Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 2

4 688 5
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:40

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 12 : ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình , sông ngòi đồng Bắc Bộ : + Đồng Bắc Bộ phù sa củ sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên ; đồng lớn thứ hai nước ta + Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác , vời đỉnh Việt Trì , cạnh đáy đường bờ biển + Đồng Bắc Bộ có bề mặt phẳng , nhiều sông ngòi , có hệ thống đê ngăn lũ - Nhận biết vị trí đồng Bắc Bộ đồ ( lược đồ ) tự nhiên Việt Nam - Chỉ số sông đồ ( lược đồ ) ; Sông Hồng , sông Thái Bình • HS , giỏi : + Dựa vào ảnh SGK , mô tả đồng Bắc Bộ ; đồng bằng phẳng vời nhiều mảnh ruộng sông uốn khúc , có đê mương dẫn nước + Nêu tác dụng hệ thống đê đồng Bắc Bộ B CHUẨN BỊ - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Tranh ảnh đồng Bắc Bộ, sông Hồng, đê ven sông C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Chỉ vị trí dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, cao - – HS lên nguyên Tây Nguyên, TP Đà Lạt đồ địa lí tự nhiên VN - Gv nhận xét, ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng / Đồng lớn miền trung Hoạt động : Làm việc lớp - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - GV đồ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì & cạnh đáy đường bờ biển -HS lên bảng đồ vị trí ĐBBB Hoạt động : Làm việc cá nhân - Dựa vào hình ảnh kênh chữ SGK trả lời câu hỏi : + Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp nên? + Đồng có diện tích lớn thứ đồng nước ta? + Địa hình (bề mặt) đồng có đặc điểm - Phù sa sông Hồng sông Thái bình bồi đắp gì? + Dựa vào ảnh SGK , mô tả đồng Bắc Bộ ; đồng bằng phẳng vời nhiều mảnh ruộng sông uốn khúc , có đê mương dẫn - Thứ hai sau đồng Nam Bộ GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP nước - Có địa hình tương đối phẳng - GV nhận xét chốt ý - ( HS , giỏi ) / Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ Hoạt động - Vì sông có tên sông Hồng ? - Khi mưa nhiều, nước sông ngòi, ao, hồ, thường - Vì có nhiều phù sa (cát, bùn nào? nước) nên nước sông quanh năm có màu - Mùa mưa đồng Bắc Bộ trùng với mùa đỏ, sông có tên sông Hồng năm? - Nước sông dâng cao thường gây - Vào mùa mưa, nước sông nào? ngập lụt đồng Hoạt động : Thảo luận nhóm * GDBVMT : HS biết tác dụng đê ven sông ngăn lũ sử dụng nước tười tiêu vào mùa khô - Trùng với mùa lũ - Người dân đồng Bắc Bộ đắp đê ven sông để làm gì? - Hệ thống đê đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? - HS dựa vào việc quan sát hình ảnh, kênh chữ SGK, vốn hiểu biết * Trả lời câu hỏi mục 2, SGK thân để thảo luận theo gợi ý - Ngoài việc đắp đê, người dân làm để sử - ( HS giỏi ) - Đắp đê để ngăn lũ dụng nước sông cho sản xuất? - GV nhận xét chốt ý + Hệ thống đê dài tới hàng nghìn km + Còn đào nhiều kênh mương để tưới GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài học SGK tiêu nước cho đồng ruộng IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - HS trình bày kết quả, thảo luận lớp để tìm kiến thức - Nêu đặt điểm sông ngòi đồng Bắc Bộ Vài HS đọc - Dặn HS nhà học thuộc xem sau - HS nêu RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... Dựa vào ảnh SGK , mô tả đồng Bắc Bộ ; đồng bằng phẳng vời nhiều mảnh ruộng sông uốn khúc , có đê mương dẫn - Thứ hai sau đồng Nam Bộ GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP nước - Có địa hình tương đối phẳng -... ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng / Đồng lớn miền trung Hoạt động : Làm việc lớp - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ - GV đồ nói cho HS biết đồng Bắc Bộ có dạng hình... mương để tưới GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài học SGK tiêu nước cho đồng ruộng IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - HS trình bày kết quả, thảo luận lớp để tìm kiến thức - Nêu đặt điểm sông ngòi đồng Bắc Bộ Vài HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 12 đồng bằng bắc bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn