cho người D, Vẫn tồn yếu tố lỗi điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Lỗi bốn điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Chỉ người lỗi mà gây thiệt hại, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp người khác phải bồi thường Cơ sở để người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường họ phải chứng minh lỗi người gây thiệt hại Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp có thiệt hại xảy cần phải truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không lỗi Vì vậy, việc xác định trách nhiệm bồi thường dựa ý niệm lỗi nhiều không bảo đảm cách hiệu quyền lợi cho nạn nhân việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại đòi hỏi cấp thiết đáng Thực tế cho thấy tai nạn mang tính khách quan nhiều nằm chi phối, điều khiển người ngày gia tăng với phát triển công nghiệp hóa, giới hóa, đe dọa tới an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người Nếu trường hợp xảy thiệt hại buộc người bị hại dẫn chứng lỗi không khác gián tiếp bác bỏ quyền đòi bồi thường thiệt hại nạn nhân Vì vậy, có việc gây thiệt hại, người bị thiệt hại bảo đảm bồi thường trường hợp người gây thiệt hại lỗi Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp đặc biệt, theo đó, trách nhiệm bồi thường phát sinh không cần xem xét đến điều kiện lỗi Khoản Điều 623 Bộ luật dân quy định “Chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại lỗi” Quy định dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau: 11 Cách hiểu thứ vào nguyên nhân gây thiệt hại, nghĩa có thiệt haioj xảy mà nguyên nhân nguồn nguy hiểm cao độ chủ sở hữu, người chủ sở hữu giao quản lí, chiếm hữu, sử dụng nguồn nguye hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường bbaats kể họ có lỗi hay không Như vậy, thiệt hại phương tiện giao thông, công trình, thú dữ, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, điện… gây áp dụng trách nhiệm bồi thường nguồn nguy hiểm cao độ gây Trường hợp thiệt hại hành vi người, không liên quan đến loại nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng nguyên tắc chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại Việc xác định trách nhiệm theo quan điểm có ưu điểm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân lại có khuynh hướng đè nặng trách nhiệm cho người sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ, lẽ có nhiều trường hợp thiệt hại xảy hành vi trái pháp luật, lỗi người khác Ví dụ: Do có mối thù với A, B bí mật tháo phanh xe ô tô A với mục đích gây tai nạn cho A Khi A lái xe đường, xe phanh nên A gây tai nạn cho C người tham gia giao thông Trong trường hợp này, A chủ sở hữu đồng thời người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ nên theo quan điểm trên, A có trách nhiệm bồi thường Cách xác định trách nhiệm bồi thường không hợp lý xác định không xác người phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường Quan điểm thứ hai cho trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây loại trách nhiệm hoàn toàn loại trừ yếu tố lỗi người sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ Nếu thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây có phần lỗi người trông giữ, vận hành, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung Nếu thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi người áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Trên thực tế khó xác định thiệt hại xảy hoàn toàn 12 lỗi người vậy, dường quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây khó áp dụng thực tế Ví dụ loại nguồn nguy hiểm cao độ phương tiện giao thông vận tải, vũ khí thường phải có tác động người vào chúng vận hành gây thiệt hại, trường hợp chúng không quản lí, sử dụng theo qui định pháp luật mà gây thietj hại ( xe không dựng cách, đổ xuống đè lên người) thiệt hại có yếu tố lỗi nguuwoif chủ sở hữu, người giao quản lí, sử dụng tài sản Quan điểm thứ ba kết hợp giwuax hai quan điểm Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ nằm khả kiểm soát, điều khiển người chiếm hữu, vận hành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại Nếu thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi người việc trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ không áp dụng trách nhiệm mà áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây không loại trừ khả thiệt hại có phần lỗi người quản lý, trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ hành vi người trông giữ, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân có tính định đến thiệt hại Chủ sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ không miễn trừ trách nhiệm bồi thường kể trường hợp họ chứng minh lỗi việc trông giữ, bảo quản, vận hành nguồn nguy hiểm cao độ Theo qui định Điều luật phân tích trên, khẳng định yếu tố lỗi điều kiện tiên làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Dấu hiệu quan trọng để xác định trách nhiệm hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nguyên nhân trực tiếp, yếu tố định dẫn đến thiệt hại Hoạt động gây thiệt hại 13 nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn lỗi người ( tự chập cháy điện kho chứa xăng gây hỏa hoạn, thiệt hại nghiêm trọng) có phần lỗi người quản lý, điều khiển, nhiên lỗi đóng vai trò thứ yếu thiệt hại (như trước xuống dốc, lái xe không kiểm tra lại phanh; lốp mòn chưa thay chủ quan nghĩ xe vận hành tốt…) Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Căn vào khoản Điều 623 Bộ luật dân 2005 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây áp dụng với chủ thể sau: - Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ; - Người chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ; - Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ Tùy vào truwowngfhowpj cụ thể mà xác định nguiwoif phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thiệt hại xảy liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ A, Xác định trách nhiệm bồi thường chủ sở hữu Thứ nhất, trường hợp chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu, sử dngj nguồn nguy hiểm cao độ Theo quy định pháp luật, chủ sở hữu người có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản theo ý chí Việc thực quyền sở hữu chủ sở hữu không gây tổn hại tới lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp người khác Vì vậy, nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho người khác trường hợp chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ 14 Trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chiếm hữu, sử dụng theo ý chí chủ sở hữu Trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao cho người khác theo ý chí chủ sở hữu, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ có quyền kiểm soát mặt pháp lý (chiếm hữu pháp lý) tài sản Khi cho thuê, cho mượn hay chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ theo nghĩa vụ lao động, chủ sở hữu không trực tiếp khai thác công dụng tài sản hình thức chủ sở hữu thực quyền sử dụng tài sản, cụ thể khai thác lợi ích kinh tế từ tài sản Bộ luật dân 2005 quy định “nếu chủ sở hữu giao cho người khác chiếm hữu, sư dụng người phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác” Các thỏa thuận phải không trái pháp luật, đạo đức xã hội không nhằm trốn tránh việc bồi thường Ví dụ: Các thoả thuận sau coi không trái pháp luật, đạo đức xã hội không nhằm trốn tránh việc bồi thường: + Cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; + Chủ sở hữu bồi thường thiệt hại trước, sau người giao chiếm hữu, sử dụng hoàn trả cho chủ sở hữu khoản tiền bồi thường; + Ai có điều kiện kinh tế người thực việc bồi thường thiệt hại trước Tuy nhiên, cho chủ sở hữu chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chủ sở hữu hoàn toàn hết trách nhiệm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không hợp lý Quy định Bộ luật dân 2005 hoàn toàn chưa phân định rõ ràng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trường hợp khác Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 15 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng đưa số ví dụ cụ thể mang tính chất hướng dẫn vấn đề lại chưa đưa quy định mang tính chất khái quát chung Trường hợp nguuwoif chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ mà có lỗi việc để người khác chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái phép ( ví dụ không tuân thủ quy trình bảo quản, quản lí tài sản theo qui định pháp luật ) mà nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái phép gây thiệt hại phải liên đới bồi thường thiệt hại (Khoản 4, Điều 623, BlDS 2005) B, Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ + Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng theo giao dịch dân Chủ sở hữu chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cho chủ thể khác thông qua hợp đồng: mượn, thuê, cầm cố, gửi giữ… tài sản ủy quyền cho người khác quản lý tài sản Đây hợp đồng dân xác lập sở tự nguyện thỏa thuận, cam kết thỏa thuận coi pháp luật bên Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây trước tiên vào thỏa thuận Trong trường hợp bên thỏa thuận phải chịu trách nhiệm bồi thường áp dụng nguyên tắc chung pháp luật Bên mượn, thuê, nhận cầm cố, nhận gửi giữ, ủy quyền quản lý tài sản người chiếm hữu, sử dụng tài sản có pháp luật, họ có quyền nghĩa vụ pháp lý định, có nghĩa vụ trông coi, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, không để tài sản quản lý gây thiệt hại cho người khác Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại thuộc quyền chiếm hữu, quản lý họ, họ bị coi có lỗi việc quản lý, sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường 16 + Trường hợp nguồn nguy hiemercao độ chuyển giao không xác lập thành hợp đồng chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng mà gây thiệt hại trách nhiệm bồi thường thiệt hại đặt nguuwoif thực tế chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ Ví dụ Trường hợp anh A mượn xe tải B để chở hàng (không có hợp đồng thuê mượn, chuyển giao tài sản) Trên đường xe bất ngờ bị nổ lốp khiến cho anh A kiểm soát gây thiệt hại Trường hợp anh B liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhưng anh A lái xe công ty X, công ty giao nhiệm vụ nhận hàng xe tải công ti Trên đường đi, xe nhiên bị nổ lốp gây thiệt hại, trường hợp A bồi thường thiệt hại mà trách nhiệm thuộc công ty X C, Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật, Bộ luật dân 2005 phân định thành trường hợp + Nếu chủ sở hữu, người giao chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Chủ sở hữu, người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ giải trừ khỏi trách nhiệm bồi thường họ chứng minh tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ việc bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định pháp luật + Trường hợp chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật 17 3, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật dân trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Mặc dù Bộ luật dân văn hướng dẫn thi hành luật (như Nghị 03/2006/NQ-HĐTP) dành quy định riêng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nhiên nhiều quy định bất cập, gây tranh cãi, quan điểm khác thực tế áp dụng Sau số quy định mà cho bất cập, cần sửa đổi, hoàn thiện: Thứ nhất, cần hoàn thiện khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ Như trình bày trên, Khoản Điều 623 BLDS 2005 đưa khái niệm mang tính chất liệt kê, không đầy đủ, chí không thống với quy định văn pháp luật khác Vậy, biện pháp để có khái niệm đầy đủ cà chặt chẽ nên thay đổi phương thức định nghĩa, thay liệt kê nên xác định tiêu chí chung để coi nguồn nguy hiểm cao độ Thứ hai, điều kiện áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Hiện chưa có quy định phân định cụ thể: áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây dẫn đến có cách hiểu áp dụng không thống thực tế Thực tiễn cho thấy xét xử, nhiều trường hợp thấy thiệt hại có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nguyên nhân gây thiệt hại người hay tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây Ranh giới hai nguyên nhân mong manh, nhiều trường hợp khó xác định nên thực tiến xét xử, bị đánh đồng; liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ việc áp dụng theo nội dung điều 623, BLDS 2005 Điều làm ảnh hưởng đến quyền lợi nạn nhân chủ sở hữu Để điều 18 luật chặt chẽ hơn, cần có quy định rõ ràng việc trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây phát sinh thiệt hại tác động tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây Thứ ba, pháp luật cần bổ sung quy định trách nhiệm bồi thường Nhà nước thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ tự nhiên gây cho chủ thể khác; Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trường hợp quan Nhà nước chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức để phục vụ lợi ích công cộng như: trưng dụng, tạm giữ…vì trường hợp pháp luật quy định, thực tế có trường hợp chủ sở hữu bắt buộc phải chuyển giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác theo quy định pháp luật, ví dụ: người có thẩm quyền quan nhà nước trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức cần thiết để bảo vệ lợi ích chung; tạm thu giữ tài sản theo định quan nhà nước có thẩm quyền… Trong trường hợp này, chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ bắt buộc chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản theo định quan nhà nước có thẩm quyền 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật dân Việt Nam, Tập 2, Nxb, CAND, Hà Nội, 2008 2/ Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2005 3/ Nghị 03/ 2006 NĐ- HĐTP Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ngày 0807/2006 hướng dẫn bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây 20 [...]... hữu, sử dụng trái pháp luật 17 3, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Mặc dù Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này (như Nghị quy t 03/2006/NQ-HĐTP) đều dành ra những quy định riêng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều quy định bất cập, gây ra... hữu hoàn toàn hết trách nhiệm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ là không hợp lý Quy định của Bộ luật dân sự 2005 hiện nay hoàn toàn chưa phân định rõ ràng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong các trường hợp khác nhau Nghị quy t số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân. .. tốt…) 2 Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Căn cứ vào khoản 2 Điều 623 Bộ luật dân sự 2005 và Nghị quy t số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra có thể được áp dụng với các chủ thể sau: - Chủ sở hữu nguồn nguy... cao độ nhằm để bảo vệ quy n được bồi thường cho những người này D, Vẫn tồn tại yếu tố lỗi nhưng đây không phải điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Lỗi là một trong bốn điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Chỉ khi nào một người do lỗi của mình mà gây thiệt hại, xâm phạm đến quy n lợi hợp pháp của người khác thì mới phải bồi thường Cơ sở để người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường. .. phải chứng minh lỗi của người gây thiệt hại Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều trường hợp có thiệt hại xảy ra và cần phải truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng không do lỗi của ai cả Vì vậy, việc xác định trách nhiệm bồi thường dựa trên ý niệm lỗi nhiều khi không bảo đảm được một cách hiệu quả quy n lợi cho nạn nhân trong khi việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại là một đòi hỏi cấp... Trong trường hợp này, A là chủ sở hữu đồng thời là người đang chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ nên theo quan điểm trên, A có trách nhiệm bồi thường Cách xác định trách nhiệm bồi thường như vậy là không hợp lý và xác định không chính xác người phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường Quan điểm thứ hai cho rằng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là loại trách nhiệm hoàn toàn... chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhưng nếu như anh A là lái xe của một công ty X, được công ty giao nhiệm vụ đi nhận hàng bằng xe tải của công ti Trên đường đi, chiếc xe cũng bỗng nhiên bị nổ lốp và gây ra thiệt hại, thì trường hợp này A sẽ không phải bồi thường thiệt hại mà trách nhiệm thuộc về công ty X C, Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật, Bộ luật dân sự 2005... trái pháp luật nguồn nguy hiểm cao độ Tùy vào từng truwowngfhowpj cụ thể mà xác định ai là nguiwoif phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ A, Xác định trách nhiệm bồi thường của chủ sở hữu Thứ nhất, trường hợp chủ sở hữu đang trực tiếp chiếm hữu, sử dngj nguồn nguy hiểm cao độ Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu là người có quy n... hại của nạn nhân Vì vậy, khi có việc gây thiệt hại, người bị thiệt hại được bảo đảm bồi thường ngay cả trong trường hợp người gây thiệt hại không có lỗi Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là một trong những trường hợp đặc biệt, theo đó, trách nhiệm bồi thường phát sinh khi không cần xem xét đến điều kiện lỗi Khoản 3 Điều 623 Bộ luật dân sự quy định “Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu... nên thay đổi phương thức định nghĩa, thay vì liệt kê chúng ta nên xác định tiêu chí chung để được coi là nguồn nguy hiểm cao độ Thứ hai, về điều kiện áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Hiện nay chưa có quy định nào phân định cụ thể: khi nào áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung và khi nào áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao ... nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật dân trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Mặc dù Bộ luật dân văn hướng dẫn thi hành luật (như Nghị 03/2006/NQ-HĐTP) dành quy định riêng trách nhiệm bồi. .. khoản Điều 623 Bộ luật dân 2005 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy... người áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây Trên thực tế khó xác định thiệt hại xảy hoàn toàn 12 lỗi người vậy, dường quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng , Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng , Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay