Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1

2 266 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:42

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 17: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ + Hệ thống lại đặc điểm, tiêu biểu thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi; dân tộc, trang phục hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ, đồng Bắc Bộ II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: HS hát 2.Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời câu hỏi 2, cuối 15 -2 HS trả lời - GV nhận xét - HS khác nhận xét 3.Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựabài lên bảng - HS nhắc lại b.Hướng dẫn ôn tập * Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi sau: + Đồng Bắc Bộ sông bồi - HS thảo luận tìm câu trả lời đắp nên? - HS trình bày + Nêu đặc điểm địa hình sông ngòi TaiLieu.VN Page đồng Bắc Bộ? - HS khác nhận xét + Qua ngươpì dân đồng Bắc Bộ em rút nội dung ghi nhớ gì? * Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi sau: + Em kể tên số trồng, vật - HS ngồi bàn trao đổi với tìm nuôi đồng Bắc Bộ ? câu trả lời + Em kể tên số nghề thủ công - HS trình bày kết thảo luận người dân đồng Bắc Bộ ? + Mô tả quy trình làm sản phẩm gốm + Chợ phiên đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? * GV yêu cầu HS thuộc lớp * Hoạt động lớp + Hỏi: Qua Thủ đô Hà Nội em rút - HS nêu nội dung ghi nhớ gì? Củng cố, dặn dò - GV tổng kết ôn tập - Về nhà học thuộc - HS lắng nghe nhà thực - Chuẩn bị giấy để tiết sau em kiểm tra HKI - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... ghi nhớ gì? Củng cố, dặn dò - GV tổng kết ôn tập - Về nhà học thuộc - HS lắng nghe nhà thực - Chuẩn bị giấy để tiết sau em kiểm tra HKI - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... trồng, vật - HS ngồi bàn trao đổi với tìm nuôi đồng Bắc Bộ ? câu trả lời + Em kể tên số nghề thủ công - HS trình bày kết thảo luận người dân đồng Bắc Bộ ? + Mô tả quy trình làm sản phẩm gốm + Chợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn