Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 2

4 439 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 20: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, đất đai, sông ngòi đồng Nam Bộ: + Đồng Nam Bộ đồng lớn nước ta, phù sa hệ thống sông Mê Công sông Đồng Nai bồi đắp + Đồng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo - Chỉ vị trí đồng Nam Bộ, sông Tiền sông Hậu đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam - Quan sát hình, tìm, kể tên số sông lớn đồng Nam Bộ: sông Tiền, sông Hậu HS khá, giỏi: + Giải thích nước ta sông Mê Công lại có tên sông Cửu Long : nước sông đổ biển qua chín cửa sông + Giải thích đông Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông: để nước lũ đưa phù sa vào cánh đồng B CHUẨN BỊ - Bản đồ dịa lí tự nhiên VN - Tranh ảnh thiên nhiên đồng Nam Bộ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ III / Bài : Hoạt động : a / Đồng lớn nước ta GV yêu cầu HS dựa vào SGK vốn hiểu biết thân, trả lời câu hỏi: - Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước? Do phù sa sông bồi đắp nên? - Đồng Nam Bộ có đặc điểm tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai) - Tìm đồ địa lý tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang , Cà Mau, Hoạt động : - Nằm phía Tây đất nước Do phù sa sông Mê Kông sông Đồng Nai bồi đắp - Có diện tích rộng lớn địa hình phẳng , đất đai màu mỡ - HS lên bảng b / Mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt - Em dựa vào SGK để nêu đặc điểm sông Mê Công, giải thích nước ta sông lại có tên Cửu Long? * GV lại vị trí sông Mê Công, sông Tiền, Sông Hậu, sông Đồng Nai, kênh Vĩnh Tế đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động : làm việc cá nhân - Quan sát hình SGK trả lời câu hỏi mục - HS ( , giỏi ) giải thích: hai nhánh sông Tiền Giang & Hậu Giang đổ biển chín cửa nên có tên Cửu Long GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Vì đồng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông? - Sông đồng Nam Bộ có tác dụng gì? - Để khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khô,người dân nơi làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời - ( HS , giỏi ) - HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết thân để trả lơi câu hỏi - HS trả lời câu hỏi * GV mô tả thêm cảnh lũ lụt vào mùa mưa, tình trạng thiếu nước vào mùa khô đồng Nam Bộ Bài học SGK IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - So sánh khác đồng Bắc Bộ & đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai Vài HS đọc - Chuẩn bị bài: Người dân đồng Nam Bộ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... mùa khô đồng Nam Bộ Bài học SGK IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - So sánh khác đồng Bắc Bộ & đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai Vài HS đọc - Chuẩn bị bài: Người dân đồng Nam Bộ RÚT KINH... giải thích: hai nhánh sông Tiền Giang & Hậu Giang đổ biển chín cửa nên có tên Cửu Long GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Vì đồng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông? - Sông đồng Nam Bộ có tác dụng gì?... nước? Do phù sa sông bồi đắp nên? - Đồng Nam Bộ có đặc điểm tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai) - Tìm đồ địa lý tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang , Cà Mau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn