Giáo án địa lý 4 bài 24 thành phố hồ chí minh 1

4 300 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:44

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 24 : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm chủ yếu Thành phố Hồ Chí Minh: + Vị trí: nằm đồng Nam Bộ, ven sông Sài Gòn + Thành phố lớn nước + Trung tân kinh tế, văn hoá, khoa học lớn: sản phẩm công nghiệp tthành phố đa dạng; hoạt động thương mại phát triển - Chỉ Thành phố Hồ Chí Minh đồ (lược đồ) • HS khá, giỏi: + Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích dân số thành phố Hồ Chí minh với thành phố khác + Biết loại đường giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh tới tỉnh khác B CHUẨN BỊ - Các đồ : hành chính, giao thông - Tranh ảnh thành phố Hồ Chí Minh C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Nêu dẫn chứng cho thấy đồng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nước ta ? -2 -3 HS trả lời - Hãy mô tả chợ nỗi sông ĐB Nam Bộ ? - GV nhận xét ghi điểm III/ Bài : Hoạt động : làm việc lớp - GV yêu cầu HS lên vị trí thành phố Hồ Chí Minh đồ Việt Nam - HS vị trí thành phố Hồ Chí Minh đồ Việt Nam - GV nhận xét Hoạt động : Làm việc theo nhóm Các nhóm thảo luận theo gợi ý - Dựa vào tranh ảnh SGK , nói thành phố Hồ Chí Minh + Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông ? + Thành phố mang tên Bác vào năm ? + Từ thành phố Hồ Chí Minh có thề tời tỉnh khác loại đường giao thông ? - HS thảo luận trả lời - Nằm bên sông Sài Gòn - Từ năm 1976 mang tên thành phố Hồ Chí Minh - ( HS giỏi ) - Trả lời câu hỏi mục SGK - Các nhóm trao đổi kết thảo luận trước lớp - So sánh diện tích và dân số - HS vị trí mô tả vị trí thành phố GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Hồ Chí Minh Hoạt động : Làm việc theo nhóm - ( HS , giỏi ) HS dựa vào tranh ảnh đồ vốn hiểu biết - Kể tên ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nêu dẫn chứng thể thành phố trung tâm kinh tế lớn nước - HS thảo luận nhóm đôi - Các nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp - Nêu dẫn chứng thể thành phố trung tâm văn hoá, khoa học lớn - Kể tên số trường đại học, khu vui chơi giải trí lớn thành phố Hồ Chí Minh - GV nhận xét giúp HS nắm kiến thức Bài học SGK IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : *Liên hệ GDBVMT : Mật độ dân số phát triển, công nghiệp – nông nghiệp phát triển, xe cộ đông đúc làm ô nhiểm môi trường không khí, nước hoạt đông sản xuất người Vài HS đọc - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Thành phố Cần Thơ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... gợi ý - Dựa vào tranh ảnh SGK , nói thành phố Hồ Chí Minh + Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông ? + Thành phố mang tên Bác vào năm ? + Từ thành phố Hồ Chí Minh có thề tời tỉnh khác loại đường... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Hồ Chí Minh Hoạt động : Làm việc theo nhóm - ( HS , giỏi ) HS dựa vào tranh ảnh đồ vốn hiểu biết - Kể tên ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. .. 19 76 mang tên thành phố Hồ Chí Minh - ( HS giỏi ) - Trả lời câu hỏi mục SGK - Các nhóm trao đổi kết thảo luận trước lớp - So sánh diện tích và dân số - HS vị trí mô tả vị trí thành phố GIÁO ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 24 thành phố hồ chí minh 1 , Giáo án địa lý 4 bài 24 thành phố hồ chí minh 1 , Giáo án địa lý 4 bài 24 thành phố hồ chí minh 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn