Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 (FULL)

24 3,627 21
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... màu - hS nhắc lại THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG BÀI 2: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO I Mục tiêu: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - HS thấy tầm quan trọng việc hoàn thành xuât sắc nhiệm... lại - Thực việc ứng xử văn minh nơi công cộng - Mang sách yêu cầu phụ huynh ghi nhận xét cuối THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG BÀI 5: CÁC LOẠI HÌNH THÔNG MINH I Mục tiêu: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL). .. cực tham gia hoạt động ngoại khóa Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Biết áp dụng kiến thức học vào thực tế II Chuẩn bị Sách Thực hành Kĩ sống- lớp NXB Giáo dục VN III Các hoạt động dạy-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 5 (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay