Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)

34 3,220 12
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, khích lệ học sinh *Thảo luận nhóm Và trình bày Bài tập : Thực hành - Em thực hành diễn đạt suy nghĩ 1: Chúc thọ ông bà tình cảm tình 2: Chúc mừng ngày nhà giáo. .. với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1 ,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c... sng lp (FULL) 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc Nguyên án biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K NNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay