Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3

3 172 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:40

.. .Giáo án Địa lý Đà Lạt vào lược đồ - GV điều chỉnh lại phần làm việc HS cho 15 phút Hoạt động 2: Thảo luận... Đồng Bắc Bộ Các ghi nhận, lưu ý: 1phút Giáo án Địa lý ... động 3: làm việc lớp - Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? - Người dân nơi làm để phủ xanh đất trống, đồi trọc? - GV hòan thiện phần trả lời HS - HS trả lời Bảng phụ Dặn dò: - Chuẩn bị bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3 , Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3 , Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn