Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015)

101 1,289 9
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2016, 10:14

... giá thông tin Thi t lập không gian vấn đề Kết nối thông tin với kiến thức có Xác định cách thức, chiến lược GQVĐ Thống cách thức, thi t lập không gian vấn đề Năng lực giải vấn đề Thi t lập tiến... mong đợi, hệ thống ràng buộc biến ứng với mô hình toán mong đợi chưa đầy đủ mong đợi Thi t lập mối liên Thi t lập Thi t lập được mối liên đầy đủ mối liên hệ biến, không ứng hệ biến ứng với mô hình... (model) cách thi t lập số mối quan hệ biến Mô hình hệ thống cần nghiên cứu tập hợp quan hệ Giải mô hình đạt nhằm mục tiêu tạo kiến thức hệ thống nghiên cứu - kiến thức cho phép thi t lập quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015), Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015), Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015), Lí do chọn đề tài, Chương 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học bằng MHHTH, PHỤ LỤC 1: CÁC PHIẾU THỰC NGHIỆM, PHỤ LỤC 2: MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁC THÀNH TỐ CỦA NĂNG LỰC GQVĐ TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN QUA BA BUỔI THỰC NGHIỆM, PHỤ LỤC 4: PHẦN GHI ÂM THỰC NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn