Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (FULL)

56 4,288 21
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

... phòng theo quy tắc “ chạm” 15 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) b/ Em hướng dẫn lại cho bố mẹ quy tắc “ chạm đưa đồ vật” - Chuẩn bị sau 16 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Bài 6: LỜI... tự nêu ý kiến, nhận xét - HS tự vẽ, nhận xét vẽ 38 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) 39 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Bài 11 : BÍ MẬT CỦA SỰ KHEN NGỢI Tiết I/ Mục tiêu: - Thể lời... mắt giúp em khám phá 22 nhiều điều mẻ giới Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) 23 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Bài 7: GIỮ GÌN ĐÔI MẮT SÁNG Tiết I/ Mục tiêu: - Bảo vệ đôi mắt cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 1 (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay