Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp dân doanh tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa

89 348 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 18:08

Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Lời mở đầu Chuyển sang chế thị trờng từ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp, đất nớc ta đứng trớc nhiều hội thách thức Khu vực kinh tế dân doanh sau bao năm bị kìm nén phát triển, đến thời điểm có bớc nhảy thay đổi nhanh chóng ngày khẳng định đợc vị trí, vai trò kinh tế Tuy nhiên trình phát triển DNDD gặp nhiều khó khăn, mà trớc tiên phải kể đến vấn đề thực trình sản xuất kinh doanh Bởi lý mà không cần đến giúp đỡ ngân hàng Nhng nay, hoạt động tín dụng DNDD NHTM chiếm tỷ trọng thấp so với thành phần kinh tế Nhà nớc Với liên tục đổi hoạt động từ hệ thống Ngân hàng cấp sang hệ thống Ngân hàng hai cấp tự hạch toán kinh doanh, tách rời chức quản lý chức kinh doanh tiền tệ tín dụng Các nghiệp vụ Ngân hàng ngày phát triển đa dạng hoàn thiện Để không ngừng mở rộng hoạt động tín dụng, có việc chiếm lĩnh thị trờng khách hàng Và phát triển DNDD mở thị trờng đầy hứa hẹn cho Ngân hàng Từ thấy VIB Đống Đa mở rộng tín dụng DNDD vấn đề cần thiết, phù hợp với quy mô nghiệp vụ hoạt động Ngân hàng Chính điều giúp VIB Đống Đa mở rộng thị trờng giúp DNDD có hỗ trợ mặt tài để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, từ thúc đẩy tốc độ tăng trởng kinh tế đất nớc Thấy đợc tầm quan trọng việc mở rộng tín dụng DNDD, trình thực tập VIB Đống Đa, chọn đề tài: Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp dân doanh Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa làm luận văn Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Luận văn tập trung phân tích hoạt động VIB Đống Đa, vấn đề lý luận hoạt động tín dụng NHTM, đặc biệt tín dụng DNDD, tìm tích cực, hạn chế để đa giải pháp nhằm mở rộng tín dụng DNDD địa bàn Quận Đống Đa Ngoài mở đầu kết luận nội dung luận văn đợc trình bày ba chơng: Chơng I : Tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp dân doanh Chơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng DNDD VIB Đống Đa Chơng III: Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng DNDD VIB Đống Đa Tôi xin chân thành cảm ơn bảo giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Nguyễn Đình Quang toàn thể cán công tác VIB Đống Đa giúp đỡ trình hoàn thiện luận văn Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chơng I Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp dân doanh 1.1 Doanh nghiệp dân doanh kinh tế thị trờng 1.1.1 Doanh nghiệp dân doanh : Doanh nghiệp dân doanh tên gọi chung doanh nghiệp có yếu tố t hữu việc sở hữu t liệu sản xuất Xét hình thức pháp lý, DNDD đợc chia thành: - Công ty cổ phần(Điều 51- Khoản 1- Luật doanh nghiệp) Là loại hình đặc trng công ty đối vốn, vốn công ty đợc chia thành nhiều phần gọi cổ phần, ngời sở hữu cổ phần đợc gọi cổ đông Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu Trong trình hoạt động công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trờng chứng khoán để huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh - Công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH): Luật doanh nghiệp phân biệt hai loại hình công ty TNHH + Công ty TNHH thành viên: Là doanh nghiệp tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp phạm vi số vốn điều lệ doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên có t cách pháp nhân, không đợc quyền phát hành cổ phiếu + Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là doanh nghiệp có t cách pháp nhân thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp Các thành viên tổ chức hay cá nhân Công ty TNHH hai thành viên trở lên không đợc quyền phát hành cổ phiếu - Công ty hợp danh(Điều 95-Luật doanh nghiệp) : Là doanh nghiệp phải có hai thành viên hợp danh, có thành viên góp vốn Thành viên hợp danh phải cá nhân có trình độ chuyên môn uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty Công ty hợp danh không đợc phát hành loại chứng khoán - Doanh nghiệp t nhân(Điều 99-Luật doanh nghiệp) : Là doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản toàn hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp t nhân t cách pháp nhân - Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài: + Doanh nghiệp liên doanh: Điều 11 nghị định 24/2000 NĐ-CP ngày31/7/2000 Là doanh nghiệp đợc thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh ký bên bên Việt Nam với bên bên nớc để đầu t kinh doanh Việt Nam +Doanh nghiệp 100% vốn nớc Doanh nghiệp 100% vốn nớc thuộc sở hữu nhà đầu t nớc nhà đầu t nớc thành lập, tự quản lý chịu trách nhiệm kết kinh doanh 1.1.2.Vai trò DNDD kinh tế thị trờng: 1.1.2.1 Vị trí: Trong xu hội nhập phát triển kinh tế toàn cầu, DNDD ngày giữ vai trò quan trọng trở thành thành phần thiếu đợc tồn phát triển kinh tế thị trờng.Tại hội Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com nghị lần VI Ban chấp hành TW Đảng khoá 6(1986) khẳng định vị trí DNDD Kinh tế quốc doanh cần có lực lợng đủ sức chi phối thị trờng, song không thiết chiếm tỷ trọng lớn ngành nghề Những ngành nghề làm tốt, có lợi cho kinh tế hình thức kinh tế t nhân tiểu chủ, cá thể, t t nhân cần thiết lâu dài cho kinh tế năm cấu kinh tế hàng hoá lên chủ nghĩa xã hội 1.1.2.2.Vai trò DNDD : a Thu hút nguồn lực xã hội vào hoạt động đầu t sản xuất kinh doanh Sự đời DNDD thu hút đợc nguồn lao động dồi xã hội họ triệt để tận dụng nguồn lực cách tối đa để thực hoạt động kinh doanh mình.Với linh hoạt nắm bắt nhu cầu thị trờng nhanh nhậy DNDD khai thác nguồn tiềm năng, sản xuất nhiều sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu nớc để xuất khẩu, góp phần giải nhiều vấn đề kinh tế xã hội đất nớc Những kết mang tính chất tất yếu, mà kinh tế quốc doanh mang tính t hữu cao, hiệu sản xuất, kinh doanh DNDD gắn trực tiếp với quyền lợi, lợi ích cá nhân ngời sản xuất Chính mà DNDD tập trung tối đa mà họ có huy động đợc: sức lực, tài sản, trí tuệ để mang lại lợi nhuận cao b Góp phần làm tăng thu nhập quốc dân, kiềm chế lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền Hoạt động sản xuất, kinh doanh DNDD góp phần làm gia tăng hoạt động đầu t kinh tế, thông qua làm tăng đáng kể thu nhập quốc dân nớc Việc sản xuất, kinh doanh DNDD làm cho hàng hoá đợc sản xuất nhiều hơn, phong phú chủng loại, chất lợng đợc nâng cao, giúp thoả mãn tối đa nhu cầu ngời tiêu dùng, góp phần vào mặt hàng xuất để tăng nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia Mặt khác Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com thấy tốc độ tăng trởng nhanh chóng DNDD số nguyên nhân tích cực để làm cho tốc độ tăng trởng kinh tế nớc cao góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền c Góp phần tạo việc làm, giảm thất nghiệp Các DNDD giải việc làm cho 4.700.743 lao động, chiếm 70% lục lợng lao động xã hội khu vực sản xuất công nghiệp.Giai đoạn 1991 1996 bình quân năm doanh nghiệp nàyđã giải thêm khoảng 72.000 việc làm Năm 1996 có khoảng 366.146 ngời trực tiếp làm doanh nghiệp t nhân , công ty TNHH, công ty cổ phần Năm 1997 428.009 ngời, năm 1998 497.408 ngời( tăng 19,2% so với năm 1997) chiếm 13% lực lợng lao động xã hội.Và năm 2003 DNDD tạo việc làm cho khoảng triệu lao động, gấp lần số lao động doanh nghiệp nhà nớc Các lực lợng lao động DNDD tạo doanh thu khoảng 10 tỷ USD/ năm góp phần tạo việc làm, giảm thất nghiệp, ổn định kinh tế xã hội Sự xuất phát triển DNDD làm tăng thêm hội có việc làm cho tất ngời, đặc biệt lao động khu vực nông thôn nh lao động d thừa từ doanh nghiệp nhà nớc giải thể, cổ phần hóa Đây mạnh rõ rệt DNDD đòi hỏi Đảng Nhà nớc cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để DNDD phát triển tạo nên bớc vững tơng lai d.Nâng cao tính cạnh tranh kinh tế thị trờng Cạnh tranh ba quy luật chủ yếu chi phối kinh tế thị trờng Thông qua cạnh tranh, doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí sản xuất giảm chi phí sản xuất đồng nghĩa với giảm giá thành, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng đổi thiết bị, công nghệ Cạnh tranh giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất hay tiêu dùng cho cá nhân Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com xã hội, mà thông qua giúp đào thải bình tuyển tự nhiên doanh nghiệp, doanh nghiệp làm ăn hiệu nhanh chóng bị loại khỏi thị trờng, thị trờng tồn doanh nghiệp có hiệu thực Chính gia tăng nhanh chóng DNDD tất lĩnh vực, ngành nghề làm cho số lợng doanh nghiệp ngành, nghề gia tăng mà làm thay đổi tơng quan lực lợng ngành với Các DNDD với u quy mô (nhỏ gọn) cộng với tập trung cao độ tinh thần làm việc sẵn sàng phát huy, tận dụng triệt để khả sẵn có để mang lại hiệu cao giúp họ có tính cạnh tranh cao thị trờng Điều bắt buộc doanh nghiệp nhà nớc muốn tồn phát triển đợc cần phải mạnh dạn, động đổi Tính cạnh tranh cao thị trờng thể chỗ cạnh tranh DNDD với doanh nghiệp nhà nớc mà DNDD với doanh nghiệp nhà nớc với Đây thực động lực giúp cho kinh tế phát triển góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực kinh tế e.Tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nớc Nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nớc thuế Thuế tổ chức, cá nhân quốc gia thực nghĩa vụ Phần lớn thuế thu đợc đóng góp tổ chức kinh tế có DNDD Về mặt pháp luật DNDD nh doanh nghiệp nhà nớc có nghĩa vụ nh việc nộp thuế Các loại thuế phổ biến mà doanh nghiệp thờng phải đóng thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập Do phát triển DNDD nh thành công hoạt động sản xuất kinh doanh họ góp phần đáng kể làm tăng nguồn thu cho ngân sách Ngợc lại nguồn thu đợc dùng để đầu t vào ngành kinh tế mũi nhọn xây dựng sở hạ Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com tầng hỗ trợ giúp đỡ số ngành yếu Nh nguồn thu có tác động trở lại, trợ giúp DNDD phát triển f Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hóa, đại hoá DNDD hoạt động ngành nghề, nhng phổ biến lĩnh vực công nghiệp, thơng mại dịch vụ Thu hút lực lợng lớn lao động d thừa nông thôn, lại nhanh chóng thích nghi đón đầu công nghệ mới, chuyển đổi hớng sản xuất nhanh chóng cho phù hợp với thị trờng, DNDD tạo chuyển biến quan trọng cấu kinh tế: từ sản xuất nhỏ, chủ yếu sản xuất nông nghiệp sang kinh tế có cấu tiên tiến, hớng xuất khẩu, phù hợp với định hớng công nghiệp hoá, đại hoá Tóm lại, Đại hội Đảng VI với chủ trơng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần mở đờng cho DNDD có điều kiện tồn tại, hoạt động phát triển Luật Doanh nghiệp đời gần tạo dựng hành lang pháp lý đầy đủ hoàn thiện cho hoạt động doanh nghiệp Cùng thực tế sau gần 18 năm đổi mới, DNDD thể rõ vị trí vai trò ngày quan trọng kinh tế g Sự phát triển DNDD góp phần tạo thị trờng vốn tín dụng Ngân hàng Hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng có phát triển đợc hay không phụ thuộc chủ yếu vào kinh tế Các DNDD cung cấp lợng hàng thờng xuyên cho Ngân hàng Chính điều tạo điều kiện để hoạt động tín dụng, toán, dịch vụ Ngân hang phát triển h Đi đôi với phát triển DNDD tăng trởng lớn mạnh đội ngũ nhà kinh doanh theo nghĩa từ này: Năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chịu thử thách thị trờng, tự Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com chịu trách nhiệm Đây nơi tạo cán sau tốt nghiệp trờng để bắt đầu hoà nhập với kinh tế thị trờng sôi động 1.1.2.3 Đối với hoạt động ngân hàng Nh biết, hoạt động ngân hàng phụ thuộc lớn vào khu vực kinh tế quốc doanh - khu vực kinh tế hoạt động cầm chừng hiệu quả, thực tế làm cho hoạt động ngân hàng gặp không khó khăn, khu vực kinh tế quốc doanh lại hoạt động cách sôi ngày phát triển quy mô chất lợng tạo nhu cầu lớn cho ngân hàng vốn nhu cầu tín dụng, toán, dịch vụ ngân hàng Điều tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng trở lên sôi động Do mà việc mở rộng hoạt động tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh giúp ngân hàng ngày động hoàn thiện hoạt động giữ vững vai trò, vị trí kinh tế đặc biệt giai đoạn diễn cạnh tranh gay gắt ngân hàng nh Trong tơng lai khu vực kinh tế quốc doanh chiếm vị trí quan trọng kinh tế thị trờng đầy triển vọng ngành ngân hàng, việc mở rộng hoạt động tín dụng khu vực chiến lợc phát triển ngân hàng 1.1.3.Ưu hạn chế DNDD 1.1.3.1 Ưu DNDD có u bật sau: - Có khả hớng tới lợi nhuận cao Do DNDD có tính t hữu cao nên hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gắn liền với quyền lợi, lợi ích cá nhân ngời sản xuất nh chủ doanh nghiệp Chính mà DNDD luôn tập trung, tận dụng tối đa họ có để đạt đợc lợi nhuận cao - Các DNDD có số vốn đầu t ban đầu ít, nhng hiệu sử dụng vốn cao, thờng đầu t vào ngành nghề nhanh thu hồi vốn nên khả thu Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com hồi vốn nhanh Cũng u quy mô nhỏ mà DNDD dễ dàng thích ứng thay đổi thị trờng, chế sách nhà nớc - Các DNDD thờng có máy quản lý, tổ chức, kinh doanh gọn nhẹ Vì mà định quản lý đợc thực nhanh, công tác kiểm tra, điều hành trực tiếp Điều góp phần đáng kể việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Các DNDD có tính linh động cao, có khả chuyển hớng kinh doanh chuyển hớng mặt hàng nhanh dễ dàng nhanh chóng tiếp thu đợc tiến khoa học, kỹ thuật giúp họ nhanh chóng tắt, đón đầu - DNDD tận dụng triệt để đợc lợi nguồn lao động dồi dào, cách thức quản lý lao động chặt chẽ quan hệ ngời lao động chủ doanh nghiệp đợc quản lý chặt chẽ theo địa phơng, họ hàng, gia đình 1.1.3.2 Hạn chế Tuy có nhiều u thế, song DNDD không tránh khỏi hạn chế sau: - Quy mô vốn đầu t nhỏ u thế, song hạn chế lớn cho doanh nghiệp muốn đầu t mở rộng sản xuất, kinh doanh Mặt khác việc tìm nguồn tài trợ họ thờng khó khăn so với doanh nghiệp nhà nớc Tiếp cận đợc nguồn vốn ngân hàng khó, song để có đợc nguồn vốn đủ cho phơng án sản xuất kinh doanh nguồn vốn tự có nhỏ họ rào cản không đáp ứng đợc tỷ lệ an toàn theo yêu cầu từ phía ngân hàng - Cơ sở sản xuất, trang thiết bị, công nghệ yếu lạc hậu chủ yếu đầu t vào ngành nghề vốn, thu hồi vốn nhanh, không đòi hỏi công nghệ phức tạp Do nhiều doanh nghiệp tận dụng máy móc thiết bị lạc hậu để tiếp tục sản xuất kinh doanh Mặt khác phạm vi hoạt động hẹp, thân doanh nghiệp không đủ sức tích luỹ vốn đáp ứng 10 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com nhiều ngân hàng yêu cầu DNDD muốn vay vốn ngân hàng điều kiện để đợc vay báo cáo tài doanh nghiệp phải đợc xác nhận tổ chức kiểm toán có uy tín Điều vô hình chung làm tăng đáng kể chi phí vay mợn doanh nghiệp Mặt khác DNDD thực đợc đầy đủ báo cáo tài cung cấp thông tin cần thiết thời gian mà ngân hàng yêu cầu Do việc theo dõi, giám sát hoạt động doanh nghiệp, ngân hàng gặp nhiều khó khăn Những khó khăn khó khăn thờng gặp phải ngân hàng khách hàng cũ Trong việc mở rộng tín dụng, ngân hàng không quan tâm đến việc trì khách hàng cũ mà phải mở rộng tìm đến khách hàng Do mà việc thu thập thông tin có liên quan đến DNDD địa bàn quan trọng kế hoạch mở rộng tín dụng với DNDD Chi nhánh Nó giúp Chi nhánh định hình đợc thị trờng DNDD mà Chi nhánh cần xâm nhập, mà hạn chế đợc rủi ro tín dụng từ bớc trình cấp tín dụng Để thực đợc công tác này, Chi nhánh cần huy động toàn phơng tiện vật chất cần thiết để thực việc quan sát, phân tích tổng hợp lĩnh vực có liên quan đến DNDD địa bàn Các thông tin DNDD đợc thu thập từ nội ngân hàng hay từ thị trờng, từ nơi DNDD đăng ký kinh doanh, từ bạn hàng DNDD hay từ ngân hàng mà trớc DNDD có quan hệ Ngoài Chi nhánh cần tăng cờng hoạt động hợp tác trao đổi thông tin với ngân hàng thơng mại địa bàn có nhiều khách hàng Chi nhánh có quan hệ với nhiều ngân hàng lúc Trên sở thông tin đó, Chi nhánh cần tiến hành phân tích, so sánh để đa định xác Tăng cờng thu thập thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra sở khoa học nh thực tiễn để Chi nhánh đa định xác việc mở rộng tín dụng với DNDD: ngành nghề nên mở rộng tín 75 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com dụng, mở rộng tín dụng với DNDD nào, quy mô mở rộng cho phù hợp, nhu cầu tín dụng cần mở rộng 3.2.5 Đánh giá phân loại khách hàng Thờng xuyên xem xét đánh giá tình hình tài DNDD giúp cho ngân hàng nắm đợc thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Qua đó, xác định rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hởng nhân tố đến tình hình tài khách hàng Căn vào kết phân tích tài doanh nghiệp, ngân hàng thực đợc việc phân loại khách hàng, bớc lọc khách hàng yếu kém, thu hút đầu t khách hàng hoạt động tốt phải thiết lập mối quan hệ tốt lâu dài với khách hàng Trên sở đánh giá khách hàng, Chi nhánh nên thực việc phân loại khách hàng theo tiêu thức sau: - Loại 1: doanh nghiệp có tình hình tài tốt, sản xuất kinh doanh có lãi ổn định, sòng phẳng quan hệ vay mợn với ngân hàng bạn hàng, nợ hạn, có uy tín thị trờng, sản phẩm có triển vọng đợc a thích - Loại 2: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không ổn định, lỗ lãi bất thờng, uy tín với ngân hàng cha cao - Loại 3: doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không sòng phẳng quan hệ vay mợn, có nợ hạn, nợ xấu, ban giám đốc có trình độ lực yếu kém, cha đa đợc giải pháp khắc phục tình trạng thời Đây số nhiều cách để phân loại DNDD ngân hàng Trên sở phân loại này, ngân hàng đa sách tín dụng phù hợp Ví dụ nh theo cách phân loại trên, mở rộng tín dụng với doanh nghiệp thuộc loại theo hớng mở rộng quy mô tín dụng, cho vay theo hình thức cấp hạn mức tín dụng, cho vay dự án trung dài hạn, cho vay tài sản đảm bảo Đây doanh nghiệp mục tiêu ngân hàng nào, việc giữ thu hút DNDD thuộc nhóm 76 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com quan trọng Với doanh nghiệp thuộc nhóm 2, ngân hàng cho vay sở xem xét đến tài sản đảm bảo, doanh nghiệp thuộc nhóm Chi nhánh cần tìm cách từ chối cho hợp lý, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng cần tìm cách thu hồi vốn nhanh chóng Tuy nhiên điều quan trọng không sách tín dụng nh phụ thuộc vào phơng án sản xuất kinh doanh khách hàng Chi nhánh nên đổi phơng pháp t duy, đa vấn đề hiệu phơng án xin vay yếu tố hàng đầu để định cho vay hay định khác liên quan đến sách tín dụng Chi nhánh 3.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động giao tiếp - khuyếch trơng Giao tiếp khuyếch trơng hoạt động hỗ trợ với mục tiêu đặt làm khách hàng hiểu rõ ràng đầy đủ ngân hàng dịch vụ ngân hàng Chính sách giao tiếp, khuyếch trơng thờng đợc ngân hàng quan tâm hàng đầu trực tiếp tạo hình ảnh ngân hàng mắt khách hàng, tạo tin tởng khách hàng ngân hàng Do để thực tốt công tác này, Chi nhánh cần: - Tăng cờng hoạt động quảng cáo Chi nhánh thông qua phơng tiện truyền thông để tuyên truyền thông tin hoạt động ngân hàng sản phẩm dịch vụ - Nâng cao hiểu biết khách hàng sản phẩm ngân hàng thông qua việc phát hành tờ rơi Đặc biệt tờ rơi nói thủ tục cần thiết để xin vay với doanh nghiệp Các tờ rơi đợc phát cho khách hàng cách rộng rãi, đặc biệt doanh nghiệp đến mở tài khoản Chi nhánh - Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm Hội nghị khách hàng không nơi Chi nhánh báo cáo thành tích đạt đợc phơng hớng hoạt động năm tới, mà dịp để doanh nghiệp khách hàng đợc tụ họp Thông qua hội nghị, Chi nhánh xin khách 77 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com hàng đề đạt mong muốn, nguyện vọng họ sản phẩm ngân hàng, lấy ý kiến khách hàng sản phẩm nh sản phẩm định đa tơng lai với doanh nghiệp 3.2.7 Giải pháp cán Theo quan điểm quản trị nhân đại ngời nguồn tài nguyên đáng quý công ty Một nhà quản trị nhân lực phát biểu Các công ty ngày hay không phẩm chất, trình độ gắn bó công nhân viên với công ty Đặc biệt ngành Ngân hàng tài yếu tố ngời yếu tố đợc đặt lên hàng đầu Một ngân hàng dù chủ trơng sách đắn đến đâu, nhng đội ngũ nhân viên lực thực đợc chủ trơng sách Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, VIB Đống Đa nên có kế hoạch nhân theo hớng sau: - Trớc hết cần tăng cờng đội ngũ cán cho phận tín dụng phận huy động vốn, đặc biệt phận tín dụng Nh phân tích, số lợng cán phận tín dụng vừa thiếu vừa bất cập gây ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng công việc công tác mở rộng tín dụng, đặc biệt mở rộng tín dụng với DDDD Tăng cờng số lợng cán giúp cho khối lợng công việc cán đợc giảm xuống, mà điều giúp họ có đợc nhiều thời gian để nâng cao tiến độ nh chất lợng công việc Mặt khác cán tín dụng có thêm thời gian để tăng cờng kiểm tra, giám sát khách hàng tiếp thị doanh nghiệp Tuy nhiên, việc tăng cờng cán cần phải lu ý đến việc bố trí cán cách hợp lý khoa học, ngời, việc lực - Thờng xuyên tổ chức lớp tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cán Đặc biệt kiến thức cần thiết văn pháp 78 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com luật ban hành có liên quan đến hoạt động ngân hàng, kiến thức thị trờng, sản phẩm, DNDD địa bàn, kỹ phân tích thẩm định khách hàng thuộc lĩnh vực khác Chi nhánh nên phối hợp với ngân hàng cấp để có hớng dẫn cụ thể, cập nhật thông tin cần thiết cho cán Các lớp tập huấn ngắn ngày hội để cán tín dụng trau dồi, trao đổi tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp - Đổi hoàn thiện phong cách giao dịch nhân viên ngân hàng Sản phẩm ngân hàng sản phẩm dịch vụ, mà trình cung cấp có mặt hai bên khách hàng ngân hàng Vì mà nhân viên giao dịch trực tiếp với ngân hàng tạo hình ảnh ngân hàng mắt khách hàng Do tác phong, thái độ giao tiếp nhân viên ngân hàng quan trọng, tác động trực tiếp đến việc có thu hút đợc khách hàng hay không Chi nhánh nên trọng đào tạo thái độ giao dịch cán bộ, đặc biệt cán tín dụng theo hớng biết lắng nghe khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, thái độ giao tiếp nhã nhặn, lịch sự, tác phong đĩnh đạc tận tình với khách hàng - Xây dựng chế độ khen thởng công thích đáng cán tín dụng vợt mức kế hoạch công tác cho vay, quản lý an toàn khoản tín dụng, mở rộng đợc nhiều khách hàng mới, không phát sinh nợ hạn Mặt khác cần quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân cán tín dụng hoạt động cho vay, nâng cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm 3.2.8 Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát vốn vay trình trả nợ DNDD Đây bớc bỏ qua quy trình tín dụng ngân hàng nào, đặc biệt DNDD Thông qua kiểm tra, giám sát vốn vay giúp ngân hàng có thêm đợc thông tin tình hình 79 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com sử dụng vốn khách hàng: có mục đích hay không, có hiệu hay không Mặt khác phải xem xét đến yếu tố thị trờng có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Có nh giúp ngân hàng phát sớm khoản vay có vấn đề, để đa biện pháp khắc phục Hơn nữa, thông qua kiểm tra giám sát, DNDD nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng đa lời khuyên t vấn với doanh nghiệp nhờ vào thông tin có đợc từ kiểm tra giám sát 3 Một số kiến nghị Trong số nguyên nhân cản trở việc mở rộng tín dụng ngân hàng thơng mại DNDD có không nguyên nhân thuộc chế độ, sách ảnh hởng yếu tố thuộc kinh tế vĩ mô nh thuế, bảo hộ mậu dịch, sách cải cách doanh nghiệp Vì xin có số kiến nghị sau nhằm tạo điều kiện cho việc mở rộng tín dụng với DNDD nói chung nh công tác VIB Đống Đa nói riêng: 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nớc quan hữu quan 3.3.1.1 Về vấn đề quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất tài sản đảm bảo tiền vay chủ yếu DNDD, điểm yếu DNDD Các DNDD đa số có diện tích đất sử dụng nhỏ bé, nhiều doanh nghiệp đủ diện tích đất để tiến hành hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xởng Tuy có nhiều khu công nghiệp đợc xây dựng nhng DNDD (trừ doanh nghiệp liên doanh) việc tìm kiếm chỗ khu công nghiệp điều khó Mặt khác giấy tờ có liên quan để đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp Tại nớc ta đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đai tài sản toàn dân, việc chuyển đổi quyền sử dụng bị hạn chế tối đa thông qua việc đánh thuế trớc bạ cao Hậu quyền 80 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com sử dụng đất thờng đợc chuyển nhợng không công khai, giá đất thiếu ổn định, đến tay doanh nghiệp giấy tờ cần thiết không Do đó, đề nghị Nhà nớc sở địa có biện pháp khẩn trơng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để DNDD có đủ điều kiện chấp cho ngân hàng, giảm tối đa thủ tục phiền hà không cần thiết việc cấp sổ đỏ, cải tiến thủ tục rút ngắn thời gian 3.3.1.2 Cải tiến hệ thống thuế doanh nghiệp Đã có câu danh ngôn nói thuế chết hai thứ mà ngời ta biết gặp phải đời Và nh nơi giới, thuế thứ đợc doanh nghiệp Việt Nam mộ Tuy nhiên nhìn chung đứng thành lập doanh nghiệp, ngời chủ doanh nghiệp biết phải quan tâm đến vấn đề thuế, họ xác định nộp thuế, mức thuế họ phải nộp tơng đối hợp lý công Song vấn đề tồn hệ thống thuế mức thuế mà vấn đề bất hợp lý hệ thống thuế cách quản lý Sự bất hợp lý thể chỗ có nhiều loại thuế mức thuế khác Các DNDD thờng phải nộp ba loại thuế thuế doanh thu (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt Mỗi loại thuế lại có nhiều mức khác nhau, ví dụ nh thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25 đến 45% Do có nhiều loại thuế có nhiều mức thuế suất quản lý hệ thống thuế, nhiều doanh nghiệp thực chế độ nhiều hệ thống sổ sách kế toán nói chung tránh công khai hồ sơ tài Hậu công tác thu thuế không đạt, thiếu công bằng, mà tác động xấu đến công tác kế toán lu trữ hồ sơ tài Do đó, đề nghị Nhà nớc Bộ tài quan thuế nên thực cải tiến hệ thống thuế cho gọn nhẹ, không chồng chéo, không phân biệt đối xử mức thuế phải nộp DNDD doanh nghiệp quốc doanh, rút ngắn khoảng cách mức thuế 3.3.1.3 Công tác kiểm tra, giám sát 81 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com +Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động DNDD, đặc biệt việc quản lý sổ sách kế toán + Tiếp tục ban hành hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam + Yêu cầu DNDD có vốn tự có tỷ đồng hàng năm phải thực kiểm toán + Đề nghị công ty kiểm toán Việt Nam nên có sách hỗ trợ chi phí kiểm toán DNDD 3.3.1.4.Hệ thống pháp luật công tác thi hành pháp luật + Tạo dựng môi trờng pháp lý đầy đủ công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động DNDD theo nội dung sau: Tiến hành sửa đổi Luật doanh nghiệp theo hớng luật điều chỉnh chung cho tất đối tơng doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu Đây bớc đầu để hình thành nên sân chơi pháp lý công cho tất doanh nghiệp Ban hành bổ sung luật nh luật đất đai, pháp lệnh thơng phiếu, hối phiếu, luật chống độc quyền kinh tế, luật tố tụng, khởi tụng, khiếu nại tố cáo Không hình hoá quan hệ kinh tế dân quan hệ vay mợn ngân hàng doanh nghiệp + Các thủ tục án cần sớm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện mới, đảm bảo tiến hành điều tra cách nhanh chóng, tránh gây tình trạng lãng phí thời gian Các án có hiệu lực cần phải tiến hành thi hành án nhanh chóng, xử lý kịp thời phát sinh trình thực để đảm bảo quyền lợi ngân hàng Toà án nên tạo điều kiện để giảm thiểu rắc rối việc xử lý tài sản đảm bảo để ngân hàng thu hồi vốn 3.3.1.5 Hỗ trợ DNDD phát triển 82 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com + Hình thành quỹ bảo lãnh vay vốn cho DNDD, DNDD thành viên quỹ vay vốn dới 100 triệu có tài sản đảm bảo nhng phải đáp ứng đợc yêu cầu ngân hàng cho vay tài sản đảm bảo + Khuyến khích đầu t t nhân vào ngành nghề, đặc biệt ngành có hớng xuất + Xoá bỏ số lĩnh vực độc quyền Nhà nớc + Chính phủ điều tiết giá số ngành độc quyền nh điện, nớc, cớc phí bu để giảm giá thành đầu vào DNDD, đồng thời có sách hỗ trợ giá cần thiết 3.3.1.6 Vấn đề công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo Hiện nay, tài sản khách hàng đem cầm cố, chấp cho Chi nhánh phải qua thủ tục công chứng Nhà nớc đăng ký giao dịch đảm bảo Do thời gian để hoàn tất hồ sơ đảm bảo tài sản lâu, khối lợng giấy tờ cần hoàn thiện lớn, mặt khác phòng công chứng Nhà nớc địa bàn Hà Nội tải Vì vậy, Nhà nớc nên có cải tiến thủ tục công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo theo hớng cửa, gọn nhẹ nhanh chóng, nâng cao tinh thần trách nhiệm công chứng viên 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc Ngân hàng Nhà nớc quan quản lý nhà nớc toàn hoạt động ngân hàng, thông qua văn quy phạm Tất hoạt động ngân hàng thơng mại, có hoạt động mở rộng tín dụng với DNDD phải chấp hành văn pháp luật Vì vai trò định hớng Ngân hàng Nhà nớc quan trọng Lần lịch sử nghành ngân hàng nớc ta, chế độ cho vay với thành phần kinh tế quốc doanh đợc ban hành theo định số 18/NH-QĐ ngày 27/4/1988 83 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, đợc 16 năm Hiện để tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng với DNDD, Ngân hàng Nhà nớc cần: - Ban hành văn hớng dẫn, phối hợp ngân hàng thơng mại tiến hành cụ thể hoá Luật Ngân hàng Nhà nớc luật tổ chức tín dụng - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thơng mại thông qua việc nâng cao hiệu hoạt động thị trờng liên ngân hàng, hiệp hội ngân hàng, trung tâm thông tin tín dụng - Sửa đổi chế cho vay, bảo lãnh theo hớng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ngân hàng - Thu hút dự án, chơng trình quốc tế hỗ trợ ngành ngân hàng đào tạo cán quản lý, đào tạo nâng cao nghiệp vụ thẩm định dự án, đánh giá dự án, trang bị công nghệ ngân hàng đại - Ban hành nghị định thông t hớng dẫn thực pháp lệnh thơng phiếu 3.3.3 Kiến nghị với DNDD Trong nguyên nhân khiến cho việc hạn chế tín dụng với DNDD có phần không nhỏ từ phía doanh nghiệp Trong tơng lai, để ngân hàng tín nhiệm, mở rộng tín dụng với DNDD cần phải làm hình ảnh mình, thể rõ u điểm thành phần kinh tế sôi động kinh tế Muốn DNDD cần: - Luôn nắm vững theo sát diễn biến thị trờng để đa chiến lợc kinh doanh phù hợp với khả doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu thị trờng 84 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải nâng cao trình độ kinh doanh, quan trọng kỹ phân tích thị trờng, xây dựng hoạch định phơng án sản xuất kinh doanh - Trung thực việc sử dụng vốn nh điều kiện liên quan đến cho vay, tránh tình trạng làm ẩu, gây thất thoát vốn khiến việc trả nợ ngân hàng gặp nhiều khó khăn - Cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời xác cho ngân hàng - Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ kế toán hành - Thành lập hiệp hội chung DNDD, uy tín hội đứng bảo lãnh cho hội viên quan hệ tín dụng , cử chuyên gia giỏi t vấn tài kế toán đặc biệt giúp doanh nghiệp thành lập dự án 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng Quốc tế Ngân hàng Quốc tế quan đạo, điều hành trực tiếp sách VIB Đống Đa nên có vai trò, ảnh hởng lớn đến hoạt động Chi nhánh Để hoạt động có hiệu VIB Đống Đa cần: - Hớng dẫn đồng kịp thời quy chế, văn bản, chế độ hành (nhất giai đoạn nay, nhiều chế độ đợc thay đổi, bổ sung thay thế), nhằm tạo điều kiện cho Chi nhánh thuận lợi việc xét duyệt cho vay đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh Chi nhánh - Sớm tiêu chuẩn hoá loại cán Tăng cờng đào tạo chuyên sâu kỹ thuật tác nghiệp đến cán để chuẩn bị cho nghiệp vụ mới, công nghệ ngân hàng theo chiến lợc phát triển toàn ngành - Hỗ trợ Chi nhánh việc lắp đặt trang thiết bị đại phục vụ cho trình hoạt động nh hệ thống máy vi tính nối mạng toàn ngân hàng hay máy rút tiền tự động 85 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Tiếp tục rà soát chế nghiệp vụ, đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giải vay trình thẩm định - Thiết lập chế thông tin minh bạch công khai cho doanh nghiệp, tiếp xúc với doanh nghiệp nhằm thông suốt lực tài chính, có trách nhiệm t vấn cho doanh nghiệp từ khâu lập dự án đến khâu triển khai Việc làm đem lại tiện ích cho cho hai phía phù hợp với trình độ quản lý DNDD - Sử dụng nguồn vốn huy động để thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng DNDD, tạo điều kiện cho việc mở rộng tín dụng có hiệu - Xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi phù hợp với chu kỳ sả xuất kinh doanh, vừa nâng cao khả hoàn trả vốn, vùa tránh tợng đảo nợ (vay để trả nợ) - Hoạt động tín dụng dựa chữ tín, Ngân hàng tuỳ theo độ uy tín doanh nghiệp mà chủ động mở rộng tài sản đảm bảo, nâng cao tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo Nên mở rộng diện vay tín chấp với khối lợng lớn qua tổ chức đoàn thể Kết luận Việc mở rộng tín dụng nói chung tín dụng DNDD nói riêng vấn đề vô cần thiết Trớc hết, cần thiết phát triển kinh tế dân doanh, tồn phát triển NHTM chế thị trờng sau ảnh hởng lớn tới phát triển toàn kinh tế Nhận thức đợc điều đó, VIB Đống Đa có nhiều cố gắng 86 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com việc mở rộng tín dụng thành phần kinh tế Tuy nhiên kết đạt đợc lại cha đợc nh mong muốn, DNDD cha khai thác triệt để đợc nguồn vốn tín dụng Ngân hàng , ngợc lại Ngân hàng lại gặp khó khăn việc mở rộng tín dụng Vì vậy, vấn đề toán khó không đặt nhà kinh doanh Ngân hàng mà dặt chủ thể kinh tế có liên quan Nội dung luận văn tập trung vào: - Những vấn đề lý luận DNDD, hoạt động tín dụng Ngân hàng vai trò DNDD, từ khẳng định tính tất yếu việc mở rộng tín dụng khu vực kinh tế - Phân tích hoạt động tín dụng DNDD VIB Đống Đa, từ tìm thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số giải pháp mở rộng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao DNDD - Trên giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng DNDD, nhng tin giải pháp mà chi nhánh tham khảo ứng dụng tơng lai Với thời gian nghiên cứu hạn hẹp nên luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong đợc góp ý thầy cô nh ban lãnh đạo VIB Đống Đa Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Nguyễn Đình Quang toàn thể cán nhân viên chi nhánh nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành luận văn 87 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Mục lục Chơng I: Tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp dân doanh 1.1 Doanh nghiệp dân doanh (DNDD) kinh tế thị trờng 1.1.1 Doanh nghiệp dân doanh 1.1.2 Vai trò vị trí doanh nghiệp kinh tế thị trờng 1.1.3 Ưu hạn chế doanh nghiệp dân doanh 1.2 Những vấn đề chung hoạt động tín dụng NHTM 3 12 DNDD 1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Nguyên tắc tín dụng 1.2.3 Điều kiện để doanh nghiệp dân doanh đợc cấp tín dụng 1.2.4 Các hình thức tín dụng DNDD 1.2.5 Quy trình xét tín dụng 1.3 Vai trò tín dụng Ngân hàng DNDD 1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để trình sản xuất kinh doanh 12 13 14 14 21 28 28 DNDD đợc phát triển liên tục 1.3.2 Góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn DNDD 1.3.3 Làm tăng khả cạnh tranh DNDD 1.4.Mở rộng tín dụng DNDD 1.4.1 Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng DNDD 1.4.2 Các tiêu thức đánh giá kết mở rộng tín dụng 29 30 30 30 31 DNDD 1.4.3 Các nhân tố ảnh hởng tới trình mở rộng tín dụng 32 DNDD Chơng II:Thực trạng hoạt động tín dụng DNDD NHTM 38 Quốc tế Chi nhánh Đống Đa 2.1 Khái quát VIB Đống Đa 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Pham vi, địa bàn nội dung hoạt động VIB Đống Đa 2.1.3 Thực trạng hoạt động VIB Đống Đa 2.2 Tín dụng DNDD VIB Đống Đa 2.2.1 DNDD địa bàn 2.2.2 Tín dụng DNDD 2.2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng DNDD VIB Đống 38 38 38 39 56 56 58 63 Đa Chơng III: Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng 68 DNDD VIB Đống Đa 3.1 Sự cần thiết phơng hớng mở rộng tín dụng DNDD 68 Lời mở đầu VIB Đống Đa 88 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com 3.1.1 Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng DNDD 3.1.2 Phơng hớng mở rộng tín dụng 3.2.Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng DNDD VIB 68 69 71 Đống Đa 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay 3.2.2 Tăng cờng huy động vốn 3.2.3 Bổ sung sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 3.2.4 Tăng cờng hoạt động thu thập thông tin 3.2.5 Đánh giá phân loại khách hàng 3.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động giao tiêp, khuyếch trơng 3.2.7 Giải pháp cán 3.2.8 Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát vốn vay trình 71 73 74 74 76 77 78 80 trả nợ DNDD 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nớc quan hữu quan 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc 3.3.3 Kiến nghị với DNDD 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng Quốc tế Kết luận 80 80 84 84 85 87 89 [...]... diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nh hiện nay Trong tơng lai khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sẽ chi m một vị trí quan trọng trong nền kinh tế, do vậy việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực này sẽ là một chi n lợc phát triển của ngân hàng 1.4.2 Các tiêu thức đánh giá kết quả mở rộng tín dụng đối với DNDD Kết quả mở rộng tín dụng đối với DNDD đợc đánh giá bằng nhiều tiêu thức... DNDD vay vốn Ngân hàng đều phải đảm bảo nguyên tắc tín dụng theo quy định riêng của Ngân hàng cấp tín dụng cũng nh của Ngân hàng Nhà nớc - DNDD phải cam kết sử dụng tín dụng đúng mục đích đã cam kết với Ngân hàng, không trái với quy định của pháp luật và các quy định của Ngân hàng cấp trên - Hoàn trả nợ gốc và lãi của khoản tín dụng đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng - Ngân hàng tài trợ... tăng thị phần tín dụng trong các lĩnh vực kinh tế (Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thơng mại điện tử ) 1.4.3 Các nhân tố ảnh hởng tới quá trình mở rộng tín dụng đối với DNDD Mở rộng tín dụng đối với các DNDD là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp, do vậy mà có rất nhiều nhân tố tác động tới việc mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của các NHTM, trong đó có thể phân thành... tín dụng tối đa mà ngân hàng có thể đầu t cho một doanh nghiệp Và do đó việc mở rộng vốn huy động và vốn tự có của ngân hàng là tiền đề để mở rộng tín dụng đối với các DNNQD - Lãi suất cho vay của ngân hàng: Lãi suất là giá cả của quyền sử dụng vốn vay, lãi suất luôn đợc coi là biến số nhạy cảm đối với đời sống kinh tế - xã hội, nó là nhân tố tác động tích cực đối với việc mở rộng tín dụng đồng thời nó... bản thân ngân hàng nh: chính sách tín dụng, nguồn vốn, chính sách lãi suất cho vay, quy mô của ngân hàng 32 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Trớc hết là chính sách tín dụng của ngân hàng có thực hiện cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hay không, có trú trọng tới việc mở rộng cho vay ngoài quốc doanh hay không là cơ sở cho việc mở rộng tín dụng đối với khu... của ngân hàng ngày càng lớn +Vốn tự có: Đối với mỗi NHTM thì việc mở rộng tín dụng còn phụ thuộc vào mức vốn tự có của mỗi ngân hàng Luật các tổ chức tín dụng quy định các điều kiện ràng buộc ngân hàng về mặt pháp lý đối với phạm vi giới hạn tín dụng, theo đó tổng d nợ cho vay một khách hàng không vợt quá 15% vốn tự có của các NHTM Vì vậy vốn tự có của ngân hàng quyết định khối lợng tín dụng tối đa. .. định của Ngân hàng Nhà nớc Nh vậy hoạt động tín dụng ngân hàng không chỉ bó hẹp trong phạm vi cho vay, mà nó còn bao gồm cả các nghiệp vụ khác nh chi t khấu thơng phiếu, bảo lãnh và cho thuê tài chính Đây cũng chính là các hoạt động chủ yếu trong nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thơng mại, do đó tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất của ngân hàng Các ngân hàng luôn mong muốn mở rộng tín dụng, điều... làm tăng tính cạnh tranh của DNDD trên thị trờng Không những thế nó còn thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, làm tăng tính hiệu quả của cơ chế thị trờng 1.4 Mở rộng tín dụng đối với các DNDD 1.4.1 Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng đối với các DNDD Qua nghiên cứu vai trò, u thế và hạn chế của DNDD trong nền kinh tế Chúng ta có thể thấy việc mở rộng tín dụng của ngân hàng đối với khu vực kinh tế này là... cao trên thơng trờng sẽ thu hút khách hàng gửi và vay tiền, tạo điều kiện cho NHTM mở rộng tín dụng - Công tác marketing của ngân hàng cũng có tác động tới việc mở rộng tín dụng của các NHTM, giúp cho khách hàng hiểu và tin ngân hàng hơn, từ đó đến với ngân hàng ngày càng nhiều hơn 1.3.3.2 Nhân tố khách quan: - Sự tác động của môi trờng kinh tế- xã hội vào việc mở rộng tín dụng + Môi trờng kinh tế - xã... vào doanh nghiệp: Môi trờng kinh tế- xã hội có tác động tích cực hoặc tiêu cực vào doanh nghiệp Khi môi trờng đầu t thuận lợi, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh của mình và ngợc lại, và khi doanh nghiệp mở rộng và nâng cao chất lợng đầu t sẽ củng cố và hoàn thiện hơn môi trờng đầu t, đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng thơng mại mở rộng tín dụng và nâng cao chất lợng tín dụng ... care@kilobook.com A- Bảo lãnh I L/C Nhập L/C mở - Trả - Trả chậm 2- L/c toán - Trả - Trả chậm 3- L/c cha toán - Trả - Trả chậm II Bảo lãnh khác 1- Phát sinh Trong đó: + VNĐ + USD 2- Hết hiệu lực... http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu - NQH < tháng - NQH từ 12 tháng - NQH > 12 tháng - Nợ chờ xử lý - D nợ trả thay khách hàng (cho vay bắt buộc) Tổng cộng Số d 31/12/2003... kỳ nợ 29.377 1-Tổng d nợ bình quân - VNĐ 6.290 74.813 35.699 44.774 - USD 65 535 208 392 7.289 65.631 36.957 35.962 16.628 1.697 14.949 - Cho vay doanh nghiệp 4.389 59.755 24.452 - Cho vay cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp dân doanh tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa, Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp dân doanh tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa, Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp dân doanh tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa, Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp dân doanh, Bước 2: phân tích thông tin, Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNDD tại VIB Đống Đa.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay