Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 3

5 328 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:41

Giáo án Địa lý BÀI 12: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết đồng Bắc Bộ đồng lớn miền Bắc Có sông ngòi & hệ thống đê ngăn lũ 2.Kĩ năng: - HS vị trí đồng Bắc Bộ đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Trình bày số đặc điểm đồng Bắc Bộ (hình dạng, nguồn gốc, hình thành, địa hình, sông ngòi), vai trò hệ thống đê ven sông - Bước đầu biết dựa vào đồ, tranh ảnh để tìm kiến thức 3.Thái độ: - Có ý thức tôn trọng, bảo vệ thành lao động người II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh đồng Bắc Bộ, sông Hồng, đê ven sông III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài mới:  Giới thiệu: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Giáo án Địa lý phút phút phút Các tiết Địa lí trước, tìm hiểu vùng núi Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên Chúng ta tìm hiểu đồng - HS trả lời Bắc Bộ, nơi có Thủ đô - HS nhận xét nước, xem đồng có đặc điểm mặt tự nhiên, hoạt động sản xuất & việc cải tạo tự nhiên người dân nơi Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Bắc Bộ - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - GV đồ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì & cạnh đáy đường bờ biển Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp nên? - Đồng có diện tích lớn thứ đồng nước ta? - Địa hình (bề mặt) đồng có đặc điểm gì? GV hướng dẫn HS quan sát hình để nhận biết đồng có địa hình thấp, phẳng, - HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược đồ SGK - HS trả lời câu hỏi mục 1, sau lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - HS dựa vào ảnh đồng Bắc Bộ,kênh chữ SGK để trả lời câu hỏi - HS đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí, giới hạn Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Giáo án Địa lý sông chảy đồng thường uốn lượn quanh co, nơi có màu xám làng mạc người dân phút & mô tả tổng hợp hình dạng, diện tích, nguồn gốc hình thành & đặc điểm địa hình Tranh đồng Bắc Bộ ảnh đồng Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Bắc Bộ - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 2, sau lên bảng đồ địa lí tự nhiên Việt Nam sông đồng Bắc Bộ - HS trả lời câu hỏi mục 2, sau lên bảng đồ - GV cho HS liên hệ thực tế : địa lí tự nhiên Việt Tại sông có tên gọi sông Nam số sông đồng Bắc Bộ Hồng? - Sông Hồng có đặc điểm gì? - Vì có nhiều phù sa - GV đồ Việt (cát, bùn nước) Nam sông Hồng & sông Thái nên nước sông quanh Bình, đồng thời mô tả sơ lược năm có màu đỏ, sông Hồng: Đây sông có tên sông lớn miền Bắc, bắt sông Hồng nguồn từ Trung Quốc, đoạn sông chảy qua đồng Bắc Bộ chia thành nhiều nhánh đổ biển nhiều cửa, có nhánh đổ sang sông Thái Bình sông Đuống, sông Luộc; có nhiều phù sa (cát, bùn nước) nên nước sông quanh năm có màu đỏ, sông có tên sông Hồng Sông Thái Bình ba sông: sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam hợp thành Đoạn cuối sông chia thành Tranh ảnh sông Hồng Giáo án Địa lý phút nhiều nhánh & đổ biển nhiều cửa - Khi mưa nhiều, nước sông ngòi, ao, hồ, thường nào? - Mùa mưa đồng Bắc Bộ trùng với mùa năm? - Vào mùa mưa, nước sông nào? - GV nói thêm tượng lũ lụt đồng Bắc Bộ chưa có đê: nước sông lên nhanh, cuồn cuộn tràn làm ngập lụt đồng bằng, trôi nhà cửa, phá hoại mùa màng, gây thiệt hại cho tính mạng tài sản người dân… Hoạt động 4: Thảo luận nhóm - Người dân đồng Bắc Bộ đắp đê ven sông để làm gì? - Hệ thống đê đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? - Trả lời câu hỏi mục 2, SGK - Ngoài việc đắp đê, người dân làm để sử dụng nước sông cho sản xuất? - GV nói thêm tác dụng hệ thống đê việc bồi đắp đồng (những vùng đất đê không phủ thêm phù sa, nhiều nơi trở thành ô trũng) cần thiết phải bảo vệ đê ven sông đồng Bắc Bộ Củng cố - GV yêu cầu HS lên - Dâng lên - HS dựa vào SGK để trả lời câu hỏi - HS dựa vào việc quan sát hình ảnh, kênh chữ SGK, Giáo án Địa lý phút đồ & mô tả đồng Bắc Bộ, sông ngòi & hệ thống đê ven sông nối mũi tên vào sơ đồ nói mối quan hệ khí hậu, sông ngòi họat động cải tạo tự nhiên người dân đồng Bắc Bộ - Vd: mùa hạ mưa nhiều  nước sông dâng lên nhanh gây lũ lụt  đắp đê ngăn lũ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Người dân đồng Bắc Bộ - Sưu tầm tranh ảnh trang phục, lễ hội người dân đồng Bắc Bộ để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vốn hiểu biết thân để thảo luận theo gợi ý - HS trình bày kết quả, thảo luận lớp để tìm kiến thức Các ghi nhận, lưu ý: ... thành & đặc điểm địa hình Tranh đồng Bắc Bộ ảnh đồng Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Bắc Bộ - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 2, sau lên bảng đồ địa lí tự nhiên Việt Nam sông đồng Bắc Bộ - HS trả... kí hiệu tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược đồ SGK - HS trả lời câu hỏi mục 1, sau lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - HS dựa vào ảnh đồng Bắc Bộ, kênh chữ SGK để trả lời câu hỏi - HS đồ địa lí tự nhiên Việt... Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí đồng Bắc Bộ - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - GV đồ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 3 , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 3 , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn