Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (trọn bộ)

15 8,331 25
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:41

... 3: Luyện tập- thực hành - Thực điều học Củng cố- dặn dò - HS lắng nghe thực nhà GV: Phạm Huỳnh Hoa Giáo án Thực hành kĩ sống Lớp THỰC HÀNH KNS (Tiết: 13 , 14 ) BÀI: GIỮ GÌN ĐÔI MẮT SÁNG I.MỤC TIÊU:... nghe thực nhà GV: Phạm Huỳnh Hoa Giáo án Thực hành kĩ sống Lớp THỰC HÀNH KNS (Tiết: 15 , 16 ) BÀI: TẬP TRUNG ĐỂ HỌC TỐT I.MỤC TIÊU: - Có khả tập trung cao, mang lại hiệu học tập tốt II CÁC KĨ NĂNG:.. .Giáo án Thực hành kĩ sống Lớp + Em đến làm quen , nhớ tên sở thích - HS thực hành bạn lớp C Hoạt động 3: Luyện tập - Kể cho bố mẹ nghe bạn lớp - HS lắng nghe thực nhà em làm quen
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (trọn bộ) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (trọn bộ) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (trọn bộ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay