Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 9

12 352 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 16:26

... vit TaiLieu.VN Tit 86 Thờm trng ng cho cõu Phõn bit trng ng cui cõu vi cỏc thnh thờm du phy gia nũng ct cõu vi trng ng phn ph khỏc CH í TaiLieu.VN a Thầy giáo giảng hai BN C V b Thy giỏo ging... nũng ct cõu thng cú mt quóng ngh núi, du phy vit II Luyn TaiLieu.VN Tiết 86 Thờm trng ng cho cõu Bi 1: Cho bit cõu no cm t xuõn l trng ng Nhng cõu cũn li cm t xuõn úng vai trũ gỡ? a Mựa xuõn ca... hỡnh thc gi ỏp? A Mt li gm C Hi ng bo c nc ! C B t núng D Vng lng n phỏt s Tit 86 Thờm trng ng cho cõu I c im ca trng ng Bi Di búng tre xanh, ó t lõu i, ngi dõn cy Vit Nam dng nh, dng ca, v rung,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 9 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 9 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn