Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P6)

5 263 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 07:07

 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014  I. Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (1.5 điểm) Tìm các giới hạn sau:       Câu 2: (1,0 điểm) Tìm giá trị của tham số m để hàm số                                              Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:   Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. 1. Chứng minh  : (SBD) vuông góc với (SAC) 2. Tính tan góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). 3. Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh SB . Chứng minh AH vuông góc với (SBC). Tính AH. II. Phần riêng(3.0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần( phần cho chương trình chuẩn 5a ,6a ;phần cho chương trình nâng cao 5b, 6b) 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x -2 = 0  có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng (0; 2). Câu 6a: (2,0 điểm)         1. Cho hàm số f(x) = x5 + x3 - 2x -3 = 0. Chứng minh rằng: f’(1) + f’(-1) = -6.f(0) 2.  Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2; 4).  2. Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình x5 – 10x3 + 100 = 0 có ít nhất một nghiệm âm. Câu 6b: (2,0 điểm)         a) Cho hàm số x5 – 10x3 + 100 = 0 CMR y’=0         b) Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –1.  ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014  Các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tiếp theo sẽ được Tuyensinh247 cập nhật liên tục các em chú ý theo dõi nhé! ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014 I Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (1.5 điểm) Tìm giới hạn sau: Câu 2: (1,0 điểm) Tìm giá trị tham số m để hàm số Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = a Chứng minh : (SBD) vuông góc với (SAC) Tính tan góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) Gọi H hình chiếu A cạnh SB Chứng minh AH vuông góc với (SBC) Tính AH II Phần riêng(3.0 điểm) Thí sinh chọn hai phần( phần cho chương trình chuẩn 5a ,6a ;phần cho chương trình nâng cao 5b, 6b) Theo chương trình Chuẩn Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh phương trình x5 – 3x4 + 5x -2 = có hai nghiệm thuộc khoảng (0; 2) Câu 6a: (2,0 điểm) Cho hàm số f(x) = x5 + x3 - 2x -3 = Chứng minh rằng: f’(1) + f’(-1) = -6.f(0) Cho hàm số có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) điểm M(2; 4) Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh phương trình x5 – 10x3 + 100 = có nghiệm âm Câu 6b: (2,0 điểm) a) Cho hàm số x5 – 10x3 + 100 = CMR y’=0 b) Cho hàm số có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014 Các đề thi học kì môn Toán lớp 11 Tuyensinh247 cập nhật liên tục em ý theo dõi nhé! ... tuyến (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 20 14 Các đề thi học kì môn Toán lớp 11 Tuyensinh247 cập nhật liên tục em ý theo dõi nhé! ... Viết phương trình tiếp tuyến (C) điểm M (2; 4) Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh phương trình x5 – 10x3 + 100 = có nghiệm âm Câu 6b: (2, 0 điểm) a) Cho hàm số x5 – 10x3 + 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P6), Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P6), Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay