Bài giảng địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 1

24 575 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2016, 10:30

bài giảng thiết kế bằng Powerpoint sinh động, rõ ràng có nội dung trình bày về Đồng bằng Bắc Bộ sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt kiến thức về đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn ở miền Bắc, có sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ. Bên cạnh đó, HS chỉ được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam, trình bày một số đặc điểm của đồng bằng Bắc Bộ (hình dạng, nguồn gốc, hình thành, địa hình, sông ngòi), vai trò của hệ thống đê ven sông. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP BÀI 12: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Địa lí Bài cũ Em Em hãy chỉ trên bản đồ đồ :: dãy dãy Hoàng Hoàng Liên Liên Sơn, Sơn, các cao cao nguyên nguyên ởở Tây Tây Nguyên Nguyên Bùi Thanh Cường Em chọn ý : Cây công nghiệp trồng Cây công nghiệp trồng Khí hậu ởở Tây Nguyên :: Khí hậu Tây Nguyên nhiều ởở Tây Nguyên :: nhiều Tây Nguyên A.Có hai mùa mưa khô rõ rệt A.Có hai mùa mưa khô rõ rệt A Cao su ,, cà phê ,, lúa A Cao su cà phê lúa B.Lạnh quanh năm B.Lạnh quanh năm B Tiêu ,cao su ,cà phê, B Tiêu ,cao su ,cà phê, C.Nóng quanh năm C.Nóng quanh năm C C Điều Điều ,, cà cà phê phê ,cao ,cao su su Địa lí Đồng Bắc Bộ Tìm hiểu vị trí, hình dạng đồng Bắc Bộ Lược đồ đồng Bắc Bộ -Đồng Bắc Bộ có hình dạng tam giác ,đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển -Đồng Bắc Bộ nằm miền Bắc nước ta Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển Hình Lược đồ đồng Bắc Bộ Đồng Bắc Bộ nằm Miền Bắc nước ta : Sự hình thành, diện tích, địa hình đồng Bắc Bộ 1.Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp ? - Đồng Bắc Bộ phù sa sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp 2.Đồng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ đồng nước ta ? Diện tích khoảng ? - Đồng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ hai nước ta.Diện tích đồng rộng khoảng 15.000km2 Địa hình đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? - Địa hình đồng Bắc phẳng tiếp tục mở rộng biển Hoạt động nhóm Trình bày (4 nhóm) Hình Lược đồ đồng Bắc Bộ t Bùi Thanh Cường Bắc Bộ Một vùng đồng Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ Tìm hiểu hệ thống sông ngòi đồng Bắc Bộ Quan sát trả lời Kể tên lược đồ sông đồng Bắc Bộ t -Các sông đồng Bắc Bộ: sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đáy Lược đồ đồng Bắc Bộ Sông Hồng Hệ thống đê ngăn lũ đồng Bắc Hợp tác nhóm đôi *Ở Đồng Bắc Bộ mưa nhiều vào mùa ? *Mùa hè , mưa nhiều nước sông ? *Người dân Đồng Bắc Bộ làm để hạn chế tác hại lũ lụt? Bùi Thanh Cường Trình bày Ở đồng Bắc mùa thường mưa nhiều? -Ở ĐBBB mùa hè thường mưa nhiều Mùa hè, mưa nhiều nước sông nào? Nước sông thường dâng cao gây lụt đồng Người dân đồng Bắc làm để hạn chế tác hại lũ lụt? Để ngăn chặn lũ lụt người dân đắp đê dọc hai bờ sông *-Ở Đồng Bắc Bộ mưa nhiều vào mùa hè ,mùa mực nước sông thường dâng cao gây nên lũ lụt • -Để ngăn chặn lũ lụt , người dân đắp đê dọc hai bên bờ sông Một đoạn đê sông Hồng * Người dân đào nhiều kênh, mương để tưới tiêu cho ruộng đồng Mương dẫn nước ởCường đồng Bắc Bộ Bùi Thanh Bùi Thanh Cường Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2012 Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Em đọccó dạng hình tam giác, -Đồng Bắc Bộ với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển Đây đồng châu thổ lớn thứ hai nước ta, sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên Đồng có bề mặt phẳng, nhiều sông ngòi; ven sông có đê để ngăn lũ Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1- Đồng lớn Miền Bắc 2- Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ Thi đua : Ai nhanh ? Đồng Bắc Bộ nằm ởlớn : thứ….ở Đồng Bắcbằng Bộởlà đồng Sông Đồng BắcBộ ? Miền.nước Trung ta : a- SôngaHồng b- Miền Bắc athứ b- Sông Thái Bình c- Miền Nam b- thứ hai c - Sông Hương c - thứ ba Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1- Đồng lớn Miền Bắc 2- Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ Về nhà xem lại , xem trước : Người dân Đồng Bằng Bắc Bộ Chân thành cám ơn quý thầy cô ,chúc quý thầy cô sức khoẻ,các em học giỏi chăm ngoan [...]... Cường bằng Bắc Bộ Một vùng của đồng 2 Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ Tìm hiểu hệ thống sông ngòi ở đồng bằng Bắc Bộ Quan sát và trả lời Kể tên và chỉ trên lược đồ các con sông của đồng bằng Bắc Bộ t -Các sông của đồng bằng Bắc Bộ: sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đáy Lược đồ đồng bằng Bắc Bộ Sông Hồng Hệ thống đê ngăn lũ ở đồng bằng Bắc bộ Hợp tác nhóm đôi *Ở Đồng bằng Bắc Bộ mưa... Bắc Bộ với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta, do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên Đồng bằng có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi; ven các sông có đê để ngăn lũ Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1- Đồng bằng lớn ở Miền Bắc 2- Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ Thi đua : Ai nhanh nhất ? Đồng Bắc Bộ bằng nằm ởlớn : thứ….ở Đồng bằng Bắcbằng Bộ là... bằng nằm ởlớn : thứ….ở Đồng bằng Bắcbằng Bộ là đồng Sông nào không có Đồng BắcBộ ? Miền.nước Trung ta : a- SôngaHồng b- Miền Bắc athứ nhất b- Sông Thái Bình c- Miền Nam b- thứ hai c - Sông Hương c - thứ ba Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1- Đồng bằng lớn ở Miền Bắc 2- Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ Về nhà xem lại bài , xem trước bài : Người dân ở Đồng Bằng Bắc Bộ Chân thành cám ơn quý thầy cô ,chúc quý thầy... ở Đồng bằng Bắc Bộ làm gì để hạn chế tác hại của lũ lụt? Bùi Thanh Cường Trình bày 1 Ở đồng bằng Bắc bộ mùa nào thường mưa nhiều? -Ở ĐBBB mùa hè thường mưa nhiều 2 Mùa hè, mưa nhiều nước các sông như thế nào? Nước các sông thường dâng cao gây lụt ở đồng bằng 3 Người dân đồng bằng Bắc bộ đã làm gì để hạn chế tác hại của lũ lụt? Để ngăn chặn lũ lụt người dân đã đắp đê dọc hai bờ sông *-Ở Đồng bằng Bắc. .. Bắc Bộ mưa nhiều vào mùa hè ,mùa này mực nước sông thường dâng cao gây nên lũ lụt • -Để ngăn chặn lũ lụt , người dân đã đắp đê dọc hai bên bờ sông Một đoạn đê sông Hồng * Người dân ở đây đã đào nhiều kênh, mương để tưới tiêu cho ruộng đồng Mương dẫn nước ởCường đồng bằng Bắc Bộ Bùi Thanh Bùi Thanh Cường Thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2 012 Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Em hãy đọccó dạng hình tam giác, -Đồng bằng ... ,cao su su Địa lí Đồng Bắc Bộ Tìm hiểu vị trí, hình dạng đồng Bắc Bộ Lược đồ đồng Bắc Bộ -Đồng Bắc Bộ có hình dạng tam giác ,đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển -Đồng Bắc Bộ nằm miền Bắc nước... hình đồng Bắc Bộ 1. Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp ? - Đồng Bắc Bộ phù sa sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp 2 .Đồng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ đồng nước ta ? Diện tích khoảng ? - Đồng Bắc Bộ có... tưới tiêu cho ruộng đồng Mương dẫn nước ởCường đồng Bắc Bộ Bùi Thanh Bùi Thanh Cường Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2 012 Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Em đọccó dạng hình tam giác, -Đồng Bắc Bộ với đỉnh Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 1, Bài giảng địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 1, Bài giảng địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn