Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản

12 740 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2016, 22:23

Bài tập nhóm : Môn quản lí nhà nước về đất đai và nhà ở Thành viên nhóm : Đoàn Ngọc Anh Hà Văn Long Trần Tiến Đạt Nguyễn Trọng Nghĩa Phạm Kim Tiến Câu 28 : Năm 2005, chuyển vào Tây Nguyên để lại cho mảnh vườn ở làng rộng 700m2, gồm gian nhà cấp 4, muốn sang tên đất từ tên sang tên thì phải làm thế nào? Tôi có phải nộp thuế và gì khác không? Trả lời : Theo điều 127 luật đất đai : Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định sau: a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông thôn nộp Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân lựa chọn hình thức chứng nhận công chứng nhà nước chứng thực Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất Trong thời hạn không mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường hợp bên chuyển nhượng phải thực nghĩa vụ tài mà nghĩa vụ tài xác định theo số liệu địa văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho bên chuyển nhượng thực nghĩa vụ tài Trong thời hạn không năm ngày làm việc, kể từ ngày thực xong nghĩa vụ tài chính, bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi nộp hồ sơ Về nghĩa vụ tài trường hợp chuyển nhượng nghĩa vụ tài phải đóng :Thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị đất theo giá đất UBND tỉnh công bố hang năm vào ngày 01 tháng 01, không nằm trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân Thứ hai nộp lệ phí trước bạ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0.5% giá trị đất theo giá đất UBND tỉnh công bố hang năm vào ngày 01 tháng 01; nghĩa vụ tài khác có phí, lệ phí để nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Theo điều nghị định 45/2011/NĐ- CP: trường hợp nộp lệ phí trước bạ có: Khoản 10: Nhà, đất nhận thừa kế quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  Như vậy, người nhận chuyển nhượng quyền SD đất trường hợp nộp phí trước bạ mà thực nghĩa vụ tài khác phí địa chính, phí đánh giá Câu 30 : Một dự án nhà nước giao đất có thu tiền SD đất vòng 40 năm Vậy số tiền SD đất mà dự án phải nộp cho nhà nước tính nào? Trả lời : Theo khoản điều nghị định số 198/2004/NĐ- CP thu tiền sử dụng đất nhà nước giao đất : Trường hợp giao đất có thời hạn thời hạn 70 năm: dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm giảm tiền thu đất năm không giao đất SD 1.2 % mức phí 70 năm Công thức tính thu tiền SD đất trường hợp sau: Tiền SD đất thời hạn giao đất( nnăm) = sốtiền SD đất thời hạn 70 năm – ( tiền SD đất thời hạn 70 năm x (70-n) x 1.2%) CÂU : Trong nguyên tắc quản lí nhà nước đất đai nhà ở, nguyên tắc quan trọng ? Vì sao? I, TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hang đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng Ngày dân số tăng nhanh với phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng đất vào mục đích lớn, mà tổng loại quỹ đât sử dụng vào mục đích tăng lên mà chuyển từ quỹ đất sử dụng vào mục đích sang quỹ đất sử dụng vào mục đích khác Vì để sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên đất, khắc phục tiêu cực quan hệ sử dụng, Nhà Nước cần phải thực tăng cường quản lí Nhà nước đất đai Khái niệm quản lí nhà nước đất đai nhà ở: Quản lí nhà nước đất đai nhà ở: tổng thể tác động có hướng đích Nhà nước lên đối tượng quản lí Nhà nước đâts đai ( đối tượng sử dụng đất, mối quan hệ đối tượng sử dụng đất Nhà nước) khách thể quản lí Nhà nước đất đai ( loại quỹ đất nhằm mục tiêu sử dụng hợp lí quỹ đất đai thông qua công cụ quản lí : quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công cụ tài chính, công cụ pháp luật 2, Các nguyên tắc quản lí nhà nước đất đai nhà a, Đảm bảo quản lí tập trung thống nhà nước: Do đất đai tài sản quốc gia nên cá nhân,nhóm người chiếm hữu làm tài sản riêng.Chỉ có nhà nước có quyền quản lí tối cao đất đai * Nguyên tắc: _ Quản lí tập trung thống quản lí theo chế độ thủ trưởng: + Nhà nước nắm quyền quản lí vấn đề liên quan la đất đai & bất động sản + Nhà nước thực phân cấp, phân quyền.giao nhiệm vụ trách nhiệm cho quan quản lí cấp b Nguyên tắc đảm bảo kết hợp quyền sở hữu quyền sử dụng: * Phân biệt quyền sở hữu quyền sử dụng: _ Quyền sở hữu : + Quyền định đoạt số phận pháp lí + Quyền chiếm hữu :loại bỏ người sử dụng khác + Quyền sử dụng : khai thác lợi ích _Quyền sử dụng phần quyền sở hữu c Nguyên tắc đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích Nhà yếu tố liên quan đến tất người, cần phải có nhà để để tồn phát triển, nhằm thỏa mãn ngày đầy đủ nhu cầu cá nhân gia đình.Như nhà liên quan chặt chẽ đến lợi ích cá nhân,lợi ích tổ chức kinh tế, trị , xã hội , đến lợi ích chung toàn xã hội Đất đai phản ánh mối quan hệ lợi ích cá nhân , tập thể lợi ích cộng đồng xã hội.Đối với tổ chức kinh tế, đất đai yếu tố sản xuất,còn tổ chức trị xã hội, đất đai sở,là nên móng để tồn phát triển.Mặt khác đất đai tài sản quốc gia,vì phản ảnh lợi ích chung xã hội Khi nói đến lợi ích phải nói đến lợi ích người,vì hoạt động người hoạt động lợi ích.Lợi ích không động lực ,mà quan trọng phương tiện quản lý dùng để động viên người,ngoài có quan hệ với lợi ích tập thể, lợi ích toàn xã hội.Vì phải kết hợp hài hòa ba lợi ích d Nguyên tắc tiết kiệm hiệu tác quản lý đất đai nhà Đây nguyên tắc quản lý kinh tế ,bởi loại hoạt động dù kinh tế ,chính trị hay xã hội đề cần phải thực sở tiết kiệm hiệu quả.Tuy nhiên tiết kiệm hiệu ý kiến khác Theo nhà kinh tế: Tiết kiệm= Tổng thu nhập- tiêu dung Tiết kiệm gắn với tích lũy,và có liên quan đến khâu sản xuất xây dựng khâu tiêu dung Tiết kiệm sở nguồn gốc hiểu quả.Tiết kiệm gắn liền với hiệu quả.Vì hiệu khả thực có kết cao nhiệm vụ,với chi phí tiết kiệm ,nhỏ Đất đai nhà hai loại tư liệu sản xuất tiêu dùng , điều kiện tồn gắn liền với hoạt động người,của tổ chức trị,kinh tế - xã hội Nhà nước.Hơn đât đai nhà loại bất động sản cớ lượng vốn lớn đầu tư tương đối lơn,,,mọi sai lầm đầu tư hay lãng phí trong tư sử dụng chúng dẫn đến thảm họa phá sản Điều cho thấy ý nghĩa việc tiết kiệm hiệu công tác quản lý đất đai nhà vô quan trọng II, ĐẢM BẢO SỰ TẬP TRUNG VÀ THỐNG NHẤT CỦA NHÀ NƯỚC LÀ QUAN TRỌNG NHẤT 1, Sự cần thiết phải quản lí Nhà nước đất đai tập trung thống Xuất phát từ vai trò, vị trí đất đai sống phát triển xã hội loài người nói chung, phát triển kinh tế xã hội quốc gia riêng, mà đất đai đòi hỏi phải có quản lí nhà nước Đât đai tài sản quốc gia thể quyền lãnh thổ quốc gia Vì cần thiết phải có quản lí Nhà nước đất đai Do đặc điểm đất đai có hạn số lượng, diện tích toàn cầu noi chung vùng , quốc gia nói riêng : có vị trí cố định, phân bố loại đất đa dạng gắn liền với tính chất đất điều kiện tự nhiên khác nhau… vây, quốc gia có quản lí Nhà nước đất đai – nguồn tài nguyên quý giá có hạn này, nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu cao việc khai thác tiềm lợi đất đai quốc gia Vấn đề quản lí Nhà nước đất đai nhà thống nhất, tập trung cần xem xét mối quan hệ với chủ sở hữu đất đai người sử dụng đất đai, nhằm đem đến quan điểm rõ rang xác đáng quan hệ hai chiều quản lí việc chấp hành nội dung quan quản lí nhà nước đất đai người sử dụng đất đai để tạo thống nguyên tắc làm việc Do tầm quan trọng vai trò rộng lớn đất đai với xã hội, đất đai sản phẩm tự nhiên mà sản phẩm xã hội, thể ý chí quyền lực máy nhà nước, đại diện cho lợi ích giai cấp cho quốc gia nói chung, nên đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu đứng quản lí Thực tiễn kinh tế nước ta đà phát triển từ nên kinh tế tập chung sang kinh tế hang hóa nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trường có quản lí nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa nối quan hệ xã hội cá nhân, tổ chức, nhà nước cần có tập trung thống quản lí sử dụng đất đai ngày thể đầy đủ : - Trong kinh tế thị trường đất đai có giá trị - coi hang hóa đem mua bán trao đổi, tài sản dung để chuyển nhượng , chấp thừa kế… từ phong phú yêu cầu sống đổi phát triển kinh tế đất nước dẫn đến đa dạng mục đích sử dụng đất đai Đây biểu tốt việc sử dụng đất đai ngày hiệu - Bên cạnh lợi dụng sơ hở pháp luật vi luật số cá nhân, tổ chức lợi dụng để nhằm thu lợi cho mà làm thiệt hại lớn cho xã hội, cho cộng đồng, sử dụng hiệu đất đai góc độ xã hội Điều đòi hỏi tập trung thống quản lí cấp, tăng cường vai trò quản lí nhà nước không ngừng hoàn thiện chi tiết pháp luật đất đai nhằm sử dụng hợp lí, hiệu góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh dân chủ Khi yếu tố chủ quan khách quan điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tếxã hội, luật pháp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên đất : công cụ tài chính, máy quản lí Nhà nước đất đai nhà ở, ý thức người dân ngày tác động cách sâu sắc lên thi trường đất đai thống tập trung quản lí chìa khóa quan trọng để đảm bảo tương lai cho nguồn tài nguyên vô quý giá 2, Tăng cường quản lí đất đai thống : - Tăng cường lực cho cán địa chính, nângcao hiệu làm việc, - Chuẩn bị tốt ngươì phương tiện vật chất phục vụ công tác quản lí nhà nước - Đầu tư tương xứng cho quản lí đất đai - Cải cách máy hành quản lí đất đai - Công tác tra giám sát, giải kịp thời tồn đọng để nâng cao hiệu quản lí nhà nước……………… III KẾT LUẬN Đất đai yếu tố quan trọng, liên quan đến hoạt động đời sống kinh tế xã hội diễn ngày định đến tồn phát triển xã hội loài người phồn thịnh quốc gia Nhưng thực tế nguồn tài nguyên khai thác sử dụng vô đa dạng phong phú, nhiên gây nhiều lãng phí sử dụng chưa hiệu cần có quản lí Nhà nước đất đai nguyên tắc quan trọng tạo thống tập trung quan trọng để đảm bảo sử dụng đất đai cách hiệu quả, tiết kiệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho công xây dựng đất nước Câu 26 : Tại tỉnh có rừng đầu nguồn, quyền địa phương chia đất rừng đầu nguồn cho hộ gia đình lý sử dụng Việc làm có vi phạm nguyên tắc quản lý đất đai hay không? Nếu vi phạm vi phạm nguyên tắc nào? Vì sao? Trả lời: Rừng đầu nguồn vai trò rừng đầu nguồn: Rừng đầu nguồn loại rừng phòng hộ, rừng phòng hộ có vai trò đẻ bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đát, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu bảo môi trường Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò điều tiết nguồn nước cho dòng chảy, hồ chứa để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, bảo vệ đất, ngăn ngừa bồi lấp lòng sông, lòng hồ Theo Khoản 4, điều Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì: Nhóm đất nông nghiệp chia thành phân nhóm sau: a) Đất sản xuất nông nghiệp bao gồm đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm Đất trồng hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng hàng năm khác; b) Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; c) Đất nuôi trồng thuỷ sản; d) Đất làm muối; đ) Đất nông nghiệp khác Đất nông nghiệp khác đất nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kính loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể hình thức trồng trọt không trực tiếp đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm loại động vật khác pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng sở ươm tạo giống, giống; xây dựng kho, nhà hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp Theo Điều 37, Luật đất đai năm 2003 thẩm quyền giao đất cho thuê đất: Điều 37 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức; giao đất sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất tổ chức, cá nhân nước Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân; giao đất cộng đồng dân cư Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn Cơ quan có thẩm quyền định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 1, Điều không ủy quyền => Như vậy, đất rừng đầu nguồn không thuộc quản lý quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn Việc quyền địa phương tự ý chia đất rừng đầu nguồn cho hộ gia đình quản lý sử dụng vi phạm pháp luật đất đai Theo khoản điều 37, Luật đất đai Chính quyền địa phương( cấp xã) có quyền giao đất với đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích địa phương Mà đất rừng đầu nguồn không thuộc quỹ đất địa phương, không thuộc quyền quản lý cấp địa phương Do mà quyền quyền địa phương cấp xã quyền việc quản lý đất rừng đầu nguồn này, thuộc quản lý cáp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Theo 76, Luật đất đai năm 2003: “Điều 76 Đất rừng phòng hộ Đất rừng phòng hộ bao gồm: a) Đất rừng phòng hộ đầu nguồn; b) Đất rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; c) Đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; d) Đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái Nhà nước giao đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ phát triển rừng Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống để bảo vệ, phát triển rừng Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng Đất rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỗ có nhu cầu khả để bảo vệ phát triển rừng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường tán rừng Chính phủ quy định cụ thể việc giao, giao khoán đất rừng phòng hộ; quyền, nghĩa vụ lợi ích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao, giao khoán đất rừng phòng hộ.” Theo điều luật đất rừng đầu nguông không dùng cho mục đích khai thác mà cần bảo vệ phát triển Chính quyền địa phương tự ý chia đất rừng đầu nguồn cho hộ gia đình quản ký sử dụng tùy ý sai Việc quyền địa phương làm hoàn toàn trái với quy định pháp luật, họđã tự ý chia đất rừng đầu nguồn ( mà đất lại không thuộc quyền quản lý địa phương) xin phép lên cấp Việc làm vi phạm nguyên tắc quản lý đất đai Trong ý đất đai có nguyên tắc là: - Nguyên tắc bảo đảm quyền quản lý tập trung thống Nhà nước: việc quản lý theo chế độ thủ trưởng Nhà nước nắm quyền quản lý thóng vấn đề lên quan đến đất đai, thực phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ trách nhiệm cho quan quản lý cấp Việc quản lý theo chiều dọc từ cáp địa phương đén cấp trung ương - Thứ hai, nguyên tắc bảo đảm kết hợp quyền sở hữu quyền sử dụng đất đai - Thứ ba, nguyên tắc bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích - Thứ tư, nguyên tắc tiết kiệm hiệu Như vậy, việc làm chính quyền địa phương vi phạm tất cả các nguyên tắc việc quản lý đất đai Chính quyền địa phương làm vượt quyền hạn Nhà nước cho phép [...]... Theo 76, Luật đất đai năm 2003: “Điều 76 Đất rừng phòng hộ 1 Đất rừng phòng hộ bao gồm: a) Đất rừng phòng hộ đầu nguồn; b) Đất rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; c) Đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; d) Đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái 2 Nhà nước giao đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 3 Tổ chức quản lý rừng phòng... thống nhất của Nhà nước: là việc quản lý theo chế độ một thủ trưởng Nhà nước nắm quyền quản lý thóng nhất những vấn đề cơ bản lên quan đến đất đai, thực hiện phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các cơ quan quản lý cấp dưới Việc quản lý là theo chiều dọc từ cáp địa phương đén cấp trung ương - Thứ hai, nguyên tắc bảo đảm kết hợp giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai - Thứ ba, nguyên... điều 37, Luật đất đai thì Chính quyền địa phương( cấp xã) chỉ có quyền giao đất với đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương Mà đất rừng đầu nguồn không thuộc quỹ đất của địa phương, nó không thuộc quyền quản lý của cấp địa phương Do đó mà chính quyền quyền địa phương cấp xã sẽ không có quyền trong việc quản lý đất rừng đầu nguồn này, nó thuộc về quản lý của cáp tỉnh,... gia đình quản ký và sử dụng tùy ý là sai Việc chính quyền địa phương ở đây làm là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật, họđã tự ý chia đất rừng đầu nguồn ( mà đất này lại không thuộc quyền quản lý của địa phương) không có sự xin phép lên cấp trên Việc làm này đã vi phạm những nguyên tắc trong quản lý đất đai Trong quả ý đất đai có 4 nguyên tắc cơ bản là: - Nguyên tắc bảo đảm quyền quản lý tập trung... khoán đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng 4 Đất rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ được giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại chỗ có nhu cầu và khả năng để bảo vệ và. .. dụng đất đai - Thứ ba, nguyên tắc bảo đảm sự kết hợp hài hòa các lợi ích - Thứ tư, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả Như vậy, việc làm của chính quyền địa phương này đã vi phạm tất cả các nguyên tắc trong việc quản lý đất đai Chính quyền địa phương đã làm vượt quá quyền hạn của mình được Nhà nước cho phép ... thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng 6 Chính phủ quy định cụ thể việc giao, giao khoán đất rừng phòng hộ; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, được giao khoán đất rừng phòng hộ.” Theo như điều luật này thì đất rừng đầu nguông không dùng cho mục đích khai thác mà cần được bảo vệ và phát ... nguyên đất, khắc phục tiêu cực quan hệ sử dụng, Nhà Nước cần phải thực tăng cường quản lí Nhà nước đất đai Khái niệm quản lí nhà nước đất đai nhà ở: Quản lí nhà nước đất đai nhà ở: tổng thể tác động. .. có hướng đích Nhà nước lên đối tượng quản lí Nhà nước đâts đai ( đối tượng sử dụng đất, mối quan hệ đối tượng sử dụng đất Nhà nước) khách thể quản lí Nhà nước đất đai ( loại quỹ đất nhằm mục tiêu... chiều quản lí việc chấp hành nội dung quan quản lí nhà nước đất đai người sử dụng đất đai để tạo thống nguyên tắc làm việc Do tầm quan trọng vai trò rộng lớn đất đai với xã hội, đất đai sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản, Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản, Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay