BỘ 10 đề THI học kỳ 1 môn TIẾNG VIỆT lớp 4 (kèm đáp án)

40 1,413 2
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2016, 21:31

... VÀNG BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Đề số KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ TRƯỜNG TH ĐẠI LÃNH Năm học: 2 0 14 - 2 015 Lớp: Môn: Tiếng Việt Họ tên: Ngày kiểm tra: 29 /12 /2 0 14 THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ 10 ĐỀ... BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP ĐỀ SỐ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (5 điểm) Bài đọc: Có chí nên (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 10 8 ) - Đọc đúng, mạch lạc, trôi chảy -. .. I – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT MỸ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG HỌ TÊN: LỚP: SỐ BÁO DANH THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP I CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ 10 đề THI học kỳ 1 môn TIẾNG VIỆT lớp 4 (kèm đáp án) , BỘ 10 đề THI học kỳ 1 môn TIẾNG VIỆT lớp 4 (kèm đáp án) , BỘ 10 đề THI học kỳ 1 môn TIẾNG VIỆT lớp 4 (kèm đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn