Giáo án địa lý 4 bài 13 người dân ở đồng bằng bắc bộ 2

4 375 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:41

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 13 : NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ A MỤC TIÊU : - Biết đồng Bắc Bộ nơi dân cư tập trung đông đúc nước, người dân sống đồng Bắc Bộ chủ yếu người kinh - Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống người dân đồng Bắc Bộ + Nhà thường xây dựng chắn,xung quanh có sân , vườn , ao … + Trang phục truyền thống nam quần trắng áo dài the , đầu đội khăn xếp đen ; cửa nữ váy đen , áo dài tứ thân bên mặc yếm đỏ ,lưng thắt khăn lụa dài , đầu vấn tóc chít khăn mỏ quạ HS giỏi Nêu mối quan hệ thiên nhiên người qua cách dựng nhà người dân đồng Bắc Bộ : để tránh gió bão , nhà dựng vững B CHUẨN BỊ Tranh ảnh nhà truyền thống & nhà nay, cảnh làng quê, trang phục, lễ hội người dân đồng Bắc Bộ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên? - HS trả lời - Trình bày đặc điểm địa hình & sông ngòi đồng Bắc Bộ? - Đê ven sông có tác dụng gì? - GV nhận xét, ghi điểm III / Bài a / Chủ nhân đồng Hoạt động : làm việc lớp - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi : - Người dân đồng Bắc Bộ nơi đông dân hay thưa dân? - Là nơi dân cư đông đúc - Người dân đồng Bắc Bộ chủ yếu người thuộc dân tộc nào? Hoạt động : thảo luận nhóm - Chủ yếu dân tộc kinh Các nhóm thảo luận câu hỏi - Làng người Kinh đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? (nhiều nhà hay nhà?) - Nêu đặc điểm nhà người Kinh (nhà làm vật liệu gì? Chắc chắn hay đơn sơ?) Vì nhà có đặc điểm đó? - Rất nhiều nhà - Làng Việt cổ có đặc điểm nào? - Ngày nay, nhà & làng xóm người dân đồng Bắc Bộ có thay đổi nào? - GV giúp HS hiểu thêm nhà làng - Nhà xây dựng chắn , xung quanh có sân , vườn ao GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP b / Trang phục lễ hội - Thay đổi nhà đồ nhà ngày tiện nghi Hoạt động :Thảo luận nhóm GV yêu cầu HS thảo luận dựa theo gợi ý sau: - Người dân đồng Bắc Bộ thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì? - Trong lễ hội, người dân thường tổ chức hoạt động gì? Kể tên số hoạt động lễ hội mà em biết? - Kể tên số lễ hội tiếng người dân đồng Bắc Bộ? - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp - Vào mùa xuân mùa thu - Tổ chức tế lể hoạt động vui chơi GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - Hội lim , hội chùa Hương ,hội Gióng GV kể thêm số lễ hội người dân đồng Bắc Bộ - HS nhóm trình bày câu hỏi , nhóm khác bổ sung Bài học SGK IV/CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ Vài HS đọc GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... Bài a / Chủ nhân đồng Hoạt động : làm việc lớp - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi : - Người dân đồng Bắc Bộ nơi đông dân hay thưa dân? - Là nơi dân cư đông đúc - Người dân đồng Bắc Bộ chủ yếu người. .. lễ hội người dân đồng Bắc Bộ - HS nhóm trình bày câu hỏi , nhóm khác bổ sung Bài học SGK IV/CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ Vài...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên? - HS trả lời - Trình bày đặc điểm địa hình & sông ngòi đồng Bắc Bộ? - Đê ven sông có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 13 người dân ở đồng bằng bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 13 người dân ở đồng bằng bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 13 người dân ở đồng bằng bắc bộ 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn