Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ

5 636 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:41

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 12: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, sông ngòi đồng Bắc + Đồng Bắc Bộ phù sa sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp lên; đồng lớn thứ hai nước ta + Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển + Đồng Bắc Bộ có địa hình phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ - Nhận biết vị trí đồng Bắc đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam - Chỉ số sông đồ (lược đồ): sông Hồng, sông Thái Bình * Học sinh khá, giỏi: + Dựa vào ảnh SGK, mô tả đồng Bắc bộ: đồng bằng phẳng với nhiều mảnh ruộng, sông uốn khúc, có đê mương dẫn nước + Nêu tác dụng hệ thống đê đồng Bắc Bộ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ Địa lí tự nhiên VN - Tranh, ảnh đồng Bắc Bộ, sông Hồng, đê ven sông (sưu tầm) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: TaiLieu.VN Page Cho HS hát - HS hát 2.Kiểm tra cũ: - Nêu đặc điểm thiên nhiên HLS - HS trả lời - Nêu đặc điểm thiên nhiên Tây - HS khác nhận xét, bổ sung Nguyên - Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ GV nhận xét, ghi điểm 3.Bài : a.Giới thiệu bài: - HS nhắc lại tựa - GV ghi tựabài lên bảng b.Giảng bài: 1/.Đồng lớn miền Bắc : * Hoạt động1: Làm việc lớp - HS tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược - GV treo BĐ Địa lí tự nhiên lên đồ bảng vị trí đồng Bắc Bộ Yêu cầu HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược đồ SGK - HS lên bảng BĐ - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ - HS lắng nghe đồ - GV BĐ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì , cạnh - HS thảo luận với tìm câu trả lời đáy đường bờ biển - HS trả lời câu hỏi * Hoạt động2: Làm việc theo - HS khác nhận xét cặp - GV cho HS dựa vào ảnh đồng TaiLieu.VN Page Bắc Bộ, kênh chữ SGK, trả lời câu hỏi sau : + Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên ? + Đồng có diện tích lớn thứ đồng nước ta ? - HS lên mô tả + Địa hình (bề mặt) đồng có đặc điểm ? - GV cho HS lên BĐ địa lí VN vị trí, giới hạn mô tả tổng hợp hình dạng, diện tích, - HS quan sát lên vào BĐ hình thành đặc điểm địa hình đồng Bắc Bộ 2/.Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ * Hoạt động 3: Làm việc lớ - Vì có nhiều phù sa nên quanh năm sông có màu đỏ - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi (quan sát hình 1…) mục 2, sau lên bảng BĐ số - HS lắng nghe sông đồng Bắc Bộ - GV cho HS liên hệ thực tiễn theo - Nước sông dâng cao thường gây ngập lụt gợi ý :Tại sông có tên gọi đồng sông Hồng ? - Mùa hạ - GV BĐ VN sông Hồng sông Thái Bình, đồng thời mô tả - Nước sông dâng cao gây lũ lụt sơ lược sông Hồng - GV cho HS dựa vào vốn hiểu biết trả lời câu hỏi :Khi mưa nhiều, nước sông, ngòi, hồ, ao ? TaiLieu.VN Page + Mùa mưa đồng Bắc Bộ trùng với mùa năm ? + Vào mùa mưa, nước sông ? - GV nói tượng lũ lụt đồng Bắc Bộ chưa có đê, đê vỡ (nước sông lên - HS thảo luận trình bày kết nhanh, cuồn cuộn tràn làm ngập lụt đồng ruộng, trôi nhà cửa, phá hoại mùa màng, gây thiệt + Ngăn lũ lụt hại cho tính mạng tài sản người dân …) + Hệ thống đê … tưới tiêu cho đồng ruộng * Hoạt động 4: Làm việc nhóm bàn - Cho HS dựa vào kênh chữ SGK vốn hiểu biết để thảo luận theo gợi ý: + Người dân đồng Bắc Bộ đắp đê ven sông để làm ? + Hệ thống đê đồng Bắc Bộ có đặc điểm ? + Ngoài việc đắp đê ,người dân làm để sử dụng nước - HS đọc sông cho sản xuất ? - HS trả lời câu hỏi - GV nói thêm tác dụng hệ thống đê, ảnh hưởng hệ thống đê việc bồi đắp đồng Sự cần thiết phải bảo vệ đê ven sông đồng Bắc Bộ 4.Củng cố : - GV cho HS đọc phần học TaiLieu.VN Page khung - Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên? - Trình bày đặc điểm địa hình sông ngòi đồng Bắc Bộ - GV yêu cầu HS lên đồng mô tả đồng sông Hồng, - HS lớp sông ngòi hệ thống đê ven sông nối mũi tên vào sơ đồ nói quan hệ khí hậu, sông ngòi hoạt động cải tạo tự nhiên người dân đồng Bắc Bộ VD: Mùa hạ mưa nhiều  nước sông dâng lên nhanh gây lũ lụt  đắp đê ngăn lũ 5.Dặn dò: - Về xem lại ,chuẩn bị tiết sau: “Người dân đồng Bắc Bộ” - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... đồng Bắc Bộ lược - GV treo BĐ Địa lí tự nhiên lên đồ bảng vị trí đồng Bắc Bộ Yêu cầu HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược đồ SGK - HS lên bảng BĐ - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng. .. vào ảnh đồng TaiLieu.VN Page Bắc Bộ, kênh chữ SGK, trả lời câu hỏi sau : + Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên ? + Đồng có diện tích lớn thứ đồng nước ta ? - HS lên mô tả + Địa hình (bề mặt) đồng có... đắp đồng Sự cần thiết phải bảo vệ đê ven sông đồng Bắc Bộ 4. Củng cố : - GV cho HS đọc phần học TaiLieu.VN Page khung - Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp nên? - Trình bày đặc điểm địa hình sông ngòi đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn