Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL)

22 5,084 47
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... nhóm trớc lớp - Gv Hs nhận xét , đánh giá - Hs nhận xét, bổ sung Bài tập 3: (1)- Gọi Hs đọc yêu cầu - Hs đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu làm gì? - Thực hành chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn... biệt - Chia nhóm để Hs đóng vai theo nhóm - Từng nhóm lên thực hành đóng vai trớc lớp - Hs thảo luận đóng vai - Đại diện nhóm lên thực hành đóng vai, - Gv nhận xét nhóm khác theo dõi nhận xét... mt kt qu tt - HS c Ghi nh /32 20 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Dn chun b bi sau TUN 33 : Th t, ngy 24 hỏng nm 20 13 K nng sng CH : K NNG HP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay