Giáo án địa lý 4 bài 29 người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung (TT) 1

4 568 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 07:30

Giáo án Địa lý BÀI 29: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tiếp theo) I/ MỤC TIÊU : - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng duyên hải miền Trung: + Hoạt động du lịch đồng duyên hải miền Trung phát triển + Các nhà máy, khu công nghiệp phát triển ngày nhiều đồng duyện hải miền Trung: nhà máy đường, nhà máy đóng sửa chữa tàu thuyền * HS giỏi: + Giải thích xây dựng nhà máy đường nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền duyên hải miền Trung: trồng nhiều mía, nghề đánh cá biển + Giải thích nguyên nhân khiến ngành du lịch dây phát triển: cảnh đẹp, nhiều di sản văn hoá II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh số địa điểm du lịch ĐB duyên hải miền Trung, số nhà nghỉ đẹp, lễ hội người dân miền Trung (nếu có) - Mẫu vật: đường mía số sản phẩm làm từ đường mía thìa nhỏ (nếu có) *BVMT: Cần khai thác sử dụng nguồn tài nguyên hợp lí để bảo vệ môi trường sống.(liên hệ) III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh - HS hát Giáo án Địa lý 2.Kiểm tra cũ : - Vì dân cư tập trung đông đúc - HS trả lời câu hỏi ĐB duyên hải miền Trung? - Giải thích người dân ĐB duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía làm muối? 3.Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng - HS nhắc lại b.Giảng bài: 3/.Hoạt động du lịch : * Hoạt động lớp: - Cho HS quan sát hình hỏi: + Người dân miền Trung sử dụng cảnh - HS trả lời đẹp để làm gì? - Gọi HS đọc đoạn văn đầu mục này, yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời câu -1 HS đọc hỏi: + Hãy kể tên số bãi biển tiếng miền Trung mà em biết * GV nên dùng đồ VN gợi ý tên -HS nêu thị xã ven biển để HS dựa vào trả lời - GV khẳng định (SGV/112) 4/.Phát triển công nghiệp : *Hoạt động : Hoạt động nhóm -Yêu cầu HS thảo luận nhóm với câu Giáo án Địa lý hỏi: + Việc lại nhiều tàu, thuyền - HS nhóm thảo luận điều kiện để phát triển ngành công nghiệp - Đại diện nhóm trình bày gì? + Kể tên sản phẩm hàng hoá làm từ mía đường? - GV yêu cầu HS quan sát hình 10 giới thiệu xưởng sửa chữa tàu thuyền - HS quan sát, lắng nghe -GV khẳng định tàu thuyền sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn -GV cho nhóm HS quan sát hình 11 nói cho biết công việc sản xuất đường: thu hoạch mía, vận chuyển mía, làm sạch, ép lấy nước, quay li tâm để - HS lắng nghe quan sát bỏ bớt nước làm trắng, đóng gói - HS nhóm trao đổi, nói cho - GV giới thiệu cho HS biết khu kinh tế nghe số công việc để sản xuất xây dựng ven biển tỉnh đường từ mía Quảng Ngãi(SGV/ 113) 5/.Lễ hội : * Hoạt động : Làm việc lớp: - GV giới thiệu thông tin số lễ hội (SGV/113) - GV cho HS đọc lại đoạn văn lễ hội khu di tích Tháp Bà Nha Trang, sau yêu cầu HS quan sát hình 13 mô tả Tháp Bà -HS lắng nghe - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố : (liên hệ BVMT) - HS đọc Giáo án Địa lý -GV gọi HS đọc khung - HS nối tiếp mô tả -GV cho số HS thi điền vào sơ đồ đơn giản GV chuẩn bị sẵn để trình bày hoạt động sản xuất người dân miền Trung VD: + Bãi biển, cảnh đẹp  xây khách sạn - HS đọc … - HS thi đua điền vào sơ đồ + Đất cát pha, khí hậu nóng  …  sản xuất đường + Biển, đầm, phá, sông có nhiều cá tôm  tàu đánh bắt thủy sản  xưởng … 5.Tổng kết - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về xem lại chuẩn bị bài: “Thành phố Huế” - HS lớp .. .Giáo án Địa lý 2.Kiểm tra cũ : - Vì dân cư tập trung đông đúc - HS trả lời câu hỏi ĐB duyên hải miền Trung? - Giải thích người dân ĐB duyên hải miền Trung lại trồng lúa,... mía làm muối? 3 .Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng - HS nhắc lại b.Giảng bài: 3/ .Hoạt động du lịch : * Hoạt động lớp: - Cho HS quan sát hình hỏi: + Người dân miền Trung sử dụng cảnh... sẵn để trình bày hoạt động sản xuất người dân miền Trung VD: + Bãi biển, cảnh đẹp  xây khách sạn - HS đọc … - HS thi đua điền vào sơ đồ + Đất cát pha, khí hậu nóng  …  sản xuất đường + Biển,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 29 người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung (TT) 1 , Giáo án địa lý 4 bài 29 người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung (TT) 1 , Giáo án địa lý 4 bài 29 người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung (TT) 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn