Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 10

14 475 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 16:26

... trường (?) cách Xác thức định trạng ngữ câu ? TN (?) Cho biết trạng ngữ bổ sung cho câu nội TaiLieu.VN dung ? (?) Xác định vị trí trạng ngữ câu Vị trí (sgk/ trạngtr.39) ngữ ? ví dụ - Dưới bóng tre... nêu câu • Về hình thức: - Trạng ngữ đứng đầu câu, cuối câu hay câu; - Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ thường có quãng nghỉ nói dấu phẩy viết TaiLieu.VN * Bài tập 1:(sgk-tr.39-40) (?) Hãy cho. .. (?) Trong hai cặp câu sau, câu có trạng ngữ ? Vì sao? a Tôi đọc báo hôm Phụ ngữ b Hôm nay, đọc báo Trạng ngữ TaiLieu.VN Ghi nhớ (Sgk/tr.39) • Về ý nghĩa, trạng ngữ thêm vào câu để xác định thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 10 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 10 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 10 , * Bài tập 2 & 3 ( sgk - tr. 40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn