Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 3

3 269 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:42

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 17 : ÔN TẬP HỌC KÌ I A MỤC TIÊU : Nội dung ôn tập kiểm tra định kì: - Hệ thống lại đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi; dân tộc, trang phục, hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, Trung du, Bắc Bộ, đồng Bắc Bộ B CHUẨN BỊ - Các câu hỉ ôn tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I/.Ổn định : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát II/ Kiểm tra cũ - Nêu dẫn chứng thể Hà Nội là: trung tâm , trung tâm kinh tế lớn , trung tâm văn hoá, khoa học nước - HS trả lời - GV nhận xét III / Ôn Tập HS dựa vào kiến thức học để trả lời câu hỏi : - Những nơi cao HLS có khí hậu ? - Nêu tên số dân tộc người HLS K - Đồng Bắc sông - Có khí hậu lạnh quanh năm ? GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP bồi đắp ? - HS nêu - Trình bày đặc điểm địa hình sông ngòi đồng Bắc Bộ ? -Do phù sa sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên - Em kể nhà làng người dân đồng Bắc Bộ ? - Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì cạnh đáy đường bờ biển - Kể tên lễ hôi nỗi tiếng đồng Bắc Bộ mà em biết ? - Nhà xây dựng chắn xung quanh có sân vườn ao , làng có nhiều nhà , sống quy6 quần bên - Kể tên trồng vật nuôi đồng Bắc Bộ ? - Hội chùa Hương hội liêm hội Gióng … - Vì lúa gạo trồng nhiều đồng Bắc Bộ ? - Kể tên sồ nghề thủ công người dân đồng bắng Bắc Bộ ? - Em mô tả quy trình làm sản phẩm gốm ? - Trồng chủ yếu lúa nuôi nhiều lợn gi cầm … - Do điều kiện tự nhiên thuận lợi … - Nghề gốm , lụa , chiếu , chạm bạc GV nhận xét câu trả lời chốt lại ý - ( HS , giỏi ) IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học thuộc chuẩn bị thi học kì I GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP bồi đắp ? - HS nêu - Trình bày đặc điểm địa hình sông ngòi đồng Bắc Bộ ? -Do phù sa sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên - Em kể nhà làng... lại ý - ( HS , giỏi ) IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học thuộc chuẩn bị thi học kì I GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………... Hội chùa Hương hội liêm hội Gióng … - Vì lúa gạo trồng nhiều đồng Bắc Bộ ? - Kể tên sồ nghề thủ công người dân đồng bắng Bắc Bộ ? - Em mô tả quy trình làm sản phẩm gốm ? - Trồng chủ yếu lúa nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 3 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 3 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn