Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ

4 279 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ BÀI 20: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I Mục tiêu : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, đất đai, sông ngòi đồng Nam Bộ: + Đồng Nam Bộ đồng lớn nước ta, phù sa hệ thống sông Mê Công sông Đồng Nai bồi đắp + Đồng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo - Chỉ vị trí đồng Nam Bộ , sông Tiền, sông Hậu đồ (lược đồ)tự nhiên Việt Nam - Quan sát hình, tìm, kể tên số sông lớn đồng Nam Bộ: sông Tiền, sông Hậu * HS khá, giỏi: + Giải thích nước ta sông Mê Công lại có tên sông Cửu Long: nước sông đổ biển qua cửa sông + Giải thích đồng Bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông: để nước lũ đưa phù sa vào cánh đồng II Chuẩn bị: -Bản đồ :Địa lí tự nhiên, hành VN -Tranh, ảnh thiên nhiên đồng Nam Bộ III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra cũ : - Gọi HS trả lời câu hỏi “Thành - HS trả lời câu hỏi phố Hải Phòng” TaiLieu.VN Page - GV nhận xét 3/ Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựabài lên bảng b.Giảng bài: - HS nhắc lại 1/.Đồng lớn nước ta: *Hoạt động Làm việc lớp: - GV yêu cầu HS dựa vào SGK vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi: + Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước? Do sông bồi đắp nên ? + Đồng Nam Bộ có đặc điểm - HS trả lời tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai.)? +Tìm Bản đồ Địa Lí tự nhiên VN vị trí Đồng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau, kênh rạch +HS lên Bản đồ * GV nhận xét, kết luận -HS nhận xét, bổ sung 2/.Mạng lưới sông ngòi ,kênh rạch chằng chịt: *Hoạt động : Hoạt động nhóm đôi: - GV cho HS quan sát SGK - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời - HS quan sát câu hỏi: - HS thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi +Tìm kể tên số sông lớn, kênh - nhóm trình bày rạch ĐB Nam Bộ - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung +Nêu nhận xét mạng lưới sông ngòi, kênh rạch ĐB Nam Bộ (nhiều hay TaiLieu.VN Page sông?) +Nêu đặc điểm sông Mê Công +Giải thích nước ta lại có tên sông Cửu Long? * GV nhận xét lại vị trí sông Mê Công, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, kênh Vĩnh Tế … đồ * Hoạt động 3: Hoạt động nhóm bàn -Cho HS dựa vào SGK , thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi : +Vì ĐB Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông ? +Sông ĐB Nam Bộ có tác dụng ? - GV mô tả thêm cảnh lũ lụt vào mùa mưa, tình trạng thiếu nước vào mùa khô ĐB Nam Bộ - HS thảo luận tìm câu trả lời - nhóm trình bày - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung 4.Củng cố : -GV cho HS so sánh khác Đồng Bắc Bộ Đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu , sông ngòi, đất đai -Cho HS đọc phần học khung SGK/118 - HS so sánh 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại chuẩn bị trước bài: “Người dân Đồng Nam Bộ” - HS đọc -Nhận xét tiết học - HS lớp TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước? Do sông bồi đắp nên ? + Đồng Nam Bộ có đặc điểm - HS trả lời tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai.)? +Tìm Bản đồ Địa Lí tự nhiên VN vị trí Đồng Nam Bộ, Đồng. .. nước vào mùa khô ĐB Nam Bộ - HS thảo luận tìm câu trả lời - nhóm trình bày - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung 4. Củng cố : -GV cho HS so sánh khác Đồng Bắc Bộ Đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu ,... 3/ Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựabài lên bảng b.Giảng bài: - HS nhắc lại 1/ .Đồng lớn nước ta: *Hoạt động Làm việc lớp: - GV yêu cầu HS dựa vào SGK vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi: + Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn