Giáo án địa lý 4 bài 21 người dân ở đồng bằng nam bộ 1

4 463 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 21 : NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ A MỤC TIÊU : - Nhớ tên số dân tộc sống đồng Nam Bộ: Kinh, Khơ-me, chăm, Hoa - Trình bày số đặc điểm tiêu biểu nhà ở, trang phục người dân đồng Nam Bộ + Người dân Tây Nam Bộ thường làm nhà dọc theo sông ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ + Trang phục phổ biến người dân đồng Nam Bộ trước quần áo bà ba khăn rằn HS khá, giỏi: - Biết thích ứng người với điều kiện tự nhiên đồng Nam Bộ: nhiều sông, kênh rạch – nhà dọc sông; xuồng ghe phương tiện lại phổ biến B CHUẨN BỊ - Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam - Tranh ảnh nhà ở, làng quê, trang phục, lễ hội người dân đồng Nam Bộ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước ta? Do phù sa sông bồi đắp nên? - - HS nêu - Nêu số đặc điểm tự nhiên đồng Nam Bộ? GV nhận xét ghi điểm III / Bài : Hoạt động : Nhà người dân - GV treo đồ phân bố dân cư Việt Nam - Người dân sống đồng Nam Bộ thuộc dân tộc nào? - Người dân thường làm nhà đâu? Vì sao? - Phương tiện lại phổ biến người dân nơi gì? - GV nhận xét chốt ý Hoạt động 2: Trang phục lễ hội GV yêu cầu HS dựa vào SGK, tranh ảnh thảo luận dựa theo gợi ý sau: - Dân tộc kinh ,chăm , hoa, khơ me sinh sống - ( HS giỏi ) - Làm nhà dọc theo sông ngòi kênh rạch , nhà đơn sơ - ( HS giỏi ) - Là xuồng ghe - Trang phục thường ngày người dân đồng Nam Bộ trước có đặc biệt? - Lễ hội người dân nhằm mục đích gì? - HS thảo luận trả lời câu hỏi - Trong lễ hội, người dân thường có hoạt động nào? - Kể tên số lễ hội tiếng người - Áo bà ba khăn rằn GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP dân đồng Nam Bộ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV kể thêm số lễ hội người dân đồng Nam Bộ - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Để cầu mùa và điều may mắn sống - Vui chơi nhảy múa - Lễ hội Bà Chúa Xứ An Giang , hội Xuân núi Bà ( Tây Ninh ) Bài học SGK IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - HS trình bày kết trước lớp - HS trả lời câu hỏi SGK - GV nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Nam Bộ Vài HS đọc RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... Bài : Hoạt động : Nhà người dân - GV treo đồ phân bố dân cư Việt Nam - Người dân sống đồng Nam Bộ thuộc dân tộc nào? - Người dân thường làm nhà đâu? Vì sao? - Phương tiện lại phổ biến người dân. .. hội người dân nhằm mục đích gì? - HS thảo luận trả lời câu hỏi - Trong lễ hội, người dân thường có hoạt động nào? - Kể tên số lễ hội tiếng người - Áo bà ba khăn rằn GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP dân đồng Nam. ..GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước ta? Do phù sa sông bồi đắp nên? - - HS nêu - Nêu số đặc điểm tự nhiên đồng Nam Bộ? GV nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 21 người dân ở đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 21 người dân ở đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 21 người dân ở đồng bằng nam bộ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn