Giáo án địa lý 4 bài 26 ôn tập 1

3 178 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:44

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ BÀI 26: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU : - Chỉ điều đựơc vị trí đồng bằngBắc Bộ, đồng Nam Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu đồ, lược đồ Việt Nam - Hệ thồng số đặc điểm tiêu biểu đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ - Chỉ đồ vị trí thủ đô Hà Nội, Thành phố Hố Chí Minh, Cần Thơ nêu vài đặc điểm tiêu biểu thành phố * HS giỏi: Nêu khác thiên nhiên đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ khí hâu, đất đai II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ Địa lí tự nhiên ,BĐ hành VN - Lược đồ trống VN treo tường cá nhân HS III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra cũ : -Vì TP Cần Thơ lại nhanh chóng trở - HS trả lời câu hỏi thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa -HS khác nhận xét, bổ sung học ĐBSCL ? - GV nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : a/ Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng - HS nhắc lại b/ Giảng bài: TaiLieu.VN Page * Hoạt động 1: Hoạt động lớp: - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí - HS lên bảng địa danh đồ -GV cho HS lên điền địa danh: ĐB - HS lên điền tên địa danh Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, sông Hồng, sông Thaí Bình, sông tiền, sông Hậu, sông HS trình bày Đồng Nai vào lược đồ -Cả lớp nhận xét, bổ sung - GV cho HS trình bày kết trước lớp * Hoạt động : Hoạt động nhóm : - Cho HS nhóm thảo luận hoàn - Các nhóm thảo luận điền kết vào thành bảng so sánh thiên nhiên ĐB PHT Bắc Bộ Nam Bộ vào PHT - Đại điện nhóm trình bày trước lớp Đặc điểm Khác thiên nhiên ĐB Bắc Bộ - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ĐB Nam Bộ - Địa hình Sông ngòi - Đất đai - Khí hậu - HS đọc trả lời - GV nhận xét, kết luận * Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân - HS nhận xét, bổ sung - GV cho HS đọc câu hỏi sau cho biết câu đúng, sai? Vì ? TaiLieu.VN Page a/.ĐB Bắc Bộ nơi sản xuất nhiều lúa gạo nước ta b/.ĐB Nam Bộ nơi sx nhiều thủy sản nước c/.Thành phố HN có diện tích lớn nhấtvà số dân đông nước d/.TPHCM trung tâm công nghiệp lớn nước -GV nhận xét, kết luận 4/ Củng cố : GV nói thêm cho HS hiểu 5/ Dặn dò: - HS lớp chuẩn bị -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị tiết sau: “Dải đồng duyên hải miền Trung” TaiLieu.VN Page ... động 1: Hoạt động lớp: - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí - HS lên bảng địa danh đồ -GV cho HS lên điền địa danh: ĐB - HS lên điền tên địa danh Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, sông Hồng, sông Thaí Bình, sông... bảng so sánh thiên nhiên ĐB PHT Bắc Bộ Nam Bộ vào PHT - Đại điện nhóm trình bày trước lớp Đặc điểm Khác thiên nhiên ĐB Bắc Bộ - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ĐB Nam Bộ - Địa hình Sông ngòi... thủy sản nước c/.Thành phố HN có diện tích lớn nhấtvà số dân đông nước d/.TPHCM trung tâm công nghiệp lớn nước -GV nhận xét, kết luận 4/ Củng cố : GV nói thêm cho HS hiểu 5/ Dặn dò: - HS lớp chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 26 ôn tập 1 , Giáo án địa lý 4 bài 26 ôn tập 1 , Giáo án địa lý 4 bài 26 ôn tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn