Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ)

27 6,436 21
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 9: HAI BáN CầU NãO Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) I Mục tiêu: Giúp học... Luyện tập thành thạo biểu diễn cho bố mẹ xem tập: Bùm chíu tung bóng ****************************** Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 10: Đặt... bước học d) Vận dụng: Hỏi: Để trở thành người chủ nhà đáng yêu, em Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) cần thực việc gì? - Dặn HS áp dụng vào thực tế; thực hành luyện tập theo yêu càu mục trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay