Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 7

14 547 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 16:26

... THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU Ví dụ: Trong hai câu đây, câu có trạng ngữ, câu trạng ngữ ? Vì sao? Câu 1: Tôi đọc báo hôm Câu 2: Hôm nay, đọc báo - Câu 1: trạng ngữ cụm từ “ hôm ” phụ ngữ cho cụm động... nghĩa cho động từ “đọc”) - Câu 2: cụm từ “hôm nay” trạng ngữ thêm vào để cụ thể hoá ý nghĩa mặt thời gian cho câu TIẾT 85: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU II Luyện tập: Bài tập 1: SGK/39,40: - Câu có... ví câu dụ ngữ trên, thấy Giữa trạng thành  Trạng ngữ đứng đầu câu, cuối hoặcvàem câu trạng ngữcủa có câu thể đứng phần phân Ghi nhớ: (SGK/39) vị trídấu nàohiệu câu? biệt nào? TIẾT 85: THÊM TRẠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 7 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 7 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn