Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng SCADA vừa và nhỏ trên nền iOS

145 483 1
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2016, 14:23

•Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng SCADA trên nền iOS bằng XCode với ngôn ngữ Objective C. Phần mềm này có kiến trúc mở với ưu điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các tính năng của một công cụ SCADA. •Ứng dụng công cụ đã được thiết kế vào các hệ thống vừa và nhỏ để kiểm tra các tính năng đã được thiết kế. Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CÔNG CỤ CHO PHÉP THIẾT KẾ ỨNG DỤNG SCADA VỪA VÀ NHỎ TRÊN NỀN IOS GVHD: TS TRƯƠNG ĐÌNH CHÂU SVTH: NGUYỄN VĂN PHÚ 40901978 PHẠM HOÀNG HẢI QUÂN 40902144 LÊ HỒNG HẢI 40900727 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2014 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin cảm ơn Ba Mẹ tạo điều kiện tốt để việc học thuận lợi động viên lúc gặp khó khăn quãng đường đại học Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô môn Tự Động Hoá nói riêng Thầy, Cô khoa Điện – Điện tử trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho chúng em kiến thức, hành trang vô quý báu suốt bốn năm qua Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trương Đình Châu Trong suốt thời gian hướng dẫn Luận Văn Tốt Nghiệp, Thầy không tiếc thời gian quý báu để bảo, giảng dạy cho chúng em hiểu vấn đề Thầy cung cấp nhiều tài liệu cần thiết để chúng em hoàn thành tốt Luận Văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn lớp DD09KSTN DD09KSTD chia sẻ kinh nghiệm, góp ý đưa lời khuyên để giúp hoàn thành Luận Văn Do đề tài mẻ với hạn chế chủ quan, Luận Văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý Thầy, Cô toàn thể bạn Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 16, tháng 12, năm 2013 Sinh viên NGUYỄN VĂN PHÚ PHẠM HOÀNG HẢI QUÂN LÊ HỒNG HẢI Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA iv DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính Cấp Thiết Của Đề Tài 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1.3 Nhiệm Vụ Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MAC OS X, iOS, XCODE 2.1 Tổng Quan Mac Os X 2.2 Tổng Quan Ios 2.3 Xcode 4.4 2.4 Giới Thiệu Về Objective C 2.4.1 Cơ Objective C 2.4.2 Các khái niệm lớp, hàm function 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ SCADA TRONG LUẬN VĂN 18 3.1 Sơ Đồ Kernel 18 3.2 Các Thành Phần SCADA Trong Đề Tài 19 CHƯƠNG NETWORK PROGRAMING 21 4.1 IP Programing 21 4.2 Objective - C Network Programming 23 CHƯƠNG XÂY DỰNG GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 27 5.1 Project Manager Form 27 5.2 Device Form 29 5.2.1 Thành Phần Của Device Form 29 5.2.2 Chức Năng Của Device Form 30 5.2.3 Cách Thức Xây Dựng Device Form 31 Page i Luận Văn Tốt Nghiệp 5.3 GVHD: TS Trương Đình Châu Task – Tag Form 34 5.3.1 Thành Phần Của Task – Tag Form 34 5.3.2 Chức Năng Của Task – Tag Form 35 5.4 Cách Thức Xây Dựng Task - Tag Form 37 5.5 Màn Hình Runtime 43 5.5.1 Giới Thiệu Màn Hình Thiết Kế Runtime 43 5.5.2 GestureRecognizer 43 5.5.3 Đối Tượng Label 44 5.5.4 Đối Tượng Image 52 5.5.5 Đối Tượng Button 55 5.5.6 Đối Tượng TextField 62 5.5.7 Đối Tượng Slider 66 5.5.8 Đối Tượng Progress View 72 5.5.9 Save Load Project Trong Runtime 74 5.6 Alarm Form 76 5.6.1 Thành Phần Của Alarm Form 76 5.6.2 Chức Năng Của Alarm Form 77 5.7 Trend Form 78 5.7.1 Trend Là Gì 78 5.7.2 Thư Viện Hỗ Trợ Thiết Kế 78 5.7.3 Giao Diện Cơ Bản Của Trend Form 79 5.7.4 Tạo Lớp Quản Lý Trend - TrendSingleView 79 5.7.5 Trend Tag 84 5.7.6 Quá Trình Xử Lý Và Liên Kết Các Đối Tượng Của Các Lớp Với Nhau 85 5.8 Data Logging Form 90 5.8.1 Giới Thiệu Về Sqlite 90 5.8.2 Cài Đặt Add-On Sqlite Manager Cho Trình Duyệt Firefox 91 Page ii Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu 5.8.3 Cách sử dụng SQLite Objective C 95 5.8.4 Cách lấy liệu từ Modbus để thị lên hình 98 5.8.5 Cách sử dụng UITableView để thị liệu 100 5.9 Report Form 103 5.9.1 CHƯƠNG Cách tạo file PDF 104 XML 116 6.1 Giới Thiệu Về XML 116 6.2 Cấu Trúc XML Trong Chương Trình SCADA 117 6.3 Save/Load Project Dùng XML - Project Manager Form 118 CHƯƠNG 7.1 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SCADA TRÊN HỆ THỐNG THỰC TẾ 122 Simulation Project 122 7.1.1 Mục Tiêu 122 7.1.2 Mô Hình 122 7.1.3 Chương Trình SCADA Simulink Trên Ipad 122 7.2 Ứng Dụng Scada Trong Hệ Thống CIP 126 7.2.1 Mục Tiêu 126 7.2.2 Mô Hình 127 7.2.3 Chương Trình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống CIP Trên iPad 128 CHƯƠNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI 133 8.1 Kết Quả Đạt Được 133 8.2 Những Hạn Chế 133 8.3 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai 133 Page iii Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA Hình 2-1 Giao diện Xcode 4.4 Hình 2-2 Màn hình tạo dự án Hình 2-3 Màn hình chọn loại ứng dụng Hình 2-4 Màn hình điền mẫu thông tin dự án Hình 2-5 Minh họa cho đối tượng autoRelease 11 Hình 3-1 Sơ đồ Kernel 18 Hình 4-1 NetworkPacket 21 Hình 4-2 Kết nối TCP/IP 23 Hình 4-3 Kết nối Socket 24 Hình 4-4 Các hàm kết nối Server Client 24 Hình 5-1 Project manager Form 27 Hình 5-2 Giao diện Device Form 29 Hình 5-3 Giao diện thiết kế device 30 Hình 5-4 Giao diện Device Form 31 Hình 5-5 Giải thuật thực thi nhấn nút add device edit device 32 Hình 5-6 Giao diện Task – Tag Form 34 Hình 5-7 Giao diện thiết kế Task 35 Hình 5-8 Giao diện thiết kế Tag 36 Hình 5-9 Xóa task tag khỏi chương trình 36 Hình 5-10 Giải thuật thực thi nhấn nút add task (tag) edit task (tag) 40 Hình 5-11 Giao diện hình 43 Hình 5-12 Giao diện tạo class 45 Hình 5-13 Giao diện tạo Class 45 Hình 5-14 Giao diện tạo Class 46 Hình 5-15 Giao diện tạo Class 46 Page iv Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Hình 5-16 Giao diện tạo Class 48 Hình 5-17 Giao diện thiết kế Pop-Up 49 Hình 5-18 Giao diện chọn Image 53 Hình 5-19 Segment chọn Fucntion cho Image 53 Hình 5-20 Giao diện thư viện Image 53 Hình 5-21 Giao diện hiển thị hình ảnh chọn 54 Hình 5-22 Các bước làm việc với Button 55 Hình 5-23 Giải thuật cho Expression 58 Hình 5-24 Giao diện Pop Up TextField 63 Hình 5-25 Giao diện chỉnh sửa TextField 65 Hình 5-26 Giao diện thiết kế Slider 67 Hình 5-27 Giao diện thiết kế Slider 67 Hình 5-28 Giao diện tạo Class 70 Hình 5-29 Một giao diện View Edit Object 70 Hình 5-30 Giao diện ProgressView 72 Hình 5-31 Giao diện thiết kế ProgressView 74 Hình 5-32 Giao diện ALARM 76 Hình 5-33 Giao diện thiết kế alarm tag 77 Hình 5-34 Giao diện xóa alarm tag 78 Hình 5-35 Giao diện Trend 78 Hình 5-36 Giao diện Trend Form 79 Hình 5-37 Giải thuật cập nhật liệu vẽ 82 Hình 5-38 Giải thuật xử lý – Expand Mode Hàm cập nhật thông số trục x 82 Hình 5-39 Giải thuật xử lý – Contract Mode 83 Hình 5-40 Giao diện Single Trend 89 Hình 5-41 Giao diện Multi Trend 90 Hình 5-42 Giao diện mở ứng dụng SQLite 91 Page v Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Hình 5-43 Giao diện tạo Table SQLite 92 Hình 5-44 Giao diện tạo Table cho SQLite 93 Hình 5-45 Giao diện Update thông tin SQLite 94 Hình 5-46 Giao diện File SQLite tạo 95 Hình 5-47 Giao diện Add file SQLite vào Project 95 Hình 5-48 Giao diện Add thư viện SQLite3 vào chương trình 96 Hình 5-49 Giao diện DataLogging 98 Hình 5-50 Giao diện UITableView 100 Hình 5-51 Giao diện hiển thị liệu DataLogging 103 Hình 5-52 Màn hình giao diện Report 103 Hình 5-53 Kết viết chữ lên file PDF 106 Hình 5-54 Kết vẽ đường thẳng lên file PDF 108 Hình 5-55 Kết vẽ Table lên file PDF 111 Hình 5-56 File PDF chưa có Background 114 Hình 5-57 File PDF có Background 115 Hình 6-1 Cấu trúc XML chương trình SCADA 117 Hình 7-1 Mô hình hệ thống Simulink 122 Hình 7-2 Giao diện Runtime hệ thống Simulink 123 Hình 7-3 Giao diện Add Device hệ thống Simulink 124 Hình 7-4 Giao diện Add Task/Tag hệ thống Simulink 124 Hình 7-5 Giao diện Trend hệ thống Simulink 125 Hình 7-6 Giao diện Alarm hệ thống Simulink 125 Hình 7-7 Giao diện DataLogging hệ thống Simulink 126 Hình 7-8 Sơ đồ hệ thống CIP 126 Hình 7-9 Sơ đồ thực tế hệ thống CIP 127 Hình 7-10 Giao diện hệ thống CIP Citect 128 Hình 7-11 Giao diện hệ thống CIP chương trình 128 Page vi Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Hình 7-12 Giao diện Add Task/Tag hệ thống CIP 129 Hình 7-13 Giao diện Single Trend hệ thống CIP 129 Hình 7-14 Giao diện Multi Trend hệ thống CIP 130 Hình 7-15 Giao diện ALARM hệ thống CIP 130 Hình 7-16 Giao diện DataLogging hệ thống CIP 131 Hình 7-17 Giao diện Report hệ thống CIP 131 Hình 7-18 Giao diện Save/Load hệ thống CIP 132 Page vii Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1-1 Các phần mềm SCADA thông dụng Bảng 2-1 Thuộc tính lớp 12 Bảng 4-1 Định dạng gói tin IP 22 Bảng 4-2 Hàm kết nối 25 Bảng 4-3 Hàm kết nối 25 Page viii Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu  names: array chứa tất phần tử có tên Name phần tử phần tử "fatherElement"  firstName: lấy phần tử mảng (giả sữ phần tử cha có chứa tới phần tử có tên Name nên mảng có phần tử ta lấy phần tử đầu, coi phần tử sau người dùng ghi sai)  firstName.stringValue : trả nội dung phần tử (giữa thẻ bắt đầu kết thúc) dạng chuỗi Sau lấy thuộc tính đối tượng ta tạo đối tượng với thuộc tính đưa vào liệu trung tâm Ngoài load project lúc mở chương trình lên cần phải hiển thị project lưu trước Vì cần phải lưu tên project vào file XML khác để quản lý Trong file XML lưu tên project ngày lưu project Page 121 Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG GVHD: TS Trương Đình Châu ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SCADA TRÊN HỆ THỐNG THỰC TẾ 7.1 Simulation Project 7.1.1 Mục Tiêu Xây đựng hệ thống SCADA với thiết bị mô để thể tính phần mềm SCADA vừa thiết kế 7.1.2 Mô Hình Hệ thống SCADA kết nối với thiết bị mô để thu thập liệu hiển thị thông qua Task giao tiếp với người dùng thông qua Màn hình giao diện Ipad Tích hợp tính Trend, Alarm, Report hệ thống Thiết bị mà chương trình SCADA kết nối tới mod_RSim (mô PLC ảo) máy tính khác Chương trình quan sát điều khiển biến chương trình mod_RSim Hình 7-1 Mô hình hệ thống Simulink 7.1.3 Chương Trình SCADA Simulink Trên Ipad Hệ thống hoạt động tốt, thể đầy đủ tính phần mềm hỗ trợ  Kết nối với thiết bị dạng ModBus TCP/IP OPC Server  Điều khiển Task  Hiển thị lưu trữ Trend, Alarm Report: xem, lưu lúc Page 122 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu trình thực thi chương trình Màn hình Runtime Hình 7-2 Giao diện Runtime hệ thống Simulink Màn hình chứa DisplayTag Label, Button, TextField, Slider  Symbol nâng cao OnOff, Animation, Array, đồng thời chứa CommandButton để điều khiển hệ thống Page 123 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Màn hình kết nối thiết bị Hình 7-3 Giao diện Add Device hệ thống Simulink Ở kết nối đồng thời tới thiết bị tên device device có địa IP 192.168.0.106 192.168.1.4 Chương trình Scada hỗ trợ việc kết nối lúc tới nhiều thiết bị phân biệt tên Device Màn hình quản lý Task/Tag Hình 7-4 Giao diện Add Task/Tag hệ thống Simulink Ở hình Task/Tag ta tạo nhiều Task, Tag quản lý nhiều Tag kết nối trực tiếp với ô nhớ chương trình mod_RSim đóng vai trò PLC ảo Page 124 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Màn hình Trend Hình 7-5 Giao diện Trend hệ thống Simulink Ta thực việc quan sát biến AgitatorSpeed Setspeeed device Màn hình Alarm Hình 7-6 Giao diện Alarm hệ thống Simulink Ở hình ALarm ta quan sát biến WaterLevel để xem trạng thái mức nước Thông tin múc nước đầy đủ hình theo chu kỳ định sẵn Page 125 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Màn hình DataLogging Hình 7-7 Giao diện DataLogging hệ thống Simulink 7.2 Ứng Dụng Scada Trong Hệ Thống CIP 7.2.1 Mục Tiêu Hệ thống CIP hệ thống làm chỗ giúp đảm bảo vệ sinh cho thiết bị thường dùng ngành công nghiệp thực phẩm Hình 7-8 Sơ đồ hệ thống CIP Page 126 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu 7.2.2 Mô Hình Phần cứng lập trình chương trình bạn Nguyễn Đức Hoàng MSSV: bạn thực Hình 7-9 Sơ đồ thực tế hệ thống CIP Page 127 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Hình 7-10 Giao diện hệ thống CIP Citect 7.2.3 Chương Trình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống CIP Trên iPad Hình 7-11 Giao diện hệ thống CIP chương trình Màn hình thực gần đầy đủ chức hệ thống giám sát CIP yêu cầu Tuy nhiên giới hạn kích cỡ hình Ipad khoảng 9.7 inch nhỏ máy tính thông thương tầm 15 inch nên việc thiết kế gặp số khó khăn Page 128 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu  Màn hình Add Task Tag để đưa vào chương trình Runtime Hình 7-12 Giao diện Add Task/Tag hệ thống CIP Sau thực bước kết nối với thiết bị ta vào giao diện Cột bên tay trái giúp ta tạo Task để quản lý Tag Cột bên tay phải chứa Tag để gán vào chương trình Tag bao gồm Name, Type, Device, Modbus Addr hình  Màn hình Trend Hình 7-13 Giao diện Single Trend hệ thống CIP Ở chế độ Single cột Trend Type có đồ thị Ta chọn tên biến màu sắc đồ thị mục Trend Tag of Trend Ở ta chọn Tag SetSpeed CurrentSpeed Page 129 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu với màu đỏ màu xanh Kết hình trên, ta dễ dàng quan sát đồ thị biến Các độ chia trục x,y tự động thay đổi theo chiều tăng biến Ở chế độ MultiTrend Ta quan sát lúc đồ thị lúc Hình 7-14 Giao diện Multi Trend hệ thống CIP  Màn hình Alarm Hình 7-15 Giao diện ALARM hệ thống CIP Màn hình Alarm giúp thông báo tới người sử dụng trạng thái biến Ta đưa biến cần quan sát vào ô phía dưới, chương trình quan sát biến TempValue kiểu Analog Sau nhấn Start Alarm ta thấy hình thông số thời gian update Alarm Status biến thông qua ngưỡng mà người dùng thiết lập Page 130 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu  Màn hình DataLogging: Hình 7-16 Giao diện DataLogging hệ thống CIP Màn hình DataLogging giúp người dùng quan sát lưu trữ biến vào DataBase Ở chương trình trình sử dụng SQLite manager để tạo database Giao diện bao gồm cột giúp người sử dụng quan sát đồng thời biến thời gian lấy mẫu ví dụ ta quan sát lưu lại giá trị biến SetSpeed, CurrentSpeed, TempValue Các biến lưu trữ để thực sử dụng, quan sát sau  Màn hình Report Hình 7-17 Giao diện Report hệ thống CIP Page 131 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Màn hình Report giúp người dùng in file PDF theo ý Giao diện gồm phần chính, bên trái để điền tên biến, ngày lưu biến để in Bên phải hình để xem file PDF tạo Mún xem file ta cần đánh tên bên cạnh nút Show  Màn hình Save/Load chương trình Hình 7-18 Giao diện Save/Load hệ thống CIP Màn hình Project Manager giúp người dùng lưu lại Project tạo dạng tableView Chương trình lưu lại tên hoang với ngày lưu kế bên Page 132 Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG GVHD: TS Trương Đình Châu TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI 8.1 Kết Quả Đạt Được Với mục tiêu đề " Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng scada vừa nhỏ iOS ", công cụ SCADA luận văn hoàn thành đầy đủ yêu cầu đặt  Chương trình có tính mở tính hệ thống cao  Xây dựng tảng iOS hỗ trợ kết nối wifi nên giúp cho công cụ trở nên chuyên nghiệp hơn, giảm bớt độ phức tạp kết nối  Với việc hỗ trợ ModbusTCP/IP, phần mềm kết nối truy xuất liệu với hầu hết thiết bị chuẩn công nghiệp  Hỗ trợ đầy đủ loại Tag (I/O Tag, Internal Tag, Trend Tag, Alarm Tag)  Có khả thu thập liệu điểu khiển hệ thống với nhiều tác vụ khác (multitask)  Giao diện Desiner chuyên nghiệp, dễ sử dụng hổ trợ hầu hết tool để người dùng thiết kế Display với đầy đủ chức từ đơn giản đế phức tạp  Giao diện RunTime đơn giản có đầy đủ chức để thực thi hệ thống SCADA  Cách thức lưu trữ dự án đơn giản gọn nhẹ File cấu hình có cấu trúc tốt, dễ hiểu phần mềm khác sử dụng lại Người dùng có kinh nghiệm chỉnh sửa file cấu hình trình soạn thảo văn mà không cần dùng dến Designer  Xây dựng tính nâng cao SCADA như: Alarm, Trend, Data Logging, Report mức độ  Sử dụng CSDS SQL Lite cho phép lưu trữ quản lý tag hệ thống chuyên nghiệp  Cho phép người dùng sử dụng expression để thực biểu thức tính toán phức tạp, tăng tính linh hoạt cho hệ thống 8.2 Những Hạn Chế Do vấn đề thời gian nhân lực nên phần mềm SCADA luận mặt hạn chế sau:  Hệ thống Alarm, Trend Report chưa thật hoàn chỉnh  Không có tính cao cấp hệ thống SCADA như: Redundancy, Distributed Server, …  Trong trình lập trình ý đón bắt lỗi quy mô chương trình lớn nên chưa bắt tất lỗi Những điều dẫn đến việc công cụ bị treo số trường hợp định 8.3 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai Tiếp tục xây dựng phát triển tính thiếu, đặc biết thêm Scipt Sript Editor cho chương trình  Tối ưu hóa để nâng cao tính ổn định khả chịu lỗi  Sử dụng phần mềm vào việc thiết kế dự án thực tế để kiểm tra tính năng, phát Page 133 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu sửa lỗi Tôi tin đầu tư xứng đáng thời gian, nhân lực kinh phí công cụ SCADA xây dựng luận văn phát triển thành công cụ SCADA ổn định, dễ sử dụng iOS thay chương trình SCADA mắc tiền ứng dụng vừa nhỏ Đặc biệt, công cụ mở hướng cho chương trình SCADA Việt Nam: chương trình SCADA phát triển tảng iOS Page 134 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu Tài liệu tham khảo [1] TS Trương Đình Châu Bài giảng SCADA Đại học Bách khoa Tp.HCM [3] Gordon Clarke & Deon Reynders (2004) Practical Modern SCADA Protocols Newnes [4] John Sharp (2010) Microsoft Visual C# 2010 Step by Step Microsoft Pres [5] Christian Nagel et al (2010) Professional C# 4.0 and NET Wrox Press Ltd [6] Và số website như: www.codeproject.com, www.wikipedia.org, www.modbus.org, v.v  Page 135 [...]... và đánh giá trên, việc xây dựng một công cụ SCADA trên nền iOS theo cấu trúc mở với giao điện thân thiện, dễ sử dụng, có tính cấu trúc và tổng quát cao là cần thiết để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu hệ thống SCADA cũng như áp dụng cho các ứng dụng vừa và nhỏ ở Việt Nam Bên cạnh đó, công cụ SCADA này cũng là một trong những bước đi đầu tiên xây dựng cấu trúc SCADA trên nền tảng iOS để cho phép. .. một công cụ SCADA chuyên nghiệp 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Mục tiêu:  Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công cụ SCADA trên nền iOS bằng XCode với ngôn ngữ Objective C Phần mềm này có kiến trúc mở với ưu điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các tính năng của một công cụ SCADA  Ứng dụng công cụ đã được thiết kế vào các hệ thống vừa và nhỏ để kiểm tra các tính năng đã được thiết kế 1.3... Thiết Của Đề Tài Tên đề tài: "Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng scada vừa và nhỏ trên nền iOS" Hệ thống SCADA nói chung và phần mềm SCADA nói riêng là thứ không thể thiếu trong quá trình phát triển nền công nghiệp hiện đại, nhất là với tốc độ hiện đại hóa ngày càng nhanh chóng như hiện này Do hệ thống SCADA đã xuất hiện từ khá lâu nên hiện nay trên thế giới có rất phần mềm SCADA của các công. .. liên quan để thiết lập kết nối giữa hai thiết bị Khi kết nối được thiết lập, dữ liệu có thể được truyền giữa các thiết bị mà không cần phải kiểm tra dữ liệu bị mất mát hay tràn dữ liệu trong bộ đệm TCP sử dụng các port để xác định các kết nối TCP trên một thiết bị mạng Giá trị port xác định một TCP end point trên thiết bị cho từng ứng dụng cụ thể Để giao tiếp với một ứng dụng trên một thiết bị từ xa,... dùng để giao tiếp với người sử dụng Mỗi display chứa các display tag liêt kết với tag trong Task để ngời dùng điều khiển quá trình 3.2 Các Thành Phần SCADA Trong Đề Tài Công cụ SCADA của luận văn được thiết kế bằng chương trình XCode 4.5 trên nền Mac OS Ta gọi công cụ SCADA được thiết kế trong luận văn là iSCADA Phần mềm iSCADA gồm các thành phần như sau:  Bộ máy SCADA (SCADA core)  Các form giao diện... Trương Đình Châu Hình 4-2 Kết nối TCP/IP IANA (Internet Assigned Numbers Authority) đã xác định một danh sách các cổng TCP tiêu chuẩn được giao cho các ứng dụng cụ thể Điều này đảm bảo rằng bất kỳ máy chủ chạy các ứng dụng cụ thể sẽ chấp nhận các kết nối trên cổng TCP cho ứng dụng đó Ví dụ : HTTP trên port 80, FTP trên port 20 và 21, TELNET trên port 23 Modbus TCP/IP kết nối trên port 502 4.2 Objective... đời và cho đến nay khi iPhone 5G ra đời Ưu điểm của hệ điều hành :  Home Screen (Màn hình chính): các biểu tượng ứng dụng được hiển thị ngay trên màn hình chính và một hàng dưới cùng của màn hình là nơi dành cho những ứng dụng mà người dung thường xuyên sử dụng  Folder (Thư mục): xuất hiện từ iOS 4 cho phép người dùng nhóm các ứng dụng trên màn hình chính vào trong 1 thư mục giúp dễ dàng quản lý và. .. thống SCADA trên nền tảng iOS được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn sau này Và công cụ SCADA trên nền iOS cũng tiến tới một bước mới hơn trong việc quản lý hệ thống, đó là quản lý hệ thông qua mạng không dây wifi Từ đó giảm độ phức tạp trong việc quản lý và kết nối hệ thống đi rất nhiều Nếu được quan tâm đầu tư đúng mức thì công cụ SCADA này sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản cũng như nâng cao của một công. .. khó khăn cho việc sử dụng  Hầu hết các phần mềm đều trên nền tảng Android, có rất ít phần mềm được xây dựng trên nền iOS Mặt khác, các phần mềm hoàn toàn là của nước ngoài Ở Việt Nam chưa có bất cứ phần mềm SCADA nào được thiết kế trên nền tảng iOS Ngay cả việc tìm kiếm những thư viện hỗ trợ Page 1 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Trương Đình Châu cho việc viết phần mềm trên nền tảng iOS cũng khá khó khăn... đảm bảo cho việc nâng cấp và phát triển sau này  Ngoài ra cũng sẽ xây dựng thêm một số tính năng cần thiết khác như: alarm, trend, data logging, report, … Ứng dụng công cụ vừa thiết kế vào một số hệ thống SCADA của các bạn sinh viên thực hiện luận văn trong đợt này Thử nghiệm các hệ thống này để kiểm định tính năng của công cụ Sau khi đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát ... điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng đảm bảo thực đầy đủ tính công cụ SCADA  Ứng dụng công cụ thiết kế vào hệ thống vừa nhỏ để kiểm tra tính thiết kế 1.3 Nhiệm Vụ Đề Tài Thiết kế công cụ SCADA với tính sau:... 1.1 Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Tên đề tài: "Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng scada vừa nhỏ iOS" Hệ thống SCADA nói chung phần mềm SCADA nói riêng thứ thiếu trình phát triển công nghiệp... nghiên cứu hệ thống SCADA áp dụng cho ứng dụng vừa nhỏ Việt Nam Bên cạnh đó, công cụ SCADA bước xây dựng cấu trúc SCADA tảng iOS phép việc nghiên cứu, phát triển hệ thống SCADA tảng iOS dễ dàng hơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng SCADA vừa và nhỏ trên nền iOS, Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng SCADA vừa và nhỏ trên nền iOS, Xây dựng công cụ cho phép thiết kế ứng dụng SCADA vừa và nhỏ trên nền iOS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay