Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Vườn quốc gia

86 706 0

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 14:09

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thuỷ bao gồm các cồn cát (Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Xanh) xen kẽ giữa chúng là các bãi bồi ngập triều nằm tại cửa sông Hồng giáp với biển, hay còn gọi là cửa Ba Lạt thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (trước đây là huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Hà).
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Vườn quốc gia, Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Vườn quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn