Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 1

4 325 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

Giáo án Địa lý BÀI 20: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết đồng Nam Bộ: - Là đồng châu thổ lớn nước Là nơi có mạng lưới sông ngòi dày đặc 2.Kĩ năng: - HS vị trí đồng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu,sông Đồng Nai, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Mũi Cà Mau đồ Việt Nam - Trình bày đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên đồng Nam Bộ - Xác định mối quan hệ khí hậu biển hồ với sông ngòi, sông ngòi với đất đai mức độ đơn giản 3.Thái độ: - Có ý thức tôn trọng, bảo vệ thành lao động người II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh thiên nhiên đồng Nam Bộ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Thành phố Hải Phòng HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Giáo án Địa lý phút phút - Tìm xác định vị trí thành phố Hải Phòng đồ - HS trả lời hành Việt Nam? - Kể số điều kiện để Hải - HS nhận xét Phòng trở thành cảng biển, trung tâm du lịch lớn nước ta? - Nêu tên sản phẩm ngành công nghiệp đóng tàu Hải Phòng? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Ở phía Nam nước ta có đồng rộng lớn Đó đồng Nam Bộ, tìm hiểu đồng xem có giống & khác với đồng Bắc Bộ Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS dựa vào SGK vốn hiểu biết thân, trả lời câu hỏi: - Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước? Do phù sa sông bồi đáp nên? - Đồng Nam Bộ có đặc điểm tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai) - Tìm đồ địa - HS trả lời câu hỏi lý tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang , Cà Mau, số kênh rạch Hoạt động 2: Hoạt động nhóm Bản đồ Giáo án Địa lý phút phút - Quan sát hình SGK trả lời câu hỏi mục - GV : Em dựa vào SGK để nêu đặc điểm sông Mê Công, giải thích nước ta sông lại có tên Cửu Long - GV lại vị trí sông Mê Công, sông Tiền, Sông Hậu, sông Đồng Nai, kênh Vĩnh Tế đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV lại vị trí sông Mê Công, sông Tiền , Sông Hậu, sông Đồng Nai, kênh Vĩnh Tế…trên đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân GV hỏi : - Vì đồng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông? - Sông đồng Nam Bộ có tác dụng gì? - Để khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khô,người dân nơi làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời - GV: Nhờ có Bi63n Hồ Căm – pu – chia chứa nước vào mùa lũ nên nước sông Mê Công lên xuống điều hoà Nước lũ dâng cao từ tư ø(không lên nhanh dội sông Hồng), gây thiệt - HS nêu - Các nhóm trao đổi theo gợi ý SGK - Đại diện nhóm trình bày kết quả, vị trí sông lờn số kênh rạch đồng Nam Bộ (kênh Vĩnh Tế, kênh Phụng Hiệp…) đồ địa lí tự nhiên Việt Nam HS giải thích: hai nhánh sông Tiền Giang & Hậu Giang đổ biển chín cửa nên có tên Cửu Long Lược đồ Nam Bộ Giáo án Địa lý phút phút hại nhà cửa sống nên người dân không đắp đê ven sông ngăn lũ Mùa lũ mủa người dân lợi đánh bắt cá Nước lũ ngập đồng có tác dụng thau chua rửa mặn cho đất làm đất thêm màu mỡ phủ thêm phù sa - GV mô tả thêm cảnh lũ lụt vào mùa mưa, tình trạng thiếu nước vào mùa khô đồng Nam Bộ Củng cố - So sánh khác đồng Bắc Bộ & đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Người dân đồng Nam Bộ - HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết thân để trả lơi câu hỏi - HS trả lời câu hỏi Tranh ảnh - HS so sánh Các ghi nhận, lưu ý: ... đồng Nam Bộ (kênh Vĩnh Tế, kênh Phụng Hiệp…) đồ địa lí tự nhiên Việt Nam HS giải thích: hai nhánh sông Tiền Giang & Hậu Giang đổ biển chín cửa nên có tên Cửu Long Lược đồ Nam Bộ Giáo án Địa lý. .. - Đồng Nam Bộ nằm phía đất nước? Do phù sa sông bồi đáp nên? - Đồng Nam Bộ có đặc điểm tiêu biểu (diện tích, địa hình, đất đai) - Tìm đồ địa - HS trả lời câu hỏi lý tự nhiên Việt Nam vị trí đồng. .. mùa khô đồng Nam Bộ Củng cố - So sánh khác đồng Bắc Bộ & đồng Nam Bộ mặt địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Người dân đồng Nam Bộ - HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn