Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 2

2 302 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:42

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ BÀI 17: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ + Hệ thống lại đặc điểm, tiêu biểu thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi; dân tộc, trang phục hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ, đồng Bắc Bộ II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: HS hát 2.Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời câu hỏi 2, cuối 15 -2 HS trả lời - GV nhận xét - HS khác nhận xét 3.Bài : a.Giới thiệu bài: - GV ghi tựabài lên bảng b.Hướng dẫn ôn tập - HS nhắc lại * Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi sau: + Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên? + Nêu đặc điểm địa hình sông ngòi đồng Bắc Bộ? - HS thảo luận tìm câu trả lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ + Qua ngươpì dân đồng Bắc Bộ - HS trình bày em rút nội dung ghi nhớ gì? - HS khác nhận xét * Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi sau: + Em kể tên số trồng, vật nuôi đồng Bắc Bộ ? + Em kể tên số nghề thủ công người dân đồng Bắc Bộ ? - HS ngồi bàn trao đổi với + Mô tả quy trình làm sản phẩm tìm câu trả lời gốm - HS trình bày kết thảo luận + Chợ phiên đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? * GV yêu cầu HS thuộc lớp * Hoạt động lớp + Hỏi: Qua Thủ đô Hà Nội em rút nội dung ghi nhớ gì? Củng cố, dặn dò - GV tổng kết ôn tập - HS nêu - Về nhà học thuộc - Chuẩn bị giấy để tiết sau em kiểm tra HKI - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe nhà thực ...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ + Qua ngươpì dân đồng Bắc Bộ - HS trình bày em rút nội dung ghi nhớ gì? - HS khác nhận... nội dung ghi nhớ gì? Củng cố, dặn dò - GV tổng kết ôn tập - HS nêu - Về nhà học thuộc - Chuẩn bị giấy để tiết sau em kiểm tra HKI - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe nhà thực ... bàn trả lời câu hỏi sau: + Em kể tên số trồng, vật nuôi đồng Bắc Bộ ? + Em kể tên số nghề thủ công người dân đồng Bắc Bộ ? - HS ngồi bàn trao đổi với + Mô tả quy trình làm sản phẩm tìm câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 2 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 2 , Giáo án địa lý 4 bài 17 ôn tập học kì 1 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn