Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL)

20 4,971 53
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) Bài tập 4: ... Hiểu Kĩ đặt mục tiêu cần thiết sống ngày - HS biết kĩ đặt mục tiêu giúp sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế dễ thực mục tiêu đề Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Giáo dục cho HS kĩ giao... 3: Củng cố, dặn dò: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay